Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2009

Särskild hänsyn ska tas till barnfamiljer som riskerar att bli av med sin bostad. Det kravet finns har den socialdemokratiska partikongressen ställt sig bakom efter krav från Broderskapsrörelsen.

– En solidarisk bostadspolitik måste utan ett uns av otydlighet se till att barnen har en trygg och säker bostad, säger Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen. Det är glädjande att partistyrelsen lyssnar till oss. Barn har alltid rätt till en trygg bostad.

Peter W mfl pa kongressen2009

Peter Weiderud och Anci Magnusson, Jönköping, i samspråk under en paus vid socialdemokraternas partikongress.

Bostadspolitiken är en central del i skapandet av det goda samhället. Det handlar om allas rätt till en trygg och säker bostad. Broderskapsrörelsen har tillsammans med S-Studenter, S-kvinnor och SSU drivit flera krav inför den socialdemokratiska partikongressen inom detta område.

Vi har fått gott gehör för i stort sett alla våra krav om investeringsstöd, ökat bostadsbyggande och en storsatsning på miljonprogramsområdena. Genom att nu också de mest utsatta barnens situation uppmärksammas i partiets riktlinjer ger goda möjligheter att åter få en bostadspolitik som är grundad i rättvisa och solidaritet.

När jag skriver bloggar avslutar jag alltid på samma sätt. Det passar lika bra här och nu. För det är dags nu.

Dags för rättvisa!

Läs också Broderskapsrörelsens pressmeddelande.

Annonser

Read Full Post »

Evin Cetin

Evin Cetin, en av de broderskapare som velat se ett erkännande

Sent igår kväll behandlades motionen som krävde ett erkännande av folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker under första världskriget. Efter en lång tids hårt arbete från en rad etniska föreningar och andra organisationer, bland andra de kristna socialdemokraterna i Broderskapsrörelsen har nu Socialdemokraterna fattat beslut om ett erkännande.

Partistyrelsen och dess föredragande Urban Ahlin drev under kongressen igår linjen att inte erkänna folkmordet, där en av argumentationsspåren var att detta skulle utgöra ett hinder för Turkiets inträde i EU. Broderskapsrörelsen menar tvärtom. Det är hög tid att Turkiet och västvärlden talar klartext om detta brott.

– Jag är mycket rörd och glad, det här är helt fantastiskt! Ett stort framsteg för många människors värdighet och rätt till sin historia, säger Yilmaz Kerimo och fortsätter; man måste göra upp med sin historia för att kunna gå vidare och på allvar kunna bli ett demokratiskt land, det gäller självklart även Turkiet.

Här kan du läsa hela vårt pressmeddelande.

Read Full Post »

Panelen i samtalet om varför muslimer röstar vänsterHär kan du se seminariet ”Därför röstar 70% av muslimerna på Socialdemokraterna” som ägde rum fredagen den 30 oktober kl 15.00-16.00, på Socialdemokraternas partikongress.

Broderskapsrörelsen arrangerade ett seminarium för att svara på frågan varför 70 procent av muslimerna sympatiserar med Socialdemokraterna, och bara runt 14 procent med de borgerliga partierna i den moderatledda regeringen.

Klicka här för att komma till sändningen!

Medverkande:

Cecilia Dalman Eek, ordförande för International Leauge of Religious Socialists, vice ordförande för Broderskapsrörelsen

Ulf Bjereld, Broderskapare och professor i statskunskap

Magnus Hagevi, universitetslektor från Växjö universitet som i höst presenterat en undersökning om muslimers röstbeteende.

Abdulkhader Habib, muslim och ordförande för Nätverket för troende socialdemokrater.

Peter Weiderud, ordförande Broderskapsrörelsen.

Read Full Post »

Dom här fina knapparna har vi fått hjälp av Svenska freds att fixa och delar ut på kongressen. Även S-studenter & S-kvinnor som vi delar monter med och SSU delar ut knapparna.

Vill du ha en? Kom då till kongressen eller skicka ett brev som innehåller ett frankerat kuvert med din adress på till Broderskapsrörelsen, BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM. Skriv hur många du vill ha, max tre per person så att de räcker till alla!

Read Full Post »

Ikväll ska partikongressen debattera frågan om erkännande av folkmordet 1915. Partistyrelsens svar på motionen som kräver att folkmordet ska erkännas är bra, man argumenterar väl för att händelserna omöjligt kan kallas något annan än ett folkmord men ändå landar svaret på motionen inte i bifall. Det tycker vi är synd, men arbetar hårt för att kongressen ska gå emot denna linje och för att partistyrelsen ska våga gå hela vägen och erkänna folkmordet.

Rafael de Nogales var en 35-årig sydamerikan och kavallerist i Osmanska armén. Han är en av alla dem som beskrivit de folkmord de tvingades vara med och utföra.

Peter Englund skriver så här i sin bok Stridens skönhet och sorg (Pocketförlaget 2009) på sid 156:

Fältet av kroppar sträcker sig ända ned på vägen, och för att ta sig fram måste de till slut låta hästarna hoppa över berg av kadaver. Chockad och bedövad rider de Nogales in i Sairt. Där är polisen och den muslimska delen av stadsbefolkningen fullt upptagna av att tillsammans plundra de kristna husen. Han träffar några av traktens myndighetspersoner, bland annat chefen för stadens gendarmer som själv lett massakern. Åter får de Nogales bekräftat att mördandet av alla kristna män över 12 års ålder inte som tidigare är tämligen spontant uppblossande pogromer utan tvärt om
en välplanerad, centralstyrd operation.

Två tredjedelar av det armeniska folket samt många syriska ortodoxa kristna mfl mördades av Turkiet i 1900-talets första folkmord. Det är hög tid att Turkiet och västvärlden talar klartext om detta brott. Turkiet som ett blivande EU-land skall ha en öppen debatt om vår historia och om vår gemensamma framtid.

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Klimatsmarta hyreshus i Hökarängen

Klimatsmarta hyreshus i Hökarängen

Här på jobbkongressen i Stockholm delar S-kvinnor, S-studenter och vi i Broderskap monter, alldeles bredvid står SSU. En av de frågor vi valt att driva tillsammans är bostadsfrågan.

Vi ser
Akut bostadsbrist & ökande trångboddhet

Ökande boendesegregation & minskad rättvisa

Tilltagande förslumning & minskad trygghet

För höga boendekostnader

 

Målet för socialdemokratin är ett rättvist samhälle, där alla ges möjligheten att utvecklas till gränsen av sin förmåga och ges rätten till ett värdigt liv. En trygg och säker bostad, där arbete, vardagsliv, fritid, kultur och kreativitet ryms är en grundläggande rättighet och en förutsättning för det jämlika samhället.

Det kräver mer, inte mindre, politik
Det kräver mer, inte mindre, rättvisa
Det kräver mer, inte mindre, investeringar

 

Därför kräver vi bland annat
Att det byggs minst 40 000 bostäder per år till 2020

Rejäla investeringsbidrag för hyresrätter

Starkare regler för bruksvärdering av hyrorna

En plan för hur vi bygger för människor – inte för bilar

Krav på öppen & rättvis bostadsförmedling i alla kommuner

Totalstopp för vräkning av barnfamiljer

Miljardsatsning på miljonprogrammet – ett investerings- & utvecklingsprogram för rättvis stadsmiljö & tryggt boende

Satsningar på ökade möjligheter till arbete, kultur, religion & service i människors närmiljöer
Att konstnärer & kulturarbetare stöttas att tolka vår samtid i nära samarbete med människor i våra bostadsområden

logo2  B-logga med ros ssu_logotyp_cmyk

Read Full Post »

Islands, Sveriges och Norges socialdemokratiska partiledareMona Sahlins invigningstal på den Socialdemokratiska partikongressen i dag blev en markör av hur långt – eller hur kort – partiet har kommit i sitt pågående förändringsarbete.

Talet var genomarbetat och väl smitt. Ödmjukhet inför valförlusten 2006 och en visad övertygelse att ta tillbaka jobbfrågorna: Vi skall aldrig mer förlora initiativet när det gäller jobben. Betoning av gemenskapsvärden och frihetlighet: Vår utgångspunkt är att vi blir starkare tillsammans. Vi har en idé om hur samhället, det gemensamma, ska byggas. Inte för att styra människor – utan för att frigöra dem. Avståndstagande från varje form av samverkan med eller beroende av Sverigedemokraterna: Vi ger aldrig Sverigedemokraterna inflytande – aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång. Och det gäller också passivt inflytande.

Talet var mycket traditionellt och innehöll inga egentliga nyheter. Kongressen kan mycket väl bli en socialdemokratisk styrkedemonstration. Visst kommer partiledningen sannolikt att förlora någon eller några frågor. Men på det stora hela växer nu det interna stödet för partiledare Mona Sahlin. Och när det interna stödet växer så ökar också möjligheterna för Mona Sahlin att stärka sin ställning i väljaropinionen som helhet. (Jag kommenterar Aftonbladets dagsfärska undersökning om förtroendet för Mona Sahlin här.)

Noterbart är att de internationella frågorna nästan inte berördes alls i Mona Sahlins tal. Det är olyckligt, eftersom Mona Sahlin ännu inte hållit något utrikespolitiskt linjetal. Hennes trovärdighet som socialdemokratisk statsministerkandidat skulle otvivelaktigt stärkas om hon valde – eller förmådde – att ta ett steg fram i de internationella frågorna.

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Det går att vinna 2010 års val på traditionell socialdemokratisk politik. Men för att behålla makten över valet 2014 och för att göra lika skarpa avtryck i 2000-talets svenska samhälle som Socialdemokraterna gjorde under 1900-talet krävs något ytterligare. Mona Sahlins tal – gediget och välformulerat – var ur det perspektivet mer ett tal för 2010 års valrörelse än för valet 2014.

Det må så vara. Bara inte hennes inledningsanförande till partikongressen 2013 också blir ett tal för valrörelsen 2010.

Ulf Bjereld
Ledamot i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse

Read Full Post »

Older Posts »