Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2009


Kära du!

Vi har aldrig träffats någon gång du och jag. Våra möten har bara blivit till genom musiken. Du har sjungit rakt in mitt hjärta och jag har tagit emot din musik i mitt liv. De sånger jag tycker särskilt mycket om är när du sjunger gospel och tolkar vår rika julsångs och julpsalmstradition.

När jag läste intervjun i Värmlands Folkblad torsdag den 12 november med anledning av din promotion av din julskiva, så hajade jag till av rubriken I Betlehem fann Carola stämningen.

Ja, haja till var nog i underkant, jag höll faktiskt på att ramla av stolen vid frukostbordet. För jag var också nyligen i Betlehem och den gulliga stämningen som artikeln på något vis ändå gav uttryck för kunde jag inte alls känna igen mig i. Visserligen kunde också jag uppleva det stora i kryptan i födelsekyrkan tillsammans med andra troende av olika kyrko­traditioner. Men jag upplevde också andra, starka känslor i Betlehem.

Så jag undrar Carola, var vi överhuvudtaget på samma ställe här på jorden?

Jag och mina vänner träffade den lutherske prästen Mitri Raheb på ICB, International Centre in Betlehem. Han gav uttryck för det han kallade en stor ”pessoptimism”, alldeles för många ned- och uppgångar. Man har haft en lång rad av fredsinitiativ men fakta som visar på något helt annat. Ingen gör rätt saker för att uppnå fred, ingen bryr sig om de överenskommelser man gjort. Västbanken ser nu ut som en ost. Israel får osten och palestinierna hålen, sa Mitri Raheb.

Vi träffade också de svenska följeslagarna i Kyrkornas Världsråds EAPPI program (Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel) som dagligen, varje morgon observerar det som händer vid Checkpoint 300 och rapporterar det vidare. Detta är den stora terminal som är vägen ut till Jerusalem där cirka 2 000–2 500 palestinier väntar varje natt för att tidig morgon kunna komma ut till sina arbetsplatser eller för att besöka det enda sjukhuset i området, Augusta Viktoria sjukhuset i Östra Jerusalem.

För Betlehem är omgärdat av muren som Israel bygger. Israel kränker därmed de mänskliga rättigheterna för de palestinier, kristna som muslimer som bor i området. Vi gick igenom Checkpoint 300 vid 18-tiden den 28 oktober. Eftersom många inte har tillstånd att passera vid den tidpunkten på kvällen var det relativt lugnt i ”boskapsfållan” som checkpointen kallas i folkmun. Vi kunde bara ana kaoset på mornarna som är vardags­rutiner för invånarna.

Därför Carola, har jag svårt att finna den ”rätta stämningen” inför din julskiva och julen.

När Jesusbarnet föddes var det också ockupation av landet, då av romarna. Judarnas kung Herodes påbud om att döda alla gossebarn under två år ledde till den heliga familjens flykt till Egypten. Herodes var rädd för att hans makt hotades. De unga människorna i dag har ingen möjlighet alls att ens komma igenom muren med sina checkpoints. Ingen under 35 år får de arbetstillstånd som krävs för att få möjlighet att ta sig ut till Jerusalem eller Israel för arbete eller studier.

Vardagslivet har för invånarna enligt alla NGO:s (Non Goverment organisations), Lutherske biskopen Younan i Jerusalem och prästen i Betlehem med flera som vi träffade, kraftigt försämrats av Israels politik. Konflikten beskrivs som en humanitär konflikt med mycket bistånd i området och i Gaza, men egentligen är det en politisk kris. Det verkar vara lättare att ge bistånd än att agera för en politisk lösning. Att ge människor makt över sin egen vardag verkar vara långt bort. Prästen Mitri Raheb påtalade att människorna behöver hopp, inte optimism. Hopp är något annat, något man gör som skapar fred.

Så den stämning vi upplevde i Betlehem på vår studieresa var snarare frustration, besvikelse på omvärldens tystnad och hopplösheten inför framtiden.

Du sjunger i en av dina låtar att du ”blev fångad av en stormvind”. Palestinierna som är muslimer, men också de som är kristna som du och jag, är fångade av Israels ockupation och omvärldens handlingsförlamning. Muren i Berlin och forna Östtyskland har brutits ned och vi firar det jubileet denna höst. När ska muren brytas ner och människor få fred på Västbanken? En ”Ny Jul” i ordets rätta bemärkelse.

Jag tror på alla människors lika värde på frihet, jämlikhet och broderskap. Vad tror du om det?

Hälsningar från
Eva-Lena Gustavsson

Pastor i Torsby Missionsförsamling
Ledamot i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse

Brevet har tidigare publicerats i VF den 28 december. Läs här om andra nyheter från Israel och Palestina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Annonser

Read Full Post »

Vivianna Kuhnke

Vivianna Kuhnke

Broderskaparen Vivianna Kuhnke, Stockholm, har gått bort i en ålder av 75 år. Närmast anhöriga är barnen Anna-Märta Kuhnke och Johannes Bah Kuhnke, livskamraten Yngve Hedin och en stor släkt.

Så här skriver hennes barn om henne i DN:

Vivi var modig, nytänkande och tolerant och hon kämpade mot cementerade uppfattningar i alla former. Färdiga svar var inte intressanta utan det värdefulla var diskussionen. Hon var intresserad av främmande kulturer, livsåskådningar och religioner och var ofta före sin tid. Inte minst som pionjär inom sex- och samlevnadslektionerna på gymnasiet.

Läs även Bo Nylunds fina artikel om henne i Länstidningen i Östersund.

Read Full Post »

Lars G Linder talar på en konferens i Gaza

Lars talar på en konferens om och för det civila samhället i Gaza för en dryg vecka sedan

Idag gratulerar vi vår förbundssekreterare Lars G Linder som fyller 50 år. Han firar under dagen med öppet hus i sin hemstad Eskilstuna.

Lars har hunnit med mycket under sina 50 år, bland annat har han varit riksdagsledamot, departementsråd på miljödepartementet och Eskilstunas yngsta kommunalråd.

Hans första tyngre uppdrag för i hans socialdemokratiska engagemang var som distriktsordförande för SSU-Sörmland. Vid bara 26 års ålder, så han fortfarande var SSU-ordförande blev han under nästan 10 år kommunalråd i Eskilstuna.

Södermanlands länsstyrelsens, Tidningen FOLKET AB, riksdagen och energikommissionen är några av alla de instanser som haft Lars som ledamot. Han har även jobbat som politiskt sakkunnig på både näringsdepartementet och inrikesdepartementet, före det att han blev departementsråd och enhetschef på miljödepartementet.

Nu är Lars heltidsarvoderad som förbundssekreterare här på Sveriges Kristna Socialdemokrater. På sin fritid har han dock ännu kvar några andra viktiga uppdrag, som ordförande för Munktell Science Park och ledamot av landstingsfullmäktige, förutom att han rycker in som kyrkomusiker hemma i sin församling med sin kontrabas.

Lars är en jättetillgång för oss här på broderskapsrörelsen och vi hoppas att hans nu mogna ålder inte hindrar honom från många års ytterligare engagemang för rörelsen :)

Läs en artikel i Eskilstunakuriren om honom inför hans födelsedag.

Läs också denna artikel där Dagen plockar upp tidningen Broderskaps tråkiga nyhet om att hatbrotten mot judar ökar och ett upprop om att EU:s olagliga fiske i Västsahara måste upphöra i Dalademokraten som bland andra vår internationellt ansvarige Ulf Bjereld undertecknat.

Read Full Post »

Julkrubba med Israels illegala mur

Dagens Betlehem: Jesusbarnet i krubban skyms av en nio meter hög mur

Ära i Höjden åt Gud och på Jorden Fred.

Ängelns ord till herdarna på ängen i Beit Sahour någon kilometer från vår frälsares födelseplats i Betlehem bär löfte om fred.

Fred är tillsammans med rättvisa ett av bibelns mest vanligt förekommande ord. Skulle vi riva bort alla sidor i Bibeln med orden fred och rättvisa skulle det helt enkelt inte bli mycket kvar. Ändå är det vad vi kristna – inte minst i västerlandet – ofta valt att göra.

Medan privatmoraliska krav på vår nästa gärna får vara absoluta och kompromisslösa har de mera politiska kraven om fred och rättvisa ofta varit svårare att tala tydligt om. De kraven utmanar makt och rikedom, även våra egna maktstrukturer.

Ändå är det precis detta som julevangeliet och ängeln försöka berätta för oss.

Tänk bara på de vise män som i samband med vår frälsares födelse inledde sin resa från dagens Irak. Då, som nu, var det naturligt för de politiska och diplomatiska experterna att leta i maktens korridorer.

Efter att under första delen av sin resa följt stjärnan, blev de när de närmade sig målet så gripna av sin egen rationalitet att… Läs hela predikan här.

Denna predikan höll jag idag, söndagen före jul hos Frälsningsarmén, Hornsgatan 98, Stockholm.

Read Full Post »

Bengt Ingvarsson

Bengt Ingvarsson

Bengt Ingvarsson, broderskapare i Perstorp, har avlidit i en ålder av 69 år.

Bengt var sedan 1964 präst och blev broderskapare när han arbetade som missionär i Tanzania, i mötet med afrikansk socialism. Familjen flyttade tillbaka till Sverige och slog sig ner i Uppsala, där Bengt arbetade på Svenska kyrkans missionskansli och har sedan 70-talet engagerat sig starkt i broderskapsrörelsen.

Bengt var mycket uppskattad och kommer att saknas av många. Vi önskar honom Guds frid och välsignelse till hans närmaste, hustrun Kerstin Pauler Ingvarsson, barn och barnbarn.

Läs en artikel om honom i Helsingborgs dagblad.

Read Full Post »

Sten-Gunnar Hedin

Sten-Gunnar Hedin

De senaste dagarna har en spännande debattväxling ägt rum i den kristna tidningen Dagen. Min ursprungsartikel handlade om att kristdemokraterna allt tydligare blir ett uttryck för en svensk kristen höger och Stefan Attefall skrev i sitt svar till mig något som jag uppfattar som att vi är ganska överens om att KD tonar ner krav de tidigare dirvit som kan uppfattas som vänster och tydligare betonar vikten av skattesänkningar och andra mer tydliga högerfrågor. Läs hela mitt svar till Stefan här.

Även Sten-Gunnar Hedin har skrivit ett svar till mig i form av en gästkrönika i Dagen 15/12. Där uttrycker han att han på grund av sin kritik av den nuvarande svenska abortlagstiftningen av bland andra mig definierats som kristen höger. Det är en olycklig slutsats, av något som jag ser som ett missförstånd i debatten.

Sten-Gunnars underförstådda fråga är om det är möjligt att vara vänster och mot aborter.  Svaret är självklart ja. Det är för övrigt min egen hållning. Aborter utgör alltid en tragedi och rymmer svåra etiska dilemman, framför allt för den drabbade kvinnan. Sten-Gunnar och jag är helt överens om att antalet aborter måste minska.  Frågan är hur detta bäst sker.

Jag har efter att under lång tid slitit med de etiska frågor kommit fram till att den nuvarande lagstiftningen, i kombination med ett samhälle som aktivt stöder barns rättigheter, men också unga pars och även ensamma mammors möjligheter att kunna vara föräldrar är den bästa vägen. Det är en möjlighet för oss att bära varandras bördor i vardagen. Ett förbud mot aborter skulle inte minska dessa, men tvinga unga utsatta kvinnor till olagliga handlingar och förödande skuldbeläggelse.

Det finns andra kristna som vill förbjuda aborter och dessutom montera ned välfärdssystem.  Genom att göra det så svårt som möjligt för den utsatta att kunna klara sin situation, hoppas man kunna skrämma människor till avhållsamhet och tvinga fram ett ”moraliskt” beteende där alla barn föds i präktiga familjer inom ramen för äktenskapet. Problemet är att människor inte är så kalkylerande, lydiga och rationella.

Detta är för mig också ett främmande synsätt som strider mot bibelns berättelser om det hundrade fåret, den förlorade sonen och hur de första ska bli de sista. Här går för mig också skillnaden mellan en kristen höger och en kristen vänster hållning.

Jag har i något sammanhang också sagt att kännetecknande för den kristna högern är att man begränsar kristen etik till att gälla några få politiska frågor – kritik av abortlagstiftningen, motstånd mot homosexuellas kärlek och oreserverat stöd för staten Israels politik.

Jag menar att kristen etik i politik är så oändligt mycket mer. Det handlar om hur nästankärleken kan omsättas i vardagen, om ekonomisk rättvisa, ansvar för Skapelsen, religionsfrihet även för nya kulturer i vårt land, internationell solidaritet och många andra politiska frågor. Det gör mig ont om kristna röster banaliseras och framför allt står upp för saker som de anser olämpliga att människor ägnar sig åt i sängkammaren.

Jag delar Sten-Gunnar Hedins oro över det höga antalet aborter. Jag delar visserligen inte hans syn att det behövs en förändrad abortlagstiftning, men jag respekterar den och diskuterar den gärna. Och jag hoppas innerligt att det faktum att vi kommer till olika slutsatser i frågan om svensk abortlagstiftning inte blir skäl nog för Sten-Gunnar Hedin att definiera sig som kristen höger.

Sten-Gunnar Hedins breda engagemang för utsatta i vårt samhälle och globalt ger honom auktoritet att föra fram också kristna vänsterperspektiv i politiken.

Read Full Post »

Timbuktu

Jason Diakité, 2010 års Martin Luther King-pristagare

Prisjuryns motivering lyder:

Martin Luther King-priset för 2010 går till Jason Diakité, också känd som Timbuktu, för att han genom sin musik och sina texter inte bara avslöjar förljugenhet och intolerans utan även bygger broar mellan människor med olika ursprung, ålder och kultur. Jason är ett föredöme i fråga om personligt engagemang mot orättvisor, inskränkthet och diskriminering. Han speglar inte bara den verklighet som är utan vågar, i likhet med Martin Luther King, Jr, drömma om hur det skulle kunna vara. Med sin musik når han ut till många, i synnerhet yngre, med ett positivt budskap som verkligen behövs i vår tid.”

– Jag kände inte till Martin Luther King-priset men jag är oerhört glad över att få det, säger Timbuktu, och fortsätter: King betalade – liksom Gandhi – det ultimata priset för sin övertygelse och satte en standard som vi andra bara kan drömma om att nå upp till. Han är ett föredöme och en ledstjärna för mig.

För sjätte gången delas priset ut till ”en i Sverige bosatt person som agerar i Martin Luther Kings anda”. Det vill säga som på ett extraordinärt sätt arbetat för fred, frihet, mänskliga rättigheter, jämlikhet, ickevåld, mot rasism och diskriminering eller på annat sätt genom sina handlingar hedrat Martin Luther Kings minne. Priset består av en summa på 25 000 kronor och Broderskapsrörelsen utgör tillsammans med Afrosvenskarnas RiksförbundCentrum mot Rasism, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Baptistsamfundet jury för priset och sponsorer för 2010 års pris är studieförbundet Bilda, tidningen Broderskap, tidningen Dagen, advokatbyrån Kilpatrick Stockton och tidningen Sändaren.

Läs pressmeddelandet här och i Dagen här.

Read Full Post »

Older Posts »