Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2009

Cecilia Dalman Eek

”När kan en skolhuvudman med gott samvete säga att man gjort tillräckligt och plocka ut resten i vinst?” Den frågan ställer jag idag när jag för första gången skriver veckans S-krönika i Göteborgs-Posten. Läs den här.

Med utgångpunkt från min egen och barnas liv i skolan resonerar jag om skolan och dess drivkrafter. Är det bra att vinstdrivande företag bedriver skolverksamhet? Finns det några bra medel för att utvärdera när – och om – skolan har gjort nog? Är vinster en bra drivkraft för effektivitet och kvalitet också i skolan?
Tyck till här eller på min blogg!

Cecilia Dalman Eek
Vice ordförande

Read Full Post »

Tillsammans med Henrik Oscarsson skriver jag i dag på DN Debatt om svenska folkets inställning till statens rätt att använda tvångsmedel gentemot sina medborgare.

Vi relaterar resultaten från den senaste SOM-undersökningen till de frihetsvindar som blåser i svensk politik och vänsterns strävan att vinna tillbaka frihetsbegreppet från högern.

Ulf Bjereld
Förbundsstyrelseledamot

Read Full Post »

Broderskapsrörelsens kongress sjunger internationalen efter förhandlingarna

Broderskapsrörelsens kongress sjunger internationalen efter förhandlingarna

På kongressen i Malmö i somras beslutade vi att tillsätta fem arbetsgrupper för att ytterligare stärka broderskapsrörelsens arbete för en bättre värld och ett varmare samhälle. Dessa arbetsgrupper behöver nu fyllas med engagerade medlemmar från distrikten. Hör av dig till ditt distrikt om du är intresserad av att sitta i någon av grupperna. Nomineringsprocesserna är redan igång, och senast den 19 oktober skickar alla distrikt in sina nomineringar till förbundet.

Asylfrågor
Denna grupp ska arbeta för en solidarisk och humanistisk asylpolitik som syftar till att den asylsökande ska kunna tillförsäkras ett värdigt liv.

Hur barns rättigheter tas tillvara i asylutredningarna, att flyktingmottagande inte ska finansieras med biståndspengar och att EU ska ha en gemensam kvot för flyktingar är några av de viktiga frågorna för denna grupp enligt de riktlinjer som antogs på kongressen. Gruppen ska under mandatperioden även utveckla ett förslag på asylpolitiskt program till kongressen 2011.

Mänsklig värdighet
Tillsammans har vi ett ansvar för var¬andra. Särskilt när vi är som svagast eller om vi hamnar i utsatta lägen be¬höver vi människor varandra. Den här arbetsgruppens uppgift är att arbeta för att skapa politiska och samhälleliga förutsättningar för denna upprättelse.

Vi behöver formulera en politik för social och ekonomisk rättvisa och ansträngningarna måste öka för att värna sammanhållningen i samhället. Diskriminering, utfrysning, våld, hemlöshet, alkohol- och narkotikamissbruk samt problem inom vård och omsorg är några av de viktigaste områden förbundskongressen fattat beslut att rörelsen ska driva inom detta område.

Alla folks frihet – hela världens fred
Vi som kristen vänster vill bidra till att i en globaliserad värld förverkliga arbetarrörelsens värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Denna arbetsgrupps uppgift är att under mandatperioden söka vägar för att göra detta på bästa sätt.

Biståndsfrågor, frihet, jämlikhet och demokrati i länder som Kina, Burma, Västsahara, Palestina, Iran eller Zimbabwe, säkerhetspolitik, folkrätt, mänskliga rättigheter, inte minst barns rättigheter och ett avskaffande av dödsstraffet är exempel på viktiga frågor som kongressen beslutat om på detta område.

Arbete, kultur, lärande – hela livet
Full sysselsättning är vårt viktigaste mål. Det förutsätter utbildning och livslångt lärande i toppklass. Kongressen beslutade att vi vill lägga till en viktig dimension genom att särskilt fokusera på bildning och lyfta kulturens roll för att utveckla det goda samhället. Kulturen ska beröra, utveckla och vidga tanken, men också provocera och utmana.

Den här arbetsgruppens uppgift är att driva och utveckla Broderskapsrörelsens politik inom området.

Stadgegruppen
På kongressen diskuterades ett antal förslag till förändring av stadgarna. Kongressen beslutade att återremittera förslaget till förbundsstyrelsen, så denna grupp kommer att ges möjlighet att diskutera frågan närmare, och även att förankra sina diskussioner i grupper och distrikt inför nästa förbundskongress.

De viktigaste frågorna att ta ställning till är om vi ska förlänga kongressperioden från 2 till 4 år, och om och i så fall hur vi ska införa en ny beslutsnivå i förbundet som samlas mellan kongresser.

Read Full Post »

Angela Merkel, omvald förbundskansler i Tyskland

Angela Merkel, omvald förbundskansler i Tyskland


De tyska socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val i den tyska Förbundsrepublikens historia. De har tappat var tredje väljare – till soffan, till höger, till vänster och till de gröna.Skälen är fler. De hade ett svårt utgångsläge, att i bästa fall kunna bli forsatt koalitonspartner till sin gamla huvudfiende CDU/CSU. Men de delar också ett problem med många europiska socialdemokrater – att formulera och kommunicera en vänsterpolitik som bär i kunskapssamhället. Man förknippas mer med det samhälle vi lämnar bakom oss, än med det som bryter fram.
Frank-Walter Steinmeier, socialdemokratisk förbundskanslerkandidat

Frank-Walter Steinmeier, socialdemokratisk förbundskanslerkandidat

Jag följde den tyska valvakan på Deutsche Hof – en tysk ölstuga i de kristna kvarteren i Erbil i irakiska Kurdistan. Även här var spänningen över fem minuter efter att vallokalerna stängt, och många uttryckte sin besvikelse över att socialdemokraterna och frramför allt utrikesminister Steinmeier nu kommer att bytas ut. Den troliga efterträdaren blir partiledaren för FDP.

Socialdemokraterna har under Steinmeier fört en aktiv och framåtblickande politik för Irak och Kurdistan. Kontakter har skapats. Investeringar gjorts. Det finns kraftfulla program för att återintegrera de flyktingar som återvänder. Jag är själv här som föreläsare i ett ledarskapsprogram som Steinmeier och hans departement skapat för den kurdiska provinsregeringens kapacitetsuppbyggnad.

Liberalerna betraktas inte bara som mer USA-orienterade i sin utrikespolitik, utan också som mer njugga och sökande mera kortsiktiga tyska egenintressen.

Men nu var det ju inte kurderna som röstade, utan tyskarna.

I det svenska valet om ett år har kurderna en starkare röst än i Tyskland. Jag hoppas att vi i det valet förmår göra tydligt att hur vi väljer gör en skillnad också i andra delar av världen.

Men först har vi att säkra att partikongressen om en månad gör att det finns förutsättningar att visa på denna skillnad.

Annat om de tyska valen: Westerwelle trolig utrikesminister, om koalitionssamtalen, tyska medier dagen efter valet,  liberal storseger räddar Merkel, Väljarna var visst inte ”i mitten” i Tyskland heller, Borgerlig valseger, S straffades av kärnväljarna, Reinfeldt är inte Merkel.

Read Full Post »

Minns ni begreppen ”utanförskap” och ”bred arbetslöshet” som moderaterna pratade om i valrörelsen för tre år sedan?

De hävdade då att denna ”breda arbetslöshet” var 20%, och att det var Göran Perssons och socialdemokraternas fel. Moderaterna skulle få in fler i samhället och minska arbetslösheten, men det har blivit precis tvärtom. Även jämfört med andra länder som befinner sig i samma kris. Ungdomsarbetslösheten har till exempel ökat i Sverige, inte bara lite mer utan flera gånger snabbare än snittet i EU.

Det är ju lite pinsamt för moderaterna och alliansen, och nu när fler och fler inser att det inte bara är den globala krisen som är orsaken till att klyftorna ökar, så vad gör man? Jo, man ändrar definitionerna, för att ändå lyckas få siffrorna på sin sida.

I torsdags ställde Sven-Erik Österberg en fråga under riksdagens frågestund som berör hur regeringen beräknar utanförskapet:

Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin:

Regeringen har under flera år definierat utanförskapet på ett visst sätt. Denna definition gick ni också till val på. Ni sa att ert sätt att räkna var det enda och sanna. Men detta vill inte arbetsmarknadsministern och regeringen längre kännas vid. Jag kan bara se ett skäl:

Nu pekar alla kurvor åt fel håll. Och då ändrar ni sättet att räkna. De flesta håller nog med om att det är viktigt att vara konsekvent.

Hur många är då i utanförskap idag? Jo många fler än när regeringen tillträdde, närmare bestämt 70 000 fler. Det har Riksdagens utredningstjänst räknat fram genom att använda er egen definition. Nu vill ni inte ta ansvar för detta. Arbetsmarknadsministern har själv sagt att det inte stämmer. Varför vill regeringen ändra sättet att beräkna utanförskapet?

Moderaterna skrev på sin webbplats innan valet ett mått på detta och beräknade alltså den ”breda arbetslösheten” till drygt 20 procent 2005-2006. Nu finns inte den ursprungssidan kvar och även beräkningssättet för deras begrepp verkar ha ändrats åtminstone 3 gånger. Ursprungsartikeln som låg på moderat.se är borttagen, men som tur är har någon räddat artikeln till eftervärlden och lagt här, så att ni kan läsa hur stort riksdagens utredningstjänst beräknar att ”utanförskapet” och den ”breda arbetslösheten” är idag.

Och vad moderaterna själva skrev om ”utanförskapet” och den ”breda arbetslöshet” här. Läs också den nyutkomna rapporten från de rödgröna om klyftorna.

Visste ni förresten att sedan 2006 har skillnaden mellan kvinnor och mäns årliga löner ökat med 12 800 kronor och att 57% av alla skattesänkningarna gått till män? Förutom att öka klyftorna mellan innanför och utanför, rika och fattiga, så ökar man även klyftorna mellan kvinnor och män.

Andra bloggare om de ändrade definitionerna: Alliansfritt 1, Alliansfritt 2, Alliansfritt uppföljning av fusket, S-buzz, utredarna, Peter Andersson, Monica Green, Mitt i steget, ”Rött kort till moderaterna”, ”Som att jaga i snårskog och dimma”, ”Ett utanförskap är ett utanförskap, är ett utanförskap”, ”Moderaterna skriver om historien eller gömmer den”

Mer om ”utanförskapet”: RoD, Exp, Fokus, DN, SvD. Läs också om att regeringen bidrar till att asylrätten kränks och att Reinfeldt trots detta fortsätter att behålla förtroende.

Read Full Post »

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Christianos en el PSOE eller Christianos Socialistas (Kristna socialdemokrater) är värdar för ILRS:s möte i oktober, kongressen hålls i Cordoba 10-11 oktober. International League of Religious Socialists finns i tjugo länder och är associerad medlem i Socialistinternationalen. Broderskapsrörelsen är en våra viktigaste och starkaste medlemmar.

“Global Crisis and Spirituality – strengthening alliances with Faith and Social Justice” är årets tema och vi följer upp förra kongressen då vi talade om social globalisering.

Våra värdar är spännande. Det är vår yngsta medlemsorganisation, andra har funnits i hundra år. Den startade som en lokal grupp i Baskien där socialdemokratiska medlemmar såg behov av att mötas kring politik, men också kring sin tro. I det starkt katolska Spanien har konflikten mellan kyrkan, som ställde sig alltför nära diktatorn Franco, och socialdemokratin varit djup. Socialdemokraterna har tagit konflikten med kyrkan om skolan, som i hög grad sköts av kyrkan, men staten betalar, och etiska frågor som abort, äktenskap, homosexuellas ställning etc.

De kristna socialdemokraterna i Baskien har jobbat hårt för att få partiet med sig. Att det inte är mellan vänstern och kyrkan som gränslinjen ska dras utan mellan progressiva människor och konservativa. ILRS har bidraget till den baskiska gruppens arbete och nu, sedan flera år, har partiet gett de nya kristna socialdemokraterna sitt stöd och uppmuntrat dem att starta grupper i hela Spanien, uppmuntra människor att se hur väl tron och politiken hör samman och bygga broar i det spanska samhället. Gruppens ordförande är nu rådgivare till premiärminister Zapatero och då vår globala kongress möts i oktober samlas också den nationella gruppen för första gången, på samma plats. Spanska utrikesministern, Moratinos, kommer och talar och de baskiska pionjärerna har chans att se sin organisation manifesteras för första gången.

Vi hoppas och tror att spanjorerna också kommer att bli ett viktigt brohuvud för vårt globala broderskapsarbete i latinamerikanska länder.

Broderskapare från Sverige kommer att finnas på plats och vi kommer att göra stort nummer av platsen; Cordoba i Andalusien, där en gång muslimer, judar och spanska katoliker levde sida vid sid och byggde ett gott samhälle. Det blir vårt svenska bidrag till den annars katolska dominansen i Spanien. Manifestet för den kristna vänstern kommer att presenteras och vårt arbete tillsammans med muslimer i Sverige kommer att uppmärksammas.

Det är ett banbrytande arbete som våra kamrater i Spanien har gjort. Jag kommer att avgå som ordförande efter sex år, 2003 tog jag över efter Evert Svensson. Vi har förhoppningar om ytterligare en svensk ordförande i raden. Nuvarande viceordföranden kommer från Sydafrika respektive Storbritannien.

PA Sahlberg
President ILRS, fd riksdagsledamot, pastor i Metodistkyrkan

Läs vårt pressmeddelande och se listan på ombuden här på Newsdesk.

Kolla också artikeln om den nya webbkyrkan här och om diskussionerna om äktenskapsfrågan när kyrkomötet öppnades här (Wejryd hoppas liksom vi att frågan snart är utagerad, att den inte kommer bli lika segdragen som kvinnoprästmotståndet).

Read Full Post »

Skämtteckning av olika sätt att bära en slöja i Syrien. Klicka för att se en större bild

Tecknade bilder på olika sätt att bära en slöja i Syrien. Klicka för att se en större bild

Debatten om den muslimska sjalen/slöjan har engagerat socialdemokrater mycket de senaste dagarna. Nalin Pekgul och flera andra ledande S-kvinnor gick ut och krävde att heltäckande slöja inte ska accepteras, SSU:are svarade att skolor och arbetsplatser måste acceptera heltäckande slöjor. Företrädare för Broderskapsrörelsen har nu gått ut med flera problematiserande vinklar på detta, att staten inte har med våra klädval att göra, att debatten hamnat snett då man argumenterar mot heltäckande slöja när det är hårtäckande sjalar som egentligen är det aktuella och att man måste acceptera att bli avskärmad från omvärlden om man döljer sitt ansikte för omvärlden.

Läs artiklarna själva!

På Newsmill finns artikeln Precis som Sudan vill Damnark straffa kvinnorna för deras klädval  undertecknad av Peter Weiderud och Mohammad Fazlhashemi (Mohammad publicerade denna artikel även i veckans nummer av tidningen Broderskap.) 

Skilj på slöja och slöja av broderskaparna Qaisar Mahmood och Anna Ardin.

Och broderskapsrörelsens vice ordförande Cecilia Dalman Eek skriver på temat under rubriken Alias frihet att avskärma sig avskärmar också henne.

Read Full Post »

Aaron David Miller

Aaron David Miller

Nästa fredag den 2 oktober kl 13.00 – 14.30 arrangerar ABF Stockholm & Broderskapsrörelsen ett seminarium om Barack Obamas politik gentemot Israel & Palestina och vad EU bör göra med Aaron David Miller, Woodrow Wilson Center, Washington DC och Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) och initiativtagare till riksdagens israelisk-palestinska nätverk. I ABF-huset, Sveavägen 41. Fritt inträde. Seminariet leds av Peter Weiderud, ordförande Broderskapsrörelsen.

Miller är en av arkitekterna bakom Osloprocessen och en av de amerikaner som kan Israel-Palestinafrågan allra bäst säger Ulf Carmesund, internationell sekreterare på Broderskapsrörelsen och redaktör för boken Israel & Palestina – 60 år i våra röda hjärtan (tillsammans med Ulf Bjereld). Carmesund är också i slutfasen av arbetet med sin doktorsavhandling om hur teologi och politik blandas i svenskt stöd till Israel.

Aaron David Miller har i två decennier tjänstgjort vid USA:s utrikesdepartement som rådgivare till sex olika utrikesministrar, där han deltog i utformandet av USA:s linje i Mellanösternfrågan och den Arabisk-Israeliska fredsprocessen. Miller har senast varit amerikansk huvudrådgivare i frågor rörande den Arabisk-Israeliska förhandlingsprocessen.

Om Aaron David Miller
Tidigare erfarenheter
Rådgivare till sex utrikesministrar I frågor om Arabisk-Israeliska förhandlingar, 1978–2003

Expertområde
USA-Mellanösternrelationer; arabisk-israeliska förhandlingar; politik i arabvärlden, i Palestina och i Israel.

Projekt vid Wilson Center
”The Much Too Promised Land: America’s Elusive Search for Arab-Israeli Peace” (Bantam/Dell, Mars 2008)

Andra om Israel och Palestina: 1, 2, 3, 4, 5.

Read Full Post »

kyrkovalLogoKyrkovalet blev en framgång för miljöpartiet, det religiöst konservativa Frimodig kyrka och de främlingsfientliga Sverigedemokraterna som alla fördubblade sina mandat i kyrkomötet. Socialdemokraterna, vänstern och kristdemokraterna samt det mest etablerade av de s k opolitiska partierna, POSK, höll sina ställningar, medan alla de övriga borgeliga partierna tappade.

Valdeltagandet var hårsmånen lägre än förra valet, d v s fortsatt oroande lågt för en långsiktig demokratisk utveckling av kyrkan och huvudskälet varför Sverigedemokraterna kan få sju mandat i kyrkomötet med färre än 20.000 röster.

Valet är ett uttryck för en tydlig hölger-vänster polarisering i kyrkovalet där äktenskapsfrågan varit en vattendelare. Miljöpartiet tog de nya vänsterrösterna, men i polariseringen ligger också förklaringen varför s och kd höll ställningarna, trots ett ökat ifrågasättande av de etablerade politiska partiernas roll i kyrkovalen.

För vårt eget vidkommande är den naturliga reaktionen att andas ut. Vi är alltjämt det största partiet.

Jag tror det finns risker med det och att det är dags för en lite djupare analys. Vi har under senare år hävdat att vi har tre politiska motståndare i kyrkovalet: Sverigedemokraterna, POSK och övriga opolitiska grupper (som vi hävdat är förtäckta borgeliga och anställda i kyrkan) och moderaterna. I kyrkomötets praktik har vi tillsammans med alla övriga och helt rätt sökt marginalisera Sverigedemokraterna, men i de flesta andra frågor sökt samarbete med de övriga etablerade partierna mot de s k opolitiska.

Denna etablerades taktik mot valhänt förnyelse börjar nu nå vägs ände, i och med att vi får en höger-vänster-uppdelning också bland de s k opolitiska och den riskerar att leda till en motsättning mellan passiva och aktiva medlemmar i Svenska kyrkan, som för socialdemokratin inte ger ett bra läge för framtiden. Vårt kyrkopolitiska arbete måste stå för engagemang, aktivitet och framåtblickande.

Att kyrkans väljare söker en tydligare polarisering är för oss ett önskeläge, om vi tar vara på möjligheten att formulera en genomtänkt vänsterpolitik för kyrkan – till strid för flyktingars rätt, generöst bistånd, religionsdialog, profetisk diakoni och mot homofobi.

Eller som kyrkofadern Ambrosius sa: ”Jorden skall brukas av alla, alla gemensamt, alla tillsammans. Den känner inga rika, bara fattiga, som den föder. Det är inte av ditt goda, som du ger åt den fattige. Det är en del av hans eget, som du ger tillbaka”.

Media om kyrkovalet: Exp, Exp, SvD, Dagen, Dagen, SydSv, DN, DN.

Read Full Post »

Ulf Bjereld

Ulf Bjereld

Bloggrubriken ”Rödgrön framgång i kyrkovalet” är en aning vilseledande, eftersom hela den rödgröna valframgången får tillskrivas Miljöpartiet som fördubblade sina mandat från fyra till åtta. Vänstern i Svenska Kyrkan (VISK) behöll sina tre mandat och Socialdemokraterna behöll sina 71.

Jag tycker att Socialdemokraterna skall vara nöjda med valresultatet. Sedan förra valet har partiet åkt berg-och-dalbana i väljaropinionen och de 28.34 procent partiet nu erövrade innebär en liten ökning jämfört med valet 2005. Socialdemokraterna förstärker sin ställning som Kyrkomötets överlägset största grupp.

Värre gick det för de borgerliga allianspartierna. Kristdemokraterna ökade visserligen med ett mandat från 17 till 18, men Moderaterna, Folkpartiet och Centern tappade tillsammans 13 mandat.

Som väntat ökade motståndarna till samkönade äktenskap sina röstetal. Vid sidan av Kristdemokraterna ökade Frimodig kyrka från sju till 13 mandat, och Sverigedemokraterna från fyra till sju mandat. Sammantaget innebar kyrkovalet en polarisering, där såväl de rödgröna som den yttersta högern stärkte sin ställning.

Slutspurten av valkampanjen dominerades medialt av Mona Sahlin och ”kyrkominister” Lena Adelsohn-Liljeroths – i mitt tycke illa tajmade – Mallorca-semester. Mallorca-resan fick tidningsrubriker som påminde om forna tiders ”Mosa Mona”-kampanjer. Men till skillnad från tidigare fick mediedrevet denna gång inget fäste i opinionen. Tvärtom slöt kvällstidningsläsarna i huvudssk upp på Mona Sahlins sida, och utryckte stöd för att Mona Sahlins rätt att fira semester på det sätt hon själv vill. Jag tror att Mona Sahlin sammantaget stärkte sin ställning, och att den tid är förbi då hennes livsstil väcker upprörda känslor.

I stället bidrog affären till att vi fick ett aldrig tidigare skådat fokus på kyrkovalet. Vi fick en principiell debatt om partiledarens roll och plats i valkampanjen, och partiernas vara eller inte vara i kyrkopolitiken. Det är också bra. I debatten upprepas som ett mantra att valdeltagandet är så fruktansvärt lågt. Jodå. Men 11.8 procent innebär trots allt att nära 700 000 medlemmar går och röstar, och det tycker jag inte är så illa för en organisation uppbyggd på det sätt som Svenska kyrkan är.

Jag tror däremot att om de politiska partierna drog sig ur processen – vilket ju en del förordar – så skulle valdeltagandet sjunka ännu mer. Partiernas närvaro är också en garant för att inte bara de trognaste gudstjänstbesökarna får styra en kyrka som trots allt har bäring för nära sju miljoner medlemmar.

Jag kommenterar resultatet av årets kyrkoval i Göteborgs-Posten.

/Ulf Bjereld
Styrelseledamot
Broderskapsrörelsen

Etiketter: , , , , , , , ,

Media om kyrkovalet: Exp, Exp, SvD, Dagen, Dagen, SydSv, DN.

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 322 andra följare