Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘manifest för kristen vänster’

Ett historiskt och ett principiellt viktigt  beslut har fattats av kyrkan – nu räknas kärlek lika högt även om de älskande har samma kön!

I vårt manifest för kristen vänster skriver vi att vi bejakar alla sidor av mellanmänsklig samvaro som är ett ömsesidigt uttryck för kärlek. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra. Där andra exkluderar och gör skillnad mellan människor vill vi, kristen vänster, inkludera och kombinera de värden som tron medför, med arbetarrörelsens grundläggande idé om frihet, jämlikhet och solidaritet.

Vi är kristen vänster, vi vill vara med och leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av kärleksbudet. En aktiv politisk kamp för våra värden om frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudskapet från ord till handling. Kärleksbudskapet har nu nått ytterligare en bit i vårt samhälle, det ger hopp om en kärleksfullare framtid.

Jesus talar visserligen sällan om äktenskap, men desto oftare om kärlek. Det här är ett politiskt beslut och en teologisk tolkning som vi som kristen vänster tycker är bra, mycket bra.

Läs även:

 • Kyrkan säger ja till homovigsel (corren.se)
 • Kyrkomötet öppnade för enkönade äktenskap (dn.se)
 • Kristna homosexuella välkomnar Kyrkomötets beslut (dagen.se)
 • Kyrkomötet sa ja till vigsel av homosexuella i kyrkan (dagen.se)
 • Klart för samkönade äktenskap (untfredag.se)
 • En glädjens och lättnadens dag (expressen.se)
 • Ja till kyrkvigslar av par av samma kön (dalademokraten.se)
 • Ja till samkönad vigsel i Svenska kyrkan (sandaren.se)
 • Lång debatt i het kyrkofråga (untfredag.se)
 • all kärlek är bra kärlek (thomas strand tidigare här på KrV)
 • Kristen vänster utsparkad från kristna bloggportaler pga äktenskapsfrågan
 • Read Full Post »

  En paus under ILRS kongress i Córdoba

  En paus under ILRS kongress i Córdoba

  The International League of Religious Socialist, ILRS, heter Broderskapsrörelsens motsvarighet på global nivå. Den organiserar kristna och andra troende socialdemokrater med koppling till de partier som är anslutna till socialistinternationalen. Vart tredje år träffas detta nätverk till kongress. Det är orsaken till att jag den här helgen befinner mig i Cordoba i Spanien.

  Cordoba är en väl vald plats. Detta var en gång centrum för det västliga muslimska kalifatet och den nuvarande katedralen i Cordoba var tidigare en fantastisk vacker och levande moské, och innan muslimerna kastades ut ur Spanien förmodligen lika viktig som sin motsvarighet i Damaskus.

  De vackra byggnaderna är en påminnelse om den multikulturalism, tolerans och samexistens som en gång fanns mellan alla de tre abrahamitiska religionerna i Andalusien. Men efter 1492 var iberiska halvön ett i huvudsak homogent katolskt område, vilket alltjämt präglar och formar Spanien. Idag finns cirka 40.000 muslimer i Spanien, vilket är färre än en promille. Att jämföras med Sveriges nära fem procent, eller cirka 400.000 människor med muslimsk bakgrund.

  De kristna socialdemokraterna har varit få och och svaga i Spanien – av liknande orsaker som att vi varit jämförelsevis många och starka i Sverige. Den katolska kyrkan har varit konservativ och socialistpartiet militant sekulärt, vilket länge kvävde kristna socialister i spanien, medan det i Sverige ledde till att vi organiserade oss. Men under senare år har bilden förändrats. Relationerna mellan parti och kyrka har förbättrats, de kristna socialisterna blivit aktiva och organiserade. Och i helgens kongress kom både utrikesminister Moratinos och talmannen Bono ut med sina dubbla övertygelser – kristna och socialister.

  Dimas, Kuba, Bev, Storbrittannien, Maria och Marianne, Norge. Fyra av deltagarna på kongressen

  Dimas, Kuba, Bev, Storbrittannien, Maria och Marianne, Norge. Fyra av deltagarna på kongressen

  Broderskapsrörelsen är i ILRS lite av vad USA är i FN. Vi är den största och mest välorganiserade medlemsorganisationen. Det är ett av skälen till att det anses självklart att det är en svensk som är ordförande. Det var under många år Evert Svensson, som följdes av Pär-Axel sahlberg för sex år sedan och som förväntas efterträdas av Cecilia Dalman-Eek, vid valet senare idag.

  ILRS är öppet för alla religiösa riktningar. Många medlemmar är europeiska och av historiska skäl kristna. Men generalsekreteraren är amerikansk jude och flera av de europeiska grenarna har inlett samma resa som Broderskapsrörelsen och välkomnat människor av olika tro att engagera sig.

  Läs mer om ILRS och kongressen här. PA Sahlbergs bloggpost om kongressen här och vårt tidigare pressmeddelande här.

  __

  Tips: Dagen om att var fjärde människa är muslim (i Sverige röstar 90% av muslimerna på vänsterblocket) och att Obama lovar homosexuella mer rättigheter.

  Read Full Post »

  I Malmö fattade nyligen vår kongress beslut om att anta det manifest för kristen vänster som vi jobbat med under två års tid.

  Nu har det kommit önskemål från troende socialdemokrater i andra länder om att få ta del av manifestet. Därför undrar vi om du eller någon du känner är duktig på engelska och skulle kunna hjälpa oss att översätta detta manifest. Inte minst inför ILRS kongress som äger rum 9-11 oktober i Córdoba.

  Hör gärna av dig till Ulf Carmesund om du är intresserad. Om du är duktig på något annat språk än engelska så vore det förstås toppen att få manifestet även på fler språk!

  Read Full Post »

  Följande är uttalanden och andra pressmeddelanden som skickats från Broderskapsrörelsens kongress i Malmö 2009.

  Read Full Post »

  manifestManifestet för kristen vänster är nu antaget av vår förbundskongress. Vi har redan använt oss av manifestet i flera sammanhang och det har rönt mycket positiv uppmärksamhet, vi har värvat många medlemmar och det get oss en tydligare profil och visar tydligt vad vi står för. Detta redan innan manifestet ens fastslagits!

  Samtidigt har också flera arga röster har höjts. Röster som inte tycker att man kan vara både kristen och socialdemokrat eller tvärtom, att man inte kan vara socialdemokrat och kristen, att vissa typer av kärlek är dålig, att människor visst inte ska ha rätten att definiera sig själva i samspel med andra, att hälsa och framgång visst är en belöning från Gud, att det visst ska finnas begränsningar i hur många chanser människor ska få, även efter det att de juridiskt stått till svars, att sökande i många avseenden är onödigt eftersom sanningen (om livet och världen) står att finna i en viss tolkning av de bibeln eller andra heliga skrifter och många andra grundläggande motsättningar i förhållande till vårt manifest.

  Vissa kristna har kommenterat att innehållet i vårt manifest är så självklart kristet och mainstream politiskt att det knappast behöver skrivas i ett manifest. Med argumentet ”alla håller ändå med”. Men det faktum att företrädare för en kristen höger hårt kritiserat själva innehållet samtidigt som organiserade ateister håller med om stora delar av politiken – båda med argumentet att vårt manifest ”inte bygger på kristna värderingar” – visar med all önskvärd tydlighet att det är långt ifrån självklarheter vi skriver om.

  Det behövs ett manifest för att visa på ett politiskt vänsteralternativ för kristna och ett kristet alternativ för vänsterpolitiker. Det går att vara både kristen och vänster utan någon som helst motsättning.

  Manifestet är ett uttryck för vad det innebär att vara politiskt radikal och troende i ett mångkulturellt, globaliserat och modernt Sverige. Det tar spjärn både mot den kristna högerns privatmoralism och en fantasilös och religionsfobisk sekularism.

  Läs manifestet i dess slutgiltiga version här.

  Bilden är tagen av Victor Svedberg och får användas fritt. Ladda ner från flickr.

  Här finns några andra som skrivit om manifestet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (radio), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

  Read Full Post »

  Peter WeiderudKlicka här för att kolla på ett bildspel med styrelseledamöter och andra broderskapare.

  Idag avslutades Broderskapsrörelsens kongress i Malmö. Knappt 200 kristna socialdemokrater har under fyra dagar samlats för att besluta om hur vi konkret ska arbeta för att främja fred, hållbar utveckling, kultur och mänsklig värdighet. En enhällig kongress har också omvalt Peter Weiderud som ordförande.

  - Broderskapsrörelsen representerar något av det finaste jag vet i svenskt politiskt liv. En genuint idéburen kraft som vill arbeta för ett mer tolerant samhälle och en mer rättvis värld. Det är en glädje att finnas med i detta sammanhang! Säger Peter Weiderud som kommenterar till utnämningen.

  Kongressen har också enhälligt valt ny styrelse, i enlighet med valberedningens förslag.

  - Ett av kriterierna var att få en god samfundsspridning av styrelseledamöterna, och i det här förslaget finns folk från svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Vid nästa kongress hoppas vi också kunna ha islam representerat i vårt förslag, sa Anci Magnusson från valberedningen.

  De valda är:

  Peter Weiderud, förbundsordförande, Arboga, omval
  Lars G Linder, förbundssekreterare, Eskilstuna, omval
  Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordförande, Göteborg, omval
  Eva-Lena Gustavsson, Torsby, omval
  Ulf Bjereld, Göteborg, omval
  Joe Frans, Stockholm, omval
  Hilde Klasson, Uppsala, omval
  Knut W Nygaard, Kungsängen, omval
  Lissandra Sandell, Värnamo, omval
  Agneta Brendt, Hög (Hudiksvall), omval
  Björn Pernrup, Helsingborg, omval
  Eva Hedesand Lundqvist, Luleå, nyval
  Tomas Strand, Vaggeryd, nyval
  Görel Sävborg-Lundgren, Uppsala, nyval
  Yilmaz Kerimo, Södertälje, nyval

  Mer information och citat från de valda apropå utnämningen finns i respektive pressmeddelande som du kommer till om du klickar på namnen ovan.

  Fotografier
  Fotografier för kostnadsfri användning i tryckt material och på nätet finns att ladda ner från http://bildbank.broderskap.se och på flickr.

  Read Full Post »

  Idag skriver Stefan Einhorn på DN debatt att här är det agnostiska manifestet. Han menar att det finns ett behov att skapa skyddat område mellan de trosvissa och de sekulära, eller mellan de troende och Humanisterna. 

  Min spontana tanke är att Stefan slår in öppna dörrar, men vid närmare eftertanke så kanske han har en poäng. Det hans skriver är självklarheter för de flesta ser det ut som vid en första anblick, alltså samma kritik som vi fått för vårt manifest för kristen vänster! Vår erfarenhet i diskussionerna efter det att första versionen av vårt manifest släpptes är att det är allt för många som inte håller med. Från ”humanister” till religiösa fanatiker. Kanske kan detta första utkast till ett agnostiskt manifest bidra till dialog, förmå trosvissa av alla trosuppfattningar att närma sig varandra. Kanske kan Einhorns poänger det komplettera vårt manifest och nå andra än dem vi kan nå.

  Ingen motsättning mellan tro och vetenskap
  Att vara troende innebär förstås inte att man automatiskt är trosviss, på samma sätt som att vara ateist inte automatiskt innebär att man är sekulärt sanningssökande. Ofta är det faktiskt till och med precis tvärtom.  Vi som kristen vänster står också, som Einhorn, med ena foten stadigt i det vetenskapliga och med en tilltro till det rationella förnuftet, och med en fot i det osäkra gungfly som andlighet tro och öppenhet inför de olösta livsfrågorna utgör. Det finns för oss ingen motsättning mellan vetenskap och tro.

  Det gör oss inte mindre religiösa (och vi vi välkomnar ju förresten även agnostiker och människor av alla trosuppfattningar till oss, så länge man står för våra politiska värderingar, klicka här för att gå med!).

  Våra manifest liknar varandra
  Vi skriver inte bara under på det agnostiska manifestet, vi har till och med tagit fram ett förslag på ett, visserligen långt mer genomarbetat och förankrat i 120 grupper och distrikt, men ändå liknande manifest till vår kongress i sommar. Här är det agnostiska manifestet, och inom parentes har jag matchat motsvarande punkter i vårt manifest.

  1. Öppenhet (1. Vi är kristen vänster, radikala och troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle, vi är lite rödare, lite grönare.)

  2. Respekt (3. Vi tycker att oavsett vad varje människa gått igenom, oavsett vad hon själv gjort sig skyldig till, har hon rätt till upprättelse och ständigt nya chanser. Det är inte bara vår ekonomiska och sociala trygghet som måste värnas utan även vår mänskliga värdighet och skapande förmåga.)

  3. Etik (4. Vi strävar efter varje människas frihet att ta makten över sitt eget liv. Kultur, arbete och livslångt lärande gör människor starka att möta samhällsförändringar, det ger människor nödvändiga redskap för att förstå sig själva och sitt samhälle.)

  4. Allas lika värde och möjligheter (10. Vi vill leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av Guds kärleksbud. En aktiv politisk kamp för frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att bli ordets görare, inte bara dess hörare.)

  6. Sanningssökande (6. Vi ser sanningen som något som bara Gud till fullo äger. Vår uppgift är att söka. Dialog med oliktänkande är inte ett hot utan en stor tillgång i vårt sökande.)

  7. Gemensamt ansvar (2. Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, etniska och religiösa klyftor, ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar.)

  Skillnader
  Einhorns femte punkt, om ödmjukhet inför vetenskapen, att uttrycka en insikt om att det mesta (ännu) inte har några svar, är något vi får ta med till kongressen, om det inte framgår av vårt manifest ändå, även utan just det ordet, och utan att få en egen punkt.

  De av våra 10 punkter som inte finns med i Einhorns manifest är 5. All kärlek är bra kärlek, rätten att definiera sig själv, 7. Respekt för skapelsen, 8. Samma livschanser för alla barn och 9. Att kämpa för solidaritet som en del av tron. Men det beror ju på att vårt manifest är politiskt, Einhorns är ju snarare religiöst fokuserat, det vill säga; sätter tron (eller otron) högre än vilka konsekvenser detta får i ens handlande (politiken). 
   
  Andra
  Andra bloggare om: , , , , , , , , , , , .

  Einhorn håller inte måttet, Einhorn och syndafloden?, Metafysiskt dravel, Dagen

  Läs också i SvD att Gud spelar en allt större roll på världsscenen, journalisterna John Micklethwait och Adrian Wooldridge beskriver hur religionen frodas i den moderna världen i sin nya bok. Och i DN finns artikeln Är det konstigt att man längtar? Maria Magdalena i begrundan av Ludovico Carracci (1555-1619). Finns Gud? Det beror på vad man menar. En del ser religionen som roten till allt ont…

  Read Full Post »

  På seminariet om Gud på agendan i politiken som jag tidigare skrev om vill jag tillägga att unga humanister fanns representerade i salen.

  En talesperson begärde ordet och började med att be om ursäkt för moderförbundet. Han sa att han gärna ville förtydliga att de inte hade något med kampanjen ”Gud finns nog inte” och deras (dogmatiska och vetenskapligt ohederliga) frågeformulär att göra. ”Det är inte vår kampanj”.

  Den fråga han sen ställde, om det är människor eller religioner som ska visas respekt, var också högst relevant. När religiösa – eller för den delen politiska – företrädare tummar på vad som är viktigast så hamnar man helt fel. Man hamnar i att religionen (eller ideologin) – och därmed religiösa (eller politiska) auktoriteter – lyfts över människorna och därmed lätt riskerar att vändas mot människorna.

  För oss, för unga humanister och för alla i panelen (visade det sig i deras svar), kommer självklart människorna först. I ett demokratiskt samhälle ska det finnas lika mycket plats för dig om du tror såväl som om du inte tror.

  Som jag tidigare sagt så ligger vår rörelses politiska värderingar närmare humanisternas än kristdemokraternas, och jag har tyckt att det varit lite sorgligt att Humanisterna varit så dogmatiska och avvisande mot allt vad troende människor heter.

  Därför är jag glad nu, och känner att jag tycker om de unga humanisterna mer än de gamla humanisterna. Jag hoppas att jag får se mer av den ödmjuka och humanistiska inställning som jag fick se en glimt av i Almedalen.

  Read Full Post »

  För några dagar sedan var jag, Marta, Klas och ett gäng andra broderskapare på seminariet Unga rebeller – finns Gud på dagordningen, arrangerat av Tidningen Dagen (här finns också en inspelning av seminariet!) och frälsis i Visby.

  Panelen bestod av Mattias Väpse från SSU, Frida Johansson Metso, LUF, Johan Nilsson, Equmenia och Nasrin Sjögren, abortmotståndare och tidigare vänsterpartist.

  Det var skoj, för hela panelen hade en väldigt broderskaplig syn på relationen religion – politik!

  Mattias Väpse inledde med att berätta om SSUs nya samarbete med oss! Vi har ju ett gemensamt nätverk för unga troende socialdemokrater. Vi viskade ett mindre jubel när Mattias berättade att broderskap var viktiga för SSU i frågan om att göra socialdemokratin relevant för unga kristna.

  - I broderskapsrörelsens manifest för kristen vänster står något som jag tycker är väldigt träffande, sa Nasrin när det var dags för hennes inledning

  Hon pekade på meningen att vi lever i ett postsekulärt samhälle.

  Religion har återkommit till den politiska agendan, och där finns vi som rörelse för att visa att tro och politik kan vara bra för varandra.

  Vi märker ju också att det finns ett ökat intresse, antalet seminarier om tro och politik har växt explotionsartat under Almedalsveckan och vår rörelse värvar fler unga än på många år.

  Både vi och panelen var överens om att det behövs plats för hela människan, både den politiska och den troende i samma sammanhang.

  Under frågestunden efteråt tog jag upp aspekten att viljan att vara en hel person med både sitt troende och sitt politiska jag möter stort motstånd – både från ateister som Humanisterna och från kristna med konservativa åsikter. Vårt manifest som Nasrin nämnde – klassas inte ens som baserat på kristna värderingar, vare sig av Siewert Öholm eller Christer Sturmark.

  Alltså som kristen och vänster får man höra både från vänsterfolk att man inte bör låta sitt kristna jag komma med i politiken eller från kristna att man inte bör låta sina vänsterpolitiska åsikter komma till uttryck. Men att nu både unga i första hand kristna, som Nasrin och Johan och unga i första hand politiskt aktiva unga, som Mattias och Frida är överens om att tro och politik kan och får gå hand i hand är ett stort steg för oss som rörelse.

  Bibeln är sprängfylld av politik, sa Nasrin. Sen är det upp till oss som politiker och politiska varelser att prioritera, tolka och värdera exakt vilka politiska uttryck vi drar av vår tro. Lite provocerad blev jag av Johan Nilssons påstående att alla kristna har en restriktiv syn på abort – nej, det måste man inte alls ha för att vara kristen, och man måste inte vara kristen för att vara emot abort, men det kan vi lämna därhän. Osäker på om han faktiskt tänkt igenom det där.

  Panelen var också överens om att det är helt ok att bibelns, eller för den delen någon annan politisk skrifts ord är relevant för mig när jag formar mina åsikter, men jag kan inte gå upp i en talarstol och använda bibeln som argumentation!

  Och den enda under seminariet som faktiskt åberopade Guds stöd var Frida Johansson Metso som tog ett exempel om att någon skulle gå ur LUF och gå med i SSU – med tilläget ”Gud förbjude”.

  Andra bloggare i Almedalen:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  Read Full Post »

  I helgen klubbade förbundsstyrelsen den sista versionen av manifestet för kristen vänster som läggs som förslag till kongressen i Malmö i sommar.

  Några mindre ändringar gjordes, förtydliganden och skärpningar.

  Bland annat beslutade vi att vi faktiskt inte tycker att det går en skiljelinje mellan människor, oavsett politiska uppfattningar. Där hade manifestet en klumpig formulering. Skiljelinjerna går mellan vilka värderingar man väljer att försvara. Följande är ett citat från det uppdaterade förslaget:

  För kristen vänster går skiljelinjen inte mellan människor av olika religioner utan inom varje religion. Skiljelinjen går mellan det öppna sanningssökandet och det intoleranta sanningsförvaltandet, vare sig det är kristet, judiskt, muslimskt eller sekulärt. Och varje individ ställs ständigt för valet vad av detta hon eller han vill försvara.

  Vi förde även ett resonemang om vad den kristna högern egentligen är och står för. Vi kom fram till att fokusering på den egna framgången framför det gemensammas bästa är en tydlig högerposition som många kristna tyvärr tar i samhället. I manifestet fick detta som konsekvens att en mening lades till i vår beskrivning av sådant vi anser definiera den kristna högern.

  Där kristen höger fokuserar på den egna personliga framgången vill vi som kristen vänster söka det gemensammas bästa.

  Läs hela manifestet i fliken ovan!

  Read Full Post »

  Older Posts »

  Följ

  Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

  Gör sällskap med 1 322 andra följare