Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kristna’

 

Direkt efter det katastrofala valresultatet för socialdemokraterna beslutade förbundsstyrelsen i Sveriges Kristna Socialdemokrater att namnet på rörelsens tidning – Broderskap – ska ändras och tydligt signalera en mångreligiositet. Tidningens namn är numera Tro & Politik. Nu skrivs ledare av både en kristen och av en muslim. Vi har olika tro men gemensam ideologi.

– Efter den samling av förbundsstyrelsen och distriktsledarna som förbundet genomförde i helgen står det klart att det finns en stor samsyn i att vi nu även måste byta namn på rörelsen för att vara relevant i det Sverige vi idag lever i, säger Peter Weiderud, förbundsordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater.

– Sedan 1994 har förbundet haft kontinuerliga kontakter med framförallt det muslimska Sverige, säger Peter Weiderud. Kontakterna var till en början främst på nationell nivå, men de senaste åren har också flera grupper och distrikt naturligt funnit kontaktytor och samverkan, liksom också nya medlemmar.

– Vårt utvecklingsarbete är också en tydlig signal till det socialdemokratiska partiet; Vi utvecklas och förändras för att vara relevanta idag och i framtiden. Socialdemokratins värderingar står fast, men våra organisationsformer måste förändras utifrån den verklighet vi lever i. Vi är nu beredda att ta detta steg och vi frågar partiet: Vilka förändringar kommer partiet att genomföra för att återta rollen som folkflertalets samhällsförändrare och samhällsbyggare?

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande
070-845 03 60

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Tro & politik i täten för S förnyelse

Från och med nästa måndag kommer Tidningen Broderskap inte att ges ut som vanligt. Broderskap byter nämligen namn till Tro & politik. Förutom namnbyte innebär förändringen en breddning av tidningens innehåll.

Namnet Tro & politik är en kombination av Tidningen Broderskap – tro & politik (som grundades 1928) och tidningen Islam & politik (som kom ut som en bilaga till Broderskap under ramadan/valrörelsen).

- Tidningen Tro & politik bygger på samma värderingar som tidningen Broderskap gjorde, om frihet, jämlikhet och syskonskap, för skillnaderna i fråga om värderingar är mycket större inom varje religion än mellan religionerna, säger Ida Nilsing, chefredaktör för tidningen Tro & politik och fortsätter: det är ett naturligt steg för oss att tydligare inkludera fler religioner i vår bevakning eftersom det är så det troende Sverige har utvecklats.

- Broderskapsrörelsen vill vara i täten av socialdemokratins förnyelse. Vi vill skapa utrymme för en bredare debatt kring tro och politik eftersom vi tror att det är helt nödvändigt för den tid vi lever i, säger Lars G Linder, förbundssekreterare för broderskapsrörelsen.

Om förändringarna står det även att läsa i sista numret av Broderskap samt i KT och DagenLäs eller lyssna gärna på tidningen Islam och politik som inspirerade till förändringarna. Klicka här för att läsa mer om den nya tidningen eller för att prenumerera.

Foto: Ylva Säfvelin/AIBILD

Read Full Post »

Kristna socialdemokrater har egen lista i kommunvalet

I Vaggeryds kommun går Socialdemokraterna till val med två listor i kommunen, en av dem innehåller bara broderskapare, det vill säga Kristna Socialdemokrater.

Vaggeryds kommun är en liten kommun med 13 000 invånare som inte ligger långt ifrån Jönköping, en stad som ofta kallas för ”Sveriges Jerusalem” på grund av den stora andelen aktiva kristna.

Jönköpings län ses traditionellt som ett starkt KD-fäste och den tidigare KD-ledaren Alf Svensson är en stark personlighet i länet.

– Vaggeryd är ett starkt bibelfäste och därför är jag helt övertygad om att Socialdemokraterna skulle få färre röster om vi inte hade en broderskapslista, säger Lars Erik Joakimson, som är ordförande för broderskapsgruppen i Vaggeryd.

I Vaggeryd har Socialdemokraterna haft en särskild broderskapslista sedan 40-talet och förr i tiden var det inte ovanligt att man gjorde på samma sätt på andra ställen i Sverige, berättar Lars Erik Joakimson.

Men i dag tror han att Vaggeryd är unika med sina två listor.

Sedan valet 2006 har broderskaparna sex av Socialdemokraternas 16 mandat och är därmed lika stora som KD i kommunfullmäktige.

– Vi har en tydlig profilering som kristen vänster och miljö, kultur och sociala frågor är det som våra hjärtan brinner för, säger Lars Erik Joakimson.

Carina Ödebrink, ordförande för Vaggeryds arbetarekommun, tycker att det är en styrka för Socialdemokraterna att ha en lista med kristna socialdemokrater.

– I och med den byggd vi lever i, där KD har ett starkt fäste, är det en styrka att kunna visa upp att vi har en stark kristen vänster, säger hon.

Hon tror inte att så många av de väljare som röstar på S broderskapslista skulle rösta på KD i stället men tycker att det är viktigt att visa att kristendom och socialdemokrati här ihop.

– Vi måste visa att kristendom och våra socialdemokratiska värderingar som solidaritet och rättvisa hänger tätt ihop, säger Carina Ödebrink.

Både Carina Ödebrink och Lars Erik Joakimson tycker att samarbetet mellan socialdemokraterna på de två listorna fungerar bra.

– Vi är oftast överens och försöker hålla en enhetlig åsikt utåt. Vi broderskapare är en accepterad och betydelsefull del av Socialdemokraterna i Vaggeryd och en politisk kraft att räkna med, säger Lars Erik Joakimson.

Av Daniel Carlstedt
Artikel från tidningen Broderskap

Läs också i Dagen.

Read Full Post »

Skolverkets förslag till ny läroplan i religionskunskap har skapat starka reaktioner och debatt den senaste veckan. Många har skrivit till verket och uttryckt oro för att kristendomskunnande tonas ner i en mer allmän livsåskådningskunskap. Skolminister Björklund har kritiserat sitt eget verk för att man bortser från kristendomens särställning i den svenska kulturen, medan vänsterledaren Ohly har stöttat förslaget med sedvanliga sekulära argument. Mycket av debatten handlar om att vara för eller mot kristen tro, vilket är olyckligt, eftersom frågan är betydligt större än enskilda människors tro.

Religion som samhälleligt fenomen är en blandning av åtminstone fyra mycket olika perspektiv – andliga erfarenheter, teologi, radikal etik och bärare av identitet. För den troende hänger detta ihop, men ur ett politiskt perspektiv kan det vara bra att se dessa perspektiv parallellt. Andliga erfarenheter är privata och har inget i vare sig skola eller politiska debatter att göra. Med etiken och identiteten är det precis tvärtom. Detta är i hög grad politiska frågor som måste hanteras ordentlig i skolans läroplaner och där vi också måste söka politiska förhållningssätt.

Etikdimensionen är också väl hanterad i det nya förslaget till läroplan. Det faktum att grundläggande etik – hur vi förhåller oss till vår nästa, till miljön och till pengar – har mer gemensamt än vad som skiljer i de tre monoteistiska religionerna är en viktig källa till kunskap. Här finns det stora poänger i ett mångkulturellt samhälle med att söka jämförelser mellan olika livsåskådningar. Att hävda kristendomens särställning på denna punkt är inte självklart. Här finns det snarare poänger med att i skolan ge instrument till eleverna att kunna jämföra olika religioner.

Men religion som bärare av identitet är något annat. Här handlar det om att förstå varför vi tänker som gör, agerar som vi gör och förhåller oss till omvärlden. Här intar självklart kristendomen en särställning för att förstå bakgrunden till mycket av det som vi tar för självklart i vårt samhälle. Det är viktigt för svenskar att på djupet förstå sina egna rötter för att kunna förhålla sig till rikedomen i ett mångkulturellt samhälle, och det är viktigt för nya svenskar med annan religiös bakgrund att förstå de svenska särarterna för att bättre kunna integreras. På denna punkt präglas skolverkets förslag av en sekulär iver som riskerar att bidra till ytlighet snarare nödvändig samhällsbyggande kunskap.

Teologin, slutligen, är i grunden inte en politisk fråga utan något främst för religiösa institutioner och universitet att fundera över. Men det är viktigt att det också i grundskolan ges en övergripande inblick i olika lärotraditioner, inom sävål kristendom som andra religioner. Även här finns det självklart anledning att fundera över urval och ett rimligt förhållningssätt är att detta bör styras av hur det svenska samhället ser ut idag och i framtiden. Det gör urvalet ganska stort. Framför allt är det, ur denna aspekten, viktigt att de bärande traditionerna i de tre monoteistiska religionerna och buddismen hanteras på ett kvalificerat sätt.

Read Full Post »

Den debatt om kristen höger och vänster som jag haft i tidningen Dagen under december har varit bra i den meningen att den klargjort de tydliga skillnader som finns mellan kristna socialdemokrater och kristdemokrater. Den har visat att det idag är relevant att tala om kristen – eller religiös – höger och vänster i svensk politisk debatt.

En organiserad kristen vänster har vi haft i åtminstone de 80 år som Broderskapsrörelsen funnits. Det intressanta nya är den kristdemokratiska resan från att ha velat bära både höger och vänsterkrav till att bli mer förutsägbara som företrädare och drivande av politiska högerkrav.

I sakfrågorna är Attefall och jag överens om att vi tycker olika och vill olika vägar framåt. Men han skäms för att kalla sig höger. Det beror självfallet på att svensk kristenhet, som KD riktar sig till, i huvudsak ser sig själv som en progressiv samhällskraft, där jämlikhet, solidaritet och rättvisa är viktiga begrepp. Att vara höger, men inte medge det, blir därför ett sätt att både försöka ha kakan och äta upp den.

Det taktiska att vara höger, men inte medge det, kan dock visa sig vara ett strategiskt misstag. Väljarna är medvetna i sina val, vare sig det är till vänster eller höger man önskar samhällsutvecklingen. Broderskapsrörelsens roll är att söka övertyga varför vänsteralternativet ger ett mänskligare och bättre samhälle. Genuin tydlighet i den politiska varudeklarationen inger förtroende på sikt, medan ett övertaktiskt agerande kan ge KD kortsiktiga vinster, samtidigt som det aldrig kommer att hjälpa partiet att tryggt hamna på rätt sida om fyraprocentsspärren.

Men visst finns det vänsterfragment kvar hos KD. Jag har stor respekt för att man tydligt står upp för enprocentmålet i bistånd, och där har man bjudit den moderata biståndsministern till dans. Min kritik här är främst att det har skett till priset av att innehållet i procenten har urholkats på ett orimligt sätt.
Attefalls fråga i mellandagsartikeln om socialdemokraterna kommer att återinföra fastighetsskatten vid ett regeringsskifte, har besvarats med det besked vårt parti lämnade i somras. Politikens villkor är att ta vid där företrädaren lämnar. Det går inte att enkelt återställa en skatt som bringade in 30 miljarder och som nu distribuerats i huvudsak till samhällets minst behövande. Det som är nedmonterat kan inte återställas på det sätt en betryggande majoritet av befolkningen av rättviseskäl skulle vilja. Däremot kommer vi se till att orättvisorna minskar och inte ökar.

Jag noterar tacksamt att Attefall i samma artikel bekräftar att KD inte igen kommer att gå till val på sänkt bensinskatt och att den pudel man gjorde 2008 kommer att sitta snällt i valrörelsen.

Däremot fortsätter Attefall med emfas att argumentera för vårdnadsbidraget. Och här finns en grundläggande ideologisk skillnad om vilken roll föräldrar ska ha och vilken roll samhället ska ha.

Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen. Den roll samhället ska ta är att stötta föräldrarna i att kunna göra denna uppgift bra. Trygga barn behöver båda sina föräldrar, som kan ta ett jämlikt ansvar och som kan kombinera föräldraskap med att fortsätta utvecklas också i sitt yrkesliv.
För att detta ska bli bra krävs både en progressiv och jämställd hållning hos båda föräldrarna, en stark föräldraförsäkring som bär under de första åren och en fungerande barnomsorg. Detta kostar, men genom att det gör det möjligt för båda föräldrarna att fortsätta jobba, under några år visserligen med reducerad tid, betalar sig dessa kostnader samtidigt genom de skatteintäkter de för med sig.

Så är hela vårt välfärdssystem uppbyggt. Man är med och bär vissa perioder för att kunna bli buren andra.

Men också de som väljer att kliva av yrkeskarriären, nästan alltid kvinnor, och stanna hemma borde få bidrag, tycker KD och Attefall och ser det som en rättvisefråga. Att vänta med barnomsorg något eller några år kan självklart vara ett bra beslut, jag har själv gjort så i relation till mitt yngsta barn. Det kan vara bra för barnet, om föräldrarna klarar det ekonomiskt och är medvetna om konsekvenserna för sina fortsatta yrkesliv.

Men det innebär inte att det är samhällets uppgift att stödja detta val med vårdnadsbidrag. Detta innehåller inte den dynamik som kombinationen av föräldraförsäkring och god barnomsorg gör och som får systemet att gå runt. Det cementerar en ojämlik ordning där mannen gör karriär och kvinnan sköter hemmet, vilket är dåligt för barn, mamma och pappa. Och, om det byggs ut på det sätt som KD önskar, skulle riva sönder det fungerande system vi har eftersom vi har begränsade resurser.

Läs också: Min ursprungsartikel, Stefan Attefalls första svar, min replik, Stefans andra svar, Sten-Gunnar Hedins svar, min replik till Sten-Gunnar.

Read Full Post »

Ohly, Eriksson, Sahlin

Ohly, Eriksson, Sahlin

Ingen som läser vår blogg kan ha missat att Broderskapsrörelsen firar 80 år idag! Vi skrev om det bland annat här.

Firandet inleds med ett seminarium i ABF-huset klockan två som kaxigt hävdar att – eller mer ödmjukt frågar om? – Gud är röd i Sverige.

Med på firandet kommer tre av de fyra rödgröna partiföreträdarna – Sahlin, Ohly och Eriksson att vara, tillsammans med bland andra Stefan Löfven från IF Metall, Helena Benaouda från Sveriges Muslimska råd, Lena Posner-Körösi från Judiska centralrådet, Maria Hasselgren från Katolska kyrkan och en lång rad andra politiska och religiösa företrädare.

Se våra två pressmeddelanden här och här.

Read Full Post »

Evert Svensson, Sverige och Marianne Uri Overland, Norge, i samspråk i Cordobas moské/katedral

Evert Svensson, Sverige och Marianne Uri Overland, Norge, i samspråk i Cordobas moské/katedral

I helgen har, som ni kanske sett här på bloggen, den internationella organisationen för religiösa socialister, en del av socialistinternationalen, hållit kongress i Cordoba, Spanien. Idag beslutades att nästa kongress, år 2012, för första gången sedan 1989 ska hållas i Stockholm och arrangeras av Broderskapsrörelsen.

- Jätteskoj! Det blir ett utmärkt tillfälle att i globaliseringens tid diskutera hur människor från alla religioner kan samarbeta för att bygga samhällen där alla kan trivas och förverkliga sig själva säger Lars G Linder, förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen.

Läs pressmeddelandet här.

Se fler bilder från kongressen här: http://bildbank.broderskap.se

Read Full Post »

En paus under ILRS kongress i Córdoba

En paus under ILRS kongress i Córdoba

The International League of Religious Socialist, ILRS, heter Broderskapsrörelsens motsvarighet på global nivå. Den organiserar kristna och andra troende socialdemokrater med koppling till de partier som är anslutna till socialistinternationalen. Vart tredje år träffas detta nätverk till kongress. Det är orsaken till att jag den här helgen befinner mig i Cordoba i Spanien.

Cordoba är en väl vald plats. Detta var en gång centrum för det västliga muslimska kalifatet och den nuvarande katedralen i Cordoba var tidigare en fantastisk vacker och levande moské, och innan muslimerna kastades ut ur Spanien förmodligen lika viktig som sin motsvarighet i Damaskus.

De vackra byggnaderna är en påminnelse om den multikulturalism, tolerans och samexistens som en gång fanns mellan alla de tre abrahamitiska religionerna i Andalusien. Men efter 1492 var iberiska halvön ett i huvudsak homogent katolskt område, vilket alltjämt präglar och formar Spanien. Idag finns cirka 40.000 muslimer i Spanien, vilket är färre än en promille. Att jämföras med Sveriges nära fem procent, eller cirka 400.000 människor med muslimsk bakgrund.

De kristna socialdemokraterna har varit få och och svaga i Spanien – av liknande orsaker som att vi varit jämförelsevis många och starka i Sverige. Den katolska kyrkan har varit konservativ och socialistpartiet militant sekulärt, vilket länge kvävde kristna socialister i spanien, medan det i Sverige ledde till att vi organiserade oss. Men under senare år har bilden förändrats. Relationerna mellan parti och kyrka har förbättrats, de kristna socialisterna blivit aktiva och organiserade. Och i helgens kongress kom både utrikesminister Moratinos och talmannen Bono ut med sina dubbla övertygelser – kristna och socialister.

Dimas, Kuba, Bev, Storbrittannien, Maria och Marianne, Norge. Fyra av deltagarna på kongressen

Dimas, Kuba, Bev, Storbrittannien, Maria och Marianne, Norge. Fyra av deltagarna på kongressen

Broderskapsrörelsen är i ILRS lite av vad USA är i FN. Vi är den största och mest välorganiserade medlemsorganisationen. Det är ett av skälen till att det anses självklart att det är en svensk som är ordförande. Det var under många år Evert Svensson, som följdes av Pär-Axel sahlberg för sex år sedan och som förväntas efterträdas av Cecilia Dalman-Eek, vid valet senare idag.

ILRS är öppet för alla religiösa riktningar. Många medlemmar är europeiska och av historiska skäl kristna. Men generalsekreteraren är amerikansk jude och flera av de europeiska grenarna har inlett samma resa som Broderskapsrörelsen och välkomnat människor av olika tro att engagera sig.

Läs mer om ILRS och kongressen här. PA Sahlbergs bloggpost om kongressen här och vårt tidigare pressmeddelande här.

__

Tips: Dagen om att var fjärde människa är muslim (i Sverige röstar 90% av muslimerna på vänsterblocket) och att Obama lovar homosexuella mer rättigheter.

Read Full Post »

Inglehart och Welzels kulturella världskarta

Inglehart och Welzels kulturella världskarta

Den som har en tro brinner för något. Många av oss brinner för solidaritet, utveckling och ansvar för varandra. Skillnaden därvidlag är inte så stor mellan den som har en tro och den som inte har det. Jag som kristen har mera gemensamt med en muslim eller en agnostiker som arbetar för socialdemokratin, än vad jag har med en högerkristen eller en konservativ muslim. Den muslim som vill skapa förutsättningar för utbildning och utveckling för människor från hela världen, har mer gemensamt med kristna som vill samma sak, än med konservativa och fundamentalistiska muslimer. Det senare är inte mina egna ord, dem har jag lånat från en ung muslimsk kvinna som berättade om varför hon gick med i SSU.

Globaliseringen började med siffror som blixtsnabbt flyttade sig på skärmar lika snabbt flyttade pengar mellan världsdelar. Idag flyttar människor nästan lika snabbt och de tar med sig sina möjligheter och svårigheter. Vi kan välja att se det som ett problem eller välkomna dem och skapa en värld här hemma för oss alla – och lösa problemen tillsammans. För att lyckas med en sådan sak måste vi släppa tanken på enhetskulturen och identiteten som sammanhållande faktor. För vem går längre klädd i folkdräkt i Sverige? Våra kläder är internationellt mode och görs oftast i asiatiska länder. Våra vanor är internationaliserade, men ändå går vi omkring och tror att vi är så himla svenska.

Det som dock är genuint svenskt kanske vi inte tänker på – nämligen värdena tillit och öppenhet.

World Values Survey är en undersökning som gjorts under många år och som placerar Sverige skyhögt på värderingskartan när det gäller att ha ett samhälle som präglas av öppenhet och tillit. De kanadensiska forskarna Pickett och Wilkinson menar att det är vår jämlikhet som får vårt samhälle att lyckas bättre med nästan allt vi företar oss och som skapar förutsättningar för tilliten och öppenheten. Att det öppna och jämlika samhället får omfatta alla kan man se som ett sätt att ständigt återskapa och utveckla vår unika ställning i världen.

Det finns mycket som visar att vi har goda förutsättningar att bygga ett land där öppenheten och tilliten kan brygga över olikheter och skapa en helt ny samhällsbild. Men då måste vi också åter till en jämlikhetspolitik som är värd namnet. Vi måste på allvar åtgärda det som skapar klyftor mellan människor. Det handlar om att kunna påverka sin vardag och sitt liv – och faktiskt förväntas göra det. Att ha möjligheten att leva ett liv där man får chanser och kan utvecklas på ungefär samma villkor som andra. Det är minskade ekonomiska och sociala klyftor som avgör om vi kan bygga ett samhälle tillsammans.

Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund är med i ILRS – International League of Religious Socialists. Vi har kongress i Cordoba i helgen och jag ska dit. Tillsammans med människor av olika tro ska jag diskutera hur vi kan bidra till ett mera jämlikt samhälle där alla får bidra och kan utvecklas.

Det är inte svårt för mej att formulera en politik för jämlikhet och solidaritet med botten i min kristna tro. ”Allt vad ni gjort för dessa mina minsta bröder, det har ni också gjort för mej”. Om inte det är politik, så vet jag inte vad som är det. Bra skola, bra sjukvård, utvecklingsmöjligheter, stöd och skydd. Det är vad barnen behöver och när jag skriver krönikor om bättre skola, när jag jobbar för en bättre utbildning i Kortedala – alltihopa är för barnen och framtiden.

Men på samma gång sitter Jesus i sin himmel och ler.

Jodå. Det gör han….

__

Inlägget har även publicerats på Cecilias blogg Kristen eller muslim och vänster – radikalt i hela världen.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , Har ni förresten tänkt på att Åsa Waldau och Anna Anka har ganska lika syn på jämställdhet och relationer?

Read Full Post »

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Christianos en el PSOE eller Christianos Socialistas (Kristna socialdemokrater) är värdar för ILRS:s möte i oktober, kongressen hålls i Cordoba 10-11 oktober. International League of Religious Socialists finns i tjugo länder och är associerad medlem i Socialistinternationalen. Broderskapsrörelsen är en våra viktigaste och starkaste medlemmar.

“Global Crisis and Spirituality – strengthening alliances with Faith and Social Justice” är årets tema och vi följer upp förra kongressen då vi talade om social globalisering.

Våra värdar är spännande. Det är vår yngsta medlemsorganisation, andra har funnits i hundra år. Den startade som en lokal grupp i Baskien där socialdemokratiska medlemmar såg behov av att mötas kring politik, men också kring sin tro. I det starkt katolska Spanien har konflikten mellan kyrkan, som ställde sig alltför nära diktatorn Franco, och socialdemokratin varit djup. Socialdemokraterna har tagit konflikten med kyrkan om skolan, som i hög grad sköts av kyrkan, men staten betalar, och etiska frågor som abort, äktenskap, homosexuellas ställning etc.

De kristna socialdemokraterna i Baskien har jobbat hårt för att få partiet med sig. Att det inte är mellan vänstern och kyrkan som gränslinjen ska dras utan mellan progressiva människor och konservativa. ILRS har bidraget till den baskiska gruppens arbete och nu, sedan flera år, har partiet gett de nya kristna socialdemokraterna sitt stöd och uppmuntrat dem att starta grupper i hela Spanien, uppmuntra människor att se hur väl tron och politiken hör samman och bygga broar i det spanska samhället. Gruppens ordförande är nu rådgivare till premiärminister Zapatero och då vår globala kongress möts i oktober samlas också den nationella gruppen för första gången, på samma plats. Spanska utrikesministern, Moratinos, kommer och talar och de baskiska pionjärerna har chans att se sin organisation manifesteras för första gången.

Vi hoppas och tror att spanjorerna också kommer att bli ett viktigt brohuvud för vårt globala broderskapsarbete i latinamerikanska länder.

Broderskapare från Sverige kommer att finnas på plats och vi kommer att göra stort nummer av platsen; Cordoba i Andalusien, där en gång muslimer, judar och spanska katoliker levde sida vid sid och byggde ett gott samhälle. Det blir vårt svenska bidrag till den annars katolska dominansen i Spanien. Manifestet för den kristna vänstern kommer att presenteras och vårt arbete tillsammans med muslimer i Sverige kommer att uppmärksammas.

Det är ett banbrytande arbete som våra kamrater i Spanien har gjort. Jag kommer att avgå som ordförande efter sex år, 2003 tog jag över efter Evert Svensson. Vi har förhoppningar om ytterligare en svensk ordförande i raden. Nuvarande viceordföranden kommer från Sydafrika respektive Storbritannien.

PA Sahlberg
President ILRS, fd riksdagsledamot, pastor i Metodistkyrkan

Läs vårt pressmeddelande och se listan på ombuden här på Newsdesk.

Kolla också artikeln om den nya webbkyrkan här och om diskussionerna om äktenskapsfrågan när kyrkomötet öppnades här (Wejryd hoppas liksom vi att frågan snart är utagerad, att den inte kommer bli lika segdragen som kvinnoprästmotståndet).

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 323 andra följare