Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘arbete & lärande’ Category

fikapaus och glada mötesdeltagare

Fikapaus med glada skratt

I helgen träffades ett femtiotal förtroendevalda i Sveriges Kristna Socialdemokraters fyra politiska arbetsgrupper för första gången – för att dra igång valrörelsen och för att dra upp riktlinjer för politik och verksamhet.

Arbetsgruppen alla folks frihet - hela världens fred

Alla folks frihet - hela världens fred

Arbetsgrupperna instiftades på organisationens kongress i somras och består av representanter från 16 av Kristna Socialdemokraters distrikt runt om i landet.

Arbetsgruppen ”Alla folks frihet – hela världens fred” som leds av Ulf Bjereld Göteborg består av Kjell Ljung Dalarna, Åke Johansson Skaraborg, Joakim Edhborg, Tofte Frykman, Joel Malmqvist och Karin Wallensteen från Stockholm, Andargachew Meshesha, Desmond Ayim-Aboagye, Kerstin Ramdén och Martin Andersson från Uppsala, Kerstin Erikson Värmland, Klas Corbelius och Sinisa Stojilkovic Östergötland samt Eva Strandberg Bohuslän.

fikapaus i arbetsgruppsmötet

Intressanta diskussioner

Arbetsgruppen  ”arbete, kultur lärande” som leds av Thomas Strand Jönköping, består av Eva Hansson och Fredrik Schandorff Bohuslän, Agneta Brithell Göteborg, Monica Molin Skåne, Monika Ahlström, Ulph Berntson, Jonathan Alexander och May-Britt Carlsson Stockholm, Peder Granath Uppsala, Regina Andersson och Rolf Jernstedt Värmland, Lars Öhlén Västernorrland, Aurora Pirraku Eriksson Västmanland och Susanne Stenlund Örebro.

Arbetsgruppen ”mänsklig värdighet” som leds av Eva-Lena Gustavsson, Värmland och Eva Hedesand Lundqvist, Norrbotten består av Göte Johansson och Mona Gillerstedt Bohuslän, Lena Björneld Göteborg, Jonas Magnusson, Jönköping, Leif Brandt Kalmar, Bertil Henriksson, Erik Jonsson Norrbotten, Laila Neck Skaraborg, Rune Granqvist Skåne, Anna-Lena Andrén, Carola Norén, David Rutström och Gisela Ihrfors från Stockholm, Gun-Britt Karlsson Sörmland, Johnny Samuelsson Uppsala samt Ingrid Emanuelson och Pär Lundberg från Värmland.

Arbetsgruppen "arbete, kultur, lärande"

Arbetsgruppen "arbete, kultur, lärande"

Gruppen för asylpolitik leds av Görel Sävborg-Lundgren Uppsala och består av Monica Johansson Kalmar, Gerda Henriksson och Lennart Karlsson Norrbotten, Carlos Nunez, José Blanco, Gabriele Winai-Ström och Lazarus Kulaba-Malingha från Stockholm, Kjell Wiklund Sörmland, Birgitta L Johansson och Resit Batti Uppsala, Johan Bonander Värmland och Elisabeth Hammar Örebro.

Även en grupp som arbetar med revision av Broderskapsrörelsens stadgar under ledning av Lars G Linder träffades.

Läs en artikeln om träffen i tidningen Broderskap här. Och se vårt pressmeddelande här.

Annonser

Read Full Post »

Thomas Strand, ordf för broderskaparna i riksdagen

Thomas Strand, ordf för broderskaparna i riksdagen

UPPDATERING: ytterligare motioner har inkommit sedan igår

På vår kongress i somras antogs en rad motioner som skulle lämnas över till de kristna socialdemokraterna i broderskapsgruppen i riksdagen. Vi har ju 28 ledamöter i riksdagen (vilket är fler än till exempel kristdemokraternas 24) och därmed har vi stora möjligheter till politisk påverkan. Den allmänna motionstiden har nu varat i nästan två veckor, tiden går ut imorgon. Glädjande nog har de flesta av de motioner vi antog också lämnats in för behandling!

Vissa av motionerna finns inte i fulltext på riksdagens hemsida ännu, men kommer förhoppningsvis snart. Här är en lista över alla motioner som Thomas Strand, ordförande för vår riksdagsgrupp och ledamot i förbundsstyrelsen har skrivit under. Ett antal av dessa kommer inte från kongressen, men flera av dem har ändå relevans för broderskap. Om det står till exempel ”av Thomas Strand m.fl.” så innebär det att Thomas är huvudansvarig för motionen.

Även Karin Åström, Jan Emanuel Johansson, Göte Wahlström och Carina Hägg är några broderskapare som är huvudansvariga för motioner som ursprungligen kommer från vår kongress (även om en av Carinas motioner, den om de ekonomiska villkoren för svenska kyrkan går tvärtemot både styrelsen och kongressens beslut).

Våra medlemmar i riksdagen har givetvis ingen skyldighet att följa vår kongress beslut, men vi är mycket glada för att de tagit så många våra frågor vidare!  

1. Motion 2009/10:Sk281 av Thomas Strand (s)
ROT-avdrag
2. Motion 2009/10:C262 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Rättvisa i försäkringssystemet
3. Motion 2009/10:C261 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)
Nybyggnation av bostäder
4. Motion 2009/10:C260 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)
Barns rätt till hjälp
5. Motion 2009/10:K257 av Thomas Strand (s)
Punktskrift på visitkort
6. Motion 2009/10:Sf240 av Margareta Persson m.fl. (s)
Reformera välfärdssystemet
7. Motion 2009/10:Sf239 av Margareta Persson m.fl. (s)
En sjukförsäkring värd namnet
8. Motion 2009/10:Sf238 av Carina Hägg m.fl. (s)
Uppvärdering av de långtidssjukskrivna
9. Motion 2009/10:A228 av Göte Wahlström och Thomas Strand (s)
Kollektivavtal och arbetsmarknaden
10. Motion 2009/10:U227 av Thomas Strand (s)
Den judiska nationalfondens avtal
11. Motion 2009/10:U226 av Thomas Strand (s)
Arbete för fred, försoning och demokrati i Irak
12. Motion 2009/10:U225 av Thomas Strand (s)
Upphörande av bojkottpolitiken mot Hamas
13. Motion 2009/10:U224 av Thomas Strand (s)
Ett minnesmärke över Folke Bernadotte i Jerusalem
14. Motion 2009/10:U223 av Thomas Strand m.fl. (s)
Motverkning av pengningtvätt och FN:s program Global Compact
15. Motion 2009/10:Kr220 av Thomas Strand (s)
Folkbildningen kan motverka arbetslösheten
16. Motion 2009/10:Fö210 av Thomas Strand (s)
Skjutfält och en levande landsbygd
17. Motion 2009/10:s16112 av Christer Engelhardt m.fl. (s)
Ersättning för uppdraget som nämndeman
18. Motion 2009/10:s32122 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)
Behov av vattenkraft för att klara energiomställningen
19. Motion 2009/10:s46019 av Karin Åström m.fl. (s)
Stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder
20. Motion 2009/10:s45135 av Carina Hägg m.fl. (s)
Höghastighetsbanor
21. Motion 2009/10:s46013 av Karin Åström m.fl. (s)
Arbete mot alkohols- och drogers skadeverkningar
22. Motion 2009/10:s35013 av Thomas Strand (s)
Erkänn punktskrift som läs- och skriftspråk
23. Motion 2009/10:s35011 av Thomas Strand och Lars U Granberg (s)
Lagstiftning om ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet
24. Motion 2009/10:s45114 av Thomas Strand (s)
Förarutbildning och prov för traktor
25. Motion 2009/10:s16121 av Lars U Granberg m.fl. (s)
Män för jämställdhet
26. Motion 2009/10:s32097 av Kerstin Engle m.fl. (s)
Revidering av lagen om ekonomiska föreningar
27. Motion 2009/10:s78022 av Karin Åström m.fl. (s)
Lyssna på barnen – gör Barnkonventionen till svensk lag
28. Motion 2009/10:s34020 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)
Kooperativ hyresrätt
29. Motion 2009/10:s32085 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Socialt företagande
30. Motion 2009/10:s30074 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Uttagsbeskattning på vindkraftskooperativ
31. Motion 2009/10:s34081 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Stöd till elöverkänsliga för ett människovärdigt liv
32. Motion 2009/10:s16026 av Carina Hägg m.fl. (s)
Angående våra gemensamma serviceorgan i samhället
33. Motion 2009/10:s30077 av Thomas Strand m.fl. (s)
EU-direktiv hotar ideell secondhand-verksamhet i Sverige
34. Motion 2009/10:s37010 av Marie Granlund m.fl. (s)
Forskning
35. Motion 2009/10:s37102 av Marie Granlund m.fl. (s)
Vuxenutbildning
36. Motion 2009/10:s37103 av Marie Granlund m.fl. (s)
Studiestöd
37. Motion 2009/10:s37104 av Marie Granlund m.fl. (s)
Jämställdhet i skola och utbildning
38. Motion 2009/10:s37105 av Marie Granlund m.fl. (s)
IT i skolan
39. Motion 2009/10:s37106 av Marie Granlund m.fl. (s)
Högskolan
40. Motion 2009/10:s37107 av Marie Granlund m.fl. (s)
Gymnasieskolan
41. Motion 2009/10:s37108 av Marie Granlund m.fl. (s)
Grundskolan
42. Motion 2009/10:s37109 av Marie Granlund m.fl. (s)
Förskolan
43. Motion 2009/10:s14015 av Thomas Strand m.fl. (s)
A-kasseregler och fritidspolitiker
44. Motion 2009/10:s14075 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Lagen om anställningsskydd
45. Motion 2009/10:s14013 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Arbetslöshetsförsäkringen
46. Motion 2009/10:s40010 av Thomas Strand (s)
Folkbildningen
47. Motion 2009/10:s14093 av Margareta Persson m.fl. (s)
Klargörande av skydd för säsongsanställda från tredjeland
48. Motion 2009/10:s78014 av Jan Emanuel Johansson m.fl. (s)
Rätt till tak över huvudet
49. Motion 2009/10:s35027 av Karin Åström m.fl. (s)
Tydligare prövning för utskänkningstillstånd för alkohol
50. Motion 2009/10:s65055 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Ansvarsfördelningen inom geriatrik och rehabilitering
51. Motion 2009/10:s45108 av Kerstin Haglö m.fl. (s)
Kopplingen mellan norra Polen och den nordiska triangeln i Östersjöstrategins handlingsplan
52. Motion 2009/10:s14022 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Anställningstrygghet i tider av förändring
53. Motion 2009/10:s30000 av Thomas Strand m.fl. (s)
Olika skattesatser för löntagare och pensionärer
54. Motion 2009/10:s40024 av Carina Hägg m.fl. (s)
De ekonomiska villkoren för Svenska kyrkan
55. Motion 2009/10:s16127 av Thomas Strand m.fl. (s)
PLO:s diplomatiska status
56. Motion 2009/10:s16126 av Thomas Strand m.fl. (s)
Ursprungsmärkning av bosättarprodukter
57. Motion 2009/10:s16128 av Thomas Strand m.fl. (s)
Enprocentsmålet för bistånd
58. Motion 2009/10:s14016 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Arbetsmiljösatsning för att nedbringa ohälsotalen
59. Motion 2009/10:s16125 av Thomas Strand m.fl. (s)
Folkrörelser och fattigdomsbekämpning
60. Motion 2009/10:s35037 av Agneta Lundberg m.fl. (s, mp, v)
Alkoholpolitik
61. Motion 2009/10:s32015 av Kerstin Haglö m.fl. (s)
Vindkraft

Read Full Post »

Cecilia Dalman Eek

”När kan en skolhuvudman med gott samvete säga att man gjort tillräckligt och plocka ut resten i vinst?” Den frågan ställer jag idag när jag för första gången skriver veckans S-krönika i Göteborgs-Posten. Läs den här.

Med utgångpunkt från min egen och barnas liv i skolan resonerar jag om skolan och dess drivkrafter. Är det bra att vinstdrivande företag bedriver skolverksamhet? Finns det några bra medel för att utvärdera när – och om – skolan har gjort nog? Är vinster en bra drivkraft för effektivitet och kvalitet också i skolan?
Tyck till här eller på min blogg!

Cecilia Dalman Eek
Vice ordförande

Read Full Post »

Broderskapsrörelsens kongress sjunger internationalen efter förhandlingarna

Broderskapsrörelsens kongress sjunger internationalen efter förhandlingarna

På kongressen i Malmö i somras beslutade vi att tillsätta fem arbetsgrupper för att ytterligare stärka broderskapsrörelsens arbete för en bättre värld och ett varmare samhälle. Dessa arbetsgrupper behöver nu fyllas med engagerade medlemmar från distrikten. Hör av dig till ditt distrikt om du är intresserad av att sitta i någon av grupperna. Nomineringsprocesserna är redan igång, och senast den 19 oktober skickar alla distrikt in sina nomineringar till förbundet.

Asylfrågor
Denna grupp ska arbeta för en solidarisk och humanistisk asylpolitik som syftar till att den asylsökande ska kunna tillförsäkras ett värdigt liv.

Hur barns rättigheter tas tillvara i asylutredningarna, att flyktingmottagande inte ska finansieras med biståndspengar och att EU ska ha en gemensam kvot för flyktingar är några av de viktiga frågorna för denna grupp enligt de riktlinjer som antogs på kongressen. Gruppen ska under mandatperioden även utveckla ett förslag på asylpolitiskt program till kongressen 2011.

Mänsklig värdighet
Tillsammans har vi ett ansvar för var¬andra. Särskilt när vi är som svagast eller om vi hamnar i utsatta lägen be¬höver vi människor varandra. Den här arbetsgruppens uppgift är att arbeta för att skapa politiska och samhälleliga förutsättningar för denna upprättelse.

Vi behöver formulera en politik för social och ekonomisk rättvisa och ansträngningarna måste öka för att värna sammanhållningen i samhället. Diskriminering, utfrysning, våld, hemlöshet, alkohol- och narkotikamissbruk samt problem inom vård och omsorg är några av de viktigaste områden förbundskongressen fattat beslut att rörelsen ska driva inom detta område.

Alla folks frihet – hela världens fred
Vi som kristen vänster vill bidra till att i en globaliserad värld förverkliga arbetarrörelsens värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Denna arbetsgrupps uppgift är att under mandatperioden söka vägar för att göra detta på bästa sätt.

Biståndsfrågor, frihet, jämlikhet och demokrati i länder som Kina, Burma, Västsahara, Palestina, Iran eller Zimbabwe, säkerhetspolitik, folkrätt, mänskliga rättigheter, inte minst barns rättigheter och ett avskaffande av dödsstraffet är exempel på viktiga frågor som kongressen beslutat om på detta område.

Arbete, kultur, lärande – hela livet
Full sysselsättning är vårt viktigaste mål. Det förutsätter utbildning och livslångt lärande i toppklass. Kongressen beslutade att vi vill lägga till en viktig dimension genom att särskilt fokusera på bildning och lyfta kulturens roll för att utveckla det goda samhället. Kulturen ska beröra, utveckla och vidga tanken, men också provocera och utmana.

Den här arbetsgruppens uppgift är att driva och utveckla Broderskapsrörelsens politik inom området.

Stadgegruppen
På kongressen diskuterades ett antal förslag till förändring av stadgarna. Kongressen beslutade att återremittera förslaget till förbundsstyrelsen, så denna grupp kommer att ges möjlighet att diskutera frågan närmare, och även att förankra sina diskussioner i grupper och distrikt inför nästa förbundskongress.

De viktigaste frågorna att ta ställning till är om vi ska förlänga kongressperioden från 2 till 4 år, och om och i så fall hur vi ska införa en ny beslutsnivå i förbundet som samlas mellan kongresser.

Read Full Post »

helga henschen om kultur

Idag i VF skriver Eva-Lena Gustavsson, ordförande för Värmlands Kristna socialdemokrater om att kristdemokraterna talar med kluven tunga.

”Kultur ger bättre hälsa” skriver Dan Kihlström (KD) i måndagens VF och refererar till ett intressant seminarium han deltagit i under Almedalsveckan i Visby. Samma vecka var jag och maken på ett annat intressant seminarium med Dans kollega i riksdagen, Chatrine Pålsson Ahlgren, KD politiker i socialutskottet. Hon talade inte lika varmt om kulturen, utan såg institutioner som bibliotek och badhus som lyxkonsumtion som kommuner gott kan undvara i dessa finanskrisens och lågkonjunkturens tider för att istället prioritera kärnverksamheter. Vi häpnade av hennes uttalande. Tyvärr gav seminariet inte möjligheter att diskutera detta vidare.

Bibliotek och badhus är verksamheter för alla åldrar och hela människan. Forskningen visar som Dan påpekar att det är verksamheter människor mår bra av, att det är hälsofrämjande och ger god livskvalitet. Detta i sig är gott också i ett långsiktigt perspektiv dels för den enskilde som för samhället eftersom hälsofrämjande arbete sparar pengar i ett långsiktigt perspektiv. Det om något borde vara vikiga bas/kärnverksamheter i den offentliga sektorn, det är inte lyxverksamheter utan självklarheter.

Så Dan Kihlström har något att jobba på i sitt eget parti och i alliansregeringen. Inte bara Chatrine Pålsson Ahlgren förvånade oss, partiledare Göran Hägglund (KD) förbryllade med sitt kulturella korståg i sitt Almedalstal som riktade sig mot teaterregissörer, kulturmänniskor och s k performance-vrål. Var detta en vägvisare för alliansregeringens kulturpolitik?

För inte bara Chatrine Pålsson Ahlgren verkar tycka kultur är lyx. Regeringen överväger nu av besparingsskäl på fullt allvar att stänga det klassiska svenska kulturhuset Centre Culturel Suédois i Paris. Planerna följer på tidigare planerade stängningar av de svenska generalkonsulaten i New York och i Los Angeles.

Centre Culturel Suédois har ungefär 100 000 besökare per år och är en unik inkörsport för svensk kulturell kreativitet till Frankrike, oavsett om vi talar om litteratur, konst, mode, film, design, foto eller arkitektur. Centrat har en stark ställning i Paris kulturliv och på helgerna närmast vallfärdar fransmänen till byggnaden för att ta del av utställningar och beskåda arkitekturen. Man har en imponerande, bred och omfattande verksamhet som ständigt pågår i huset – och många fransmän i alla åldrar som kommer dit för att gå kurser i svenska språket.

Jag har aldrig besökt vårt svenska kulturcentrum i Paris, men jag tycker ändå det är viktigt att verksamheten drivs vidare för dem som kan ta del av det som erbjuds där.

Nej, vi behöver inte vänta på mer forskning som bevis på att kultur är bra och hälsofrämjande. Vi behöver däremot värna om och utveckla våra kulturella mötesplatser både här hemma som ute i världen och då behövs en helt annan politik än den KD och Alliansregeringen visar på just nu.

Tänk om fantasi och konst inte alls är någon glasyr, utan den mänskliga upplevelsens urkälla? /Rollo May

Andra om kristdemokraterna: Varför det går så dåligt för kristdemokraterna (”att frukta tio Guds bud är ute – att frukta växhuseffekten är inne”), Orkar Alf i fem långa år? och Något för Hägglunds iPod.

Andra bloggare om , , , , , , , , ,

Teckning av Helga Henschen, mest känd för sina teckningar och var aktiv i KSF (Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening), Fredsrörelsen och Broderskapsrörelsen fram till sin död 2002. Ett av Helgas många visdomsord var ”Konsten är nödvändig för att hålla modet uppe”.

Read Full Post »

På ett välbesökt frukostseminarium i morse presenterade Socialdemokraterna i Stockholms jobbkommission sin rapport. Rapportens titel var ”En ny Stockholmsanda – för jobb och utveckling” och spelar mycket på det som brukar kallas ”Göteborgsandan”, det vill säga ett starkt samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionen samt det privata näringslivet.

Genom sju stycken K vill Socialdemokraterna bygga ett mer rättvis Stockholm som ska bli ”dubbelt så stort och dubbelt så grönt”. En miljon nya människor vill man ska flytta till Stockholm, något som skulle göra att man kan satsa på infrastruktur, utbyggd och välfungerande kollektivtrafik samt energisnålt byggande. De sju K:na är:

Kompetens, man vill skapa den bästa skolan och också motivera fler att läsa naturvetenskap och teknik.

Klimat, Stockholm ska bli mer klimatsmart och dubbelt så grönt, man vill också satsa mycket på företag inom miljöteknik samt att bygga energisnåla hus.

Kapital, för att utveckla staden och ge människor jobb krävs kapital i olika former. Man vill både göra Stockholm till Sveriges finansiella centrum genom att locka till sig finansiellt kapital och bygga vidare på det sociala kapitalet kring människors förmåga och intressen. Det vill man göra genom att satsa föreningslivet.

Kultur, man vill bygga vidare på Hjalmar Mehrs ord vid invigningen av Stockholms stadsteater ”Stockholms stadsteater skall ledas och verka så, att medborgarna i denna stad känner att teatern är deras, utgör en del av deras andliga liv, bildar en kristallisationspunkt för konstnärliga, intellektuella och moraliska strömningar i en stad som sjunger av kraft och liv”.

Kreativitet, man vill bygga en företagaranda i Stockholm eftersom man tror på devisen ”inga fler jobb – utan fler företag”.

Kommunikation, satsning på vägar och kollektivtrafik för bra kommunikationsmöjligheter i staden. Dessutom vill man bygga en bredbandslösning med gratis uppkoppling på alla offentliga platser i staden.

Och allt detta ska leda till det sjunde K:et, konkurrenskraft, en konkurrenskraft som gör Stockholm till en tillväxtmotor för hela Sverige.

Man slog också fast att det är viktigt att man stärker den lokala fackföreningsrörelsen för att skapa en bra konkurrens på lika villkor. Starka fackföreningar kan både kräva kollektivavtal och stävja en marknad med svartjobb. Men samtidigt vill man också satsa på ett trygghetssystem som fungerar också för småföretagare för att fler människor ska känna sig trygga nog att satsa på sina idéer.

Läs också Victor Harjus inlägg om frukostmötet samt dagens DN-debattartikel inför Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium. Läs också andra bloggares intressanta inlägg om , , , , , ,

Detta blogginlägg har också publicerats på Daniel Carlstedts finurliga tankar.

Read Full Post »

Jag var idag och lyssnade på när Thomas Östros presenterade Socialdemokraternas jobbpolitik under det socialdemokratiska ekonomiska seminariet i Almedalen. Det var en pigg Östros som ville bekämpa den moderatledda regeringens passiva arbetsmarknadsåtgärder. Ungdomsarbetslösheten var ett stående tema och Östros ville skrota regeringens så kallade ”jobbgaranti för ungdomar” och ersätta detta med en ”jobbstart för unga”. Ledordet var utbildning och att vi alltid måste erbjuda ungdomar aktiva vägar in i arbetslivet från dag ett.

Den nuvarande regeringens passiva inställning till den stigande arbetslösheten kanske bäst illustreras genom att deras egna beräkningar pekar på att 1 av 3 av de som nu blir arbetslösa inte kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Jag tror nästa val kommer att handla om vem som har bäst svar på människors framtidsdrömmar. Den socialdemokratiska framtidsdrömmen måste bestå av ett samhälle där ungdomar alltid ges nya chanser att vara en aktiv del av. Kanske har Östros inlägg i debatten sått ett frö till ett sådant samhälle. Det är i alla fall otänkbart för mig som socialdemokrat att bara stå och titta på medan den nuvarande regeringens passiva jobbpolitik fortskrider.

Läs mer om (S) ekonomiska seminarium här, här, här och här.

Read Full Post »

Older Posts »