Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2009

Uttalande från Broderskapsrörelsens förbundskongress 31 juli 2009.

Läget i Afghanistan inför valen den 20 augusti blir alltmer bekymmersamt. Dödstalen stiger och talibanerna kontrollerar mer än halva landet. Den afghanska regeringen under president Karzai kan inte garantera säkerheten ens i huvudstaden Kabul. Konflikten har spridit sig till Pakistan, och även där eskalerar våldshandlingarna. Regeringen i Afghanistan kritiseras allt oftare för brott mot de mänskliga rättigheterna, till exempel i och med den lagstiftning som begränsar kvinnors frihet.

Sverige deltar med omkring 400 personer i FN-stödda ISAF (International Security Assistan-ce Force), vars syfte är att skydda biståndsinsatser som genomförs i landet. Men ISAF:s upp-drag har utökats över tid och blir allt mer krigförande i stället för fredsbevarande. Dessutom tjänstgör cirka 30 000 amerikaner i insatsen OEF (Operation Enduring Freedom), som bekämpar talibaner och al-Qaida som ett led i USA:s ”krig mot terrorismen” Gränsen mellan amerikanska militära aktioner och internationella är i högsta grad flytande, risken att opera-tionerna flyter ihop är överhängande. ISAF-styrkan leds av NATO och dess högste chef är amerikan.

USA:s krig mot terrorismen skördar civila offer på ett oacceptabelt sätt. Varje civilt offer sänker hela den internationella närvarons legitimitet hos den vanlige afghanen. De som bär ansvaret för civila offer måste ställas inför rätta, annars riskerar respekten för rättstaten och polisen att helt försvinna.

Någon militär lösning på konflikten finns inte. För en nationell afghansk försoning måste istället omvärldens insatser fokuseras på bistånd och diplomatiska insatser. De militära insatser som genomförs måste också få ett betydligt starkare och mer entydigt folkrättsligt mandat än idag.

Dessutom sviker den borgerliga alliansregeringen och därmed Sverige i denna fråga. I DN den 29 juli stödjer Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors (M) den svenska insatsen i Afghanistan, men Tolgfors inser inte faran i att USA:s styrkor inte står under FN:s mandat. Tolgfors använder en krigsretorik som riskerar att förvärra situationen för soldaterna i ISAF. Broderskapsrörelsens – Sveriges Kristna Socialdemokraters kongress i Malmö 2009 uttalar som sin mening att:

• Sveriges regering ska kräva att FN tar över ansvaret för all utländsk trupp i Afghanistan, och göra detta till villkor för fortsatt svenskt truppdeltagande.

Annonser

Read Full Post »

Idag beslutade Broderskapsrörelsens kongress att bifalla de motioner som krävde totalförbud för den svenska vapenexporten. Detta i strid mot förbundsstyrelsen som ville se ett totalförbud först på längre sikt.

När beslutet gick igenom brast halva kongressen ut i sång, och sjöng en bit på ”i natt jag drömde” tills mötespresidiet gick in och avbröt på grund av tidsbrist…

Här finns motionerna och övriga kongresshandlingar för att läsa mer om vad som beslutades. Berörda motioner återfinns i häfte A – alla folks frihet, hela världens fred.

Read Full Post »

Vi har nu öppnat en bildbank!

På denna bildbank kan journalister, bloggare och andra kostnadsfritt ladda ner bilder från Broderskapsrörelsen och på våra företrädare för att använda i sammanhang där vår rörelse omnämns. Det finns redan nu ett antal bilder från vår kongress här i Malmö, och så småningom kommer fler bilder att läggas upp där.

Skånska dagbladet, Norrländska socialdemokraten, AiP, Dagen, Helsingborgs dagblad, Nyheterna (Oskarshamn) är förresten några som kommenterat Broderskapsrörelsens kongress hitintills.

Se också vårt pressmeddelande som skickades igår via Newsdesk om Peter Weideruds inledningstal som bland annat handlade om hur rörelsen ska hjälpa det socialdemokratiska partiet att överleva en ny tid. Peter menade att det socialdemokratiska partiet måste bli lika bra på framtiden som vi är på gårdagen. Många, särskilt yngre och särskilt i storstäderna, uppfattar inte socialdemokraterna som ett parti som är i fas med tiden vi lever i.

Den fas vi är i är en brytningstid, vi går

från industrisamhälle till kunskapssamhälle,
från monokulturellt till mångkulturellt,
från modernt till postmodernt,
från nationellt till globalt och regionalt,
från sekulärt till postsekulärt, ett samhälle med andligt sökande.

Utmaningen att anpassa politiken och retoriken till detta måste Socialdemokraterna vara redo att ta. Socialdemokratin måste visa sig mogen för den nya tidens utmaningar. Annars kommer partiet att dö med industrialismen, menar Weiderud.

Read Full Post »

Nationen är viktig, men nationalismen alltmer obsolet.
Ekonomin är viktig, men ekonomismen alltmer obsolet.
Moralen är viktig, men moralismen alltmer obsolet.
Den sekulära staten är viktig, men sekularismen alltmer obsolet.
Individens integritet är viktig, men individualismen alltmer obsolet.
Det kollektiva ansvaret för helheten är viktigt, men kollektivismen alltmer obsolet.

Ur Peter Weideruds inledningstal till förbundskongressen i Malmö 2009. Hela talet finna att läsa här. Du kan också se det på video här.

Obsolet obsole´t, ur bruk, föråldrad, om lagregel som inte är formellt upphävd men som inte längre tillämpas (från ne.se)

Read Full Post »

Här kan du se kongressen streamad live. Om du på twitter använder #broderskap så kommer din kommentar upp under sändningen på vår hemsida.

Read Full Post »

Klockan 19 ikväll torsdag den 30 juli är över 200 personer från kongressen, S-föreningen i Rosengård och andra kristna och muslimska vänner inbjudna till moskén i Rosengård (Islamic Center) för ett politiskt och religiöst samtal.

Vi äter middag tillsammans, och samtalar runt borden, kanske tar några en promenad genom Rosengård. Kvällen avslutas i moskén med en interreligiös ceremoni som leds av Jonus Latifov, moskéns imam och Marta Axner, präst i Svenska kyrkan, vid 21.30.

Det finns ännu platser kvar om du är intresserad av att komma, ring i så fall Daniel Carlstedt på 0739842445.

Read Full Post »

Bloggen har legat lågt men på torsdag avbryts semesterlugnet av kongress. Det var två år sedan sist när vi möttes i Vetlanda och nu är det alltså dags idag. Ombud, funktionärer, gäster och andra deltagare, totalt två hundra broderskapare, kommer att mötas och bilda politik under fyra dagars kongress.

Klicka här för att läsa mer om kongressen. Här finns programmet för kongressen, alla medlemmar är välkomna att delta i seminarier och annat (i mån av plats), bland kongresshandlingarna finns också alla motioner och propositioner vi ska ta ställning till och här kommer du till och med att kunna följa kongressen på distans och kommentera via din dator. Genom att använda hashtaggen #broderskap på Twitter kommer dina kommentarer upp bland annat här.

En hel del annat är också nytt för den här kongressen, som bildbank och annat, men vi återkommer till det!

Read Full Post »

Older Posts »