Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2011

Det händer mycket nu när det gäller svensk vapenexport. Här kommer därför en liten uppdatering. Sammantaget har vi kommit en bra bit genom att på allvar få upp frågan om striktare regler för exporten, men vi är inte i mål än och behöver din hjälp för att nå dit. För nu hänger det på traditionellt folkrörelsearbete.

Det finns två vägar att gå för att stoppa exporten till diktaturer. Det ena alternativet är möjligt redan nu utan några nya beslut i riksdagen. Det handlar om Exportkontrollrådet, som granskar ärendena innan tillstånd ges. I Svenska Dagbladet har en debatt pågått som inleddes av Anna Ek, ordförande i Svenska Freds, Per Altenberg, Fp samt Lars Ångström, Mp. De noterar att i Exportkontrollrådet säger ledamöterna från V, MP och FP nej till export till diktaturer, var KD, C och SD står är oklart medan S och M hittills stöttat exporten. Om S säger nej blir det oavgjort och med KD som också kan förväntas svänga så blir det en majoritet mot exporten.

I lördags svarade Urban Ahlin, S utrikespolitiske talesperson. Han pekade främst på den andra vägen, nämligen att ändra den lagstiftning som Exportkontrollrådet ytterst ska tolka. Själv tycker jag att båda vägarna bör prövas, men att det är mycket glädjande att S fortsätter driva kravet på en ny och strängare lagstiftning. Urban skriver bla: ”En ny lagstiftning ska vara koherent med politiken för global utveckling (PGU). Vi socialdemokrater har länge pekat på behovet av restriktiva skrivningar i riktlinjerna kring export till icke-demokratier.”

Formuleringar i debattartiklar är en sak, konkreta beslut en annan. Därför är det bra att S-gruppen i utrikesutskottet  dessutom lämnat in en motion med samma krav som kommer upp för omröstning i riksdagen i vår. Det ska bli spännande att se vad den hittills allt för tysta majoriteten gör då.

En sak vet vi dock, att ju mer folkligt tryck det finns i frågan desto större är chansen för ett bra beslut. Svenska Freds har därför tagit initiativ till en namninsamling för demokratikriterium. Skriv under du med och samla namn bland vänner, arbetskamrater och församlingsmedlemmar. Chansen finns, att äntligen få stopp på vapenexporten till diktaturer. Det återstår dock en hel del hårt arbete. Kontakta din riksdagsledamot, skriv insändare, ordna möten och debatter. Material och information hittar du här och här. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Klas Corbelius

Annonser

Read Full Post »

Bokbål har genom historien använts av auktoritära, fundamentalistiska och
militanta rörelser eller regimer för att söka tysta idéer, tankar eller personer man bestämt sig för att utdefiniera. Därför har eftertankens och eftervärldens dom mot bokbål varit hård.
Terry Jones koranbränning har inget med yttrandefrihet att göra. Yttrandefriheten är ett av våra viktigaste redskap för att granska makt, öka pluralismen och utveckla de sofistikerade mekanismer vi kalla demokrati. I en globaliserad värld nöter olika kulturer, religioner och värderingar
ständigt på varandra. Informationsteknologin har gjort det möjligt för stollar i Florida att uppvigla till ond bråd död i Afghanistan. Bland offren hittar vi en 33-årig svensk.
Denna globaliserade värld kan bara fungera om det skapas ett frirum för olika tankar och olika värderingar att kunna existera parallellt. Muslimer, kristna och judar måste alla mötas med respekt för sina olika erfarenheter och ha möjlighet att leva ut dem, så länge det inte kränker andra eller sker på andras bekostnad.
Problem uppstår när en grupp anser sig besitta Sanningen och utifrån sin egna självdefinierade överlägsenhet grovt och brutalt utdefinierar andra som underlägsna, ovärdiga eller oönskade. Det gäller vare sig det sker i kristenhetens, yttrandefrihetens eller profeten Muhammeds namn. Om dessutom den kränkande handlar utifrån en maktposition och riktar sig mot en
grupp som upplever maktlöshet, ökar risken för de explosiva tendenser vi upplevt de senaste dagarna.
Självklart måste vi kunna kritisera reaktionära, sexistiska och auktoritära tendenser i religionerna. Jag har själv ägnat större delen av mitt vuxna liv åt just detta. I den mån jag har haft framgång, så beror det på att jag försökt göra det i ögonhöjd och i respekt för helheten i religionen, också de positiva, livsbejakande och hoppingivande inslagen, såväl i min egen lutherska kristenhet som i judendom eller islam.
Avgörande för en framgångsrik religionskritik är att visa respekt för det som människor håller heligt. Det heliga kan ta sig olika uttryck, men för många troende är de heliga skrifterna (Toran, Bibeln, Koranen), profeterna (Jesus, Muhammed) eller helgedomen (kyrkan, moskén, synagogan) att betrakta som heliga. Det innebär att vi behöver handskas med dessa med särskild varsamhet. I synnerhet för människor som själva upplever sig finnas på samhällets eller världens botten. Utan utbildning, försörjning eller en fungerande vardag. För dessa minsta kan religionen och det heliga vara den korg i vilket man lagt sina ägg av stolthet.
Och så kommer Terry Jones eller Lars Vilks och utifrån en självutnämnd västerländsk överlägsenhet bestämmer sig för att krossa dessa ägg. Det tycker att ett av äggen är ruttet.
Det är klart att många blir förbannade. Några blir så tokiga så att de löper amok och slaktar oskyldiga. För detta finns det inget försvar. Våld mot oskyldiga civila för politiska ändamål är terrorism.
Terrorism måste bekämpas både genom nolltolerans av terrorhandlingar och försöka att förstå de bakomliggande orsakerna. Att anlägga ett perspektiv av egen
överlägsenhet och krav på fullständig utplåning och underkastelse från den andra kommer inte att fungera.
Det finns ingen väg till tolerans. Tolerans är vägen.

Denna text är också publicerad på SVT-debatt.

Read Full Post »

August Strindberg

August Strindberg

”Även om Strindberg till hela sin karaktär var en bildstormande radikal förhöll han sig länge skeptisk till den framväxande arbetarrörelsen. Enligt honom själv berodde det på att han uppfattade socialismen som gudlös. På äldre dagar kom dock Strindberg i kontakt med flera kristna socialdemokrater, vilket kom honom att ändra den uppfattningen, och han kallade sig även offentligt för kristen och socialist.”

Utdrag ur artikeln Han fick folkets pris istället för Nobelpris i allehanda.se.

Read Full Post »

Floridapastorn Terry Jones koranbränning har fått förödande konsekvenser världen över. I USA har muslimer och kristna protesterat i flera dagar och president Obama har fördömt både koranbränningen och våldet som följt i dess spår. I Afghanistan har ett FN-kontor med flera anställda attackerats och flera FN-anställda fått sätta livet till.
Våld mot oskyldiga civila är terror och kan aldrig försvaras eller accepteras. Men koranbränning – att använda bokbål för att medvetet kränka det andra människor håller heligt – är i vårt globaliserade samhälle att leka med elden. Det blir inte mindre allvarligt av att den som genomför skändningen kallar sig
kristen. Miniminivån för solidaritet mellan olika troende, borde vara inskten om att det finns sådant som alla håller som heligt.

Bokbål har till och från förekommit i historien som desperata aktioner från auktoritära ledare att söka förändra eller styra andras tankar. De har alltid fått motsatt effekt och historiens dom har varit hård mot bokbrännare. Den fundamentalitiska floridapastorn lät sig övertalas att inte bränna Koranen i samband med årsdagen av 11 september. Dessvärre räckte den insikten bara ett halvår.
Det tar många år och tålmodigt arbete att bygga förtroendefulla relationer mellan olika grupper, etniska, kulturella eller religiösa. En ensam galning kan snabbt förstöra dessa strävanden. Vi har sett det med självmordsbombare som genom sina våldsdåd skapar förtvivlan och hopplöshet. Men det ligger ett stort ansvar hos dem som medvetet sårar och kränker andra i syfte att driva fram våldsamma reaktioner.

Till listan av farliga fanatiker lägger vi nu också en liten församling i Florida.

Read Full Post »