Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2010

Broderskapare talar på manifestationer för Ship to Gaza ikväll

Stockholm Sergels torg kl 18 Peter Weiderud (bilden) talar från Broderskapsrörelsen

Uppsala, Stora torget kl 17 Görel Sävborg Lundgren talar från Broderskapsrörelsen

Göteborg Gustav Adolfs torg kl 18 Ulf Bjereld talar från Broderskapsrörelsen

Borås Stora torget kl 18 Jonas Bergström från Ung Kristen Vänster talar för Broderskapsrörelsen

Eskilstuna Fristadstoget kl 19 Lars G Linder talar från Broderskapsrörelsen

Dessutom finns broderskapare med i demonstrationerna på flera andra platser där det hålls manifestationer och demonstrationer till stöd för Ship to Gaza. Hela listan:

Idag, måndag:
• Kristianstad, samling vid Domus kl 16.
• Falun, Geislerska parken kl 16.30.
• Uppsala, Stora Torget kl 17.
• Borås, Stora torget kl 18.
• Göteborg, Gustav Adolfs torg kl 18.
• Helsingborg, Gustav Adolfs torg kl 18.
• Jönköping, Rådhusparken kl 18.
• Karlstad, Stora torget kl 18.
• Malmö, Gustav Adolfs torg kl 18.
• Uddevalla, Kungstorget kl 18.
• Umeå, Rådhustorget kl 18.
• Stockholm, Sergels Torg kl 18.
• Västerås, Sigmatorget kl 18.
• Östersund, Stortorget kl 18.
• Örebro, Våghustorget kl 19.30.

Till tisdagen är manifestationer planerade i:
• Luleå, Gula Paviljongen kl 11.30.
• Linköping, Stora Torget kl 17.
• Gävle, Stortorget kl 17.

Följande är det tal Peter Weiderud kommer att hålla på Sergels torg klockan 18 idag. Det talade ordet gäller!

Det israeliska övervåld som under många år plågat palestinierna i Gaza och på Västbanken, drabbade idag på morgonen de europeiska deltagarna i Ship to Gaza.  Det är en enorm tragedi för de drabbade och deras familjer.

Min medarbetare Ulf Carmesund är en av deltagarna. Hemma i Alingsås sitter tre barn och väntar på besked av vad som hänt med deras pappa.

Tragedin i östra Medelhavet innebär att Israel trätt över ytterligare en gräns i sina upprepade överträdelser av folkrätten.

Sedan sex-dagarskriget 1967 har Israel konsekvent valt att trotsa världssamfundet och folkrätten.
Ockupationen av de palestinska områdena är ett brott mot säkerhetsrådets resolution 242.

Bosättningar på ockuperat område bryter mot förbudet att flytta in den egna befolkningen.

Byggandet av muren på ockuperat område går emot den internationella domstolen i Haag.

Blockaden av Gaza är ett brott mot den humanitära rätten.

Kriget mot Gaza för ett och ett halvt år sedan bröt mot kravet att inte angripa civila mål.
Upprepade gånger har Israel brutit mot kravet på proportionalitet vid våldsandvändning.

De palestinska folkrättsbrotten står inte i någon som helst proportion till de israeliska. Men också de, och i synnerhet Hamas raketbeskjutningar av civila israeler, måste fördömas. De är dessutom politiskt okloka eftersom de skymmer de israeliska brotten och motverkar det internationella samfundets entydiga agerande.

Vilka folkrättsbrott Israel gjorde sig skyldiga till i östra Medelhavet i morse, behöver snarast utredas av en internationell och oberoende utredning.

Men redan nu står det klart att Israel har genomfört sin attack på internationellt vatten, vilket är att betrakta som sjöröveri. Det stora antalet döda och skadade visar också att Israel använd våld bortom folkrättens alla krav på proportioner.

Det är nu dags för det internationella samfundet att entydigt visa att Israel inte längre har frikort i relation till folkrätten.

Den växande nonchalansen och brutaliteten hos Israels regering och militär nådde i morse en dimension som omvärlden vare sig kommer att glömma eller kan bortse från. Den väcker allvarliga frågor om militärens omdöme, mandat och träning.

Genom att olagligt angripa en humanitär hjälpinsats har arrogansen nått en punkt där den ytterst och inifrån hotar Israel som demokrati och civilisation.

Vårt ansvar idag är att konsekvent stå på folkrättens sida, i solidaritet med människorna på Gaza och de vänner som möttes av morgonens brutalitet.

Vi ska inte bara sörja, utan också organisera.

Våra krav ska vara entydiga och konsekventa. Vi kan inte längre acceptera att en demokrati och FN-medlem konsekvent ställer sig utanför den civilisation som världens länder bygger med folkrätten.

Häv blockaden av Gaza nu!

Riv muren och träd tillbaka till 1967 års gränser!

Inled seriösa förhandlingar om en tvåstatslösning och acceptera en internationell fredsbevarande närvaro!
Det finns inget som kan kompensera familjerna till de aktivister som i morse dödades i östra Medelhavet.
Men genom att konsekvent stå upp för folkrätten kan vi bidra till att de inte dog förgäves.
Häv blockaden av Gaza nu!

Read Full Post »

Vi fortsätter med humanitära aktioner tills ockupationen upphör

- Det israeliska övervåld som under många år plågat palestinierna på Gaza och Västbanken, drabbade idag på morgonen de europeiska deltagarna i Ship to Gaza. Det är en enorm tragedi för de drabbade och deras familjer och de internationella reaktionerna på det israeliska agerandet kommer att bli mycket skarpa, säger Peter Weiderud, ordförande för Sveriges kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen. Som även talar vid demonstrationen för Ship to Gaza vid Sergels torg klockan 18 ikväll. (Broderskaparen Ulf Bjereld talar vid samma tid på demonstrationen vid Gustav Adolfs torg i Göteborg.)

- Vi kommer att fortsätta med Ship to Gaza och fler humanitära aktioner så länge ockupationen och kränkningarna av palestiniernas mänskliga rättigheter fortsätter, säger Mariam Osman Sherifay, broderskapsrörelsens representant i Ship to Gazas ledningsgrupp. Blockaden av Gaza strider mot den humanitära rätten och uppgifterna så här långt tyder på att morgonens militära aktion också rymmer tydliga brott mot folkrätten. Det är därför nödvändigt att kräva en internationell och oberoende granskning, så att tydligt ansvar kan utkrävas.

Under dagen igår och natten har broderskaparen Ulf Carmesund ringt in rapporter från skeppet Sofia och Ship to Gaza via satellittelefon som sedan lagts ut på @kristenvanster på twitter. Vidare rapporter kommer också att finnas där.

Ulf är expert på Israel-Palestinakonflikten bland annat genom att han leder Broderskapsrörelsens internationella projekt inne på Gaza och nyligen skrivit klart sin avhandling i teologi som behandlar konflikten. Han har tidigare (1994-1997) också varit direktor för Frikyrkliga studieförbundets studiecenter i Jerusalem.

- Jag följde livesändningarna till tre-halv fyratiden i natt när de bröts, säger broderskapsrörelsens Anna Ardin, klockan 23 pratade jag med Ulf sista gången och den senaste rapporten från skeppet Sofia kom strax före 5 från Mehmet Kaplan. Sedan dess har vi inte hört någonting direkt från dem och det går inte att nå någon telefon. Men vi hoppas kunna få kontakt med Ulf så fort som möjligt efter att de nått land. Enligt mina källor ska första båten från konvojen ha anlänt till Ashdod och Sofia är på väg. Vi är fruktansvärt oroliga, men ingenting tyder på att våldsamheter ägt rum ombord på Sofia. Ulf var mycket tydlig med om att alla fått både instruktioner och träning i icke-våldsmetoder och de var självklart helt obeväpnade. Svenska ambassaden är på plats och har lovat att meddela sig med de anhöriga snarast.


Bilder finns på vår bildbank.

Läs våra tidigare blogginlägg:

Kristen Socialdemokrat med på Ship to Gaza
Israelisk media idag: blockaden av Gaza ett misslyckande
Broderskapsrörelsen twittrar ombord på Ship to Gaza
Sluta plåga människor – häv blockaden av Gaza!

För mer information
Anna Ardin, presskontakt Broderskapsrörelsen, 0733907017

Read Full Post »

- Isoleringen av Gaza är ett folkrättsligt övergrepp. Ship to Gaza är en viktig solidaritetsaktion. Blockaden måste därför hävas.

Det sa broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud vid manifestationen för Ship to Gaza som hölls vid Mynttorget i Stockholm idag.

Broderskapsrörelsen – Sveriges Kristna Socialdemokrater, har en representant med på Ship to Gaza. Det är rörelsens internationella sekreterare Ulf Carmesund.

- Just nu strävar konvojen mot Gaza, inom ett dygn väntar en ojämn kraftmätning i vattnen utanför Gaza City. Den politiska propagandastriden har Israel redan förlorat. Häv blockaden av Gaza! sa Weiderud i sitt anförande och fortsatte: Att hindra humanitära transporter till ett desperat folk är att utmana den humanitära rätten och Genevekonventionerna.

Ulf Carmesund, Broderskapsrörelsens representant i Konvojen och ombord på fartyget Sofia, säger per satellittelefon vid tvåtiden (svensk tid) att stämningen ombord på fartygen är god och viljan att nå framgång är stor.

- Vi finns just nu på mötespunkten för alla fartyg, och räknar med att gå mot Gaza inom kort.

Carmesund berättar också att deltagarna blivit styrkta av EU:s utrikestalesperson Catherine Ashtons uttalanden om att blockaden mot Gaza måste hävas.

Weiderud påpekade i sitt tal på Mynttorget betydelsen av att Ship to Gaza är ett europeiskt initiativ, eftersom EU:s hittillsvarande agerande i Mellanösternkonflikten representerar många missade möjligheter.

- Den allvarligaste är oförmågan att hitta en självständig hållning till Hamas. Alla andra inblandade aktörer hade ett egenintresse av att isolera Hamas och underminera valresultatet. De tre krav som ställdes på Hamas för att erkänna den valda regeringen som ställdes av USA, Israel och senare också EU var ett misstag då de var alldeles för vaga och ensidiga. Istället borde följande krav ställts på båda parter:

  • Upphör med allt folkrättsstridigt våld
  • Erkänn varandra enligt 1967 års gränser
  • Stå fast vid gjorda överenskommelser efter varje regeringsskifte

- Det finns anledning att vara mycket kritisk till Hamas, men kritiken måste grunda sig på bristande uppslutning till folkrätt, demokrati och mänskliga rättigheter, sa Weiderud. Även om både Hamas och Israel bryter mot folkrätten, är proportionerna inte jämförbara.  Israels folkrättsbrott är mer omfattande, vilket också Goldstone-rapporten efter Gazakriget visat. Israel bär huvudansvaret.

- Därför ropar vi idag tillsammans med våra vänner på båtarna i östra Medelhavet: Häv isoleringen av Gaza nu!

Media: DN, DN, Dagen, Dagen, Exp, AB, SvD , SvD, KB, GP
Bloggar: Dessa mina minsta…, Annarkia, The Comments,

Andra om: , , ,

Read Full Post »

Broderskapsrörelsen twittrar ombord på Ship to Gaza

Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen twittrar från och med nu från Ship to Gaza och skeppet Sofia. Just nu ligger Sofia och ytterligare fyra skepp norr om Cypern för att få ombord bland andra Henning Mankell och Mehmet Kaplan.

Följ Ulf och konvojen på http://twitter.com/kristenvanster.

På bilden syns Ulf med kollegor i Gaza hamn under en resa till Gaza i december förra året.

För mer information

Skeppet Sofia kan nås via en hårt belastad satellittelefon. Anna Ardin, presskontakt, 0733907017. Läs också på bloggen kristen vänster och på Ship to Gazas hemsida. Bilder från Gaza och på Ulf Carmesund finns för fri användning på vår bildbank.

Read Full Post »

Migranterna i världen motsvarar sammanlagt ett land av Brasiliens storlek. De summor de tillsammans skickar tillbaka till sina familjer är långt större än det samlade utvecklingsbiståndet i världen.

Drivkraften att flytta för att söka en bättre framtid för sig själv, sina barn och sina anhöriga har alltid varit stark. Några gör det för att komma undan förtryck, som Ulrika i Västergöl i Vilhelm Mobergs utvandrarna. De flesta gör det för att kunna ha bättre förutsättningar att bli mätta, som Karl-Oskar.

Vi har idag en migrationspolitik som i huvudsak arbetar mot denna kraft. Det har funnits en dörr till Europa – asyl i enlighet med Genevekonventionen. Kommer man in i den trånga dörren är det tänkt att man blir kvar för alltid.

Verkligheten ser annorlunda ut. De flesta vi migranter vill migrera för att jobba, tjäna pengar och läöra sig nya saker. Många vill därefter återvända till sina hemländer efter några år för att bidra till fortsatt utveckling och med sina nya erfarenheter.

En politik som arbetar med denna kraft skulle kunna ska en win-win-situation. Sverige och Europa behöver fler som arbetar för att klara våra välfärd och stora pensionsgrupper. Utvecklingsländerna har stora grupper som inte kanb erbjudas jobb och som söker nya utvecklingsmöjligheter.

Därför behöver vi söka vägar till mer av cirkulär migration och en väsentligt ökad öppenhet. Billströms öppenhet för att låta migranterna få ta med pensionsrättigheter och delar av de försäkringar de betalat till när de flyttar tillbaka är uttryck för ett sådant moderna synsätt.

Det kommer från en moderat minister, men jag hoppas att sakfrågan inte blir lidande av detta.

Read Full Post »

Israelisk media idag: blockaden av Gaza ett misslyckande

Idag skriver den Israeliska tidningen Haaretz på ledarplats en artikel om att blockaden av Gaza är ett misslyckande. Samtidigt seglar svenska folkrörelser och representanter från ett 50-tal andra länder inom Ship to Gaza och Freedom Flotilla mot Gazaremsan med förnödenheter, som en politisk manifestation för att bryta blockaden. Yigal Palmor, talesperson på Israeliska UD menar att Israel kommer att använda alla medel, inklusive militärt våld, för att stoppa konvojen.

Blockaden av Gaza är ett misslyckande, den innebär ett stort humanitärt lidande för det palestinska folket. Blockaden innebär också att en trovärdig fredsprocess inte kan komma igång. Israel måste häva blockaden och därigenom underlätta den inom-palestinska fredsprocess mellan Hamas och Fatah som är nödvändig för att åstadkomma en israelisk-palestinsk fred och upprättandet av en palestinsk stat, säger Ulf Bjereld, medlem i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse.

Jag ser Haaretz artikel som ett indirekt stöd för att upphäva blockaden och släppa igenom våra fartyg, säger Ulf Carmesund, broderskapare som just nu befinner sig ombord på Ship to Gaza och fortsätter: Man kan jämföra israelers stöd för att häva blockaden med vita ANC:ares viktiga bidrag till att apartheiden till slut avskaffades i Sydafrika.

Broderskapsrörelsen kräver att blockaden av Gaza bryts och att utrikesminister Carl Bildt markerar för den israeliska regeringen att Sverige inte kommer att acceptera våldshandlingar mot fartygen, oavsett om våldshandlingarna riktas mot svenska medborgare eller mot medborgare från andra länder.

Ship to Gaza är en humanitär och en politisk solidaritetsmanifestation med den palestinska befolkningen i Gaza. Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen är stolt över att finnas representerad på de fartyg som nu styr mot Gazas kust, i syfte att bryta Israels olagliga blockad.

Följ färden på Ship to Gazas blogg eller på deras hemsida. Läs även vårt tidigare pressmeddelande om att Broderskap finns representerade i konvojen.

Read Full Post »

Kristen Socialdemokrat med på Ship to Gaza

Ship to Gaza, ett initiativ att skicka förnödenheter till Gaza som ett sätt att bryta den illegala blockaden, åker just nu mot Gaza genom Medelhavet med elva svenskar ombord.

Bland dessa återfinns såväl riksdagsledamöter, aktivister, läkare och intellektuella. En av dessa elva är Broderskapsrörelsens internationelle sekreterare Ulf Carmesund, teolog som snart disputerar i ämnet Israel-Palestina-konflikten.

Läs mer om Ship to Gaza här: http://www.shiptogaza.se

Read Full Post »

Jag befinner mig just ni i Erbil i norra Irak där jag jobbar med ett kapacitetsuppbyggnadsprogram för den kurdiska provinsregeringen. Förra veckan utbildade jag mediaansvariga i i regeringskansliet i hur man arbetar med fria medier och idag börjar vi ett roundtable för ministrar och generaldirektörer. Det är tyska utrikesdepartementet som driver programmet.
Parallellt med mina seminarier arbetar några tyska domare med sina kurdiska kollegor med de legala erfarenheterna att bearbeta folkmordsfrågor. Jag var därför i går inbjuden att dela med mig av mina olika erfarenheter av att arbeta med försoning, från bl a Sydafrika, urbefolkningar, Cypern, den arab-israeliska konflikten och det armeniska folkmordet. Jag försökte beskriva hur den juridiska processen kan behöva relatera till större politiska och sociala sammanhang för att bli framgångrik.
1. Det politiska slutmålet. Sydafrika var framgångsrikt bl a för att folket och det politiska ledarskapet var överens om att man ville leva tillsammans svarta och vita, trots de grymheter som skett. Oklarheter om viljan att leva tillsammans är en av de svårigheter som Cypern står i. I en kommande försoningsprocess i Irak är det en styrka med en gemensam förståelse mellan araber och kurder och mellan centralregering och provinsregering hur man i framtiden vill leva. Oklarheter på en sådan punkt riskerar att hela tiden störa en försoningsprocess.
2. Vikten av sanning. Det krävs största möjliga samsyn mellan förövare och offer om vad som skett. Ansvaret måste krävas mycket specifikt, annars är risken att hela folk demoniseras. I Sydafrika gick man så långt så att man var beredd att avstå från bestraffning för att nå största möjliga sanning. De som trädde fram inför Sanning- och försoningskommissionen och bekände, erbjöds amnesti. Jag hade förmånen att vara med på den gudstjänst i Pretoria som hölls på Sharpvilledagen 2003 i samband med att Desmond Tutu överlämnade sin rapport till president Mbeki. När jag såg hur polischefen i Trustfield, som beordrat en massaker på 20 personer, grät tillsammans med två kvinnor som förlorat man och son p g a av honom och hur de kunde försonas, växte min övertygelse om att Sydafrika valt en riktig väg i ett svårt vägval.
3. Integritet i ledarskapet. Sydafrika lyckades bl a genom ett ovanligt ledarskap. President Nelson Mandela är inte bara en stor politiker, utan också en människa med djupa mänskliga erfarenheter, känsligheter och religiösa insikter. Det sägs att han under sina 27 år i fängelse aldrig missade en söndagsgudstjänst, vilket borde medverkat till att han kom obruten ur den erfarenheten och redo att försonas. Desmond Tutu är inte bara en stor teolog och religiös ledare, utan också en mycket driven politiker. Tillsammans lyckades de utveckla instrument som politiken mycket sällan förmår.
4. Kompensation. Min erfarenhet är att kompensationen framför allt är viktig för att visa att den regering som har en koppling till förövarna kn kännas vid ansvaret. Den kan också få en särskild betydelse om det finns en klar koppling till vad som människor förlorat och om det kan innebära en ny start på relationen. Nya Zeelands beslut om att ge omfattande landrättigheter som kompensation till maorierna, är här ett bra exempel, som också visar att kollektiv kompensation inte är mindre effektiv än individuell.
5. Internationella samfundet. I försoningsarbete har det internationella samfundet ett ansvar att stå upp för folkrätt och MR-principer. Omvärlden kan också erbjuda morötter som får konfliktens parter att se bortom sina låsningar. Här finns det dessvärre många exempel på felsteg. EU spelade bort korten i samband med Cyperns inträde i unionen. FN skapade staten Israel som kompensation för det judiska lidandet, men klarade inte av att följa upp konsekvenserna för de palestinier som trängdes undan. Omvärlden, även Sverige, var för tyst när Saddam Hussein dödade 5.000 i Halabja med kemiska stridsmedel. De amerikanska truppernas övergrepp i Irak-kriget är svårt att hantera därför att landet inte anslutit sig till internationella brottmålsdomstolen.
När en försoningsprocess börjar sker i moralisk mening en förändrad relation mellan förövare och offer. Offret har den moraliska styrkan. Förövaren måste bli ödmjuk och be om förlåtelse. Men offret har ett val – att förlåta, att inte söka revansch, utan försoning. Detta är ett skäl varför religiösa ledare spelat en så stor roll i många av de försoningsprocesser som inletts efter bittra konflikter. Det handlar om att få människor att öppna sina hjärtan, och då krävs andra redskap än de som politiken normalt förfogar över.

Read Full Post »

Imorgon den 19 maj kl 9-10 på Bohusgatan 25 presenteras rapporten: ”Violence against women in Eastern Congo DR from ca 1990 to 2010” där över 1’600 kongoleser från fem provinser i Östra Kongo DR har medverkat.

Rapporten är skriven av Delphine Itongwa Wa Kilume, Esther Shombola Bake och Jolly Kamuntu i samarbete med Olof Palmes Internationella Center, Afrosvenskarnas riksförbund, Sveriges kristna socialdemokrater .

Demokratiska Republiken Kongo är ett av världens mest konfliktdrabbade länder. Situationen har- är värst i östra delen av landet. Våldtäkt används som vapen. Kvinnor och barn utsätts systematiskt för sexuellt våld.

I samverkan med GEAD i Kongo DR har Broderskapsrörelsen och Stockholmsavdelningen Afrosvenskarnas riksförbund (ASR) sammanställt en rapport på franska som översatts till engelska. Rapporten beskriver det våld som kvinnor har utsatts för under och efter kriget. Rapporten föreslår lösningar som gör att kvinnor får mer makt över sina liv – vilket är den bästa lösningen på problemet.

Talare: Zela Bikyeombe Sabuni från ASR och Joe Frans samt Ulf Carmesund från Broderskapsrörelsen.

Tid : 19 Maj 2010, kl 09.00 – 10.00 frukost serveras från kl 8.15 / kostar 15kr

Plats: Bohusgatan 25;TB Skanstull (ASRs föreningslokal)

Läsa rapporten: Rapporten är tryckt som bok och säljs för 75kr/st av bland andra Broderskapsrörelsen. Seminariepris: 50 kr.

Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center, Afrosvenskarnas riksförbund, Broderskapsrörelsen

Anmälan och frågor: Zela Bikyeombe Sabuni, zela@yahoo.se, 0709810896

Read Full Post »

Min jämförelse mellan Lars Vilks och Åke Green, som båda använt sig av grundlagsskyddade friheter för att kränka usatta grupper, har gett många reaktioner.

Yttrandefrihet och religionsfrihet är båda fundamentala för att ett modernt, demokratiskt och mångkulturellt samhälle ska fungera. Men båda friheterna kräver ett ansvar. Det ansvar bär vi som individer.
Det finns självklart också ett ansvar att diskutera hur individer som tänjer på dessa gränser utövar sitt ansvar. Konstnärer, publicister och provokatörer som är beredda att hjälpa oss se brister i vår logik och får oss att tänja tankarna är viktiga för vår samhällsutveckling. Därför försvarar jag ivrigt Jonas Gardell när reaktionära krtistna vill bränna hans böcker. Gardell söker inom ramen för religionsfriheten och yttrandefriheten nya tolkningar som kan hjälpa människor att se och nå befrielse. Han står på utsattas sida och utmanar makt. Det är för mig god konst.
Åke Green gjorde det motsatta. Han tog en religiös maktroll och slog mot en grupp som förtryckts av religiös makt i årtusenden. Jag såg inga poänger i vad han vill uppnå, och den skada han åstadkommer är förfärande. Han har därför inget stöd hos mig i sin strävan att flytta synen på religionsfrihet.
Lars Vilks agerande har stora likheter med Greens, men skiljer sig åt genom att Vilks drabbats av hot och attacker, mot sin person och sitt hus. Detta är fruktansvärt allvarligt och måste med all kraft beivras. Att Vilks handlat omdömeslöst med det han kallar konst kan aldrig vara ett skäl för våld.
Samtidigt gör detta i mångas ögon Vilks till offer, vilket komplicerar den viktiga analysen att vi behöver använda både religionsfrihet och yttrandefrihet för att utmana makten, medan de inte lämpar sig som instrument för maktmissbruk.
Många som försvarar Vilks gör det utifrån en bild av någon som är beredd att ta strid mot religiös makt. Om Vilks verkade i Saudiarabien eller Iran, så skulle den analysen ha fog för sig. Men han gör det i Sverige och på ett sätt som medvetet sårar och kränker människor som redan befinner sig i en marginaliserad situation.
Men, kristna accepterar ju att bli häcklade, varför kan vi inte göra samma sak med muslimer? Också detta beror av kontext. När kristna minoriteter utsätts för våld eller hån andra delar av världen måste vi också stå upp.
Möjligen finns det också en teologisk skillnad i att kristen tro bygger på förödmjukelsen av Kristus – genom död till liv – vilket gjort även hån till ett teologiskt instrument för tolkning av tron. För muslimer som håller profeten helig finns möjligen en stoltare idenifikation än i min identifikation med Kristus.

Den stoltheten kan bli extra viktig om utsattheten på andra områden är stor. Om jag inte får jobb, har svag ekonomi, bor i områden med dåliga skolor och trist miljö och ständigt upplever diskriminering i vardagen på grund av mitt ursprung, min tro och min kultur. Och så ger de sig dessutom på min profet.
Det ger inte enskilda fanatiker rätten att fysiskt ge sig på Vilks. Men bilden är lite mer komplicerad än att bara och envist hävda ett värdesystem och tankesätt som det allenarådande.

Det finns stora spänningar mellan olika värdesystem, både globalt och i vårt eget samhälle. Det krävs också väldigt lite för att släppa loss de krafter som ryms i dessa spänningar. Det kan räcka med en enda fanatiker eller ett enda misstag.

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 323 andra följare