Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

Från klockan fyra till sex (igår 29 juni) fylldes Metodistkyrkan av ca hundra unga och äldre SSU:are som diskuterade metoder för att utmana nyliberalismens intellektuella hegemoni. Det var 30 grader varmt ute, och minst dubbelt så varmt inne, trots att vi har en av Almedalens svalaste lokaler här i vår fina stenkyrka.

Den betongvänster jag ingår i är trött på gnällvänstern som går in i framtiden med blicken stadigt fäst vid gårdagens folkhem. Gårdagen är inte vägen framåt.

Vad tar oss sossar ur denna intellektuella lättja? Andra i kyrkorummet söker en offensiv och intellektuell social demokrati som ger trygghet och rättvisa för såväl anställd som  företagare – för visst skall alla med? Här kan både nyliberaler och gnällvänstern utmanas – och även betongen spricker upp i ett nyfiket leende.

Taggar: , , , , , , , ,

Annonser

Read Full Post »

I rapporten från gårdagens Internationella heta stolen som Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Diakonia och Röda korset har varje dag, skrev Ulf att fp:s representant Erik Ullenhag gav ett påläst och skarpt intryck. Tyvärr kan inte samma sak sägas om dagens intervjuoffer, centerpartiets Maria Kornevik-Jakobsson. Nu var det väl inte helt hennes fel, eftersom hon inte alls sysslar med klimatfrågor till vardags i riksdagen. Men det är ju onekligen lite märkligt att centerpartiet skickar någon som inte alls kan klimatfrågor till en utfrågning om just klimatet med några av de tunga spelarna inom den ideella sektorn i de frågorna? Maria fick gång på gång ursäkta att hon inte kunde svara och hänvisade till svepande formuleringar om att de olika frågorna var viktiga. Vi hoppas på att centern – som ju är viktiga i klimatförhandlingarna med miljöminister Andreas Carlgren i spetsen – tar frågorna på större allvar framöver. Säger det här mest om centerns intresse för klimatfrågorna eller för de idella organisationerna?


Taggar
: , , , , , , ,

Read Full Post »

Efter lunch (igår 29 juni) lyssnade jag på seminarium i Metodistkyrkan där Emma Rung från Rättvisemärkt samtalade med Lari Pitka-Kängas kommunalråd i Malmö kommun och Lars G Linder, landstingspolitiker från Sörmland. Emma Rung söker och finner goda exempel. 23 kommuner i Sverige är Fair Trade city.  De goda nyheterna är att många är intresserade av att bli Fair Trade city. De realistiska nyheterna är att Fair Trade utgör högst ett par procent av den totala konsumtionen i den offentliga sektorn.

Read Full Post »

Miljökämpen, biologen, författaren och inte minst broderskaparen Stefan Edman deltog i dag på Sveriges Konsumenters seminarium i Almedalen, ett seminarium som gick under rubriken ”Maten påverkar – påverka maten”.

Han pekade på att politiken har en viktig roll i att förbättra klimatet samt att se till att vara förebilder i att köpa mat som producerats på ett bra sätt.

– Upphandlingen är ett viktigt verktyg. Jag skrev för 2005 i den statliga utredning  ”Biffen, Bilen, Bostaden” att alla kommuner borde se till att minst 25 procent av den mat man köper in ska vara eko-mat. Många kommuner har nått målet och visa har kommit mycket längre, i vissa kommuner är andelen till och med 50 procent, sa han.

Han uppmanade också alla att se till vad man själv kan göra för att förbättra klimatet och en enkel och ganska kul grej man kan göra, är enligt honom, att skapa en inköpslista.

– Bilresorna till och från affären står för en stor del av koldioxidutsläppen i matkedjan. Om man gör en lista och storhandlar och då dessutom handlar säsongsanpassat kan man göra stor skillnad för klimatet, sa han.

På uppmaning av Carl Schlyter som också deltog på seminariet så lovade han att ringa Carl och de andra EU-parlamentarikerna och kräva att jordbruksstödet reformeras.

– Det är sjukt att 65 procent av jordbruksstödet på 55 miljarder euro används som inkomstbortfall till bönder istället för att användas till omställning till ett mer klimatsmart och ekologiskt jordbruk, sa han.

Stefan Edman avslutade med att vi inte får glömma att vi som konsumenter har stora möjligheter att påverka maten.

– Vi måste se att vi är marknadskrafter och kan påverka, sa han.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,

Read Full Post »

Sitter på seminarium om Israel & Palestina inför Sveriges ordförandeskap i EU.

Israel har en ny högerregering, men Fatah och Hamas har inte lyckats enas till en Palestinsk regering. President Barack Obama slog i sitt Kairo-tal an en ny amerikansk ton både mot världens muslimer och mot Israel. Och samtalet handlar om vilka politiska möjligheter som detta öppnat för Sverige under ordförandeskapet i EU.

Ulf Bjereld, broderskapare och professor i statsvetenskap ledde samtalet med Göran Pettersson, moderat riksdagsledamot, Karin Roxman, fd generalkonsul i Jerusalem och Peter Weiderud, ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater.

Bjereld inledde seminariet med att berätta att Gustav Blix, den moderata riksdagsledamot som skulle ha deltagit inte kunde komma på grund av sjukdom. Och sade ordagrant: ”han är sjuk i någon slags inflation”. Och det är ju också en ursäkt så här i kristider.

I övrigt vill jag bara säga att även detta seminarium kommer att komma upp i sin helhet på webben! Mer info kommer på bloggen, säg till om du vill ha ett meddelande när filmen är klar.

Read Full Post »

I morse var jag på ett jättebra seminarium om palliativ vård och dödshjälp arrangerat av Dagen och Frälsningsarmén.

Det tabubelagda ämnet om dödshjälp eller livshjälp är en fråga som vi har så svårt att förhålla oss till. Hur vi vill dö och hur vi får dö är ämnen vi sällan pratar om i vår vardag!

Det är som om vi vill överlåta sjukdom och död till de professionellas område, till läkarna, prästerna och så vidare. Det är sällan vi ens ser döden i vår vardag som folk gjorde förr i tiden då många vakade hemma över sina anhöriga. Döden är ju något vi vill skjuta ifrån oss, vi vill ju vara friska och leva.

När så olyckor, sjukdom och lidande kommer i våra liv så är vi inte förberedda på den självklara frågorna om hur vi vill avsluta våra liv. Inte ens våra närmsta anhöriga kanske vet hur jag själv tänker och skulle vi vilja få mitt livsavslut. Det är verkligen enkla frågor, de väcker känslor och många tankar man som individ har svårt att tänka sig in i!

Sammantaget var det ett samtal som sätter sig i kroppen, och det var för mig mycket positivt att denna fråga kom upp.

Georg Engel, läkare på Ersta hospice, menade att många som kommer in till den palliativa vården är klara över att de vill ha dödshjälp, men efter vård och personlig kontakt med personal så blir det en icke-fråga. Våden klarar att möta det behov som finns. Han menade att när den palliativa vården byggs ut och blir mer självklar som vårdform kommer det inte att behövas dödshjälp. det var väldigt befriande att höra!

Det enda som verkligen störde mig var kristdemokraten Chatrine Pålsson Ahlgrens lättvindiga inställning till ekonomi. Hon menade att det bara var för kommunerna och landstingen att prioritera om om de vill ha råd med kvalitativ palliativ vård, men de lokala organisationerna behöver också förutsättningar från regeringens sida!

Av Eva-Lena Gustavsson

Mer om dödshjälp här, här och här.

Read Full Post »

På ett välbesökt frukostseminarium i morse presenterade Socialdemokraterna i Stockholms jobbkommission sin rapport. Rapportens titel var ”En ny Stockholmsanda – för jobb och utveckling” och spelar mycket på det som brukar kallas ”Göteborgsandan”, det vill säga ett starkt samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionen samt det privata näringslivet.

Genom sju stycken K vill Socialdemokraterna bygga ett mer rättvis Stockholm som ska bli ”dubbelt så stort och dubbelt så grönt”. En miljon nya människor vill man ska flytta till Stockholm, något som skulle göra att man kan satsa på infrastruktur, utbyggd och välfungerande kollektivtrafik samt energisnålt byggande. De sju K:na är:

Kompetens, man vill skapa den bästa skolan och också motivera fler att läsa naturvetenskap och teknik.

Klimat, Stockholm ska bli mer klimatsmart och dubbelt så grönt, man vill också satsa mycket på företag inom miljöteknik samt att bygga energisnåla hus.

Kapital, för att utveckla staden och ge människor jobb krävs kapital i olika former. Man vill både göra Stockholm till Sveriges finansiella centrum genom att locka till sig finansiellt kapital och bygga vidare på det sociala kapitalet kring människors förmåga och intressen. Det vill man göra genom att satsa föreningslivet.

Kultur, man vill bygga vidare på Hjalmar Mehrs ord vid invigningen av Stockholms stadsteater ”Stockholms stadsteater skall ledas och verka så, att medborgarna i denna stad känner att teatern är deras, utgör en del av deras andliga liv, bildar en kristallisationspunkt för konstnärliga, intellektuella och moraliska strömningar i en stad som sjunger av kraft och liv”.

Kreativitet, man vill bygga en företagaranda i Stockholm eftersom man tror på devisen ”inga fler jobb – utan fler företag”.

Kommunikation, satsning på vägar och kollektivtrafik för bra kommunikationsmöjligheter i staden. Dessutom vill man bygga en bredbandslösning med gratis uppkoppling på alla offentliga platser i staden.

Och allt detta ska leda till det sjunde K:et, konkurrenskraft, en konkurrenskraft som gör Stockholm till en tillväxtmotor för hela Sverige.

Man slog också fast att det är viktigt att man stärker den lokala fackföreningsrörelsen för att skapa en bra konkurrens på lika villkor. Starka fackföreningar kan både kräva kollektivavtal och stävja en marknad med svartjobb. Men samtidigt vill man också satsa på ett trygghetssystem som fungerar också för småföretagare för att fler människor ska känna sig trygga nog att satsa på sina idéer.

Läs också Victor Harjus inlägg om frukostmötet samt dagens DN-debattartikel inför Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium. Läs också andra bloggares intressanta inlägg om , , , , , ,

Detta blogginlägg har också publicerats på Daniel Carlstedts finurliga tankar.

Read Full Post »

Older Posts »