Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2010

I de flesta av västeuropas länder finns idag högerextrema och främlingsfientliga partier. I flertalet länder har det också lett till att de etablerade partierna, framför allt på högerkanten, anpassat sig till en aggressiv och främlingsfientlig politik. Så är situationen i Danmark, Holland, Belgien, Frankrike och Schweiz för att nämna några uppenbara exempel och som lett till slöjförbud, minaretförbud, massavvisningar eller hårdare asylregler.

Tyskland är ett av de få länder som ännu inte har ett främlingsfientligt högerextremt parti i förbundsdagen. Till del har detta med Tysklands historia att göra. Men Angela Merkels aggressiva utspel mot mångkulturalismen, invandringen och muslimer vid det tal hon höll i helgen för CDU-ungdomar visar att högerextrema åsikter kan gro även utan rasistiska partiers närvaro i parlamentet.

Merkels utspel var förmodligen en populistisk reaktion på ett uttalande i motsatt riktning som den tyske förbundspresidenten gjorde nyligen där han slog fast att islam är en tysk religion, vilket möttes med stor respekt och värme bland Tyskland alla muslimer. Men det skapade en del konvulsioner i Merkels konservativa kristdemokratiska led, vilket bidrog till hennes anmärkningsvärda utspel.

Merkels utspel ställer oss svenska socialdemokrater inför två omedelbara utmaningar. Den ena är att kraftigt öka ansträngningarna på Europanivå att få till en genomtänkt europeisk socialdemokratisk tolerant integrationspolitik. I många länder har socialdemokratin hittills undvikit att bli anfrätt av invandringsfientliga strömningar. I andra, som t ex Danmark, har man ryckts med. Men det saknas alltjämt en stark, genomtänkt och hållbar politik för att möta utmaningarna i det mångkulturella Europa. Den andra utmaningen handlar om vårt eget land. Kommer också vårt politiska landskap att drivas i främlingsfientlig riktning med Sverigedemokraterna i Riksdagen? Det finns goda förutsättningar för att kunna stå emot, men det kräver mod, en genomtänkt politik och förmåga till konstruktivt samarbete över blockgränserna.

Bytet av migrationsminister från Nyamko Sabuni till Erik Ullenhag har ökat förutsättningarna för blocköverskridande lösningar, att kunna rida spärr mot högerpopulismen och att skapa en hållbar integrationspolitik. Men det kräver att vi socialdemokrater tar dessa frågor på mycket större allvar än vi hittills gjort. Det innebär inte kravlöshet eller att blunda för de problem som följer i spåren av ett förändrat samhälle. Men det kräver en helt annan utgångspunkt, tvärtemot Merkels som talar om oss kristna tyskar och dem, muslimska invandrare. Utgångspunkten för en sådan politik måste vara den klassiskt socialdemokratiska

– strävan att bygga samhället nerifrån och upp. Det kräver insikten att här är inte svensk eller turk, kristen eller muslim, mörk eller ljus.

Om vi socialdemokrater erövrar förmågan att också se de nya svenskarna som oss, stärks förutsättningarna för att få integrationspolitiken på plats. Det skulle leda till nya och spännande politiska prioriteringar. Dessutom blir kravet ”Rör inte min kompis” trovärdigt.

Peter Weiderud, Förbundsordförande

Annonser

Read Full Post »

– Regeringens politik fortsätter att bryta sönder Sverige. Inte minst gäller det bostadspolitikens område, där vi allt tydligare upplever två helt skilda världar i olika delar av bostadsmarknaden, säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud i en kommentar till regeringens budgetförslag. Å ena sidan stiger priserna på villor och bostadsrätter, framförallt i storstadsområdena, på ett närmast obeskrivligt sätt, och ROT-avdragen för bostadsägare ger ombyggnader och nyrenoveringar som skapar en allt högre bostadsstandard. Å andra sidan lämnas stora s.k. miljonprogramsområden närmast helt utan nödvändiga upprustningar, och helt utan nödvändigt stöd från samhällets sida.

Sveriges Kristna Socialdemokrater vill ha en annan politik, en politik som minskar klyftorna och ger människor möjligheter till upprättelse. Rätten till en god bostad är en grundläggande rättighet.

– Vi Kristna Socialdemokrater i Broderskapsrörelsen anser att ansträngningarna för att värna sammanhållningen i samhället i stället måste öka, säger Peter Weiderud. Mot regeringens politik vill vi ställa en nollvision för hemlöshet, trångboddhet och ett totalstopp för vräkningar av barnfamiljer. Vi måste ha en mycket mer aktiv bostadspolitik och bostadsbyggandet måste öka. I grunden handlar det om människovärdet och vår syn på varandra.

– Det är dessutom helt orimligt att hyresrätten fortfarande får mycket mindre skattesubventioner för upprustningsinsatser än bostads- och äganderätten. Vi behöver ett rejält stödprogram som riktas också till hyresrätterna, liksom det behövs investeringsstöd för att få fler hyresrätter byggda, fortsätter Peter Weiderud.

– Istället för en bostadspolitik som ger alla möjligheter till en god bostad, är regeringens enda insats för att minska bostadsbristen att öka andrahandsuthyrningen i villor och stora bostadsrätter. Trångboddheten minskar inte genom ökade skatteavdrag till villaägare som hyr ut rum.

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

Lästips om vår nya tidning

Sverige är ett föregångsland, här finns ett samspel mellan samhälle och tro som gör mig alldeles varm i hjärtat, säger Somar Al Naher, en av de ledarskribenterna i den nya tidningen Tro & politik (som ersätter tidningen Broderskap).

Läs artikeln i Dagen!

Read Full Post »

Tro & politik i täten för S förnyelse

Från och med nästa måndag kommer Tidningen Broderskap inte att ges ut som vanligt. Broderskap byter nämligen namn till Tro & politik. Förutom namnbyte innebär förändringen en breddning av tidningens innehåll.

Namnet Tro & politik är en kombination av Tidningen Broderskap – tro & politik (som grundades 1928) och tidningen Islam & politik (som kom ut som en bilaga till Broderskap under ramadan/valrörelsen).

– Tidningen Tro & politik bygger på samma värderingar som tidningen Broderskap gjorde, om frihet, jämlikhet och syskonskap, för skillnaderna i fråga om värderingar är mycket större inom varje religion än mellan religionerna, säger Ida Nilsing, chefredaktör för tidningen Tro & politik och fortsätter: det är ett naturligt steg för oss att tydligare inkludera fler religioner i vår bevakning eftersom det är så det troende Sverige har utvecklats.

– Broderskapsrörelsen vill vara i täten av socialdemokratins förnyelse. Vi vill skapa utrymme för en bredare debatt kring tro och politik eftersom vi tror att det är helt nödvändigt för den tid vi lever i, säger Lars G Linder, förbundssekreterare för broderskapsrörelsen.

Om förändringarna står det även att läsa i sista numret av Broderskap samt i KT och DagenLäs eller lyssna gärna på tidningen Islam och politik som inspirerade till förändringarna. Klicka här för att läsa mer om den nya tidningen eller för att prenumerera.

Foto: Ylva Säfvelin/AIBILD

Read Full Post »

Tidningen Islam & politik - nu som taltidning

Under ramadan gav broderskapsrörelsens nätverk för muslimska socialdemokrater ut ett nummer av tidningen Islam & politik, en tidning om religion, politik och kultur främst riktad till progressiva muslimer.

Tack vare Iris finns nu tidningen Islam & politik tillgänglig för alla dem som av olika skäl föredrar tal istället för text. I nuläget planeras inga fler nummer av Islam & politik.

Klicka här för att komma till ljudfilerna. Tidningen finns i pdf här.

Read Full Post »

Holland ser ut att bli det tredje land i Europa som förbjuder Burka – efter Belgien och Frankrike. Därmed får vi ett bälte av länder längs Atlantkusten som är beredda till ordentliga inskränkningar av mänskliga rättigheter för att bekämpa islam.
Burkaförbud var ett av de krav son det Sverigedemokraterna närstående partiet PVV, lett av Geert Wilders, fick igenom för att stödja en regering av liberaler och kristdemokrater. Andra krav var halverad icke-europisk invandring, minskade anslag till kulturen och höjd hastighetsbegränsning på motorvägar.
Det som sker i Holland är inte bara allvarligt i sig, men också en indikation på ett allt hårdare främlingsfientligt och i synnerhet islamfientligt klimat i hela Europa. Sverige är inget undantag och det blir inte enklare av att också vi fått ett rasistiskt parti i riksdagen, som kommer att påverka i stort och smått, som opinionsbildare och vågmästare.
I Skåne misshandlades i veckan en 13-årig muslimsk flicka av några jämnåriga på väg till skolan för att hon bar slöja. Det kan ske också på andra ställen, men det är signifikativt att det sker i den landsdel där Sverigedemokraterna haft störst påverkan på det politiska klimatet.
Folkpartiets krav på Burkaförbud i skolan är ett annat exempel på hur respekten och toleransen förflyttas. Det är ett ickeproblem och de enstaka fall det handlar om kan inte lösas med förbud, eller ge lärare eller rektor makten att avstänga en elev p g a en religiöst betingad klädsel.
Även Folkpartiets lättversion av inskränkning är att börja montera ned delar av det mänskliga rättighetssystem vi så omsorgsfullt byggt upp, för att försäkra oss att de hemska erfarenheter av kränkningar och förföljelse som inte minst nazitiden förde med sig, aldrig ska få hända igen. Det är det principiella skälet att hålla emot folkpartiets väg.
Dessutom är det dålig politik. Folkpartiets linje tvingar fram ett val mellan två kränkningar i relation till den muslimska kvinna som av något skäl bär täckande klädsel. Antingen ska hon med tvång ta av den, eller så ska hon nekas utbildning.
Att neka en ung kvinna utbildning, och möjlighet till vidgade perspektiv, upplysning och därmed möjlighet att göra sin framtida vägval är förmodligen det säkraste sättet att aldrig få av henne burkan.
Religion och tradition är komplicerade fenomen. Jag träffade i valrörelsen en filippinsk kvinna som kom till Sverige för några år sedan, med en mycket puritansk katolsk bakgrund. När hon skulle utbilda sig till undersköterska, hamnade hon i en svår låsning, eftersom hon med sin bakgrund inte kunde hantera nakenhet.
De ansvariga för undersköterskeutbildningen förklarade för henne att hon inte kommer att kunna jobba som undersköterska om hon inte är beredd att klä på, klä av och tvätta sjuka människor. Nakenhet är en del av jobbet.
Men de lät henne genomföra utbildningen. Och hon upptäckte att detta var världens roligaste jobb. Och konstaterade efter en del reflektion att Gud inte satt i traditionen att inte se nakna.
Detta var dock innan Björklund var utbildningsminister och sagan slutade lyckligt. Men denna filippinska kvinnas kraftfulla argumentering mot folkpartiets förslag var den mest insiktsfulla kritiken jag hörde mot folkpartiets förslag under valrörelsen, uttryckt som ett varmt systerskap gentemot de få muslimska kvinnor det handlar om. Att ha rätt att vara annorlunda, men inte tvingas att förbli det,

Read Full Post »