Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘asyl migration & integration’ Category

Främlingsfientlighet uttrycks alltmer i termer av religionskritik. Europa är en kontinent som berömmer sig av demokrati och för att vi
respekterar mänskliga rättigheter. Men håller alla med om detta? Hur omfattande är islamofobin och antisemitismen idag i Sverige och i Europa?

Medverkande: Göran Rosenberg, debattör, Jonathan Leman, EXPO, Omar Mustafa, ordförande Islamiska förbundet, Anton Lannehag, ordförande Ungdom mot rasism samt Lena Andersson, debattör.
Moderator: Anna Ardin, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Se hela seminariet i efterhand här:
http://bambuser.com/v/2804658 (klicka på länken!)

Annonser

Read Full Post »

Migrationsverket fortsätter hävda att säkerhetssituationen i Syrien inte medför ett allmänt stopp för avvisningar och utvisningar dit. Detta trots att regimen nu till och med börjat använda bomber mot sin egen befolkning. Enligt flera människorättsorganisationer har mellan 3 500 och 4 400 personer fått sätta livet till i samband med demonstrationer i landet. President Bashar Al-Assad har inte genomfört några förbättringar avseende de mänskliga rättigheterna, trots löften om det. Istället har förtrycket ökat.

Att då Migrationsverket så sent som den 15 november kommenterar utvecklingen i Syrien med att i dagsläget finns det ”inte grund för ett generellt stopp för avvisningar och utvisningar till Syrien” är uppseendeväckande.

Vi vänder oss starkt mot Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i Syrien. Det är uppenbart att situationen i landet är sådan att några avvisningar dit inte kan verkställas, om man ska upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna och rätten för människor till skydd mot förföljelse. Det yttersta ansvaret för att Sverige bedriver en human flyktingpolitik åligger regeringen. Den har ett ansvar att se till att Migrationsverket inte kan skicka tillbaka asylsökande till ett land som befinner sig i väpnat konflikt.

Migrationsverket måste omedelbart ändra sin bedömning av säkerhetsläget i Syrien. Sverige ska ha en human flyktingpolitik. Avvisningar och utvisningar till Syrien måste omedelbart stoppas.

Uttalande antaget av förbundsstyrelsen den 19 november 2011

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tidigare agerat i frågan om utvisningar till Syrien. I september skrevs ett brev till Migrationsöverdomstolen. Enligt uppgift från Migrationsöverdomstolen har brevet handlagts och lagts till handlingarna.

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@trosolidaritet.se

Read Full Post »

Jag kom häromdagen tillbaka från Irak. Det land där några vise män för drygt 2000 år sedan startade en resa mot en stjärna. En resa som efter vissa förvecklingar förde dem till ett stall i Betlehem och mötet med den familj som skulle bli vår tideräknings första flyktingfamilj.

Jag var i norra Irak, men mötte en kaldeer från Baghdad. Hans visade bilder i sin mobiltelefon från lämningarna i den syrisk ortodoxa kyrkan där massakern på ett 50-tal människor skedde för någon vecka sedan. Den händelse som innebar att biskopar tog till orda och uppmanade sina medlemmar att lämna Baghdad och Irak. En fullständigt unik situation som jag inte kan minnas vi har haft en motsvarighet till.

I Erbil i norra Irak växer just nu den kristna stadsdelen Ankawa med stor kraft. Också de kristna eller blandade byarna i norr blir interna flyktingorter för kristna från Baghad, Mosul, Basra och andra städer där utsattheten är större. Till detta Irak har Migrationsverket fortsatt att skicka tillbaka kristna flyktingar. Det har fått Sveriges kristna råd att uttala:

Det är inte värdigt en human rättsstat att återsända människor till ett land där de riskerar förföljelse och hot till livet när den irakiska staten uppenbart är oförmögen att erbjuda dem skydd.

Regeringen har länge förhållit sig passiv och hänvisat till Migrationsverket. Efter kraftig kritik från FN.s flyktingorgan UNHCR ställdes visserligen en avvisning av kristna irakier in. Men bara tillfälligt.

Nu tar regeringen ett lite steg när man i regleringsbrevet till Migrationsverket vill att verket blir bättre på att skaffa kunskap om förhållande för personer från religiösa minoriteter som utvisas.

Även om det är för lite och för sent för dem som redan utvisats, tycks det ändå som om regeringen åtminstone lite grann låtit sig inspireras av julens glada budskap.

Nu krävs det att Migrationsverket tar vara på beskedet från regeringen och omedelbart stoppar avvisningar. Kunskap om de religiösa minoriteternas situation i Irak kan nämligen bara leda till en slutsats – inga fler avvisningar under nuvarande förhållanden.

Read Full Post »

I de flesta av västeuropas länder finns idag högerextrema och främlingsfientliga partier. I flertalet länder har det också lett till att de etablerade partierna, framför allt på högerkanten, anpassat sig till en aggressiv och främlingsfientlig politik. Så är situationen i Danmark, Holland, Belgien, Frankrike och Schweiz för att nämna några uppenbara exempel och som lett till slöjförbud, minaretförbud, massavvisningar eller hårdare asylregler.

Tyskland är ett av de få länder som ännu inte har ett främlingsfientligt högerextremt parti i förbundsdagen. Till del har detta med Tysklands historia att göra. Men Angela Merkels aggressiva utspel mot mångkulturalismen, invandringen och muslimer vid det tal hon höll i helgen för CDU-ungdomar visar att högerextrema åsikter kan gro även utan rasistiska partiers närvaro i parlamentet.

Merkels utspel var förmodligen en populistisk reaktion på ett uttalande i motsatt riktning som den tyske förbundspresidenten gjorde nyligen där han slog fast att islam är en tysk religion, vilket möttes med stor respekt och värme bland Tyskland alla muslimer. Men det skapade en del konvulsioner i Merkels konservativa kristdemokratiska led, vilket bidrog till hennes anmärkningsvärda utspel.

Merkels utspel ställer oss svenska socialdemokrater inför två omedelbara utmaningar. Den ena är att kraftigt öka ansträngningarna på Europanivå att få till en genomtänkt europeisk socialdemokratisk tolerant integrationspolitik. I många länder har socialdemokratin hittills undvikit att bli anfrätt av invandringsfientliga strömningar. I andra, som t ex Danmark, har man ryckts med. Men det saknas alltjämt en stark, genomtänkt och hållbar politik för att möta utmaningarna i det mångkulturella Europa. Den andra utmaningen handlar om vårt eget land. Kommer också vårt politiska landskap att drivas i främlingsfientlig riktning med Sverigedemokraterna i Riksdagen? Det finns goda förutsättningar för att kunna stå emot, men det kräver mod, en genomtänkt politik och förmåga till konstruktivt samarbete över blockgränserna.

Bytet av migrationsminister från Nyamko Sabuni till Erik Ullenhag har ökat förutsättningarna för blocköverskridande lösningar, att kunna rida spärr mot högerpopulismen och att skapa en hållbar integrationspolitik. Men det kräver att vi socialdemokrater tar dessa frågor på mycket större allvar än vi hittills gjort. Det innebär inte kravlöshet eller att blunda för de problem som följer i spåren av ett förändrat samhälle. Men det kräver en helt annan utgångspunkt, tvärtemot Merkels som talar om oss kristna tyskar och dem, muslimska invandrare. Utgångspunkten för en sådan politik måste vara den klassiskt socialdemokratiska

– strävan att bygga samhället nerifrån och upp. Det kräver insikten att här är inte svensk eller turk, kristen eller muslim, mörk eller ljus.

Om vi socialdemokrater erövrar förmågan att också se de nya svenskarna som oss, stärks förutsättningarna för att få integrationspolitiken på plats. Det skulle leda till nya och spännande politiska prioriteringar. Dessutom blir kravet ”Rör inte min kompis” trovärdigt.

Peter Weiderud, Förbundsordförande

Read Full Post »

Det var knökfullt på café Amalia när Rädda barnen höll seminarium med titeln Värdig väntan. Ett politiskt samtal om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Migrationsminister Tobias Billström (m), Fredrik Federley (c), Magdalena Streijffert (s) och Bodil Ceballos (mp) samt regeringens samordnare för ensamkommande flyktingbarn Björn Eriksson samtalade under ledning av Annika Hagström. Alla var – såklart – överens om att frågan är viktig, att mottagandet måste bli bättre och gå snabbare och att kommunerna måste ta sitt ansvar. Som ofta i politiska frågor som inte prioriteras jättehögt på partiernas egen dagordning, blir det tydligt att det för de närvarande politikerna handlar det i lika hög grad om att få de egna partikamraterna att prioritera deras fråga som att övertyga politiska motståndare och väljare. Fredrik Federley (c) uttryckte det krasst som att det här valet kommer att handla om makten, punkt slut, och hur mycket vi än hoppas på andra mjukare frågor så kommer regeringsfrågan och eventuellt ekonomin att totalt dominera fram till valet. Andra var lite mer förhoppningsfulla, men det blev ändå mer av förhoppningar och betoning av hur viktig frågan är, än konkreta löften från politikerna. Under en stor del av samtalet var det hög konsensusnivå (med några kängor åt ena och andra hållet), men lite mer skillnader kom fram emot slutet. Då utlovade Bodil Ceballos (mp) att göra barnkonventionen till svensk lag (vilket framkallade den enda spontana applåden), Magdalena Streijffert (s) betonade att de rödgröna har kommit överens om rad konkreta punkter för en mer human flykting- och asylpolitik medan Tobias Billström (m) menade att beslutstiderna sjunkit betydligt under alliansregeringen till skillnad från under tidigare s-regeringar.

Rädda barnen presenterade sina krav inför valet om att införa en 24-7-princip, att alla barn och unga som kommer ensamma till Sverige och söker asyl ska få en god man inom 24 timmar och en kommunplacering inom 7 dagar. Partierna var positiva men ville inte ge några bindande löften. Intressantast var nästan under diskussionen om hur man ska få fler gode män i kommunerna, och publiken tillfrågades om det fanns några gode män där. Några få fanns det, och de fick berätta lite om sig själva och varför de ställt upp. Även om det är viktigt att individer själva engagerar sig och gör en insats i högre grad så måste också politiska lösningar till.

Read Full Post »

Migranterna i världen motsvarar sammanlagt ett land av Brasiliens storlek. De summor de tillsammans skickar tillbaka till sina familjer är långt större än det samlade utvecklingsbiståndet i världen.

Drivkraften att flytta för att söka en bättre framtid för sig själv, sina barn och sina anhöriga har alltid varit stark. Några gör det för att komma undan förtryck, som Ulrika i Västergöl i Vilhelm Mobergs utvandrarna. De flesta gör det för att kunna ha bättre förutsättningar att bli mätta, som Karl-Oskar.

Vi har idag en migrationspolitik som i huvudsak arbetar mot denna kraft. Det har funnits en dörr till Europa – asyl i enlighet med Genevekonventionen. Kommer man in i den trånga dörren är det tänkt att man blir kvar för alltid.

Verkligheten ser annorlunda ut. De flesta vi migranter vill migrera för att jobba, tjäna pengar och läöra sig nya saker. Många vill därefter återvända till sina hemländer efter några år för att bidra till fortsatt utveckling och med sina nya erfarenheter.

En politik som arbetar med denna kraft skulle kunna ska en win-win-situation. Sverige och Europa behöver fler som arbetar för att klara våra välfärd och stora pensionsgrupper. Utvecklingsländerna har stora grupper som inte kanb erbjudas jobb och som söker nya utvecklingsmöjligheter.

Därför behöver vi söka vägar till mer av cirkulär migration och en väsentligt ökad öppenhet. Billströms öppenhet för att låta migranterna få ta med pensionsrättigheter och delar av de försäkringar de betalat till när de flyttar tillbaka är uttryck för ett sådant moderna synsätt.

Det kommer från en moderat minister, men jag hoppas att sakfrågan inte blir lidande av detta.

Read Full Post »

Kristna socialdemokrater startar distrikt i KronobergKronoberg är ett av de få distrikt där Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen inte är organiserade. Men nu ska det bli ändring på det!

Broderskapsrörelsen växer, och jag tror att det beror på att allt fler ser behovet av en aktiv kristen vänster i Sverige. Det är väldigt roligt att jag redan hittat fler som vill dra igång ett distrikt här, och jag tror att vi snart kommer hitta fler, säger Sara Fransson, baptist och socialdemokrat som bor i Växjö och som också sitter i ledningsgruppen för Ung Kristen Vänster. Jag kontaktade helt enkelt de enskilt anslutna medlemmarna i distriktet och frågade, och flera av dem var intresserade direkt, avslutar hon. 

Tillsammans har de nu gått ihop och kallar alla intresserade till möte. Onsdagen den 3 mars, klockan 18.30 samlas de för att föra en grundläggande diskussion kring förutsättningar, aktiveringsmöjligheter med mera. Platsen för mötet kommer att vara på Socialdemokraternas partiexpedition i Växjö som ligger på Liedbergsgatan 31, nära Kommunhuset.

Intresserade är varmt välkomna att meddela åsikter, viljor och andra idéer till Sara på mailadress sara.fransson@s-studenter.se eller ringa på 070-427 02 02.

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Read Full Post »

Older Posts »