Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Israel’

Dror Feiler är en av fyra telespersoner i Ship to Gaza. Under natten till fredag den 27 juli 2012 överfölls han av en eller två okända män på väg hem till fartyget Estelle, som då låg förtöjd vid Eriksbergskajen i Göteborg. Efter en läkarundersökning konstaterades att överfallet inte orsakat några frakturer. Angreppet har polisanmälts.
Dror Feiler säger att Ship to Gaza mött ett enastående stöd under sin resa från Umeå till Göteborg, men att Ship to Gaza även utsatts för hot i sociala medier. Överfallet mot Feiler visar åter att Ship to Gazas kritiker inte drar sig för hot och övergrepp i skydd av mörkret. Ship to Gaza har utsatts för våldsamma överfall på internationellt vatten i maj 2010 och båtar förstördes i Atens hamn sommaren 2011.

Karta över Israel och Palestinas gränser över tid

Karta över Israel och Palestinas gränser över tid

Den form av fredlig solidaritet med människor i Gaza som Ship to Gaza uppvisar är en klok form av praktiskt stöd för internationell rätt och är samtidigt ett stöd från folk till folk. Ship to Gaza visar att många vanliga människor som samarbetar kan göra skillnad även på en storpolitiska arena. Ship to Gaza samlar in miljontals kronor vilket visar att de har ett brett stöd i Sverige. Deras enträgna arbete visar att våld och övergrepp inte kan stoppa folkens frihetslängtan.
Socialdemokrater för tro och solidaritet tar med kraft avstånd från alla överfall mot Ship to Gaza är fel, vare sig det sker av kommandosoldater till havs eller av anonyma våldsverkare på land. Vi står bakom den målsättning och de fredliga metoder som Ship to Gaza valt för att motarbeta den illegala blockaden av Gaza.
Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver att blockaden av Gaza skall brytas.”

Read Full Post »

I maj 2010 stoppades Ship to Gaza på internationellt vatten på väg för att bryta den olagliga blockaden av Gaza. Världen protesterade mot Israels våld, men världen ger samtidigt ännu sitt tysta medgivande till Israels blockad av Gaza. Hur kan blockaden hävas? Vad gör politiker, du och jag?

Medverkande: Mattias Gardell, talesperson Ship to Gaza och professor i religionshistoria, Dror Feiler, talesperson Ship to Gaza samt konstnär och musiker, Viktoria Strand, talesperson Ship to Gaza och överläkare, Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) och Viola Furubjelke, fd ordförande (S) för Riksdagens utrikesutskott.
Moderator: Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet samt professor i statskunskap.

Se hela seminariet i efterhand här:

Detta var det sista seminariet från årets Almedalsvecka som förbundet genomförde.

Read Full Post »

I november 1947 föreslog FNs Generalförsamling en delning av det brittiska mandatet Palestina i en judisk och i en arabisk stat. Året därpå utropades staten Israel i ena delen av det brittiska mandatet. Genom skicklig politik och genom att få stöd från många länder i västvärlden kunde Israel byggas till ett land av västerländsk typ. Emellertid har förverkligandet dröjt av den Palestinska stat som FN föreslog bredvid den judiska staten.

Under 1990-talet gjorde världssamfundet genom Oslo-processen en stor ansträngning att skapa fred mellan Palestina och Israel.  1993 tog Rabin och Arafat varandra i hand på gräsmattan framför Vita Huset i USA. De kommande fem åren kallades en interimsperiod, och avsedda att bygga förtroende mellan parterna. En bärande del i Oslo-avtalet var att de judiska bosättningarna på ockuperad palestinsk mark skulle stoppas. Israel stoppade inte bosättningarna, men fördubblade antalet bosättare från 1993 till 1998.  Palestinska terrorgrupper har beskjutit civila i Israel, och detta fördömer vi. Men Israel är den starkare parten och bär det tyngre ansvaret för områdets säkerhet.

Vi menar att två fungerande demokratier sida vid sida är den bästa garanten för fred i regionen. I år finns goda möjligheter att FNs delningsplan från 1947 skall kunna fullföljas. Palestina är beredd att utropa sin självständighet. Men stater byggs inte utan ansträngning. Liksom när Israel byggdes krävs stöd utifrån. Om vi låter stödet till Israel sätta agendan för hur västvärlden skall agera har Palestina stora möjligheter att lyckas.  Det handlar från västs sida om att behandla dessa båda stater lika.

I EU och i FN bör Sverige arbeta för att:

  • Staten Palestina – inklusive Gazaremsan – får samma förmånliga handelsvillkor med EU som Israel har.
  • Uppgradera Sveriges generalkonsulat i östra Jerusalem till ambassad.
  • Ge konkret stöd i alla slags förhandlingar som staten Palestina kommer att föra med EU, Israel, FN och USA.
  • Palestina ska erkännas som självständig stat.

Styrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, 2011-09-03

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

- Det är en skam för FN när generalsekreteraren Ban Ki-Moon så tydligt tar ställning mot internationell rätt och civilkurage, som han gjort i frågan om Ship to Gaza. Istället för att uppmana regeringar att hindra flottiljen borde FN vara en moralisk kompass för folkrätt och det som verkligen betyder något för människor, bortom maktpolitiken. Eller åtminstone hålla tyst.

Det sa Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud i ett anförande vid Dag Hammarskjöldsfondens seminarium om civilt motstånd. Generalsekreterare Ban Ki-Moon har uppmanat regeringarna att motverka deltagande i Freedom Flottila, Ship to Gaza.

- Som generalsekreterare är Ban Ki-Moon den främste försvararen av folkrätten och de mänskliga rättigheterna, påpekade Peter Weiderud. Hans uppgift är att stå upp för FN-stadgan, som inleds med orden ”Vi, de förenade nationernas folk… ”.  FN-stadgan inleds inte med orden  ”Vi, de förenade nationernas regeringar…”.FN-stadgan är ett resultat av en stark folklig opinion när FN bildades, och ett resultat av ett starkt tryck från kyrkorna. Den Israeliska blockaden mot Gaza har pågått under lång tid, och dessutom förstärkts med direkta militära insatser. Situationen på Gaza är förfärlig, inte mist den humanitära, som ett resultat av den folkrättsstridiga blockaden. 

I sitt anförande underströk Peter Weiderud behovet av en moralisk kompass i politiken.

- Regeringar, ledare och personer med stor makt måste ibland tänka efter, och söka den moraliska riktningen i det de gör. Mänskliga rättigheter och internationell rätt är instrument som är utvecklade för att stödja en sådan process, men det behövs också integritet och civilkurage för att grundläggande rättigheter inte ska åsidosättas.

Läs hela anförandet här!

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande
070 845 03 60 (tillgänglig för kommentarer från kl 17.00) 

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

Broderskapsrörelsens Förbundsstyrelse välkomnar de steg som tagits mot en palestinsk nationell försoning mellan Fatah och Hamas.

Under många år har konflikten mellan Israel och Palestina setts som ett hotfullt centrum för hela Mellanöstern. Många har med rätta menat att först när den lösts kommer konflikter i hela regionen att kunna biläggas. Men vi ser nu att konflikten också i sin tur är beroende av sin omgivning, och i synnerhet av de förändringar som nu sker i Egypten och i Syrien. Så har det nya ledarskapet i Egypten infört lättnader vid gränsen mot Gaza, och därmed hjälpt Gaza att andas.

Framgångarna i försoningsprocessen mellan Hamas och Fatah innebär ytterligare ett steg på vägen mot utropandet av en palestinsk stat i september 2011 och förstärker pressen på omvärlden att erkänna en sådan stat.

Den högerdominerade israeliska regeringen kritiserar försoningsprocessen och påstår att Fatah måste välja mellan fred med Israel eller fred med Hamas. Men försoningen mellan Hamas och Fatah förstärker i stället omvärldens irritation över den israeliska regeringen ovilja att avbryta de olagliga bosättningarna för att den vägen möjliggöra en nystart på den israelisk-palestinska fredsprocessen.

Det är viktigt att komma ihåg att avtalet mellan Hamas och Fatah lämnar flera svåra frågor olösta. Hamas är en rörelse som tidigare genomfört terrorhandlingar vilka entydigt måste fördömas och det är fortfarande en öppen fråga hur Hamas i regeringsställning kommer att förhålla sig till Israel och till konkurrerande politiska rörelser i Palestina. En framgångsrik förhandlingsprocess förutsätter ömsesidiga erkännanden parterna emellan. Men även oavsett detta utgör avtalet en framgång för palestinierna och stärker förutsättningarna för bildandet av en palestinsk stat, med eller utan förhandlingar med den israeliska ockupationsmakten.

Broderskapsrörelsen menar att demokratiseringsprocessen i arabvärlden är ett gyllene tillfälle för Palestina och Israel att ta initiativ mot fred och försoning ut ur ett långt dödläge. Det bästa vore om en palestinsk stat kunde komma till stånd genom förhandlingar mellan Israel och palestinierna. Men om det vägen inte är framkomlig måste omvärlden, inte minst Sverige, EU och FN, skärpa beredskapen för att snabbt kunna erkänna en palestinsk stat om en sådan utropas inom kort.

Broderskapsrörelsens Förbundsstyrelse, Stockholm, 2011-05-07

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

Nu inleds Eid el Fitr, som följer efter Ramadan. Samtidigt drabbas Gaza – och våra vänner där – av ytterligare en räd från den Israeliska krigsmakten. Läs mer om attacken här (från SvD).

Sveriges Kristna Socialdemokrater skickar nu följande hälsning till våra vänner i Gaza:

Eid el Fitr is here.Muslims all over the world are celebrating the end of the month of fasting, and the end of the month of compassion and solidarity. 

This very night Israeli F16 fighter planes are attacking Gaza at several locations.

Israeli attacks on Gaza are unacceptable.

Israel must lift the blockade of Gaza.

In spite of the dreadful situation in Gaza,

We wish all its Muslims inhabitants a happy Eid el Fitr.

Broderskapsrörelsen – Christian Social Democrats in Sweden

Read Full Post »

Broderskapsrörelsen och Ship to Gaza uppvaktar EU:s utrikesminister

Idag onsdag befann sig Broderskapsrörelsens representant i Ship to Gazas styrelse, Mariam Osaman Sherifay, i Bryssel för att överlämna en skrivelse till Europeiska unionens höga representant, tillika vicepresident, Catherine Ashton.

I skrivelsen kräver Ship to Gaza att EU tar initiativ till en oberoende, internationell undersökning tillsätts och, om den finner att brott har begåtts, att de ansvariga ställs inför rätta.

Bilden föreställer Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen och Mariam Sherifay vid demonstrationen för att stötta Ship to Gaza vid Sergels torg i Stockholm isom hölls under måndagskvällen.

Ett stort antal tidningar och kanaler har rapporterat kring Ulf Carmesunds ankomst till Sverige. Rapport kommer här på bloggen imorgon, men titta redan nu på till exempel detta videoklipp från SvD, här i Västnytt, eller på rapport.

Read Full Post »

Ulf Carmesund, Kristna Socialdemokraters representant i Ship to Gaza medverkar i två presskonferenser idag, klockan 13 på Arlanda och så snart som möjligt efter klockan 16 på Landvetter. Värdar för presskonferensen på Landvetter är Broderskapsrörelsen och Ship to Gaza. Planet från Frankfurt är något försenat och Ulf landar 12.35 på terminal 5, men vi räknar med att presskonferenserna hålls som planerat.

Ulf kommer att erkorteras från sin gate till ett avskilt rum för att träffa sin familj före det att han träffar media. Arlandas presstjänst kommer att ställa ett rum till förfogande på Arlanda som meddelas på @kristenvanster på twitter. Lokal även för presskonferensen på Landvetter meddelas på twitter.

Under presskonferensen på Arlanda deltar även Ibrahim Baylan, partisekreterare för Socialdemokraterna.

För mer information
Anna Ardin, presskontakt
0733907017
anna@broderskap.se

Read Full Post »

Ulf Carmesund deporterad av Israel - presskonferenser i Sthlm & Gbg imorgon em

Ulf Carmesund, internationell sekreterare hos Sveriges Kristna Socialdemokrater och doktorand i teologi vid Uppsala universitet, som tillfångatogs av Israel i samband med bordningen av Ship to Gazas hjälpsändningar deporteras från Israel till Sverige imorgon. Det är nu bekräftat att Carmesund flyger från Tel Aviv via Stockholm till Göteborg för att ta sig hem till Alingsås.

Två presskonferenser kommer att hållas med Carmesund, den första hålls klockan 13 på Arlanda. Där medverkar även bland andra Sveriges Kristna Socialdemokraters ordförande Peter Weiderud. Den andra presskonferensen hålls så snart som möjligt efter det att Carmesund kommit till Landvetter. Där medverkar även rörelsens vice ordförande och ordförande för Göteborgsdistriktet Cecilia Dalman Eek samt styrelseledamot Ulf Bjereld. Bjereld har tillsammans med Carmesund varit redaktör för boken ”Israel och Palestina – 60 år i våra röda hjärtan”.

Bild på Ulf finns här. Fler bilder finns i vår bildbank. Fri användning på alla bilder.

Våra pressmeddelanden:

 • Presskonferens Ulf Carmesund, Ship to Gaza, imorgon kl 13 på Arlanda 2010-06-01 14:31Ulf Carmesund, Sveriges Kristna Socialdemokraters representant i Ship to Gaza kommer inte att få lämna Israel idag som tidigare meddelats utan får flyga först imorgon. Så snart planet landar hålls en presskonferens med Ulf och de kristna socialdemokraternas ordförande Peter Weiderud, även han med ett långt engemang i Mellanösternfrågan.
 • Svensk fängslad i Israel på väg hem 2010-06-01 10:11Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare hos de kristna socialdemokraterna i Broderskapsrörelsen som fängslades i samband med Israels bordning av Frihetsflotiljen och Ship to Gaza sitter nu på Tel Avivs flygplats Ben Gurion under polisbevakning och är på väg till Sverige. Detta har bekräftats av UD. Ulfs anhöriga är informerade.
 • Broderskapare talar på manifestationer för Ship to Gaza ikväll 2010-05-31 17:16Broderskapare finns representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Eskilstuna, Borås, Jönköping, Örebro och Uddevalla. Här är Broderskapsrörelsens budskap i och med det tal Peter Weiderud håller vid manifestationen för Ship to Gaza på Sergels torg, Stockholm ikväll den 31 maj 2010.
 • Vi fortsätter med humanitära aktioner tills ockupationen upphör 2010-05-31 13:14- Det israeliska övervåld som under många år plågat palestinierna drabbade idag de europeiska deltagarna i Ship to Gaza, säger Peter Weiderud, ordförande för Sveriges kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen. Som även talar vid demonstrationen för Ship to Gaza vid Sergels torg klockan 18 ikväll. Kontakten helt bruten med broderskaps Ulf Carmesund som fanns ombord på skeppet Sofia.
 • Sluta plåga människor – häv blockaden av Gaza! 2010-05-30 13:57″Isoleringen av Gaza är ett folkrättsligt övergrepp. Ship to Gaza är en viktig solidaritetsaktion. Blockaden måste därför hävas.” Det sa broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud vid manifestationen för Ship to Gaza som hölls vid Mynttorget i Stockholm idag. Broderskapsrörelsen har en representant med på Ship to Gaza. Det är rörelsens internationella sekreterare Ulf Carmesund.
 • Broderskapsrörelsen twittrar ombord på Ship to Gaza 2010-05-29 16:38Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen twittrar från och med nu från Ship to Gaza och skeppet Sofia. Just nu ligger fem skepp norr om Cypern för att få ombord bland andra Henning Mankell och Mehmet Kaplan. Följ Ulf och konvojen på http://twitter.com/kristenvanster
 • Israelisk media idag: blockaden av Gaza ett misslyckande 2010-05-25 17:13Israeliska Haaretz skriver idag att blockaden mot Gaza är ett misslyckande. Samtidigt seglar Ship to Gaza mot Gaza som en påtryckning att häva blockaden. Broderskaparna Ulf Carmesund (som är med ombord) och Ulf Bjereld kommenterar. Broderskapsrörelsen kräver också att Bildt markerar att Sverige inte kommer att acceptera våldshandlingar mot fartygen.
 • Kristen Socialdemokrat med på Ship to Gaza 2010-05-25 10:58Ship to Gaza, ett initiativ att skicka förnödenheter till Gaza som ett sätt att bryta den illegala blockaden, åker just nu mot Gaza genom Medelhavet med elva svenskar ombord. Bland dessa återfinns bland andra Broderskapsrörelsens internationelle sekreterare Ulf Carmesund, teolog som snart disputerar i ämnet Israel-Palestina-konflikten.

Read Full Post »

Ulf Carmesund, Sveriges Kristna Socialdemokraters representant i Ship to Gaza, kommer inte att få lämna Israel idag som tidigare meddelats utan får flyga först imorgon. Han är bokad på planet som går 05.00 från Tel Aviv och detta har bekräftats av UD. Så snart planet landar hålls en presskonferens med Ulf och de kristna socialdemokraternas ordförande Peter Weiderud, även han med ett långt engemang i Mellanösternfrågan.

Presskonferensen hålls så snart som möjligt efter det att Ulf landat, preliminärt blir detta klockan 13.00. Lokalen meddelas och tidpunkten bekräftas snarast.

Varken organisationen eller Ulfs familj har haft direktkontakt med honom, all kommunikation har det senaste dygnet gått via UD. 

Ulf Carmesund, 47, är internationell sekreterare för Sveriges Kristna Socialdemokraters och redaktör till boken ”Israel och Palestina – 60 år i våra röda hjärtan”, han är även doktorand i teologi vid Uppsala universitet och lägger inom kort fram sin avhandling. Ulf bor i Alingsås och väntas hemma av hustrun Ulrika och tre döttrar.

För mer information

Anna Ardin, presskontakt
0733907017
anna@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 322 andra följare