Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2009

EU kan göra skillnad för Etiopien och hela Afrikas horns utveckling menar Carina Hägg, socialdemokratisk EU-parlamentskandidat som varit mycket engagerad i frågan. Ett samlat agerande från Sveriges riksdag och EU skulle också kunna pressa Etiopiens regering att släppa oppositionsledaren Birtukan Mideksa ur fängelset.

Etiopien är Sveriges äldsta samarbetsland för bistånd och jag etiopierna behöver ett mer samlat EU till stöd för en nödvändig utveckling. Ana Gomes, PSE, ledde EU:s valkommission i Etiopien vid valet 2005. Observatörerna framförde kritik och gjorde uppskattade insatser och nu ser företrädare för oppositionen det som avgörande för deras deltagande för valet 2010 att EU åter sänder valobservatörer. Många inom oppositionen menar till och med att det inte finns förutsättningar för ett fritt och rättvist val om inte EU är på plats, med minst lika många observatörer som vid senaste senast valet. Det är något jag som riksdagsledamot redan följer upp och Sverige har en nyckelroll här! Eftersom frågan om EU ska sända observatörer beslutas under Sveriges ordförandeskap.

Oppositionsledaren och partiledaren för Unity for Democracy and Justice Party, Birtukan Mideksa, sitter sedan 2008 isolerad i fängelse med en livstidsdom. Man påstod att hon tagit tillbaka ett erkännande om landsförräderi under sin resa i Sverige, och det räckte för att hon skulle återföras till fängelset.

Birtukan och samtliga politiska fångar måste omedelbart släppas fria helt utan krav, trakasserierna av den etiopiska oppositionen måste omedelbart upphöra och Civil Society Organisations-lagen, som begränsar de demokratiska fri- och rättigheterna, måste omedelbart avskaffas. Här kan EU söka samverkan med USA och spela en avgörande roll!

Behandlingen av Birtukan Mideksa och den etiopiska oppositionen är något som ledamöter i EU-parlamentet och riksdagen inte stillasittande får acceptera. Vi måste visa solidaritet och stå upp för den fredliga kampen för demokrati i både Etiopien och resten av Afrika och världen. Att stärka demokrati i Etiopien är dessutom viktigt för att hela Afrikas horn, med länder som Somalia, Eritrea och Sudan, ska kunna demokratiseras.

EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt. EU:s styrka ska användas för att ge oss en bättre värld, en värld byggd på solidaritet. Vi har goda möjligheter att skapa det om vi bara vill. Därför vill jag sitta i EU-parlamentet!

Carina Hägg
Medlem i Broderskapsrörelsen
Kandidat nr 13 på socialdemokraternas EU-vallista

Läs även andra bloggar om , , , , , , ,

Annonser

Read Full Post »

Det finns sedan en tid tillbaka en anonym blogg som driver med kristdemokraterna. Eller, egentligen driver den med kristna högermänniskor, som ju ofta ser kristdemokraterna som sitt enda möjliga alternativ.

Igår skämtade de om uteslutningen av oss från Jesussajten (som man kan läsa om i vårt tidigare inlägg här eller på Dagen.se) genom att lägga till denna sajts regler om att man inte får vara homosexuell för att använda deras sajt.

Read Full Post »

Att bloggen Kristen Vänster, tillsammans med många andra kristna bloggar, har blivit portad från Jesussajten och kristna bloggar.com har väckt en del uppmärksamhet.

Till exempel  i Dagen, där kan du också rösta för om du tycker det är ok att porta kristna från en Jesussajt.

Läs också som sagt i Tidningen Broderskap, hos Cecilia Dalman Eek och Charlotte Therese, på cappuccinosocialisten och i vårt tidigare inlägg i frågan här. Läs också vårt manifest som är en av grunderna för uteslutningen. Ulf Bjereld, styrelseledamot för kristna socialdemokrater och professor i statsvetenskap har nyligen debatterat med Siewert Öholm och skriver så här:

Kristen vänster och kristen höger – debatt med Siewert Öholm
Av Ulf Bjereld

I gårkväll debatterade jag kristen vänster och kristen höger med Siewert Öholm och Sydsvenskans Andreas Ekström, på Publicistklubben Södra i Malmö.

Siewert vill i samarbete med det amerikanska TV-bolaget Fox starta en kristen TV-kanal som vänder sig till kristna värdekonservativa som inte gillar samkönade äktenskap, som tycker att man ska vara försiktig med aborter och som är för Israel. Siewert behöver 60 miljoner kronor för att dra igång projektet. Någon som har en slant över?

Vi diskuterade också Broderskapsrörelsens senaste förslag till Manifest för kristen vänster. Siewert tyckte att det var alldeles för mycket allmänt kärleksflum i manifestet, och att det var så allmängiltigt att han själv utan svårighet kunde instämma i 65 procent av texten. Håller du med? Du kan läsa Manifestet här.

Debatten ägnade också stor uppmärksamhet åt att Siewert Öholms husorgan Världen idag just idag ägnar inte mindre än tre artiklar åt att angripa den fria forskningen. Angreppet riktas mot fil dr Kristian Steiner vid Malmö Högskola, som fått pengar av Frikyrkliga forskningsrådet för att genomföra en studie av tidningen Världen idags bild av Islam. Tidningen ställer frågan hur det kan vara ”av intresse för en allmän svensk högskola” att undersöka hur en kristen tidning skildrar Islam. Det blir närmast komiskt när tidningen angriper Frikyrkliga forskningsrådet för att ha låtit ”politiska motiv” ligga till grund för beslutet att tilldela Steiner forskningsmedel. Själv säger jag: Gud bevare mig för de konspirationsteorier som präglar Världen idags syn på verkligheten.

Siewert Öholm och många av hans värdekonservativa meningsfränder värjer sig för epitetet ”kristen höger”. Det är inte så konstigt. Begreppet ”höger” har sedan länge en negativ klang i svensk politik. Det var ju ingen slump att det svenska Högerpartiet redan 1969 bytte namn till Moderata samlingspartiet. Det finns också en ovilja att associeras till den kristna högern i USA.

Men höger är höger och jag står för användandet av uttrycket kristen höger. Det som skiljer kristen höger i USA från kristen höger i Sverige är att den kristna högern i Sverige är mindre militaristisk och tar avstånd från dödsstraffet. Det är bra. Men den kristna högern i Sverige är närmast fixerad vid samlevnadsfrågor och sitt motstånd mot homosexuell kärlek, sitt abortmotstånd och sin oförmåga att kritisera Israel oavsett vilka handlingar Israel begår i konflikten med palestinierna.

För mig är den kristna högern exkluderande. Ett exempel på detta är att de båda bloggportalerna Jesussajten samt KristnaBloggar kastat ut bloggen Kristen vänster från sina bloggkataloger. Motivet är att bloggen Kristen vänster stöder lagen om samkönade äktenskap, medan Emanuel Henrysson som ansvarar för de båda portalerna i mejlväxling menar att det ingenstans i Bibeln står att Gud skulle ”tycka om homosexualitet” och därför kan bloggen Kristen vänster inte få finnas med i en förteckning över kristna bloggar. Sa någon fundamentalism? Detta är den kristna högern när den är som absolut sämst.

Den kristna högern anser sig ha monopol på sanningen, medan en kristen vänster söker den. Läs och prenumerera gärna på tidningen Broderskap som nu kommer ut i ny design, en gång i veckan precis som tidigare.

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Den kristna socialdemokraten och EU-parlamentarikern Anna Hedh duellerar denna vecka mot Christofer Fjellner om jobben och arbetsrätten. Anna vill genom gröna och schyssta jobb ta ett steg i rätt riktning både med jobbkris och klimatkris.

– Vi socialdemokrater vill skapa fler jobb. Vi vill skapa gröna och schyssta jobb. Vi vet att investeringar i klimat- och miljö skapar arbetstillfällen. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF beräknar att en investering i förnybara bränslen skulle ge 25 000 nya jobb på bara några år. Exportrådet visar att svenska miljöteknikexporten kan skapa 3000 nya jobb per år. Det blir fler än 30 000 nya jobb till 2020. Varför inte ta chansen att ta ett stort steg mot att lösa både jobbkris och klimatkris i en smäll, skriver Anna i sitt inlägg.

Hon tar också upp frågan om arbetsrätten där hon menar att det är viktigt att stoppa högerns försök att skapa lönekonkurrens mellan arbetare och deras försök att rasera den svenska modellen via EU.

– Det är viktigt att vi förhindrar högerns försök att använda jobbkrisen för att skapa en lönekonkurrens mellan arbetare, en konkurrens som bara kommer leda till lägre löner för alla arbetare i världen. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för en stark arbetsrätt och goda förhållanden på arbetsmarknaden, lön ska sättas efter arbete och utbildning – inte vart man kommer ifrån, skriver hon.

Christofer Fjellner kommer i sitt blogginlägg med vanligt moderat svurmande för att mer frihandel kommer att lösa alla världens problem.

– Handel är grunden för hela vårt välstånd och en ökad internationell frihandel skulle ge både tillväxt och jobb, skriver han i sitt inlägg.

Debattera frågan och rösta på Anna som vinnare av duellen på http://www.europabloggen.se

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om: , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Igår offentliggjorde Broderskapsrörelsen den nya versionen av vårt Manifest för kristen vänster. Nu är vår blogg Kristen Vänster inte längre är välkommen att lista sig på de kristna bloggportalerna Jesussajten.se och Kristna Bloggar.com på grund av att vi, i enlighet med manifestet, stödjer homosexuellas rätt till kärlek på samma villkor som heterosexuellas, och på grund av att vi publicerat ett inlägg om den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen rapporterar Tidningen Broderskap. Motivet som anges är följande:

Ingenstans i bibeln står det att Gud skulle välsigna eller tycka om homosexualitet. Hade det funnits sådana verser skulle det nog inte vara någon som skulle säga emot detta. Vad man står för som parti får ju stå för partiet generellt sett men sedan tycker jag nog att man som kristen måste se Guds sanning och Ord och när man fått veta sanningen ta ett personligt beslut om man står för det eller inte.

Visionen och målet med Jesussajten sägs vara att samla alla svenska bibeltroende kristna hemsidor på en webbplats, och Kristna Bloggar sägs vara en bloggkatalog för kristna bloggare. Där trodde vi att vi, som en ekumenisk kristen socialdemokratisk organisation, också skulle kunna rymmas. På samma sätt som vi är listade på bland annat socialdemokratiska och allmänpolitiska portaler.

Politisk censur på en bloggportal är ovanligt, så vi frågade om även andra av våra politiska ställningstaganden skulle kunna vara skäl för uteslutning från dessa båda portaler. Hur är det med vårt nätverk för muslimer och andra troende av andra religioner? Hur är det med vårt arbete för fri abort i hela Europa? Hur är det om vi skulle tillåta texter som resonerar kring att Maria inte var oskuld?

Svaren vi fick visar att dessa två sajter (som båda styrs av Emanuel Henrysson) inte alls är de öppna portaler för kristna bloggare som de utgett sig för att vara. Restriktionerna är många; katolikerna räknas inte som bibeltroende, påven är antikrist och satan arbetar både genom EU och euron, det tycker man sig läsa tydligt och klart i bibeln.

Om riktlinjerna för att bli listad på dessa portaler är att man inte får stå för alla människors lika värde, om man inte får stå för rätten till ömsesidiga uttryck för kärlek, inte får stå för kvinnors rätt till sina kroppar, om man ska tycka att katolska, ortodoxa och stora delar av svenska kyrkan inte är riktiga kristna eller att EU är en strategi för antikrist att lägga världen under sig, ja, då är Jesussajten och Kristna Bloggar definitivt inte sajter för oss.

I en tid som mer än på länge präglats av diskussioner om Jesus, om kärnan i det kristna budskapet, visar sig den kristna högerns intolerant dömande och tvärsäkra ansikte. Det är en extrem, politiskt religiös höger som hävdar att de äger sanningen. Ibland är det katoliker som drabbas av exkluderingen, ibland är det muslimer, ibland ateister, ibland är det människor som har fel politiska åsikter och ibland drabbas människor med fel hudfärg eller fel kön. Samma intolerans, olika uttryck.

Emanuel avslutar vår mejlväxling med säga:

Skulle något jag skrivit verkat vara politik så var det inte min mening alls. Men jag förstår att politiker känner igen argument och sådant i samtal de för och stämmer dessa in med något annat parti etc så kanske det låter som det var något politiskt. Saken med bibeln och Jesus är att detta är något mycket mer viktigt än politik, det är en revolution och Guds ord är som ett svärd står det ju. Det är vasst och rakt på.

Utan att gå in på exakt hur vass vi tycker att unken homofobi är, så vill vi gärna se detta som ett bevis på att vi behövs. Det behövs en kristen vänster som kan visa att det finns politiska alternativ, utan att man blir ett dugg mindre kristen för det. Det behövs en religiös vänster som kan visa på att tro och politik kan gå hand i hand. Vårt Manifest för kristen vänster behövs. Den kristna vänstern är både kristen och politisk, och det är Emanuel också. Och Emanuels ord blir inte Guds sanningar bara för att han eller någon annan hävdar det. Det är fortfarande politik.

När religionen missbrukas kan bli ett politiskt gift. Religiös fundamentalism med politiska ambitioner bidrar till att förenklat dela upp världen i onda och goda och kan därmed medverka till våld och maktpolitik. Detta blir tydligt när politiska aktivister som Henrysson säger sig företräda en syn där gudomlig rätt står över motståndarens argument. Vi vill istället visa på motsatsen, när religionen lyfter fram grundläggande värdefrågor som fred, förståelse och rättvisa och öppnar för förståelse också för andra trosriktningar, blir den ett fördjupande komplement till politiken.

Bland dem som idag listar sig hos Jesussajten finns bland andra kristdemokraten Gunilla Gomér, Kyrksajten, Michaels blogg, frälsningssoldaterna Rut och Peters blogg rupeba, Lars Widerbergs bloggar i nätverket Intercessor – bland annat stilla och Jonas Carlzon. Är de medvetna om vad de antas skriva under på när de listat sig på dessa bloggportaler? Skriver de under på detta?

Vad tycker du? Gå in på Jesussajten som nu försöker reda ut om man verkligen kan vara kristen och ändå hitta stöd för Sveriges nya äktenskapslagstiftning i bibeln. En ledtråd till vad Kristna Socialdemokrater tycker går att hitta i att Jesus menar att kärleken är störst.

Några kristna bloggare som uttrycker sig kritiskt mot Jesussajten på Charlotte Therese blogg, som redan i december 2008 protesterade, är Johan Stenberg, Monica, Mackan, Papa Dan, teologen David Nyström, Zoltan och Rudie.Dessa mina minsta bröder Är en bloggare som liksom vi blev lurade att lista sig, men som nu också lämnat portalerna. Läs också Jonatan Ekmans inlägg Intoleransens högborg som också har många intressanta kommentarer. Läs också Tankar i natten som reflekterar över detta med sanningen i bibeln och i Dagen om hur Guds hand kan hjälpa dig om du är arbetslös och vårt pressmeddelande på NewsDesk.

Jesussajten.se, Kristna Bloggar, 1000lankar.com och svenskasajter verkar alla styras i samma regi, någon som vet?

Läs också i Världen idag. Tidningen försöker stoppa forskning som analyserar Världen idags bild av Islam. Observera att det är hela tre artiklar i deras tidning i dag i ämnet!

Detta är den kristna högern i Sverige när den är som sämst.

Read Full Post »

Sedan 2007 har Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen arbetat med att ta fram ett manifest för kristen vänster. Arbetsgruppen har bestått av Peter Weiderud, Ulf Bjereld, Anna Ardin och Cecilia Dalman Eek. Idag är arbetsgruppens slutgiltiga förslag till förbundsstyrelsen färdigt!

Medlemmar i Broderskapsrörelsen och alla andra som anser sig vara kristen vänster har bjudits in under två offentliga remissrundor. Det slutgiltiga manifestet kommer i augusti 2009, efter att det fastställts på vår kongress i Malmö.

Läs hela manifestet och en officiell tio punkters sammanfattning här!

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

I januari träffades ett tjugotal unga troende socialdemokrater mellan 17 och 34 år, i Stockholm. Det var mycket lyckat!

Därför arrangerar nu Sveriges Kristna Socialdemokrater (Broderskapsrörelsen) tillsammans med SSU ytterligare en träff.

Helgen är till för dig som är troende – oavsett religion – eller nyfiken på religionsfrågor, och medlem i SSU eller Broderskapsrörelsen. (Det går bra att gå med nu!)

Det kommer att bli en inspirerande helg som handlar om tro och politik, den kristna högern och den kristna vänstern i EU och Sverige och vi deltar dessutom i en kampanj inför EU-valet. Träffen hålls i Jönköping där KD är starkast i Sverige.

När: 29-31 maj
Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping
Kostnad: 500 kronor inkl resa
Ålder: Ungefär från 18 till 35
Anmälan: till anna(a)broderskap.se, senast 20 maj eller på facebook här.

Hör gärna av dig, hoppas att vi ses!
Simon Wessbo
073-546 99 87
Ansvarig för nätverksträffen

Read Full Post »

Older Posts »