Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2011

Apropå Daniel Suhonens artikel på Aftonbladet kultur. Bör staten vara sekulär? Ja! Bör religiösa människor och grupper lägga sig i politiken? Ja! Kommer det alltid bli bra? Nej! Precis som det finns många olika partier och på det många olika uppfattningar inom varje parti så är det likadant med religion. Det är skillnad på amerikansk kristen höger och Svenska kyrkans diakoner som slår larm om effekterna av regeringens orättvisa utförsäkringar.

Likadant är det med islam. Det finns många olika strömningar. Det vore kanske enklare utan religion, men vi lever i den här världen och där är en överväldigande del av världens befolkning religiös. Den viktiga insikten är att det inte är en gång för alla givet vad religionen står för. Det är något som avgörs varje dag i en ständigt pågående diskussion.

Suhonen önskar att vi hellre gör klassanalys och pratar om social och ekonomisk politik. Det gör vi gärna. Diakonerna i påskuppropet gör det, liksom ärkebiskopen och Jesus gjorde det många gånger. Och i valet mellan den vite, välbärgade mannen (Lars Vilks) och de muslimer i Sverige som ofta står långt ner på samhällsstegen, som vill leva sina liv, bära sin slöja och praktisera sin tro ställer sig Broderskap på de senares sida.

Suhonen kritiserar vänstern för att fastna i identitetspolitik, men detta är något helt annat. Många som idag drabbas av klassamhället är troende, ofta muslimer. Kristna och muslimer har många skäl att stå sida vid sida för vi har det viktigaste gemensamt. Jag tänker då inte bara på den gemensamma historien genom Abraham, utan också på att vi varje dag drabbas av en allt hårdare högerpolitik.

Visst behöver vi ibland kritisera religionen, men gör det då som vännen som ser att allt inte står rätt till och därför vill hjälpa till. Gör det inte som de som skulle stena äktenskapsbryterskan, för vem är egentligen helt utan skuld? Det är kanske det jag tycker är tråkigast med Suhonens artikel, att om han nu tycker Broderskap gjort fel kunde han prata med oss snarare än att slå till med storsläggan i landets största tidning, kalla oss ”skräckexempel” och ”Här börjar det bli farligt på riktigt”.

Det är dessutom märkligt att Daniel som vill lyfta problemen med klassamhället bara kommenterar en enda sak ur ”manifest för muslimska socialdemokrater”, nämligen att det inte säger något om HBT-rättigheter. På den punkten håller jag med Daniel, men känner samtidigt att, det mycket korta, manifestet är väldigt bra i övrigt. Jag vet också att det pågår en omfattande intern diskussion kring HBT-frågor där mycket spännande händer. Vi bör även komma ihåg att vårt eget parti vaknat ganska sent i HBT-frågor och att organiseringen av muslimska socialdemokrater bara är i sin början.

Suhonen hoppas på en sekulär socialism. Jag hoppas att alla goda krafter som vill ha något annat än det omänskliga samhälle som växt fram i nyliberalismens spår kan arbeta tillsammans, bara så kan vi få till verklig förändring.

Av Klas Corbelius

Annonser

Read Full Post »

Så här lät det i riksdagen i onsdags: ”Den europeiska rösten behövs i världen. Och Sveriges röst behövs i Europa. Europeiska unionen ska vara en stark röst för frihet och en stark kraft för fred. Sverige har ett ansvar för att i europeisk samverkan bidra till frihet, fred, säkerhet och utveckling i vårt eget närområde och globalt.”

Och idag måndag: ”Det handlar inte om att stödja den ena eller andra, det handlar om att få stabilitet och en rimlig utveckling” (Sveriges Radio Ekot).

Flera hundra har dödats i Libyen och Sverige väljer att inte ta ställning. Fem dagar, så länge överlevde Carl Bildts utrikesdeklaration.

När Bildt idag träffade EU:s utrikesministrar presenterade sig ett ögonblick, ett perfekt tillfälle att backa upp orden med handling. Det sägs att man inget kan göra, men faktum är att EU har stora möjligheter till påtryckningar genom att 70 procent av Libyens export går till EU. Ett minimum borde vara att införa restriktioner åtminstone så länge som Khadaffi och hans regim skjuter på sitt eget folk. Men den chansen tog inte Bildt.

Istället sa han att ”där är vi inte nu” på en direkt fråga om det finns anledning att säga upp avtalen med Libyen. Det är dock just nu det borde göras om det ska ge någon effekt och om Bildt vill höja Sveriges röst för frihet, fred och säkerhet.

Medan landsbygdsminister Eskil Erlandsson samma dag stod upp för Västsaharas folk gentemot Marockos, Spaniens med fleras fiskeintressen gav Bildt dubbelmoralen ett ansikte. Carl Bildt har gjort bort sig förut, men nu har en gräns för mycket passerats. Det går inte att läsa upp en deklaration ena veckan och göra tvärtom den andra.

Jag undrar, Fredrik Reinfeldt, är det verkligen regeringens uppfattning att sätta handelsintressen före frihet och mänskliga rättigheter? Hur är detta i så fall förenligt med regeringens önskan om att komma med i FN:s råd för mänskliga rättigheter?

Om utrikesdeklarationen är värd mer än pappret den är skriven på är knappast Carl Bildt rätt person att genomföra den. Eskil Erlandsson vore ett betydligt bättre val.

Av Klas Corbelius

Read Full Post »

Den viktigaste vägen ut ur fattigdomen är ökad jämlikhet, hävdar här Evert Svensson. Han har bland annat varit riksdagsman för socialdemokraterna 1957-1991 och ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater 1968-1986. [Boken Vägen ut ur fattigdomen] är en historisk tillbakablick på framväxten av Sverige som välfärdsstat under 1900-talet, men också med nutidsbeskrivningar samt utblickar och jämförelser med andra länder.

Författaren tar även avstamp mot framtiden – allt med ett socialdemokratiskt perspektiv. Det är en utmärkt kortfattad sammanfattning kring vård, skola och omsorg. Språket är lättillgängligt och det pedagogiska greppet är väl genomtänkt. Texten kan ses som en förträfflig introduktion för den som sen söker sig till mera djupgående samhällslitteratur inom ämnesområdet. Ett femtontal diagram och tabeller samt några illustrationer åskådliggör på ett tydligt sätt budskapet. Boken avslutas med en förteckning över sådant som författaren tidigare publicerat samt ett personregister.

Håkan Philipsson

Detta är bibliotekstjänst recension av Evert Svenssons bok Vägen ut ur fattigdomen, Broderskaps förlag, 2010. Beställ boken genom att e-posta till broderskap@broderskap.se eller ringa till 08-54 55 53 36. Den kostar 189 kronor inklusive moms och porto. Eller be ditt bibliotek att köpa in den.

Read Full Post »

Matt utrikesdebatt

Idag hölls den utrikespolitiska debatten i Sveriges Riksdag. Carl Bildt läste upp regeringens utrikesdeklaration och fick sedan möjlighet att debattera Sveriges roll i världen med representanter för samtliga riksdagspartier.

Jag brukar följa Riksdagens utrikesdebatter nära och med stort intresse. Jag har
som talskrivare ut utrikesministern skrivit – eller snarare varit redaktör för – fem utrikesdeklarationer och då följt debatten som rådgivare. Jag har några gånger tagit ledigt för att följa debatten från läktaren och vid andra tillfällen följt den i direktsändning.

I år befann jag mig på resa mellan Berlin och Tessaloniki när debetten hölls och har därför försökt ta mig in i den genom att följa media. Jag konstater att frånsett ett ordentligt inslag i lunchekot, har mediaintresset varit ganska måttligt.

I ett försök att göra debatten mer intressant har Urban Ahlin presenterat en socialdemokratisk skuggdeklaration, som kan jämföras med Bildts. Det är inte en
alldeles enkel jämförelse. Bildt har tillgång till en hel utrikesförvaltning som
kan vässa och förbättra regeringens deklaration. Dessutom är Bildt strikt bunden till 30 minuters talartid i Riksdagen. En skuggdeklaration har inga sådana absoluta begränsningar vilken kan göra den både innehållsrikare och pratigare.

Försöket med en skuggdeklaration genomfördes också i debatten 2007, men i år blev resultatet betydligt vassare. På viktiga punkter är den socialdemokratiska
deklarationen mer engagerad, självkritisk och framåtblickande. Det gäller främst i synen på Nordafrika och Mellanöstern. Bildt saknar den självkritik som Ahlin lyfter fram i EU:s värnande av stabilitet framför demokrati. Det finns hos socialdemokraterna en tydlighet om att även araber måste fullt ut få rätten att i val bestämma sin framtid, och att vi är skyldiga att samarbeta med dem som kommer att väljas.

Det finns en uppgivenhet inför Israel/Palestinakonflikten i regeringens deklaration.De yttre argumenten för optimism må tryta. Men här, om något, handlar det om att ha Dietrich Boenhoffers hållning till optimism som han formulerade när han satt i koncentrationsläger: ”Optimismen är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationen, utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar, en kraft att bära bakslag, en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimisten, utan tar den i anspråk för hoppet”.

En annan, för kremlologer, intressant punkt är att Bildt inte nämner ordet militär alliansfrihet. Han konstaterar bara att säkerhetspolitiken ligger fast. Även om världen förändrats och vi fått mycket större möjligheter att samverka med andra länder i fredsfrämjande insatser, är det nödvändigt att vara tydlig – även övertydlig – med säkerhetspolitikens hårda kärna.

Svensk säkerhetspolitik är fast grundad i FN-stadgans våldsförbud, som bara medger två undantag. Självförsvar, enligt artikel 51. Eller när FN.s säkerhetsråd tar ansvar vid hot mot internationell fred och säkerhet, enligt kapitel 7. Det första undantaget ansvarar vi för själva och det andra gör vi i samarbete med andra. Det som har hänt är främst att behovet av det första har sjunkit tillbaka medan behovet av det andra har ökat.

Att behovet av försvarsallianser blivit mindre, innebär inte att militär alliansfrihet har blivit omodernt. Snarare tvärtom. Vår politik bidrar alltjämt till ökad säkerhet både i närområdet och i ett vidare Europa. Det ger oss möjlighet att vara speciellt trovärdiga i fredsfrämjande insatser. Det ger oss möjlighet att slå bryggor och ta steg i frågor om nedrustning. Det ger oss möjlighet att ta politiska initiativ som medlemmar i en försvarsallians har svårare att ta.

Att regeringen saknar entusiasm för den militära alliansfrihetens möjligheter, innebär inte att de kommer att överge den. Så länge en betryggande majoritet av folket vill behålla den och socialdemokraterna står stadiga kommer den att vara kvar. Men visst vore det roligare om kreativiteten i politiken kom till störe användning.

Read Full Post »

I dagens Dagen skriver Håkan Arenius om boken ”Ju mörkare natten, desto ljusare är stjärnorna”. Han skriver bland annat:

Efter att ha läst boken vill jag stryka under med dubbla streck att den inte är snömos. Den är tvärt om ett tungt och läsvärt inlägg i den politiska debatten. Om inte Socialdemokraternas krisgrupp har läst den redan borde den få den i hemläxa, liksom varenda sosse – eller för den delen alla andra med ett politiskt intresse. För kristdemokrater borde den vara obligatorisk läsning.

Vi tackar varmt för de uppskattande orden om bokens innehåll!

Du har möjlighet att skaffa ditt eget exemplar! Skicka ett mejl till broderskap@broderskap.se och beställ den. Kostnaden är 80 kronor inklusive moms och porto. Boken går också att beställa via den här länken.

Read Full Post »

– Broderskapsrörelsen gratulerar hela folket och demokratirörelsen i Egypten. President Hosni Mubaraks avgång är en seger för den folkliga demokratirörelsen i Egypten, säger Peter Weiderud ordförande för Kristna Socialdemokrater i en –kommentar. Samtidigt är det angeläget påpeka att situationen är mycket allvarlig och de närmsta dagarna kommer att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen i landet. Vi skall minnas att Mubarak inte var ensam om att tjäna på diktaturen. Det är tusentals familjer, även militärer, som tjänat stora pengar på diktaturen och på korruption. Även om Mubarak nu avgår sitter alla hans bundsförvanter kvar. Det är troligen viktigt att man tidigt utser en oväldig revision som snabbt skaffar sig inblick i landets finanser.

Peter Weiderud, ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater

Peter Weiderud, ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater

– Uppenbart är det militären som tagit makten. Demokratiseringsprocessen måste nu ges allt stöd från det internationella samfundet, säger Weiderud vidare. Kontakt måste etableras med många grupper i civila samhället, inom politiska partier och med militärledningen för att förbereda för allmänna och fria val i Egypten. Det är troligen nödvändigt med en bred arbetsgrupp med representanter från civila samhället, politiska- och religiösa ledare samt näringsliv som reformerar konstitutionen för att skapa ramar som skyddar demokratin och ger den bred folklig legitimitet. Det är nödvändigt att alla politiska partier måste tillåtas delta och mobilisera väljare. Det vore troligen värdefullt med en slags valobservatörer som övervakar perioden fram till valet.  Egypten är ett stort land med en ung befolkning som inte alls har demokratisk vana.  Det är nu viktigt att uppmärksamma de olika minoriteter som finns i landet.

– Omvärlden har en nyckelroll till stöd för en positiv utveckling. EUs och USAs starka fokusering på stabilitet har avfärdats av de folkliga upproren i Tunisien och Egypten med samma tydlighet som avfärdandet av de auktoritära regimerna. Omvärlden har nu att visa genuin respekt för folkviljan och ge egyptierna möjlighet att bygga stabilitet med hjälp av demokrati och full respekt för mänskliga rättigheter, säger Peter Weiderud.

UPPDATERAT!

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande
070-845 03 60

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

– Det socialdemokratiska initiativet att be Riksdagen att granska svensk vapenexport till Tunisien och andra Nordafrikanska länder är ett bra första steg, säger Kristna Socialdemokraters förbundsordförande Peter Weiderud. Det faktum att Sverige under lång tid sålt vapen till Tunisien och att dessa vapen med stor sannolikhet används för att slå ner på demonstranterna är naturligtvis genant, inte minst i ljuset av den kritik som regeringen nu riktar mot den tidigare regimen i Tunisien. Det visar också på tydliga brister både i den nuvarande vapenexportlagstiftningen och i tillämpningen av den.

– Tunisien har varit en diktatur med tydliga kränkningar av mänskliga rättigheter under lång tid. Ändå har både tidigare s-regeringar och den borgerliga regeringen tillåtit vapenexport, fortsätter Weiderud. Här ligger bristen förmodligen främst i bristande landbedömningar från utrikesdepartementet. Dessa sker alltid mycket tidigt i en vapenexportprocess, när exportföretagen gör de första sonderingarna och söker tillstånd hos myndighet för exportkontroll.

– Om dessa landbedömningar håller god kvalité är det en helt odramatisk åtgärd att stänga exportmöjligheten. Det är för tidigt för att investeringar ska vara gjorda, inga jobb går förlorade och inget mottagarland behöver generas. Men slarvas det i landbedömningen, blir det mycket svårare att längre fram söka stoppa affären, även om MR-kriteriet, som i fallet Tunisien, är uppenbart. Ansvaret för att detta arbete sker med kvalité ligger hos utrikesministern.

– Den andra bristen, som Broderskapsrörelsen påtalat och drivit under många år, är att det också behövs ett demokratikriterium för exporttillstånd. Detta skulle komplettera MR-kriteriet och konfliktkriteriet på ett avgörande sätt och tydligt styra exporten bort från länder som Tunisien och Saudiarabien. Det är dags att stå upp för kravet på demokratikriterium för svensk och europeisk vapenexport, avslutar Peter Weiderud.

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Read Full Post »

Older Posts »