Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2010

Rör inte min kompis

”Vi gillar olika”, säger Aftonbladet i polemik mot Sverigedemokraterna, som ogillar olika.
Vilket inte betyder att Sverigedemokraterna gillar lika värde, lika möjligheter
och lika behandling. Politiken går ju ut på att en grupp – den etniskt svenska majoriteten – ska positivt särbehandlas, medan andra grupper, främst den muslimska minoriteten ska få sina rättigheter begränsade. Ett mångkulturellt samhälle kräver varsam hantering av begrepp som lika och olika, och ett annat förhållningssätt än vad Sverige praktiserat.

Sverige har varit bra på att behandla alla lika. Vi är världens mest jämlika land, vilket innebär fantastiska möjligheter till social och kulturell utveckling, framför allt för de som föds utan guldsked i munnen. Även om mycket av de jämlikhetsdrivande mekanismerna urholkats och klyftorna ökar, som reslutat av ekonomins globalisering och medvetna politiska val, är Sverige alltjämt mer jämlikt än vår omvärld.
Samtidigt fanns en tendens i det svenska folkhemmet att göra svensken mer homogen än han var. Det var först för ungefär tio år sedan, när Sverige
tillträdde Europarådets minoritetsspråkskonvention som Sverige erkände att vi har nationella minoriteter.
Samer, finnar, romer, judar och tornedalingar har långa rötter i vårt land, men
har blivit offer för assimilering, osynliggörande och social exkludering. De var

annorlunda och majoriteten hade liten respekt för att förstå och uppskatta minoritetens identitet och behov. Men de blev likabehandlade som svenskar.
Integration har samma semantiska rot som integritet. Det betyder att lämna någon

oskadd. Till skillnad från assimilering, som innebär att majoriteten begår våld på minoriteten.
En integrationsprocess kräver att vi accepterar – t o m uppskattar – skillnader
i identitet, tro och förhållningssätt. Det kan bara lyckas om majoriteten är
beredd att fullt ut respektera mänskliga rättigheter och samtidigt bemödar sig att förstå något av minoritetens kultur och existentiella behov.
Här intar Sverigedemokraterna en särställning med en aggressiv agenda i strid
mot mänskliga rättigheter. Men även andra har smittats – folkpartiet kräver burkaförbud i skolan, moderaterna utvisar romer i strid mot EU-rätten och socialdemokraters assimileringsiver lägger inte sällan hinder i vägen för moskébyggen.
Om vi kunde nå politiskt konsensus kring fundamenten för mångkultur och olikhet,

skulle förmodligen den politiska diskussionen om vårt behov av likhet bli djupare och bättre.
Lika möjligheter för alla kräver resurser där resurser behövs bäst – bra skola,
bra jobb och bra bostäder. Om vi slår oss till ro med att gilla det olika, finns

risken för att vi får ett segregerat samhälle. Och ett segregerat samhälle är värst för – just det – minoriteterna.
Det är bra att Aftonbladet tar strid för rätten att vara annorlunda. Huruvida
den annorlundas behov av att inte vara annorlunda också täcks in i Aftonbladets ambition är mer oklart. Kanske den ursprungliga texten från SOS Racism varit bättre:
”Rör inte min kompis”!

Annonser

Read Full Post »

Många av de broderskapare som satt i riksdagen under förra mandatperioden har fått förnyat förtroende, bland annat Kent Härstedt (Skåne västra), som dessutom fick nära 10% av kryssen i sin valkrets,  Sven-Erik Österberg och Pia Nilsson (Västmanland), Åsa Lindestam (Gävle), Eva-Lena Jansson (Örebro), Karin Åström, Maria Stenberg och Fredrik Lundh Sammeli (Norrbotten), Kerstin Engle (Skåne) Carina Hägg (Jönköping) samt Jörgen Hellman (Västra Götaland norra).

Några broderskapare drev personvalskampanjer men få nådde de 8% som krävs, Luciano Astudillo och Hillevi Larsson (Malmö) samt Yilmaz Kerimo (Stockholms län) är exempel på populära kandidater i stora distrikt där det är mycket svårt att nå hela vägen och som därför inte kom in trots många kryss. Tyvärr räckte varken kryss eller listplacering för att ge riksdagsplatser åt varesig Peter Weiderud (Västmanland), ordförande för broderskapsrörelsen eller Cecilia Dalman Eek (Göteborg), vice ordförande. Några mer kända broderskapsprofiler som förlorar sin riksdagsplats är: Magdalena Streijffert (Halland), Aleksander Gabelic (Östergötland) och robinsonprofilen Jan-Emanuel Johansson (Stockholm). Evin Cetin (Stockholms län) fick visserligen nästan 4000 kryss i stora Stockholms län, men 2,4% räckte inte.

Den broderskapare som fått flest personkryss och som kom in är stockholmaren Thomas Bodström. Men i procentandel blir han slagen av både diakonen Christer Engelhardt (Gotland, 17,6%) och partisekreteraren Ibrahim Baylan (Västerbotten, 11,8). Även Thomas Strand som under mandatperioden varit ordförande för broderskaparna i riksdagen (Jönköping) blev omvald och Jonas Gunnarsson (Värmland) är en av de nya invalda.

Läs även i Dagen.

Read Full Post »

Vi socialdemokrater har gjort vårt sämsta val sedan Sverige fick allmän rösträtt. Världens mest framgångsrika parti befinner sig idag i ett sårat tillstånd och vi kommer de närmaste dagarna att få höra självkritik som med emfas uttrycker:

  • Att vi har gått för långt till höger och nu måste återvända till rötterna.
  • Att det var ett misstag att gå till val med miljöpartiet och vänsterpartiet.
  • Att partiledaren inte räckte till och det nu åter är dags för en riktig karl.
  • Att borgerliga media sänkt oss och vi behöver egna media vi kan lita på,

Men alla analyser som söker svaren bakåt i tiden kommer fördjupa vår kris och permanenta vår kräftgång. Vårt problem är att vi är fångna i vår historiska framgång och slutat att gå i takt med tiden. Den förnyelse partiet behöver är en ny samhällsanalys, en modern politik och en i grunden förändrad  partikultur och självbild.

Peter Weiderud kommenterar valresultatet för Tidningen Dagen vid valvakan den 19 september

Mona Sahlin har de erfarenheter, värderingar och styrkor som behövs för att leda organisationen och politiken till förnyelse. Men hon behöver ett parti som är berett att förnyas.

Socialdemokratins idé bygger på insikten om att ett jämlikt samhälle är bäst för alla. I resan från brutalt klassamhälle till modernt folkhem organiserade vi dem som fanns på samhällets botten att kräva sin rätt. Vi lyckades väva samman arbetarnas och den växande medelklassens intressen i ett generellt välfärdssamhälle så att vi haft folkets förtroende att leda landet i 65 av de snart 90 år som Sverige haft allmän rösträtt. Ändå föredrar väljarna en politik som väljer det omvända perspektivet – att bygga samhället uppifrån istället för nerifrån.

Vårt viktigaste misstag har varit att inte se det förändrade Sverige. Arbetarklassen har krympt, blivit medelklass och även om vi fortsatt driva de kollektivanställdas intressen har de som främst valt oss av eget intresse, snarare än delat vår vision, sökt sig både till moderater eller sverigedemokrater i hopp om att få det egna intresset mer bekräftat. Den nya underklassen – invandrare och ungdomar som aldrig kommit in på
arbetsmarknaden – har vi inte förmått organisera. De röstar ändå på oss, i den mån de röstar och inte hamnat i politisk apati.

Några ger oss förtroende på kredit. De vet att det borgliga alternativet är
värre och hoppas att deras behov trots allt ska mötas. Blir vi inte bättre på att formulera ett svar på en tilltagande misär i miljonprogramsområden eller
möta ett mångkulturellt samhälles religiösa, sociala och mänskliga rättigheter kan även dessa röster gå förlorade.

När jag i valrörelsen tackade en imam i en mellansvensk röd industristad med att jag hoppas vi ska bli värdiga det förtroende som ligger i att nio av tio
muslimer röstar rödgrönt, tog han mig avsides och sa:

”Här kommer tio av tio att rösta på er, men detta är sista chansen, Vi har i tio år kämpat för att få en moské. Vi har pengar och lokalpolitikernas löften. Men inget händer.”

I storstäderna och universitetsorterna – där det nya tjänstesamhället ersatt
industrisamhällets kultur – har en ansvarskännande medelklass uppfattat oss som värnare av system, snarare än medborgares behov. Man är beredd att betala för ett samhälle som håller ihop, men är skeptisk till kollektiva lösningar och angelägen om att de egna vardagsproblemen kan lösas snabbt och effektivt. Man vill ha valfrihet i skola och vård, men förväntar sig att politikerna tar ansvar för att det inte leder till ökad segregation.

Istället för att fånga in storstadsmänniskans önskningar och formulera en mer frihetligt orienterad vänstervision, har vi socialdemokrater valt att sätta klackarna i marken och värna de lösningar vi baxat till historisk framgång.
När moderaterna förändrade sin retorik, stal våra honnörsord och framstod som mindre hotande, var många ur storstadens medelklass beredda att rösta blått. Att slutresultatet blir ett samhälle med ökade klyftor, och att även Sverige kommer vänja sig vid en permanent underklass, kan vi inte lasta väljarna för. Däremot har vi som socialdemokrater ett stort ansvar, som sett utvecklingen komma, förstått konsekvenserna av den borgliga politiken, men ändå inte förmått formulera en modern vänsterpolitik.

För det är inte idén om det jämlika samhället som blivit omodern. Nya värderingarna är mer jämlika, mer miljömedvetna, mer självständiga, mer toleranta och mer internationellt orienterade, jämfört med industrisamhällets värderingar. Men storstadsväljaren är mindre ideologiskt bunden, ställer större krav på sina politiska företrädare och vill framför allt se lösningar på sina problem. Vi framstår som konservativa, stolta över gårdagen snarare än nyfikna på framtiden.

Vi har misslyckats eftersom partiorganisationen speglar det industrisamhälle vi lämnar bakom oss. Möjligheten till politiskt inflytande är kopplat till långt och troget lokalt engagemang. En begåvad 20-åring som engagerar sig blir väl mottagen. Men vill hon söka folkets förtroende genom partiet bör hon undvika att lämna sin hemort.

Den begåvning som söker sig till en annan stad för att utbilda sig, en tredje
för sitt första jobb, får chansen till ett utlandsjobb för att så småningom landa i en fjärde stad och full av erfarenhet vill ta politiskt ansvar, har en närmast hopplös uppgift att konkurrera med dem som valde den säkra politiska karriärvägen – att bli hemorten trogen, som i det gamla brukssamhället. För 30 år sedan speglade en socialdemokratisk riksdagsgrupp eliten av de politiskt engagerade. Idag samlar den eliten av dem som blev kvar. Efter valet av ny partiledare inleddes visserligen en rådslagsprocess för att
förnya politiken. Men partikulturen motverkade möjligheten att få in nya idéer, främst genom att grupperna befolkades av dem som burit ansvaret för den tidigare politiken. Under processen bars vi av opinionssiffror som motverkade viljan att tänka nytt. Och innan vi han gå i mål med vår nya politik, inleddes ett trepartisamarbete som gjorde att rådslaget inte längre blev på allvar. Den nya politiken formulerades istället i taktiska förhandlingar.

Trots det har viktiga förändringar av politiken skett under Mona Sahlins
ledning. Hon har visat sin egen lyhördhet för det nya Sverige. Han har förstått frihetslängtan både hos förortens underklass och storstadens medelklass. Hon har inlett den resan som partiet undvikit alltför länge.

Hon kommer att lyckas om organisationen är beredd att öppna den mentala bunker av självtillräcklighet vi byggt utifrån framgångarna i industrisamhället. Samarbetet med miljöpartiet och vänstern är ett viktigt redskap för detta nödvändiga uppbrott.

En frihetlig och framtidsorienterad socialdemokrati måste lyssna in men också göra upp med både vänstertraditionalisternas nostalgi och högerförnyarnas marknadsiver. Den måste organisera den nya underklassen, den klassiska arbetarklassen och en ansvarskännande medelklass.

Bara så kan vi bli statsbärande också i det framtida mångkulturella, globaliserade kunskapssamhället.

Read Full Post »

Enligt uppgifter i Dagens Industri har Sverige godkänt export av så kallad krigsmateriel för strid till Saudiarabien.

– Det som har hänt visar på behovet av att införa ett tydligt demokratikriterium i våra regler för vapenexporten säger Peter Weiderud ordförande för Broderskapsrörelsen och fortsätter: men det krävs även ett system som garanterar att de nuvarande reglerna efterföljs. Det är aldrig acceptabelt att exportera vapen till diktaturer eller nationer som kränker de mänskliga rättigheterna, något som tyvärr sker idag.

– Broderskapsrörelsen har varit kritisk till hur vapenexportfrågan har hanterats under många år, men gläds nu åt att de rödgröna nu kommit överens om en total översyn av vapenexportpolitiken. 

Läs mer i Expressen, DI

För mer information
Peter Weiderud
0708450360
peter@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

 

Read Full Post »

Broderskaps förbundssekreterare valspurtar på hemmaplan

Broderskapsrörelsens  förbundssekreterare Lars G Linder kommer att delta i valspurten  på hemmaplan, i Eskilstuna.

Torsdag och fredag är det dörrknackning bland annat Södermalm, Söder, Sahl-Skiftinge, Snopptorp, Fröslunda/Lagersberg, Nyfors.

På lördag den 18 september kl 12.00 deltar Lars på torgmöte, Fristadstorget.

– Det är angeläget att så många som möjligt deltar i valet, och gör sin röst hörd, säger Lars G Linder. Alla insatser för att höja valdeltagandet är viktiga. För mig som socialdemokrat är det alltid angeläget att ha en dialog med så många människor som möjligt.

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

Här är en artikel som Eva-Lena Gustavsson, vår förbundsstyrelseledamot och representant för Värmlands kristna socialdemokrater skrivit tillsammans med partikamraterna Angelica Rage och Ann-Kristine Johansson.

Under den senaste mandatperioden har det skett många förändringar. Det kan man inte ta från den borgliga regeringen. Men i mandatperiodens slutskede så måste man ställa sig frågan. Har det blivit bättre för den svenska befolkningen. Har det blivit fler jobb, minskade klyftor, ökad jämlikhet och rättvisa till följd av dess politik.

Socialbidragen ökar i åtta av tio kommuner som en direkt följd av regeringens a-kasse politik och införandet av stupstocken i sjukförsäkringen. Men det är också Lagen om ersättning för personlig assistans (LASS) som gör att kostnaderna ökar inom kommunen. Kommunen står för insatser upp till 20 timmar. Därutöver är det Försäkringskassan som ersätter den enskilde.

Till följd av regeringens nya direktiv till Försäkringskassan upptäcker man nu hur kostnaderna ökar i rekordfart. När en brukare blivit sämre i sin sjukdom och behöver mer insatser i form av t.ex. matning via sonder av olika slag räknas detta som hemsjukvård och ersätts inte alls av LASS utan betalas helt av kommunen.

Ett exempel är när personen inte kan äta själv utan måste ha hjälp med framtagning och delning av maten. Detta ger inte LASS-ersättning då personen kan föra gaffeln till munnen när maten är framdukad och delad. Då har det ansetts att man klarar grundläggande behov själv.

De nya direktiven slår inte bara hårt mot kommunen utan framförallt mot de individer som behöver samhällets stöd för att leva ett drägligt liv. Man kan ställa sig frågan, varför det konstant måste vara de mest utsatta som drabbas av den borgliga politiken. Vi har sett det när det gäller a-kassan, sjukförsäkringen och socialbidragen. Fyra år till av samma politik kommer knappast göra situationen bättre.

Därför är kopplingen mellan den kommunala sfären och det nationella styret oerhört viktigt. En röst på Socialdemokraterna den 19 september innebär en ny färdriktning i Värmland och Sverige. Detta val handlar om vi skall ha fortsatt ökade klyftor mellan människor eller om vi ska investera i utbildning, välfärd och gröna jobb för framtiden.

Valet är ditt.

Read Full Post »

Stoppa massutvisningarna av Romer - demonstration idag

MASSUTVISNINGARNA AV ROMER – EN SKAMFLÄCK FÖR SVERIGE OCH EUROPA

En manifestation för romernas sak arrangeras på onsdagskväll kl 19.00 på Sergels torg i Stockholm, en av talarna är Kristna Socialdemokraters ordförande Peter Weiderud.

– I hela Europa växer krafterna som vill inskränka individernas fr- och rättigheter, ida handlar det främst om muslimer och romer, imorgon vet vi inte vem det kommer att handla om. Men vår uppgift är inte bara att peka på Frankrikes skuld, utan främst att se till vårt eget agerande. Tobias Billströms (M) försvar av Stockholmspolisens deportation är en del av samma politiska rörelse säger Peter Weiderud inför den manifestation som arrangeras på Sergels torg ikväll onsdag.

I Frankrike har flera hundra romer massutvisats och i flera andra europeiska länder planeras liknande lagvidriga aktioner. Protesterna både från svenskt och europeiskt håll har hittills varit lama. Mänskliga rättigheter tycks inte ha någon plats i den svenska valrörelsen. Även Sverige har utvisat ett femtiotal romer med regeringens goda minne.

– Det är pinsamt att Sveriges kritiska röst i världen förvandlats till ett veckobrev och en privat blogg under Carls Bildts tid som utrikesminister. En utrikesminister som ständigt åker jorden runt med tunghäfta om mänskliga rättigheter duger inte. Det är första gången vi har en valrörelse utan utrikespolitik och utan utrikesminister, säger Mariam Osman Sherifay. 

För mer information
Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

 

Read Full Post »

Older Posts »