Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘tidningen tro & politik’ Category

Lästips om vår nya tidning

Sverige är ett föregångsland, här finns ett samspel mellan samhälle och tro som gör mig alldeles varm i hjärtat, säger Somar Al Naher, en av de ledarskribenterna i den nya tidningen Tro & politik (som ersätter tidningen Broderskap).

Läs artikeln i Dagen!

Annonser

Read Full Post »

Tro & politik i täten för S förnyelse

Från och med nästa måndag kommer Tidningen Broderskap inte att ges ut som vanligt. Broderskap byter nämligen namn till Tro & politik. Förutom namnbyte innebär förändringen en breddning av tidningens innehåll.

Namnet Tro & politik är en kombination av Tidningen Broderskap – tro & politik (som grundades 1928) och tidningen Islam & politik (som kom ut som en bilaga till Broderskap under ramadan/valrörelsen).

– Tidningen Tro & politik bygger på samma värderingar som tidningen Broderskap gjorde, om frihet, jämlikhet och syskonskap, för skillnaderna i fråga om värderingar är mycket större inom varje religion än mellan religionerna, säger Ida Nilsing, chefredaktör för tidningen Tro & politik och fortsätter: det är ett naturligt steg för oss att tydligare inkludera fler religioner i vår bevakning eftersom det är så det troende Sverige har utvecklats.

– Broderskapsrörelsen vill vara i täten av socialdemokratins förnyelse. Vi vill skapa utrymme för en bredare debatt kring tro och politik eftersom vi tror att det är helt nödvändigt för den tid vi lever i, säger Lars G Linder, förbundssekreterare för broderskapsrörelsen.

Om förändringarna står det även att läsa i sista numret av Broderskap samt i KT och DagenLäs eller lyssna gärna på tidningen Islam och politik som inspirerade till förändringarna. Klicka här för att läsa mer om den nya tidningen eller för att prenumerera.

Foto: Ylva Säfvelin/AIBILD

Read Full Post »

Tidningen Islam & politik - nu som taltidning

Under ramadan gav broderskapsrörelsens nätverk för muslimska socialdemokrater ut ett nummer av tidningen Islam & politik, en tidning om religion, politik och kultur främst riktad till progressiva muslimer.

Tack vare Iris finns nu tidningen Islam & politik tillgänglig för alla dem som av olika skäl föredrar tal istället för text. I nuläget planeras inga fler nummer av Islam & politik.

Klicka här för att komma till ljudfilerna. Tidningen finns i pdf här.

Read Full Post »