Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2010

 

Direkt efter det katastrofala valresultatet för socialdemokraterna beslutade förbundsstyrelsen i Sveriges Kristna Socialdemokrater att namnet på rörelsens tidning – Broderskap – ska ändras och tydligt signalera en mångreligiositet. Tidningens namn är numera Tro & Politik. Nu skrivs ledare av både en kristen och av en muslim. Vi har olika tro men gemensam ideologi.

– Efter den samling av förbundsstyrelsen och distriktsledarna som förbundet genomförde i helgen står det klart att det finns en stor samsyn i att vi nu även måste byta namn på rörelsen för att vara relevant i det Sverige vi idag lever i, säger Peter Weiderud, förbundsordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater.

– Sedan 1994 har förbundet haft kontinuerliga kontakter med framförallt det muslimska Sverige, säger Peter Weiderud. Kontakterna var till en början främst på nationell nivå, men de senaste åren har också flera grupper och distrikt naturligt funnit kontaktytor och samverkan, liksom också nya medlemmar.

– Vårt utvecklingsarbete är också en tydlig signal till det socialdemokratiska partiet; Vi utvecklas och förändras för att vara relevanta idag och i framtiden. Socialdemokratins värderingar står fast, men våra organisationsformer måste förändras utifrån den verklighet vi lever i. Vi är nu beredda att ta detta steg och vi frågar partiet: Vilka förändringar kommer partiet att genomföra för att återta rollen som folkflertalets samhällsförändrare och samhällsbyggare?

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande
070-845 03 60

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Inbjudan till pressträff

om socialdemokratins kris och förbundets förändrings- och utvecklingsarbete

Tid: Torsdag den 25 november 2010 kl 10.00

Plats: Sveavägen 68, Stockholm, bottenvåningen.

Valresultatet för socialdemokraterna i årets val kan inte beskrivas som annat än en katastrof. Socialdemokratin är i kris.

Inom Broderskapsrörelsen har vi inlett ett spännande förnyelsearbete som framför allt handlar om hur vi måste förändra oss för att vara relevanta i ett modernt och mångkulturellt samhälle.

Vi kommer att berätta vad vi kommer att föreslå vår kongress i juni och att vi ser vårt förändringsinitiativ som en stimulans och utmaning till liknande förändringar som vi nu också förväntar oss från vårt moderparti.

På pressträffen medverkar

Peter Weiderud, förbundsordförande

Abdulkader Habib, nätverket för troende socialdemokrater

Lars G Linder, förbundssekreterare

Välkomna!

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Tid: Torsdag den 25 november 2010 kl 10.00

Plats: Sveavägen 68, Stockholm, bottenvåningen.

 

Valresultatet för socialdemokraterna i årets val kan inte beskrivas som annat än en katastrof. Socialdemokratin är i kris och måste förändras för att upplevas som relevant och viktig för det framtida samhällsbygget. Det innebär att vi inte kan fortsätta som förut. Arbetarrörelsen måste se det nya Sverige, och förstå att det ställer andra och nya krav på både organisationen och politiken.

På pressträffen kommer förbundsordförande Peter Weiderud och förbunds-sekreterare Lars G Linder att informera om det förändrings- och utvecklingsarbete som pågår i förbundet och som avser att vara en del av Broderskapsrörelsens bidrag till partiets förändring.

Medtag pressleg.

Välkomna!

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
08-545 553 31
070-366 54 46

lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Idag har Sveriges Kristna Socialdemokraters förbundsstyrelse och distriktsordförande träffats för att diskutera det Socialdemokratiska partiets kris.

- Socialdemokraterna är ur takt med tiden, vi har inte haft förmågan att ta till sig de genomgripande förändringar som skett i samhället som övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle eller framväxten av det mångkulturella samhället och globaliseringen. Svaret på vilka som är vårt folk har i hundra år varit kollektivanställda, nu måste vi titta mycket öppnare och bredare, säger Peter Weiderud, ordförande för broderskapsrörelsen som även sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott och fortsätter: de politikområden som kräver ordentlig förnyelse är:

  • Vi behöver driva skapandet av ramverk för att hantera den globala kapitalismen.
  • Vi måste formulera en tydlig EU-politik, formulera vad Socialdemokraterna vill göra med EU.
  • Vi ska bättre stå upp för rättighetsfrågorna och de mänskliga rättigheterna i Sverige.
  • Vi behöver ta krafttag för att bryta den ökande segregationen, Sverige ska inte ha ghetton.
  • Vår jobbpolitik måste handla om näringspolitik inte arbetsmarknadspolitik.
  • Vi ska stå upp för människans frihetslängtan och inte för systemen.

Dessutom är Socialdemokraternas partikultur låst, ängslig och bakåtblickande, den måste istället utvecklas till att bli nyfiken och välkomnande, det är den allra viktigaste frågan när vi letar efter en ny partiledare, säger Peter Weiderud och fortsätter genom att samanfatta de kriterier som Broderskapsrörelsen kommer att driva inför valet av ny partiledare:

  • Hon eller han ska kunna öppna en sluten partikultur, hon eller han behöver inte ena – men väl samla partiet.
  • Hon eller han bör ha erfarenheter även utanför partiet, våra väljare blir allt mer utbildade och intellektuella medan våra ledare har gått i andra riktningen, denna trend måste brytas.
  • Hon eller han ska kunna hantera de växande globala utmaningarna, det kräver erfarenhet av internationell politik och internationella frågor samt goda kunskaper i att tala engelska.
  • Hon eller han ska ha sett det nya Sverige och förstår och förmår föra en politik utifrån våra socialdemokratiska värderingar i det nya samhället, där frågor om de allt snabbare informationsflödena, migrationen och de växande förorterna till de större städerna och den moderna människans frihetslängtan är viktiga frågor.

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande, 0708450360

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt, 070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Idag samlas Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen för att diskutera läget i partiet och i rörelsen.

Förbundsstyrelsen, distriktsledarna, Ung Kristen Vänster och företrädare för Broderskapsrörelsens nationella arbetsgrupper ses på Runö folkhögskola utanför Stockholm.

Från klockan 15.15 kommer förbundsordförande Peter Weiderud att finnas tillgänglig för kommentarer.

 

Peter Weiderud, förbundsordförande, 0708450360

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Med anledning av Kyrkornas Globala Vecka på temat ”Skapelsefred byggs inte med vapen” kommer här en hel del inspiration, såväl reportage, rapporter och filmer. En del mycket aktuellt, men även ett par intressanta länkar om Boforsskandalen.

Reportage

Fokus intervjuer med åtta olika aktörer, från soldaten till ministern via inköparen och Boforschefen

Sydsvenskans granskning som nominerades till guldspaden

Uppdrag Gransknings ”Vapenbröder” om hur svenska vapen används i Irakkriget

Intervju med Ingvar Bratt, mannen som avslöjade Boforsskandalen

P3 Dokumentär om Boforsskandalen

Rapporter

Så snurrar vapenkarusellen – om det svenska militärindustriella komplexet

Lätta vapen från Sverige

Politik för global vapenutveckling

Rusta för fred – Morgondagens riktlinjer för vapenexport

Bloggar

Svenska Freds ordförande Anna Ek om vapenexport

Kristna Fredsrörelsens fredsblogg om vapenexport

Asso – en liten blogg om svensk vapenexport

Böcker

Serieboken ”En hjälpande hand” av Fabian Göranson, Lars Krants och Fredrik Quistbergh, beställ här och ladda ner studiehandledningen här.

”Mutor, makt och bistånd” av Nils Resare

Film på nätet

Debatt om vapenexport i tre ronder

Samtal om svensk vapenexport mellan KG Hammar och Martin Smedjeback

Filmer

Iron Man 1
En vapenförsäljare har etiska dilemman och blir superhjälte.

Leif
Svensk film från 1987 med Galenskaparna och After Shave. Filmen utspelar sig i det lilla samhället Rotum (läs baklänges…) och dess vapenfabrik. I lokaltidningen påstår signaturen Leif att fabriken ägnar sig åt illegal vapenhandel. Handlingen visade sig stämma ganska bra överens med verkligheten. I samma veva som filmen spelades in avslöjades Boforsaffären.

Lord of War
Nicolas Cage spelar Yuri Orlov, vapensmugglare och familjefar.

Micmacs
Fransk film från regissören till Amelie från Montmartre, Jean-Pierre Jeunet. Om en olycksdrabbad man som med hjälp av hemlösa skrotsamlare tar hämnd på vapenindustrin och försvarsmakten.

Pray the Devil Back to Hell
Beväpnade med mod och övertygelse kräver liberianska kvinnor fred.

Waltz with Bashir
Prisbelönt animerad film om israeliska soldater som ser tillbaka på Libanonkriget.

Information:

Fakta om svensk vapenexport

Opinionsundersökning: vad tycker folk om vapenexporten?

Karta över svensk vapenexport

Riktlinjer för svensk vapenexport

Foldrar/flygblad:

Fyra saekr du inte vill veta om svensk vapenexport

Har någon sett denna AT4?

Inspirationshäfte från Sveriges Kristna Råd

Read Full Post »

Tomas Östros utspel om att släppa kravet på fastighetskatt är inte helt överraskande som ett resultat av de senaste dagarnas turbulens. Det finns en
logik i att söka vägar att återta politiskt initiativ och skapa diskussion kring sakfrågorna.
Det finns också hos vissa väljargrupper, framför allt i Stockholm, en oro över vad återinförd fastighetskatt kan innebära för dem.
Därmed inte sagt att Östros förslag är vare sig genomtänkt eller bra. Skatt är viktiga och djupt ideologiska frågor. Till syvende och sist är skatt redskap för tre viktiga politiska ambitioner.
För det första ett redskap för att finansiera det vill vi göra gemensamt i kommuner, landsting, stat och internationellt, främst EU.
För det andra är det ett redskap för att styra konsumtion. Vi har högre skatt på det vi av olika skäl ser som skadligt eller mindre bra – alkohol, tobak och bensin.
För det tredje är skatt ett redskap för fördelning. De som har mer resurser ska ha möjlighet att bidra mer.
Men i en internationaliserad ekonomi har det blivit alltmer komplicerat att använda skatt som ett fördelningspolitiskt instrument. Om vi har högre bolagskatt än andra länder, riskerar vi tappa företag och investeringar. Det finns, av liknande skäl, också gränser för hur progressiv vi kan göra inkomstskatten.
Förmögenhetsskatten har som ett resultat av globalisering alltmer fått formen av en kollekt. Människor flyttar kapitalet för att undvika beskattning och är man
tillräckligt rik så har man möjlighet att undantas. Eftersom förmögenhetsskatten bidrar till att driva kapital utomlands, kapital som annars skulle stanna,
investeras och bidra till skatteinkomster i Sverige, har den dessutom kostat mer än den smakat. Den inbringande cirka 5 miljarder till statskassan innan den borgliga regeringen avskaffade den. Enligt de bräkningar Broderskap gjorde i vår skatteutredning 2005, kom vi fram till att förlusten av det kapital som försvann var cirka 15 miljarder.

Så även om det alltjämt finns en symbolisk fördelningsprofil i förmögenhetsskatten, har vi helt enkelt inte råd att ha den kvar. Den är, dessvärre, passé.
Med fastighetskatten är det dock helt annorlunda. Den inbringade innan den avskaffades 30 miljarder till statskassan och hade en stark fördelningspolitisk profil. Fördelade om både mellan regioner och mellan individer. Dessutom kan inte husen flytta utomlands. Denna trygga skattebas gör att de flesta länder utvecklar fastighetsskatten.
Hade Östros sagt att det var dags att sluta driva förmögenhetsskatten, hade han haft mitt fulla stöd.
Väljarnas oro för fastighetskatten må vara tydlig, men behöver inte självklart vara ett omöjligt hinder. Vad som gjorde frågan knepig i valrörelsen var främst om fastigheter skulle drabbas både av fastighetsskatt och, dessutom, om de var värda mycket, ge underlag för förmögenhetsskatt.
Även de som har hygglig ekonomi ser poänger med att betala skatt, och det som främst efterfrågas är stabilitet och tydlighet – man vill begripa och ha stabilitet över tiden.
Avskaffandet av fastighetsskatten var ett kristdemokratiskt initiativ, som även Anders Borg motsatte sig. De problem som gjorde att kd drev frågan – konsekvenser för låginkomsttagare som bor i hus som ökar i värde – behövde
självklart lösas. Men i övrigt finns det en bred parlamentarisk majoritet för en fastighetsskatt.
Så istället för att ge upp den, bör vi driva den som ett förslag till blocköverskridande lösning.
Det är helt enkelt ruskigt omodernt att inte använda en så väl fungerande skatt.

Read Full Post »

Mitt parti har hamnat i ett spel som närmast kan beskrivas som hela havet
stormar. Med tanke på den osäkerhet, vilsenhet och frustration som uppstod efter valresultatet är det kanske inte helt förvånande.

Men det är tragiskt att innan vi på allvar börjat diskutera partiets och
politikens förnyelse, nu riskerar att helt fastna i en persondiskussion. Även om
det finns anledning att fundera över både vilka som är bäst skickade att sitta i partiets yttersta ledning, och hur dessa jobbar, är partiets kris mycket
djupare. Det handlar, som jag uttryckt tidigare på den här sidan, att förstå det förändrade samhället och formulera en politik som greppar framtiden snarare än gårdagen. Det handlar också om att göra upp med en låst och till stora delar omodern partikultur.
Den sakfråga som nu fått två distriktsordföranden att kräva partiledarens avgång är huruvida val av valberedning inför mellankongressen ska föras upp på dagordningen på förtroenderådet 4 december.
Jag deltog i det VU-möte i måndags som ordentligt och på djupet diskuterade den frågan. Hos oss alla ryms svåra reflektioner om balansen mellan politikens och
företrädarnas förnyelse. Det absolut viktigaste är att nu ha ordentligt fokus på förnyelsen av politiken och partiet. Då behövs en ledning som har fullt förtroende att ta tag i de svåra frågor som vi inte kan undvika.

Svajar det förtroendet kommer förnyelse att bli ytlig. Och får vi en diskussion om personer snarare än politikens innehåll, kommer många partiföreträdare att avvakta och positionera sig i möjliga falanger, snarare än att fullt ut ta det ansvar som kommer på oss alla.
Samtidigt är det självklart att det krävs förnyelse av personer och ledningens arbetssätt. Ett förlorande lag kan inte fortsätta spela som om inget har hänt. Därför är det oundvikligt att inte föra upp val av valberedning på
förtroenderådets dagordning. Så uppfattade jag också kontentan av diskussionerna i VU.
Själv hade jag hoppats att den sakfrågan hade kunnat meddelas mindre dramatiskt och kanske efter nästa ordinarie VU-möte. Men när och hur saker meddelas måste ligga i partiordförandens operativa ansvar, eftersom det bara är hon som sitter med hela bilden och alla dess konsekvenser.
Mona Sahlin är rätt person att leda partiet i den eklut vi nu måste igenom. Hon har rätt värderingar, insikter och erfarenheter för att göra och klara det jobbet. Men det krävs också ett parti som är berett att förändras. Den kriskommission som tillsattes efter valet kommer att ha begränsade möjligheter att tänka nytt. De referensgrupper som bär upp den speglar partiets maktstrukturer, vilket gör att alla frågor kommer att tröskas ner och filas av. Men det är en utmärkt struktur för att förankra ny politik, ett nytt arbetssätt och en ny omvärldsanalys.
Just därför krävs det just i detta ögonblick en stark partiledning som kan öppna för det nya och driva de nödvändiga förändringarna. Lyckas partiledningen ta partiet igenom denna eklut kommer självklart förtroendet stärkas. Därför är det på andra sidan förnyelseprocessen, och inte innan den börjar, som frågan om förtroende ska ställas.

Andra som skriver och bloggar om samma sak:

123,  4567, 8910, 11, 12, 131415, 16.

Read Full Post »

Svar på Jonathans öppna brev till Ung Kristen vänster.

Hej Jonathan!

Tack för ditt brev och dina intressanta tankar. Till en början vill jag bara säga att det är skönt, ja befriande, att läsa om din övertygelse som kristen och anarkist. Våra skillnader kan vi diskutera och de är till stor del organisatoriska, men tog vi en kaffe någongång skulle det nog bli ett roligt samtal för oss båda. Jag gissar att både du och jag fått identifiera oss som alternativa i den kristna världen då man även har ett ställningstagande politiskt som inte är borgerligt.

Själv gick jag med i Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund (SKSF) för några år sedan. Det var först efter några års ilska och tvekan inför moderpartiet Socialdemokraterna. För mig och många andra blev SKSF ändå en möjlighet att känna solidaritet med partiet på grund av deras profilfrågor (exempelvis globalisering, fattigdomsbekämpning, fred, nedrustning, vapenexport) och deras ambition att förnya, förbättra och verka som en radikal kraft in i partiet. Utgångspunkten för mig, för rörelsen har varit väldigt lik KRISS förhållande till kyrkan – vi ställer upp som solidarisk kritiker. Vi är med, vi gillar inte allt och vi tänker säga det, men trots allt ställer vi upp. Det är ibland en svår balansakt, men ändå en bra väg framåt. I och med detta har rörelsen blivit en hemvist för radikaler i kyrkan, och en hemvist för religiösa svärmare i arbetarekommunen.

Du tar upp några väldigt intressanta politiska frågor. Till att börja med: Vi gillar representativ demokrati och har inga planer på att avvecka den. Däremot blir det mer och mer angeläget att förnya och utveckla demokratin, särskilt när alltfler beslut fattas i EU och globaliseringen medför förändringar i ekonomi och demokrati som inte anpassas efter den Westfaliska modell som vi är vana vid. Marknadsekonomin är den modell som råder nu och den har förtjänster och brister. Ofta hör jag socialdemokrater använda denna devis: Marknadsekonomin är en god tjänare, men en farlig herre. Det är en anständig hållning tycker jag, även om den inte ger någon tillräcklig analys över hur vår ekonomi fungerar och vilka effekter den har på människa och natur.

Politik och religion är båda sprängda av tradition, men framtidens utmaningar kräver också nya saker av oss. Jag har haft förmånen att vara med i Ung Kristen Vänster och vara med och formulera vad vi vill göra. Det är många som är med och formulerar politikens innehåll i min rörelse. Och tankarna, värderingarna och idéströmningarna varierar naturligt nog väldigt mycket i ett stort parti som dessutom har flera vitala sidoorganisationer. Jag gillar att det är så pass högt i tak som det är i detta folkrörelseparti.

Som det ser ut idag kan man bli medlem antingen i SSU-klubben Kristen vänster eller SKSF och då även få medlemskap i Sociademokratiska partiet. Det är inte för att vi tycker SSU eller SAP är världens bästa i alla frågor, utan för att det är en plattform vi agerar utifrån och för att vi ställer upp på de grundläggande värderingarna. Vi har inga konfesssionskrav eller några politiska program man måste skriva på för att bli medlem. Följaktligen är det ganska högt till tak och det märks på våra träffar. Att bli en fristående organisation som organiserar den breda vänstern, även anarkister och kommunister, är en intressant tanke men jag tror det kunde bli lite rörigt eftersom vänstern i Sverige har bestått av viljestarka individer som hellre distingerar sig enligt små skolor än sluter upp till kamp. Vår anknytning till socialdemokratin har också fördelen att vi får vara med och påverka, också självaste ledningen av vårt parti. Den chansen vill vi inte mista. Vårt svar får tillsvidare bli att vi vill förbli en radikal idérörelse som diskuterar tro och politik, en sten i skon och en kärleksfull kritiker till socialdemokratin.

varma hälsningar

Simon Wessbo, Ung Kristen Vänster

Read Full Post »

Broderskap har sedan bildandet på olika sätt kämpat för fred och rättvisa. På kongressen 2009 bestämdes att vi ska arbeta för att begränsa och ”i ett vidare perspektiv” totalförbjuda svensk vapenexport. För att detta ska bli verklighet behöver vi intensifiera våra insatser.

Helgen den 20-21 november samlas förbundets internationella arbetsgrupp för att lägga upp planerna för detta, men redan nu finns det anledning att driva frågan då vi kommer att få draghjälp av Kyrkornas Globala Vecka som har temat ”Skapelsefred byggs inte med vapen”. Under perioden 14-21 november kommer hundratals församlingar och kristna grupper från många olika samfund uppmärksamma svensk vapenexport.

Här kan och bör Broderskap bidra till debatten. Broderskap har sedan tidigare tillsammans med Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds tagit fram serieboken ”En hjälpande hand”. Nu finns det även en studiehandledning som du kan ladda ner här. I Norrköping har vi redan startat en studiecirkel. Gör gärna det du med!

Passa också på att skriva en insändare och/eller ett blogginlägg. En mycket bra sammanfattning av de viktigaste argumenten mot svensk vapenexport hittar du i följande ledare i Karlskoga-Kuriren.

Sveriges Kristna Råd har också tagit fram en hel del bra material, bla ett inspirationshäfte och en tipspromenad som du kan ladda ner här. Du kan också utmana ledamöterna i Exportkontrollrådet och säga att det inte är okej att Sverige exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter, grovt, länder som Saudiarabien, Pakistan, Förenade Arabemiraten och Bahrain.

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 322 andra följare