Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Metodistkyrkan’

Tomas Andersson Wij spelar på Almedalstisdagen

För fjärde året i rad ger albumaktuelle Tomas Andersson Wij en sommarkonsert i Visby under Almedalsveckan tillsammans med Broderskapsrörelsen. Årets speldatum är tisdagen den 6 juli.

Spelplats är även detta år Metodistkyrkan i Visby. Biljetter säljs endast i dörren under speldagen och de kostar 200 kronor.

Konserten börjar kl 21:00 Men vi uppmanar konsertbesökare att vara där redan när dörrarna öppnas kl 20.30 för att få tag på er biljett och försäkra er om plats. Onumrerade platser.

För mer information

Anna Ardin, presskontakt
0733907017
anna@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Tomas Andersson Wij

Tomas Andersson Wij

För fjärde året i rad ger albumaktuelle Tomas Andersson Wij en sommarkonsert i Visby under Almedalsveckan tillsammans med Broderskapsrörelsen. Årets speldatum är tisdagen den 6 juli.

Spelplats är även detta år Metodistkyrkan i Visby. Biljetter säljs endast i dörren under speldagen och de kostar 200 kronor.

Konserten börjar kl 21:00 Men vi uppmanar konsertbesökare att vara där redan när dörrarna öppnas kl 20.30 för att få tag på er biljett och försäkra er om plats. Onumrerade platser.

Läs hela vårt almedalsprogram här.

Read Full Post »

Det är namnet på en stor frikyrklig konferens, möjligen historisk, som äger rum i Örebro i helgen. Hemsidan har du här. De som träffas i Örebro är Svenska Missionskyrkan (60 000 medlemmar), Svenska Baptistsamfundet (17 000) och Metodistkyrkan (5 000). Där är också ungdomsförbunden som gått samman i federationen equmenia. Konferensen är ekumenisk, och organisationerna strävar efter att gå samman i en kyrka. Sveriges Kristna Socialdemokrater är på plats och Anna Ardin deltar i en debatt under torsdagen och pratar med folk genom ungdomsnätverket Ung Kristen Vänster.

Titeln på konferensen är mycket angelägen. För några år sedan var en liknande konferens i Göteborg och jag fick förmånen att träffa Shane Claiborne som var inbjuden till konferensen. Under ett tal hänvisade han till en amerikansk studie som gjorts om synen på kristna. Kristna uppfattades som 1) anti-gay, 2) dömande och 3) hycklande. Så här skriver han i ett brev:

At one point Gandhi was asked if he was a Christian, and he said, essentially, ”I sure love Jesus, but the Christians seem so unlike their Christ.” A recent study showed that the top three perceptions of Christians in the U. S. among young non-Christians are that Christians are 1) antigay, 2) judgmental, and 3) hypocritical. So what we have here is a bit of an image crisis, and much of that reputation is well deserved. That’s the ugly stuff. And that’s why I begin by saying that I’m sorry.

Hans huvudbudskap som jag fortfarande minns tydligt, trots att jag inte läst nån av hans böcker. Istället för att det ska förklaras, borde det märkas och synas på människan att man är kristen genom att man visar kärlek och solidaritet till sina medmänniskor. Evangeliet är ganska praktiskt och kräver inte alltid teologiska resonemang. Det kräver handling.

Jag hoppas den andan lever vidare i equmenia, nu när modersamfunden ändå kommer att diskutera vigselrätt, homovigslar och äktenskap i timmar. (Läs för övrigt missionsförbundaren Ulf Carmesunds kloka inlägg i frågan här) För alla som samlas i Örebro i helgen har viktiga uppgifter att göra och de har en väldig potential att påverka. Viljan att förbättra världen och engagemanget för tredje världen är oerhört stark bland medlemmarna och får konkreta resultat. Ofta genom den skarpa biståndsorganisationen Diakonia.

Jag hoppas att de frågorna ska växa sig starkare och prägla framtidens diskussioner i frikyrkorna. På det sättet skulle de kunna utgöra ett hoppets tecken, som teologen Yoder uttrycker det. Ett exempel på hur man kan leva. Jesu bergspredikan och predikan om Guds rike är kraftfulla uppmaningar som får praktiska konsekvenser. Jag hoppas det är den utmaningen som de vill anta.

Simon Wessbo

ung kristen vänster

Read Full Post »

Victor Svedberg

Victor Svedberg

”Det är ett stort förtroende som jag är jätteglad för. Vårt ungdomsnätverk har växt mycket sedan vi startade och allt tyder på att fler och fler unga får upp ögonen för att tro och politik hänger ihop. Därför är det viktigt att det finns en plattform för unga vars tro leder dem till vänster. Vi kan inte låta en intolerant kristen höger stå oemotsagd”, säger Victor Svedberg, Östersund, nyvald ordförande för ung kristen vänster.

I helgen valde styrelsen för Sveriges Kristna Socialdemokrater ledningsgrupp för sitt nätverk för unga som återuppstartades förra året. Följande personer utsågs till denna ledningsgrupp:

Anna Ardin, Stockholm, Metodistkyrkan i Sverige
Marta Axner, Uppsala, Svenska kyrkan,
Jonas Bergström, Borås, Svenska Missionskyrkan
Sara Fransson, Växjö, Svenska Baptistsamfundet
Lissandra Sandell, Värnamo, Svenska kyrkan
Victor Svedberg, Östersund, Svenska kyrkan
Staffan Thore, Linköping, Svenska kyrkan
Simon Wessbo, Linköping, Svenska Baptistsamfundet

Nätverkets ledningsgrupp beslutade att kalla nätverket ung kristen vänster och inom sig utse Victor Svedberg till ordförande. Enligt ett beslut på förbundsstyrelsens möte i helgen ska ordförande för ungdomsnätverket även vara permanent adjungerad till alla förbundsstyrelsemöten.

Read Full Post »

Peter WeiderudKlicka här för att kolla på ett bildspel med styrelseledamöter och andra broderskapare.

Idag avslutades Broderskapsrörelsens kongress i Malmö. Knappt 200 kristna socialdemokrater har under fyra dagar samlats för att besluta om hur vi konkret ska arbeta för att främja fred, hållbar utveckling, kultur och mänsklig värdighet. En enhällig kongress har också omvalt Peter Weiderud som ordförande.

- Broderskapsrörelsen representerar något av det finaste jag vet i svenskt politiskt liv. En genuint idéburen kraft som vill arbeta för ett mer tolerant samhälle och en mer rättvis värld. Det är en glädje att finnas med i detta sammanhang! Säger Peter Weiderud som kommenterar till utnämningen.

Kongressen har också enhälligt valt ny styrelse, i enlighet med valberedningens förslag.

- Ett av kriterierna var att få en god samfundsspridning av styrelseledamöterna, och i det här förslaget finns folk från svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Vid nästa kongress hoppas vi också kunna ha islam representerat i vårt förslag, sa Anci Magnusson från valberedningen.

De valda är:

Peter Weiderud, förbundsordförande, Arboga, omval
Lars G Linder, förbundssekreterare, Eskilstuna, omval
Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordförande, Göteborg, omval
Eva-Lena Gustavsson, Torsby, omval
Ulf Bjereld, Göteborg, omval
Joe Frans, Stockholm, omval
Hilde Klasson, Uppsala, omval
Knut W Nygaard, Kungsängen, omval
Lissandra Sandell, Värnamo, omval
Agneta Brendt, Hög (Hudiksvall), omval
Björn Pernrup, Helsingborg, omval
Eva Hedesand Lundqvist, Luleå, nyval
Tomas Strand, Vaggeryd, nyval
Görel Sävborg-Lundgren, Uppsala, nyval
Yilmaz Kerimo, Södertälje, nyval

Mer information och citat från de valda apropå utnämningen finns i respektive pressmeddelande som du kommer till om du klickar på namnen ovan.

Fotografier
Fotografier för kostnadsfri användning i tryckt material och på nätet finns att ladda ner från http://bildbank.broderskap.se och på flickr.

Read Full Post »

Predikan i Metodistkyrkan i Visby under Almedalsveckan 2009
Av Peter Weiderud

Evangeliet enligt Lukas kapitel 15, vers 1 – 7
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.” Då gav han dem denna liknelse: ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

De flesta av Jesu liknelser var på sin tid djupt anstötliga. Vad menar karln, måste vän av ordning undrat.

Som arbetsinstruktion för herdar måste liknelsen om det förlorade fåret betraktas som direkt stollig. Vilken ansvarskännande herde skulle lämna 99 får åt sitt öde i öknen för att gå att leta efter ett enda.

En sådan herde ska ha avsked på vitt papper.

Eller liknelsen om den förlorade sonen, som också tillhör söndagens texter. Efter att ha gjort av med alla pengar och levt som ett svin tas han emot av sin fader som en prins. De föräldrar som försöker använda sådana incitament för att uppfostra sina barn kommer bittert att erfara att det inte fungerar.

Kristus vänder upp och ned på världen. Ställer de första sist och de sista först. Ju präktigare människor kände sig, desto mer orimliga måste liknelserna ha framstått.

Men vi har i vår tid på något sätt vant oss vid liknelserna. Vi tycker att de är fina, nästan lite gulliga.

Vi vill som kristna gärna vara den gode herden, som är beredd att göra stora uppoffringar för att ta hand om dem som hamnat i synd eller vandrat vilse i livet

Att leda andra – syndare och ogudaktiga – på den rätta vägen har motiverat kyrkan till mission och diakoni så länge den funnits. Det har skett med hot om skärselden, eller löfte om himmelriket. Det har skett med kataloger över hur ett präktigt och bra liv ska levas för att finna nåd inför Gud.

Vilka är kvalifikationerna för evigt liv och gemenskap med Gud? Är det att vara snäll och visa på en fläckfri moral? Är det att bekänna sig till den sanna tron och bekämpa ateismen? Är det att vara sann kristen, till skillnad från muslimer, buddister och hedningar?

Nej och åter nej! Snällhet, dygd, rätt lära, moral och religiositet är bara pappersmakulatur om vi ska försöka köpa oss en biljett till Guds rike.

Himmelrikets port är trång. Jesus liknar den vid ett nålsöga. Det finns bara en sorts människor som kommer igenom – syndare och ogudaktiga.

Det finns ingen väg uppåt till Gud, hur många himlastegar vi än försöker bygga. Evangeliet talar istället om en väg neråt- den Kristus som kommer till oss på samhällets och världens botten. Vad ni har gjort mot dessa minsta, de har ni gjort mot mig .

Evangeliet handlar om det hundrade fallet. Det struntar kort och gott i de 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.

Och detta är nog för väl. För tänk om det bara var de präktiga och värdiga som skulle finna nåd inför Gud. Det skulle bli förfärligt ensamt i himlen, eller åtminstone väldigt tråkigt.

Jag tror därför vi ska akta oss att som kristna identifiera oss med den Gode Herden. Tvärtom har vi all anledning att identifiera oss som förlorade får. I den rollen, när vi klätt av oss präktigheten och vågat visa också vår svaghet, kommer oss Kristus till mötes.

Däremot tror jag att berättelsen om den Gode Herden kan lära oss något om hur vi som kristna ska engagera oss i och söka organisera samhället.

Inte minst under politikerveckan i Almedalen har vi anledning att fundera över vad vi som kristna vill säga om vårt samhälle.

Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från kärleksbudet och Guds gränslösa nåd. Den inspireras av dagens text. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv.

Vår uppgift borde då vara att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse.

Det svenska samhället har vid en internationell jämförelse varit generöst mot syndare.

Vi har varit överens om principen att alkoholisten har samma rätt till sjukvård som direktören eller skolläraren. Även om han missköter sin kropp, kräver mer vård och betalar mindre skatt.

Vi har tyckt att det är rimligt att inte bara de präktiga som går spikrakt genom grundskola och gymnasium, utan också de som av olika skäl haft en strulig ungdomstid, ska ha rätt till utbildning. Därför har vi byggt upp system av folkhögskolor, komvux och olika möjligheter att kunna bättra på sina betyg för att kunna komma in på utbildningar, även om det ursprungliga gymnasiebetyget hade luckor.

Men det är inte rättvist, säger vi nu – ungefär som den präktige sonen i liknelsen om den förlorade sonen. Genom att ge nya chanser åt dem som missköter sig, förlorar de som slitit hårt och gjort allting rätt det försprång de borde ha rätt till. Vi kan inte bygga ett samhälle där det inte lönar sig att göra rätt för sig. Därför ska möjligheterna att använda Komvux för att bättra på dåliga betyg nu stängas, låter skolministern meddela.

Och det är klart. Visst finns det en risk att vi skapar syndare på nåden. Om man vet att det finns en andra och tredje chans, kanske man inte tar den första på så stort allvar som man borde.

Jag har en son, som trots stor begåvning och mer än fyra år i gymnasiet alltjämt sitter med ett antal IG. Jag har förklarat och stöttat, skällt och gett dåligt samvete och varit förstående förälder om vart annat. Jag kan inte utesluta att han misskött skolan och låtit andra saker vara viktigare, väl medveten om att det alltid finns en möjlighet längre fram att reda upp det.

Hot om allvarligare konsekvenser kan självklart hjälpa människor att bli mer präktiga. Men jag tror faktiskt att jag som förälder lyckas uppamma tillräckligt mycket hot och obehag ändå för att hjälpa honom att se det.

Människor misslyckas inte för att de vill det. Det finns många och komplexa skäl till människors val och ofullkomlighet.

Det vi har att fundera på är om vi vill ha ett samhälle som bara rymmer de 99 präktiga fåren, eller om också det hundrade ska få plats.

Jag tror inte vi ska vänta oss eller som kristna ens kräva att det ska skapas en fest för det hundrade fåret. Det sker nog trots allt bara i himlen.

Men jag tror faktiskt att vi har en plikt att hävda att det hundrade fåret är välkommet tillbaka.

Att det hundrade fåret i olika skeden av livet också kan anta vår egen gestalt, är inte skälet varför vi ska stå upp för det. Men det kan självklart öka vår motivation.

Solidaritet är i grunden delat egenintresse. Solidaritet är stort, men nåd är större.

Nåd är att vara beredd att ta emot även det man inte förtjänar.

Amen.

Read Full Post »

tomasawij_medium

Tomas Andersson Wij spelar för tredje året i rad hos oss på Almedalsveckan.

Konserten hålls i Broderskapsrörelsens lokal för veckan, Metodistkyrkan, klockan 21.00-22.00 på torsdag den 2 juli. Biljett kan köpas på plats för 150 kronor.

Klicka här för att lyssna på Tomas när han sjunger en cover på Carolas Evighet.

Kom i tid! Förra året blev det utsålt.

Read Full Post »

kansliet

Varje morgon i Almedalen inleds med andakt och reflektioner för dagen. I vår lokal i Metodistkyrkan klockan 8 på tis-ons och klockan 9 tors-fre, precis som tidigare annonserat!

Dock kommer vi inte att ha möten i samband med dessa andakter, eftersom det krockar med annat. Istället ses vi broderskapare klockan 18.30, det vill säga en halvtimme före talet på gräsmattan i själva Almedalen. Ovan finns en bild på några av dem som kommer att finnas på plats, nämligen Anna Ardin, Lars G Linder, Jan Gillegård, Ulf Carmesund och Daniel Carlstedt från kansliet samt Ida Holmberg, chefredaktör för tidningen Broderskap.

Read Full Post »

Röst Gud, varm och välkomnande
Du formar och namnger oss
Du uppfyller oss med förundran

ALLA OCH DU HÅLLER OM OSS I KÄRLEK

Röst Gud, som ger tecken och klarhet
Du ger uppdrag och välsignelse
Du fyller oss med längtan

ALLA
OCH DU HÅLLER OM OSS I KÄRLEK

Röst Gud, stark och avslöjande
du tröstar oss och du ifrågasätter
Du fyller oss med mod

ALLA OCH DU HÅLLER OM OSS I KÄRLEK

Psalm 830 Din trofasta kärlek

Vi är i trefaldighetstiden i kyrkoåret med grönt som liturgisk färg. Det är livets, det växande livets färg. Samtidigt är det den färg som symboliserar det obändigt kämpande kristna hoppet. Ett hopp om livet här och nu, ett hopp som trotsar död och grav – evighetshoppet. Texterna de närmsta söndagarna fokuserar på skilda sidor och aspekter av det kristna livet. Inte minst sätts strålkastarljuset på kristet liv som ett liv i gemenskap – livet som en relation. Hur vi bör förhålla oss till varandra, värdera och bedöma varandra.

I livets villervalla
vi gå på skilda håll.
vi mötas och spela vår roll

Vi dölja våra tankar,
Vi dölja våra sår
Och vårt hjärta som bankar och slår

Vi haka våra skyltar
Var morgon på vår grind
Och prata om väder och vind

I livets villervalla
Så nära vi gå
Men så fjärran från varandra ändå

Nils Ferlins ur En Döddansares visor

Sång: I folkviseton

”Får jag lämna några blommor”?

Neej, det ska jag inte göra. Här har jag en kärleksknop!

Jag tror att vi behöver lite mera kärlek i livets villervalla och inte minst i politiken. Som gammal scout är jag intresserad av knopar och det finns en knop som heter kärleksknopen. Nu när vi är i Visby, en gammal hamnstad vill jag berätta om den. Knopens namn kommer från tiden då sjömännen inte var skrivkunniga. I stället för ett handskrivet friarbrev skickade man hem denna knop i-särdragen. Kom den sedan tillbaka ihopdragen innebar det… JAA

Nu när vi är på politikerveckan så skulle vi kunna göra detta än mer symboliskt ”All kärlek är bra kärlek” som det står i Manifest för kristen vänster. Vi ska dela ut kärleksknopar med hälsningar till dem vi vill få kontakt och samarbeta med. Kärlekens kraft i mötet mellan människor är viktig. Det Ferlin uttrycker i sin dikt
I livets villervalla Så nära vi gå Men så fjärran från varandra ändå. Är det Martin Buber kallar Jag- Det relation. Ett ytligt förhållningssätt där människors möten inte riktigt går på djupet, ett Jag – Du möte blir det möte, den relationen där man kan vara den människa man är. Jag får bli sedd och hörd i ett sammanhang där andra vill mig väl på något sätt. Där våra behov möts.

Paulus skriver i kärlekens lov i 1 Kor 13 om Vägen framför andra och vad som händer om vi saknar kärlek och kärlekens egenskaper så avslutar han sin utläggning med det som kommer att bestå, starka ord: tro, hopp och kärlek, som i traditionen blivit kristna symbolbilder det är korset, ankaret och det brinnande hjärtat. Själv valde Paulus kärleken som störst.

Kärlekens nya lov (Bo Setterlind ur Dikter 1948-1984)
Om vi behärskade alla språk i världen
– om vi kunde tala vartenda ett av dem – men inte kunde tycka om våra medmänniskor, så vore vi inte mer än vad en cymbal är.
Om vi kunde se in i framtiden och visste allt – också om utgången av alla strider, som pågår just nu på detta arma klot, och hur det ska gå med mänskligheten i händelse av ett kärnvapenkrig – om vi visste allt om detta men inte längre kunde tycka om våra medmänniskor, så vore vi ändå utanför.

Och om vi utan kärlek gåve bort allt vi äger och fick andra att göra detsamma, skulle det väsentligaste ändå fattas.

Ja, om vi dränkte in oss själva i bensin och tände på i helig protest mot världens ondska – men inte kunde tycka om våra medmänniskor, så vore vi till ingen som helst nytta.

Vill vi, att världen ska bli bättre, måste vi börja med att älska varandra.

”All kärlek är bra kärlek” ur Manifest för kristen vänster

Bön Gud,
låt oss inte fastna i det förflutna,
inte oroa oss för framtiden.
Vi kan inte göra ogjort det som varit,
vi kan inte förutse allt som kommer.
Låt oss istället vara i din frid,
älska och bli älskade,
läka och bli läkta.
Vi ger det förflutna till dig
och vilar i din förlåtelse.
Vi ger framtiden till dig
och vilar i din kärlek.
Vi lever i ditt ljus och ber om öppna ögon så att vi kan se.
Vi lever i din kärlek och ber att din kärlek ska forsa genom oss, för att ditt rike ska bli allt i alla.
Amen

Välsignelse, växelläsning

Röst Kom och välsigna oss Gud
Välsigna oss med tårar och skratt

ALLA VÄLSIGNA OSS MED KÄRLEK

Röst Kom och välsigna oss Jesus
välsigna oss med hopp och läkande

ALLA VÄLSIGNA OSS MED KÄRLEK

Röst Kom och välsigna oss heliga Ande
Välsigna oss med skaparlust och vishet

ALLA VÄLSIGNA OSS MED KÄRLEK
AMEN

Psalm 845 Må din väg gå dig till mötes

I FOLKVISETON
Text: Nils Ferlin, Musik: Torgny Björk

Kärleken kommer och kärleken går
Ingen kan tyda dess lagar
Men dig vill jag följa i vinter och vår
och alla min levnadsdagar.
Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt
Och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din, din lycka är min
Och gråten är min när du gråter.

Kärleken är så förunderligt stark
kuvas av intet i världen.
Rosor slår ut ur den hårdaste mark
Som sol över mörka gärden.
Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din, din lycka är min
Och gråten är min när jag gråter.

Read Full Post »

Nu i helgen åker vi en delegation på hitintills 12 personer (och fler volontärer strömmar till efter hand!) till Gotland och Almedalsveckan. Är du också där? Hör gärna av dig i så fall!

Vårt program finns här och hela Almedalsprogrammet finns här. Varje dag inleds med en öppen andakt, måndag, tisdag och onsdag äger den rum klockan klockan 8 och to-fre kl 9. Alla är välkomna, oavsett tro och politisk hemvist. Efter andakterna har vi ett morgonmöte för alla broderskapare som vill hjälpa till på något sätt. Om du inte kan komma men vill tipsa oss om något särskilt du tycker vi borde bevaka så skicka ett mejl till anna@broderskap.se.

Almedalsevenemanget för oss inleds med en kristen gudstjänst klockan 10 nu på söndag och avslutas med en muslimsk fredagsbön klockan 13.30 på fredag.

Temat för fredagsbönen är ”Koranens ord till alla människor”. Bönen leds av Abdulkader Habib, rektor vid Kista Folkhögskola och ordförande för Broderskapsrörelsens nätverk för troende socialdemokrater. Även vid fredagsbönen är alla välkomna oavsett trosuppfattning och partipolitisk tillhörighet. Har du aldrig varit på en fredagsbön så är det kanske dags nu?!

Broderskapsrörelsen arbetar för förståelse över religionsgränser, integration och berikande kulturmöten. På vår kongress i Malmö i sommar, den 30 juli klockan 19, kommer 200 broderskapare att åka till moskén i Rosengård på middag och samtal med Malmöbor av olika trosuppfattningar. Mer information på facebook!

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 323 andra följare