Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2010

Ett tåg på väg in till Davos bland alperna

Davos

Efter en fantastisk ringlande och långsam tågresa kom jag igår eftermiddag till Davos. Den pittoreska alpbyn som i dessa dagar varje år invaderas av ledare från näringsliv och politik för att dryfta stora frågor. Det är första gången jag är här, och min roll är främst att vara förälder och göra det möjligt för min fru att delta i en panel om kärnvapennedrustning senare idag.

Men detta är alldeles klart en viktig mötesplats för att diskutera många av de frågor som nationella politiska strukturer inte längre har redskap för. Inte minst många av de frågor i finanskrisens spar som ännu saknar politiskt svar. Igår meddelade Josef Ackermann, chefen för Deutsche Bank, att han ar för en global skatt för banker. Detta för att bygga upp fonder som visat sig behövas för att hantera situationer när de finansiella institutionerna kommer på obestånd och regeringarna måste rycka in. Bob Diamond, ordförande för Barclays Bank håller med.

Efter att tidigare ha varit kraftfulla motståndare till dessa typer av lösningar börjar bankdirektörerna inse att den privilegierade situation de haft – att kunna ta obegränsade risker och samtidigt vara befriade från risken att gå i konkurs genom att skattebetalare ska rusa till – inte längre har politisk bärkraft.

Obama har redan lagt förslag om den typen av fonder för USA. Flera talare i Davos pekade på att den vägen till en global ordning går genom Europa.

Andra bloggare om Davos:
Valutakrisen närmar sig med stormsteg (Musik Från Centrifugen)
Oroande från Ukraina (Alla dessa dagar)
En annan väg till slutet på fattigdomen (Effekt)
Läs också om Davos och jämställdhet i DN1, DN2 och SvD.

Annonser

Read Full Post »

Thomas Strand, ordförande för kristna socialdemokrater i riksdagen

Thomas Strand

Nu sviker Kristdemokraterna sina väljare igen. Det förslag till ny alkohollag som nyligen presenterades av Maria Larsson, KD, verkar ta större hänsyn till näringsintressen än till folkhälsan.

Förslaget har möts av hård kritik från nykterhetsrörelsen. Det är ganska uppenbart att önskan att ”modernisera” alkohollagstiftningen vägt tyngre än viljan att begränsa alkoholkonsumtionen.

Utredningen som föregått lagförslaget ville begränsa de nattöppna krogarnas rätt att servera alkohol till kl. 03.00. De vill inte KD och regeringen. Det är bara att beklaga eftersom vi vet att tillgång till alkohol vid extremt sena tider är en av förklaringarna till alkoholrelaterat våld.

Ett annat exempel på vad denna så kallade modernisering av alkohollagen kan leda till är att det öppnar upp för gårdsförsäljning av vin. Maria Larsson säger nu att denna fråga ska utredas. Det intressanta är vad två av hennes allianskollegor från Jönköpings län säger om detta. I en debattartikel i Jönköpings-Posten (27 jan) så skriver Helena Bouveng (M) och Annie Johansson (C) att de gläds över att regeringen nu i förslaget till en ny alkohollag vill ha en utredning ”för att se över hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EG-rätten, med ett fortsatt svenskt Systembolagsmonopol och utan negativa konsekvenser för folkhälsan”. Hela deras debattartikel handlar om att nu är det dags att tillåta gårdsförsäljning av vin. Och jag tror att deras hållning i frågan ger en ganska rättvis bild av den borgerliga regeringens hållning. Så det verkar som KD sviker igen.

Dessutom kommer en ny alkohollagstiftning att leda till ytterligare en mängd nya serveringstillstånd genom att även restauranger som endast erbjuder kall mat ska kunna få tillstånd att servera alkohol. Nykterhetsrörelsen är allvarligt oroade över att det då blir oerhört svårt för kommunerna att klara av tillsynen.

Jag kan bara konstatera att i denna fråga så är regeringens taburetter mer viktiga än att driva en restriktiv alkoholpolitik.

Thomas Strand
Ordförande för kristna socialdemokrater i riksdagen

Inlägget har tidigare publicerats på Thomas egen blogg. Nyheter om KD: 1, 2, 3, 4.

Read Full Post »

Cecilia Dalman Eek

Cecilia Dalman Eek

Samhörighet skapas inte av en administrativ indelning, men kanske kan den bidra till att människor möts på ett naturligt sätt, oavsett om de är lika eller olika, skriver Cecilia Dalman Eek i en krönika i GP angående att Göteborgs kommunfullmäktige i morgon beslutar om en ny indelning av stadsdelsnämnderna. Cecilia visar i sin krönika att sådant som vid en första anblick kan verka som torr politisk administration i själva verket ofta får konsekvenser för viktiga saker som gemenskap, förståelse och allas lika värde.

Läs hela krönikan här.

Cecilia är ordförande för International League of Religious Socialists och vice ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater.

Read Full Post »

Anna Ardin

Anna Ardin

Tiden börjar rinna ut för broderskap. Och då menar jag inte för tidningen eller rörelsen, eller broderskapets innebörd om djup solidaritet, utan ordet broderskap. Det är dags att byta namn,  skriver jag i en krönika i Tidningen Broderskap.

Frihet, jämlikhet och broderskap var franska revolutionens motto och något som höll i sig långt in på 1900-talet. Men franska revolutionen, liksom ordet broderskap, inkluderade de facto inte kvinnor. Revolutionens ledare Robespierre, som avrättade förespråkare för kvinnlig röst­rätt stod ganska långt från våra ideal om jämställdhet som en självklar del av jämlikheten.

Många broderskapare lärde sig om det vackra i broderskap i söndagsskolan. Broderskap är fint, det är oupplösliga band som knyter oss människor samman, något som går djupare än vänskap och förpliktigar mer än solidaritet. När vi använder det menar vi naturligtvis att män och kvinnor ska omfattas i precis samma utsträckning. Innehållet är lika viktigt som någonsin, men ordet fungerar inte längre. Faktum är att jag och andra kvinnliga broderskapare inte är – och aldrig kommer att bli – en av bröderna.

När jag värvar prenumeranter eller på andra sätt syns utåt som broderskapare ifrågasätts allt oftare – i princip vid varje enskilt tillfälle! – namnet broderskap och vi kritiseras för att vara exkluderande. Särskilt unga kvinnor, som gärna vill vara med, kan ofta inte tänka sig att bli en ”broderskapare”. Själv tvekade jag ett helt år att gå med, namnet gav mig en känsla av att det var ett förbund på dekis. Motståndet mot namnet bland yngre, inom kyrkorna och i synnerhet bland aktiva i arbetarrörelsen, är massivt. När jag väl gick med så förstod jag ju att det är precis tvärtom, att broderskapsrörelsen verkligen har tagit steget in i 2000-talet, det är bara namnet som inte hängt med. Rörelsen är dessutom mer inkluderande än kanske någon annan del av partiet.

Jag frågade mina vänner på Facebook vad vi kunde heta och fick snabbt glada tillrop och många förslag, som moderskaparna, krist-socialisterna, brorsor och syrror eller Sveriges troende vänster. Syskonskap är också ett mer etablerat begrepp bland unga kristna. Min personliga favorit är bröder och systrar.

Jag tror att vi redan är överens om att vi vill uppfattas som det vi är; ett förbund och en tidning för fred, rättvisa och jämlikhet och vi kan komma överens om ett nytt namn. Även den unga generationen troende socialdemokrater, nya medlemmar och prenumeranter, män som kvinnor, behöver kunna identifiera sig med vårt namn. Annars förlorar vi många medlemmar alldeles i onödan.

Read Full Post »

Ulf Carmesund

Ulf Carmesund

Öppet brev till Svenska Missionskyrkans Kyrkostyrelse, inför kyrkostyrelsens möte den 5-6 februari

Bästa Kyrkostyrelse
I Sverige är det lagligt att människor med samma kön ingår äktenskap. Detta tycker jag är bra, och jag tycker att vår kyrka bör viga människor av samma kön. Samtidigt, för att respektera att en del pastorer och församlingar inte delar denna åsikt  kan det vara klokt att låta varje pastor och församling själv avgöra hur den skall ställa sig. På så vis kan vi i goda samtal utan press, under den heliga andes ledning nå fram till en gemensam och respektfull hållning som gör rättvisa åt människan som Guds avbild så att hela vår kyrkas verksamhet förhärligar den skapande Gud vars vittnesbörd vi bär.  Liksom omvändelsen är äktenskapet samtidigt en angelägenhet och möjlighet i varje nu, och en process som pågår genom hela livet.   

Kyrkostyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram underlag för samtal om denna fråga under kommande kyrkokonferens. Detta kan vara bra, men det förutsätter att arbetsgruppen tar fram ett underlag för samtalet som gör frågans betydelse i dag och den kristna tron rättvisa. Kristendom är inte en äktenskapspolis eller en skola i fortplantningsteknik.

Och underlaget bör även återspegla en bild av kristendom där tron handlar om människans upprättelse till att vara Guds avbild och till ett liv som människa helt och fullt. Kyrkan bör sätta kärlek i centrum för äktenskapet, och därmed bidra till att tvätta bort bilden av homosexualitet som lika med promiskuitet. Vi är en aktör i det svenska samhället och i den världsvida ekumeniska gemenskapen, och det kräver att vi agerar med omsorg om den människa Gud skapat. Svenska Missionskyrkan bör ge kärlek mellan människor med samma kön den sociala legitimitet som äktenskapet erbjuder.  Genom att öppna vår kyrka för dessa äktenskap medverkar vi till att göra hela samhällsgemenskapen mer inkluderande och till en levande gemenskap där fler känner sig välkomna.

De som engagerat sig hårt emot äktenskap mellan människor av lika kön kan ibland ge intryck av att de är många och att de representerar en tyst majoritet.  Själv har jag inte tidigare deltagit i samtalet i denna fråga, och har alltså varit del av en tyst majoritet som ibland åberopats till stöd för olika utspel. Denna hälsning till kyrkostyrelsen visar bland annat att den tysta majoriteten inrymmer även min hållning.

Med vänlig hälsning
Ulf Carmesund
Medlem i Alingsås Missionsförsamling

Läs även andra om , , , , , , .

Tidigare beslutade Missionskyrkan att låta frågan avgöras på församlingsnivå, läs/lyssna på sandaren.se, gp.se, nsd.se, helagotland.se, sr.se, arbetarbladet.se, sr.se men efter kritik tas frågan upp på nytt. Här finns Dagens bevakning i utvecklingen:

2010-01-13 – Missionskyrkor vill avsäga sig vigselrätten
2009-12-18 – SMK har en demokratisk tradition
2009-12-15 – SMK-ledning: Vi gjorde fel
2009-12-11 – Uppror i Missionskyrkan mot beslut om vigslar
2009-11-30 – Sammanslagning av samfund kan möta problem
2009-11-27 – Tuve Skånberg hotar hoppa av som pastor i Missionskyrkan
2009-11-27 – Equmenia kritiserar modersamfundens beslut om samkönade äktenskap
2009-11-24 – ”Homovigselbeslut borde utretts bättre”

Read Full Post »

Kaffe efter middag med KRISS, ABF Östersund

I helgen möttes Ung Kristen Vänster – Kristna Socialdemokraters Ungdomsnätverk – i Östersund för att diskutera årets verksamhet, där en rödgrön seger i riksdagsvalet är ett av de viktigaste målen. Bland annat beslutades om deltagande på festivalen Frizon och Almedalsveckan.

Vi vill visa för kristna, särskilt första- och andragångsväljare, att den dröm vi har om ett samhälle som genomsyras av Jesus kärleksbudskap kan uppnås mycket lättare med en rödgrön regering. Den omänsklighet vi ser i de nya sjukförsäkringsreglerna, de växande klyftorna, utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar, den ökande vapenexporten och den minskade solidariteten med tredje världen vi sett med den borgerliga alliansregeringen är bara några exempel på sådant vi tycker att vi som kristna måste jobba emot, tillsammans, säger Victor Svedberg, ordförande för Ung Kristen Vänster.

Under helgen fastställdes även ramarna för en kurs i alternativa bibelstudier ska arrangeras i Stockholm den 1-3 juli. Kursen ska innehålla bland annat feministteologi, kontextuell teologi och befrielseteologi samt etik och icke-våld med vägledning i bibeln. Kursen riktar sig till kristna och andra intresserade mellan 18 och 35 år som liksom vi vill se en rödgrön valseger.

Under helgen träffade nätverket företrädare för Kristna Studentrörelsen och  Jacob Arvidsson, Göteborg (Redbergskyrkans missionsförsamling) valdes till kassör och adjungerad till nätverkets ledningsgrupp.

Ung Kristen Vänster är Kristna Socialdemokraters Ungdomsnätverk. Ung Kristen Vänster är en plattform för unga vars tro leder dem till vänster, unga som inte vill låta en intolerant kristen höger stå oemotsagd.

Read Full Post »

Nyamko Sabuni i Sälen

Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni har på Folk och Försvars Rikskonferens meddelat att regeringen kommer att beställa en kartläggning av islamismen i Sverige från Säpo. Läs hela hennes tal här.

Redan idag arbetar Säpo med att följa och kartlägga extrema muslimer som kan utgöra ett direkt hot mot det svenska samhället i form av terror. Detta är Säpos normala jobb. Det är olyckligt och mycket fördomsfullt att det endast är muslimer som följs och inte andra religiösa extremister (Knytbysekten skulle t ex mycket väl kvalifificerat för en del förebyggande polisarbete, vilket också kunnat spara flera liv), men de poliser som sköter detta är kunniga och bemöts med respekt från många muslimer jag talat med. Staten har ett ansvar att skydda medborgare mot terror.

Nu vill Sabuni uppenbarligen gå ett steg längre, såvida hon inte är okunnig om det jobb som redan görs. Hon vill, enligt vad som meddelades på Folk och Försvars konferens i Sälen ha en kartläggning av all politisk islam, eller islamism, i Sverige. Det är ett stort jobb som kommer att ta mycket resurser i anspråk. Men det allvarliga är den stämpling av islamismen som något farligt och hotfullt, som ligger i beställningen. Islamismen rymmer många grenar, från mycket sansade demokrater till enstaka extremister. Om vi rör oss oss från en specifik kritik av odemokratiska företeelser och terror, till en generell svartstämpling av islamism är vi ute på samma farliga resa som Sverigedemokraterna i sin uppmärksammade hatartikel mot islam för några månader sedan. Inte lika grovt, självklart, utan mer smygande och sofistikerade söker vi hitta ett sätt att röka ut det vi upplever som annorlunda och lite konstigt.

Sabunis förslag kommer inte att minska spänningen i förorterna. Det kommer att öka motsättningarna.

Läs mer om frågan här: SvD, SR, DN, ExpressenKnuffSvensson, Avci och andra om , , , , . Även Nalin Pekgul tog upp frågan i debatten, läs hennes tal här.

Read Full Post »

Older Posts »