Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2009

Varför ska man rösta i kyrkovalet? För att det spelar roll vem som har makten i svenska kyrkan!

Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna om du som vi tror att vi behöver mer kristen vänster i kyrkan. Rösta på Socialdemokraterna och kryssa en Broderskapare för att:

Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle.
- Sprida kunskap om Svenska kyrkan som öppen och demokratisk folkkyrka.
- Skapa mötesplatser för människor med skiftande religiös bakgrund.
- Vara aktiv i kampen mot rasism, antisemitism och islamofobi.
Läs mer här.

Höja rösten för internationell solidaritet och rättvisa.
- Stödja systerkyrkor som kämpar för mänskliga rättigheter och religiös tolerans.
- Bedriva påverkansarbete mot krafter som hindrar effektiv hiv-bekämpning.
- Reagera mot muren på palestinsk mark och andra brott mot folkrätten.
Läs mer här.

Göra Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete.
- Ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats.
- Utveckla arbetsformer som lockar 40-talisterna som nu går i pension.
- Stärka samarbetet med andra folkrörelser och den offentliga sektorn.
Läs mer här.

Här finns Socialdemokraternas kyrkovalssida, där man bland annat hittar det socialdemokratiska manifestet i kyrkovalet 20/9 2009. Och här finns andra som skriver om kyrkovalet: Vigselvägran, SD’s manifest, Opolitisk politik?, Folkkyrka för alla eller elitkyrka för dem som tror och gör rätt?, annons i Kalle Anka, Sverigedemokraterna är överflödiga, Eccehomo.

Här finns vårt pressmeddelande på NewsDesk.

Read Full Post »

På grund av ett smärre tekniskt missöde finns bloggposten om varför du ska rösta rött i kyrkovalet här istället. Sorry!

Read Full Post »

Ramadan Kareem – med önskan om en fin högtid!

Fastan leder till känslan av empati och solidaritet med de utsatta i världen. Att i sin egen kropp känna vad det innebär att leva utan mat kan lära oss rättvisa, rättfärdighet, solidaritet och ansvar. Fastan föder tankar om hur tro hänger ihop med politik och hur vi bygger samhället.

Vi som tror, vi ser att Gud är större än människor. Vi ser också att de skiljelinjer som idag påverkar hur samhällen skall utformas inte går mellan religioner. Den största skiljelinjen går mellan människor inom religionerna.

Vi ser skillnader mellan rik och fattig, mellan den som har arbete och den som är utan, mellan den som får utbildning och den som blir utan, mellan den som får leva sitt liv efter eget huvud och den som tvingas begränsa sitt liv av konventioner, fattigdom och nöd.

Skiljelinjerna går mellan dem som vill inkludera människor i samhället och dem som vill fördjupa skillnaderna och öka klyftorna mellan människor.

Inbjudan till Iftar
För samtal om tro och politik inbjuder Broderskapsrörelsens Nätverket för troende socialdemokrater till Iftar, den kvällsmåltid som bryter fastan under ramadan efter att solen gått ner, måndag 14 september 2009, kl 18.30 på Sveavägen 68.

Alla broderskapare, muslimer såväl som kristna, judar och medlemmar med annan trosuppfattning, och andra intresserade sympatisörer till vårt nätverk för troende socialdemokrater är inbjudna.

Varmt välkomna!

Abdulkader Habib
Ordförande i Broderskapsrörelsens Nätverk för troende socialdemokrater

Lars G Linder
Förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen

Anmälan till Jan Gillegård senast fredag 11 september.

Read Full Post »

broderskapsrörelsen på facebookNu har vi en fansida som heter Sveriges kristna socialdemokrater på Facebook, gå gärna med där för att få tips om evenemang och liknande!

Read Full Post »

Gunilla Carlsson är med rätta upprörd över korruptionsskandalen på hälsoministeriet i Zambia, hon skriver på Newsmill:

Jag känner stor besvikelse över att miljoner förskingrats, inte minst i vetskap om konsekvenserna för hälsoministeriets förmåga att leverera sjukvård. Men det vore fel att säga att jag blir förvånad, eftersom jag vet att stora kapitalflöden som bistånd riskerar att bli en alltför stor frestelse om inte effektiva spärrar finns som förhindrar korruption.

Det är illavarslande att biståndsministern för debatten på ett sätt som uppenbarligen syftar till att minska förtroendet för, betydelsen av och resurserna till bistånd och utvecklingssamarbete. Detta skadar allvarligt möjligheterna att komma åt de problem som drabbar fattiga länder så hårt, inte minst i fråga om korruption. Att från väst bekämpa skatteparadisen är en av lösningarna på korruptionsproblemen. Jag förklarar detta resonemang närmare som svar på Carlssons artikel här.

Fler Newsmill artiklar på samma tema finns här: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. SvD och DN

SvD och DN

Read Full Post »

Rolf Samuelsson, Broderskapare i Alfta skriver idag, kort och koncist på Åsiktstorget på HelaHälsingland.se: Dysterhet är synd, enligt ortodox lära.

Jag är osäker på om det är broderskapsrörelsens officiella hållning, men vi kanske ska ta det som en uppmaning att försöka le mot varandra och se det positiva i tillvaron idag.

Read Full Post »

Idag klockan 17 medverkar Ulf Bjereld i Studio Ett angående sin text om Aftonbladet och antisemitismdebatten som bl a publicerades här. Även Isak Nachmann, rabbin från Judiska församlingen i Stockholm och Cecilia Uddén, SR:s Mellanösternkorrespondent deltar.

Read Full Post »

För er som vill läsa om socialdemokratisk kyrkopolitik vill jag rekommendera valbloggen!

Det är broderskaparen Klas Corbelius, Norrköping, som fram till valet den 20 september bloggar där.

Read Full Post »

Debatten om frilansjournalisten Donald Boströms artikel i Aftonbladet om påstådda israeliska organstölder kretsar kring två teman: tryckfrihet och antisemitism.

I debatten om tryckfrihet har jag inte så mycket att tillföra. Det råder ju stor enighet om att Sveriges ambassadör i Israel Elisabet Borsiin Bonnier agerade felaktigt när hon i ett pressmeddelande tog avstånd från artikeln. Den borgerliga alliansregeringen har agerat enligt skolboken, genom att tydligt markera avstånd till ambassadörens agerande samt vägrat kommentera innehållet i artikeln. Den enda oklarhet som råder är huruvida ambassadören fått sitt pressmeddelande godkänt av UD innan det publicerades. Det är utmärkt att riksdagens konstitutionsutskott nu får möjlighet att granska ärendet.

Mer principiellt intressant är i stället diskussionen om hur Donald Boströms artikel förhåller sig till antisemitism, samt hur ordet antisemitism används i den politiska debatten. Med antisemitism avses enligt Nationalencyklopedin fientlighet mot judar eller mot judendom. Ur det perspektivet finns det inget antisemitiskt i Donald Boströms artikel i sig. Den fråga Boström ställer är huruvida det finns något fog för de anklagelser som anhöriga till ihjälskjutna palestinier för fram, att soldater ur Israels armé tömmer döda kroppar på organ för att kunna användas till transplantationer. Boström skriver också att det borde bringas klarhet i om det verkligen förhåller sig på det sättet. Det är berättigade frågor och berättigade krav. Ingen hade reagerat om artikeln hade handlat om något annat land än Israel.

Bekymret är således inte Boströms text i sig, utan vad som inte står i den. Inom antisemitismen ryms föreställningar om judiska ritualmord och om juden som rövar bort barn, slaktar dem och stjäl deras blod. Boström hade kunnat undvika de anklagelser som nu framförs om han i sin text valt att visa upp dessa föreställningar för att därigenom markera att hans text inte är en del av dessa. De palestinska mödrarnas frågor om sina söners uppsprättade och ihopsydda lik är legitima. Men att ge dessa mödrar en röst innebär också ett ansvar att formulera sig på ett sätt så att mödrarnas frågor inte kan avfärdas som ett utfall av judehat.

Sverige är ett land där antisemitismen haft svårare att få fäste jämfört med i de flesta övriga länder i Europa. Det är bra. Kanske skapar det också hos oss en blindhet för de antisemitiska föreställningar som har eller har haft fäste på andra håll i världen? För de allra flesta svenskar är antisemitism något så främmande att vi har svårt att känna igen den när vi vid enstaka tillfällen springer på den.

Historien om Boströms artikel i Aftonbladet för oss till den vidare frågan om hur vi i debatten och i mediebevakningen skall förhålla oss till Israel som stat. Israel-debatten är oerhört polariserad, där en åsiktsriktning menar att ingen annan stat behandlas så orättvist och granskas så kritiskt som Israel. Andra menar att Israel kommer undan med folkrättsbrott och övervåld på ett sätt som ingen annan stat skulle göra.

Israel är på många sätt en unik stat, inte minst genom den förintelse som föregick statens uppkomst. Men Israel kan inte särbehandlas – varken positivt eller negativt. Vi måste ställa samma krav på Israel som på andra stater när det gäller att följa folkrätten. Anklagelser om att israeliska soldater stjäl organ från döda kroppar måste uppmärksammas i lika stor utsträckning som om anklagelserna riktats mot soldater från andra länder. På samma sätt har Israel en självklar rätt till fred och säkerhet på samma sätt som andra stater har.

Men Israel har en smärtsam historia, och det judiska folkets historia är mer smärtsam än de flesta andra folks. Så även om Israel inte i sak skall bemötas annorlunda än någon annan stat, så måste bemötandet i sin form undvika att riva upp det judiska folkets sår eller ge näring åt antisemitiska föreställningar.

Så min ståndpunkt i sak är följande. Donald Boströms artikel är i sig inte på något sätt antisemitisk. Däremot hade han kunnat undvika den debatt som nu uppstod om han synliggjort de antisemitiska föreställningar om judiska ritualmord som har förekommit eller förekommer.

Antisemitism är en vidrig och vedervärdig företeelse. Man kampen mot antisemitismen försvåras när debattörer och självutnämnda Israelvänner använder antisemitism som ett slagträ för att avfärda seriös kritisk mot staten Israels agerande. Jag blir därför dyster när jag ser personer som t ex Gunnar Hökmark på Newsmill jämföra Aftonbladets artikel med nazisternas och Tsarrysslands antisemitism, eller när Jesper Svartvik ur Svenska kommittén mot antisemitism ryggradsmässigt stämplar texten som antisemitisk. Kampen mot antisemitism är faktiskt alldeles för viktig för att överlämnas till personer som som i dessa frågor väljer agitatorns roll i stället för att använda sitt öppna sinne.

Ulf Bjereld

Denna text har även publicerats på Ulf Bjerelds blogg och på Newsmill. Läs även SvD 1, 2 och 3, DN 1 och 2, Dagen, Ekot, GT, och bloggarna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Read Full Post »

Idag inleds Ramadan. Vi kommer i år att upprepa det populära Ramadanbordet för progressiva muslimer som är intresserade av att engagera sig i Broderskapsrörelsen, mer info kommer om det senare!

Uppdatering: Lyssna på inslaget om ramadan och blå-gul islam i P1 Morgon med bland andra Abdulkader Habib, rektor för Kista folkhögskola, som är ordförande för vårt nätverk för troende socialdemokrater.

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 322 andra följare