Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2010

Regeringen har länge ägnat sig åt krypskytte mot folkliga organisationer som
bedriver biståndsverksamhet och alla sparkrav kommer att få hårda effekter på det svenska folkrörelsebiståndet. Debatten om bistånd har av regeringen ofta reducerats till en fråga om teknikaliteter. Men det är en viktig debatt som förtjänar att föras på bredare front.
Svenskt bistånd i ideella organisationers huvudmannaskap tar vara på människors
generositet, utöver det skattefinansierade biståndet. Det är ett uttryck för en internationell solidaritet och en förståelse av globaliseringens nya villkor.
Med ett brett folkligt stöd för biståndsverksamheter som dessa blir det lättare att förstå hur världens förändras och hur det påverkar oss och andra. Den
solidariteten vill regeringen nu av ideologiska skäl begränsa genom att skära bort ungefär 65 miljoner från informationsanslaget.

Snöpningen av informationsanslaget är ytterst oroväckande i en tid när migration
och kulturfrågor är viktigare än någonsin, när flyktingkatastrofer, krig och konflikter är vardagsmat. Människor behöver få reda på, och diskutera, hur biståndet fungerar, vad demokratiutveckling handlar om och vad det leder till, för att fortsätta ge av sin tid, sitt engagemang och sina pengar! Men ännu värre är kanske den oförstående attityd som regeringen har emot demokratibistånd och vikten av att utveckla folkrörelser och demokratiska
institutioner i gamla diktaturer, i fattiga länder och i krigshärjade områden. Ett aktuellt uttryck för vikten av detta har vi idag mitt framför ögonen i Haiti. En fungerande demokrati med stabila institutioner och samhällssystem,
hade underlättat alldeles oerhört för haitierna när jordbävningen slog till. Men
Haiti har under lång tid varit en USA-stödd diktatur under ”Papa Doc” och sonen ”Baby Doc” som bromsat landets demokratiska utveckling.
En folkligt förankrad demokrati är bra för välstånd, företagande, välfärd och
miljö – och för människorna själva. När den svenska regeringen drar in pengar
för information om biståndets innehåll innebär det att moderaterna vill minska
diskussionen om biståndet. Ambitionen är att begränsa biståndet en variant av
internationell fattigvård där till och med militärt stöd och svenska företags
profit kan räknas in i biståndsbudgeten. Moderaterna har ideologiska skäl för
detta. Det blir de fattiga och förtryckta som får betala och pengarna regeringen
sparar in går till att finansiera skattesänkningar för dem som redan har det bra här i Sverige.
Det är en bred flora av organisationer som drabbas. Här är några exempel: Diakonia, Svenska Missionsrådet, PMU Interlife, Svenska Kyrkan, Forum Syd, Världsnaturfonden, RFSU, LO-TCO:s biståndsnämnd, Olof Palmes Interantionella Center, Naturskyddsföreningen, Plan Sverige, Rädda Barnen, Afrikagrupperna, Kooperation utan gränser.
Vi visste redan tidigare att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har en njugg
inställning till bistånd och direkt motsätter sig det svenska enprocentmålet.
Det har hon sagt och upprepat flera gånger. Det har dock inte varit möjligt att
röra enprocentmålet eftersom det har så starkt stöd i riksdagen. Istället har ambitionen blivit att gröpa ur det.
Vi är många som hoppats att det möte med verkligheten som det innebär att vara biståndsminister skulle skapa en insikt att den demokratiska stabilitet hon
själv är en del av, kan behövas också i länder som behöver hjälp att bygga den.

Det är uppenbart att inget är heligt i moderaternas jakt på pengar för skattesänkningar.

Annonser

Read Full Post »

Ordföranden för Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen, Peter Weiderud, besöker Karlstad under tisdagen och onsdagen. Under besöket kommer han att delta vid två utåtriktade arrangemang, vid sidan om direkta kontakter med väljare.

Dels deltar Peter Weiderud på ett möte tisdag den 24 augusti kl 19.00 i Västerstrandskyrkan i Karlstad. Rubriken för mötet är ”Reformera eller rasera den svenska modellen? Vägvalet sker den 19 september”. Vid mötet deltar också Eva-Lena Gustavsson, riksdagskandidat för socialdemokraterna i Värmland och ledamot av Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse.

Onsdag den 25 augusti kl 12 deltar Peter Weiderud på fastebrytning i Moskén, Horsensgatan, Karlstad.

Under förmiddagen finns Peter Weiderud på torget i Karlstad för möten och diskussioner med väljare.

Peter Weiderud finns tillgänglig för intervjuer och frågor före, eller i anslutning till, mötet i moskén. 

 

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

Fastebrytningsfest och release för islam & politik flyttas till 19.00.

Platsen är densamma, Sveavägen 41, ABF-huset i Stockholm, ingång kommer att vara på baksidan, och datumet är onsdagen den 18 augusti. 

Om ni inte anmält än så gör gärna det före kl 10 ons till anna@broderskap.se eller på 0733907017. Annars finns det mat så långt det räcker.

Väl mött!

Read Full Post »

I helgen arrangerade vi ett mycket spännande och välbesökt seminarium med
Wikileaks grundare Julian Assange. Nedan följer en svensk översättning av min inledning på seminariet:

”Krigets första offer är sanningen”. Det var titeln på en bok som utgavs 1977 av
den berömde krigskorrespondenten Philip Knightley. Den boken täckte krigen från Krimkriget i mitten av 1800-talet till Vietnamkriget och han diskuterade svårigheterna med men också betydelsen av en korrekt rapportering.

Stater har alltid ett intresse av att kontrollera information, i synnerhet i
krig. Det är nödvändigt att inte låta motståndaren få veta alla fakta och det kan också vara viktigt att inte låta det egna folket känna till alla fakta.
Detta formulerades mycket träffande redan av Immanuel Kant i hans verk ”Om evig
fred”. Han skrev: ”…om medborgarnas samtycke alltid krävs för att besluta
huruvida det ska bli krig eller ej … är inget mer naturligt än att de ska bli motvilliga att inlåta sig på ett så icke önskvärt företag, ty genom att
dekretera det skulle de nödvändigtvis besluta att åsamka sig själva alla krigets fasor”.
Det är också viktigt att beslutsfattarna har hela sanningen, om vi exempelvis
ser på det krig som inleddes i mars 2003 mot Irak och FN:s säkerhetsråds roll inför det USA-ledda angreppet.
Så sanningen är väsentlig för att hävda sanningen och hävda folkrätten.
Oberoende media och oberoende korrespondenter är mycket viktiga. Emellertid har medias roll efter Philip Knightleys bok 1977 blivit mycket mer komplex.
Medielandskapet har förändrats liksom staternas beteende. Även själva kriget har ändrats.

Om vi går tillbaka till Operation ”Desert Storm” som startade 17 januari 1991 så
var det första gången CNN var närvarande och vi övergick till rapportering i
realtid. CNN var på plats i Bagdad med en kamera på ett hotelltak och över hela
världen kunde man följa vad som pågick. Men inte ens CNN visste exakt vad det var de sände. Omedelbarheten blev viktigare än innehållet.
Stater har också lärt sig att kontrollera media på sitt eget sätt genom att inte
tillåta journalister att delta i krig och genom att använda så kallade inbäddade journalister. Vår organisation var en av dem som deltog i projektet ”Ship to
Gaza” för några månader sedan och vi insåg då att vi inte ens kunde kontakta vår
egen representant Ulf Carmesund under de fyrtioåtta timmar då alla, även media var utestängda i syfte att kontrollera de första dygnen. Och i dagens automatiserade krig möter krigskorrespondenter mycket svårare och farligare arbetsbetingelser.
Broderskapsrörelsen är en politisk organisation och har en stark historia av
engagemang i internationella frågor och frågor om krig och fred. Eftersom vi har en stark tro på folkrätten som det enda anständiga sättet att lösa problem
mellan stater och hävda mänskliga rättigheter liksom en stark tro på demokratin
som det enda anständiga sättet att lösa relationer mellan människor inom en stat
inser vi betydelsen av att tillhandahålla den bästa möjliga information och även alternativ information i krig och om krig.
Wikileaks kan på så sätt betraktas som en reaktion på de växande svårigheterna
för krigskorrespondenter och oberoende media i krigstider. Det är ett sätt att använda ny teknologi och ge media och det civila samhället tillgång till information som de normalt inte skulle ha tillgång till.

Wikileaks är naturligtvis kontroversiellt eftersom det ändrar maktbalansen och det framkallar också nya etiska dilemman, vad man ska och inte ska publicera. Vi är mycket glada att Julian Assange antog vår inbjudan att komma till Stockholm idag och framträda på detta seminarium och diskutera alla dessa
kritiska frågor med media, politiker och företrädare för det civila samhället i Sverige

Read Full Post »

Release-iftar för islam & politik på onsdag

Nu på onsdag släpper Broderskapsrörelsen pilotexemplaret av tidningen Islam & Politik, en tidning om tro & politik som ges ut av nätverket för troende socialdemokrater.

Detta firas med en iftar (fastebrytning) på kvällen den 18 augusti. Evenemanget startar klockan 18 och håller på i ca 2,5 timme. Bland annat kommer Somar Al Naher, redaktör för tidningen, Abdulkader Habib, ordförande för nätverket för troende socialdemokrater och Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud att prata.

Mat och dryck finns till självkostnadspris 100 kr, föranmälan till anna@broderskap.se senast klockan 10 den 18 augusti. Observera att det e begränsat antal platser. Ring Anna Ardin på 0733907017 vid eventuella frågor.

Read Full Post »

Seminarium med Julian Assange sänds på nätet

Seminariet med Julian Assange (grundare av och ansvarig för Wikileaks) i LO-borgen, Stockholm, klockan 11.00 imorgon lördag är fullsatt. seminariet kommer dock att sändas på nätet, förhoppningsvis live. Information om url till sändningen meddelas på bland annat vår twitterkanal @kristenvanster strax före klockan 11. Seminariet sänds även SVT fokus den 27 augusti klockan 11.00.

Assanges seminarium inleds med en kort introduktion av Peter Weiderud, ordförande för Kristna Socialdemokrater.

Efter seminariet, ungefär klockan 13.30 kommer Julian att finnas tillgänglig utanför LO-borgen för frågor från intresserade.

Foto: Alex Chew

För mer information: Anna Ardin, presskontakt, 0733907017, anna@broderskap.se

Read Full Post »

Redaktören för nya tidningen islam & politik i P1

Imorgon fredag den 13 augusti ungefär klockan 15.15 deltar chefredaktören för pilotnumret av den nya tidningen Islam & politik, Somar Al Naher, i P1s Människor & tro.

Så här skriver nätverket, under ledning av Abdulkader Habib, själva om tidningen som kommer ut nu på onsdag den 18 augusti och kommer att spridas under hela Ramadan och fram till valdagen den 19 september.

Islam & Politik är en tidning för progressiva och rödgröna muslimer som ges ut av Broderskapsrörelsens nätverk för muslimska socialdemokrater.

Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater bildades i Örebro på 1920-talet. Många kristna upplevde då att de möttes med misstänksamhet inom arbetarrörelsen för att de var kristna och ifrågasattes i sina kyrkor för att de var socialdemokrater. Resultatet blev en progressiv politisk organisation som ända sedan dess kämpar för fred, solidaritet och rättvisa. För oss som muslimska socialdemokrater är det också vår kamp.

Sedan mitten av 90-talet är vi allt fler muslimer som engagerar oss i Broderskapsrörelsen. Sedan 2007 har vi ett formellt nätverk och det är vi som tagit initiativet till den tidning som nu kommer ut. Detta är första numret, och vi hoppas att tidningen i framtiden ska kunna bli en prenumererad veckotidning.

 

För mer information

Anna Ardin, presskontakt
0733907017
anna@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Older Posts »