Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘alkoholpolitik’

Socialdemokrater för tro och solidaritet avvisar det utredningsförslag som lämnats i utredningen om gårdsförsäljning (SOU 2010:98). Ett sådant förslag skulle äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet som är en grundbult i den svenska alkoholpolitiken.

Ordet monopol betyder att det bara finns en försäljare, i detta fall systembolaget. Om det uppstår en parallell butiksverksamhet upphör monopolet. Det finns inget ”lagom”-alternativ. Det är en fråga om tillgänglighet men också om att inte låta kommersiella intressen se möjligheter att locka människor till att köpa mera för att öka den egna vinsten och därmed spä på konsumtionen med oplanerade inköp.

Självklart är det viktigt att noga lyssna på både konsumenters och producenters intressen och synpunkter när det gäller servicen vid försäljning av alkohol. Mindre producenter som levererar närproducerat till en mindre lokal marknad måste givetvis få rimliga villkor. Men det måste ske inom ramen för den restriktiva alkoholpolitik och det detaljhandelsmonopol som gäller idag. Lokala producenter bör kunna ges bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet, t.ex. genom provsmakning och möjligheter till beställning direkt på gården – men utan att det underminerar detaljhandelsmonopolet.

Vi har mycket svårt att finna välgrundade och avgörande argument till att äventyra detaljhandelsmonopolet och öppna upp en mängd kranar, både i landsorten och i storstäderna.

Detaljhandelsmonopolet har ett brett stöd bland den svenska befolkningen. Att genomföra utredningens förslag skulle innebära ett grundskott mot detta.

Socialdemokrater för tro och solidaritet, samlade till kongress i
Uppsla 2011-06-17-19

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Annonser

Read Full Post »

Såhär trevligt hade vi på Broderskapsrörelsens och IOGT-NTO:s gemensamma alkoholfria mingel igår. Förutom själva minglandet pratade de två förbundsordförandena Peter Weiderud och Anna Carlstedt om vikten av en restriktiv alkoholpolitik och hur forskning visar att det som varit en traditionell svensk alkoholpolitik – begränsad tillgänglighet, skatter, osv – är det som fungerar för att minska alkoholens skadeverkningar och som många andra europeiska länder nu rör sig mot, medan Sverige rör sig i motsatt riktning.

[

]

Read Full Post »

Thomas Strand, ordförande för kristna socialdemokrater i riksdagen

Thomas Strand

Nu sviker Kristdemokraterna sina väljare igen. Det förslag till ny alkohollag som nyligen presenterades av Maria Larsson, KD, verkar ta större hänsyn till näringsintressen än till folkhälsan.

Förslaget har möts av hård kritik från nykterhetsrörelsen. Det är ganska uppenbart att önskan att ”modernisera” alkohollagstiftningen vägt tyngre än viljan att begränsa alkoholkonsumtionen.

Utredningen som föregått lagförslaget ville begränsa de nattöppna krogarnas rätt att servera alkohol till kl. 03.00. De vill inte KD och regeringen. Det är bara att beklaga eftersom vi vet att tillgång till alkohol vid extremt sena tider är en av förklaringarna till alkoholrelaterat våld.

Ett annat exempel på vad denna så kallade modernisering av alkohollagen kan leda till är att det öppnar upp för gårdsförsäljning av vin. Maria Larsson säger nu att denna fråga ska utredas. Det intressanta är vad två av hennes allianskollegor från Jönköpings län säger om detta. I en debattartikel i Jönköpings-Posten (27 jan) så skriver Helena Bouveng (M) och Annie Johansson (C) att de gläds över att regeringen nu i förslaget till en ny alkohollag vill ha en utredning ”för att se över hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EG-rätten, med ett fortsatt svenskt Systembolagsmonopol och utan negativa konsekvenser för folkhälsan”. Hela deras debattartikel handlar om att nu är det dags att tillåta gårdsförsäljning av vin. Och jag tror att deras hållning i frågan ger en ganska rättvis bild av den borgerliga regeringens hållning. Så det verkar som KD sviker igen.

Dessutom kommer en ny alkohollagstiftning att leda till ytterligare en mängd nya serveringstillstånd genom att även restauranger som endast erbjuder kall mat ska kunna få tillstånd att servera alkohol. Nykterhetsrörelsen är allvarligt oroade över att det då blir oerhört svårt för kommunerna att klara av tillsynen.

Jag kan bara konstatera att i denna fråga så är regeringens taburetter mer viktiga än att driva en restriktiv alkoholpolitik.

Thomas Strand
Ordförande för kristna socialdemokrater i riksdagen

Inlägget har tidigare publicerats på Thomas egen blogg. Nyheter om KD: 1, 2, 3, 4.

Read Full Post »

JesusJag fick en fråga från en medlem som jag tror är intressant för fler.

Hur kommer det sig att det finns ett etablerat kristet högerparti (KD) men inget kristet vänsterparti? Och varför pratar man så gott som alltid om den kristna högern? I grund och botten har jag lite svårt att förena Jesus budskap med högerideologin.

/Robert

Hej Robert,

Jag delar helt din syn att det borde vara svårt att förena god teologi med högerideologi. KD var från början ett försök att lyfta fram det man upplevde som kristenheten viktiga frågor i politiken, och var då en mix av höger och vänsterkrav – morgonbön i skolan. mot aborter, men också generös asyl, högt bistånd, mot vapenexport och restriktiv alkoholpolitik. Med åren har vänstertankarna suddats ut och KD blivit ett renodlat högerparti.

En annan viktig skillnad mellan oss är att vi som kristna socialdemokrater vill förverkliga de politiska tankar som vår tro inspirerar oss till i ett sekulärt parti – ett parti för alla. KD är idag närmast tvärtom. Man hävdar ett exklusivt kristet parti, men har istället tvättat bort tron som inspiration.

Jag tror inte på ett speciellt kristet vänsterparti. Jag tror att uppdraget är att vara lyhörd för vad evangeliet säger och söka på bästa sätt förverkliga detta i de sammanhang vi står, så brett som möjligt. Det innebär för mig att vara socialdemokrat. Inte för att s gör allt rätt, utan snarare för att där finns det möjligheter att nå bäst resultat i förhållande till de ideal jag har.

Huruvida man pratar gott eller inte om den kristna högern beror delvis på vilken församling man är i och de personer som är tongivande där. Broderskapsrörelsen har genom åren varit särskilt viktig som stöd för de enskilda kristna som känt sig marginaliserade i sina församlingar på grund av vänsterideal. Genom att söka stöd hos andra har man haft större möjlighet att påverka också andra.

Varma hälsningar
Peter

Andra som skriver om kristdemokraterna: ”om klimatforskningen skulle visa sig felaktig”, valet på lätt svenska, Peter Andersson, Flute-tankar, Loke, HD, Ewa Samuelsson, gemensamt avtal mot SD

Read Full Post »

Kristna har en positiv uppfattning om EU, enligt den senaste SOM-undersökningen. Det skriver statsvetaren Magnus Hagevi i Sändaren, och tippar att allianspartierna får flest kristna röster. Även Broderskap skriver om detta i senaste numret.

Hagevi fortsätter att beskriva att kristna riktat kritik mot EU för att bygga handelshinder mellan Europa och utvecklingsländerna söder om Europa och att kristna tystnat i denna kritik, i vårt EU-program lyfter vi dock särskilt detta som en allt jämt viktig fråga.

Den kritik som kristna riktar extra starkt mot EU rör alkoholpolitik, flyktingpolitik och socioekonomiska förhållanden. Kristna väljare i allmänhet och frikyrkliga i synnerhet vill inte sänka priset på alkoholdrycker eller tillåta försäljning av öl, vin och sprit i vanliga affärer.

Kristna är också mycket kritiska till förslag om att Sverige ska ta emot färre flyktingar och ger sitt stöd åt ett mångkulturellt samhälle.

So far, so good, en sammanfattning av broderskapsrörelsens politik skulle man kunna säga.

Men sen fortsätter han: kristna väljare tenderar att vara förhållandevis positiva till privatiseringar och marknadsekonomi. Dock verkar en relativt stor andel kristna vara mer negativ till att införa euro som valuta i Sverige jämfört med mer sekulära väljare. Och i politiska val tenderar kristna väljare att rösta borgerligt (dock inte på (M) och (SD)). Och där går vi inte med majoriteten av de kristna tydligen. Åtminstone inte enligt Hagevi.

Read Full Post »

De senaste dagarna har vi publicerat två bloggposter om viktiga EU-frågor, en om utrikes– och utvecklingspolitiken, om bland annat att EU borde få en kommissionär med ansvar för EU:s politik för global utveckling och en om säkerhetspolitiken, att vi vill se ett helt kärnvapenfritt Europa och minska EU:s export av vapen.

Vikten av att EU, som stormakt, för en progressiv utrikespolitik och säkerhetspolitik är två av de tio frågor vi tycker är allra viktigast inför EU-valet, där det verkligen spelar roll vad du röstar på!

I Dagen idag skriver Broderskaps kandidater till EU-parlamentet Åsa Westlund, Anna Hedh, Hillevi Larsson, Carina Hägg och Evin Cetin att de stödjer hela detta tio-punktsprogram!

Bland annat skriver de under på att alkoholpolitiken behöver bli mer restriktiv! Missbruket av alkohol kostar alldeles för mycket pengar och mänskligt lidande, i Sverige och i övriga EU. Vi måste helt enkelt ha en restriktiv politik.

Alkohol ska ses som en folkhälsopolitisk – inte näringspolitisk – fråga i hela EU. Skatten på alkohol skiljer sig kraftigt åt och är alldeles för låg i vissa länder. Det bidrar till ökad konsumtion även i Sverige! Vi vill se en hög minimiskatt på alkohol i hela EU och minskade införselkvoter. Det ska inte löna sig att importera privat och sälja illegalt.

Sveriges stolta alkoholpolitik kommer att fortsätta urvattnas om den bara är en svensk särlösning, men om vi får hela EU att se den som en folkhälsopolitisk fråga kan vi minska missbruket i hela Europa! Alkohol är inte mat och borde därför förstås inte behandlas som det, som det faktiskt görs idag!

De övriga sju punkterna är:
Flyktingpolitik: Alla ska ha rätt att få sina asylskäl prövade och det ska inte spela någon roll vilket EU-land man först kommer till för om man får rätt till skydd i Europa.

Miljöpolitik: EU måste minska sina egna utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, och måste som stormakt visa vägen till en hållbar utveckling.

Sociala rättigheter: Vi vill att EU ska föra en politik för minskade klyftor och för ett jämställt och socialt Europa.

Arbetsmarknads– och utbildningspolitik: Vi vill se en rättvis utbildnings- och arbetsmarknadspolitik där alla ses som resurser.

Familjepolitik: EU behöver gemensamma minimiregler för rätten till föräldraledighet, fri abort ska också vara en rättighet i hela Europa.

Handelspolitik: EU ska främja fattiga länders möjligheter att exportera till EU och ta sig ur sin fattigdom, för att nå dit måste stödet till europeiska jordbruksprodukter tas bort.

Konsumentpolitik: Vi vill se ett skarpare regelverk och en högre gemensam standard för vilka tillsatser som får finnas i vår mat.

Här finns flygblad och annat att ladda ner om ni själva vill kampanja.

I Dagen idag skriver Andreas Nilsson om att statsminister Reinfeldt inte har någon plan för dialog med kristna företrädare, men andra ord att han vägrar träffa religiösa företrädare, han skriver också om att Reinfeldt tycker att religion och politik ska hållas isär. Det är onekligen oroande att det är samma argument för att hålla troende borta från politiken, att inte beakta sådant som är av politisk vikt för religiösa människor. Vi har tidigare rapporterat att socialdemokratiska ledare historiskt har tagit det ansvaret, och att även Sahlin för en regelbunden dialog med företrädare för judiska, kristna och muslimska organisationer, tillsammans med oss i Broderskapsrörelsen.

Tänkte också passa på att presentera lite statistik över bloggens första månader av existens! Vi har haft totalt runt 8000 besökare sedan lanseringen i slutet av februari. I snitt 0,8 inlägg och 96 besökare per dag. Hitintills i maj ligger snittet dock på nära 200 besökare per dag och tendensen är att besökarantalet går upp från månad till månad.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

För en tid sedan presenterade Alkohollagsutredningen sitt förslag om förändringar i svensk alkoholpolitik. Därför pågår just nu förhandlingar bland de borgerliga regeringspartierna för att besluta om den framtida svenska alkoholpolitiken.

Vi hoppas att man inte inför så kallad gårdsförsäljning som bryggerierna vill se. Om lokala producenter får möjlighet sälja egentillverkade rusdrycker kommer vi att se en ökad tillgänglighet som kan leda till fler skador på grund av missbruk. Ett sånt förslag går inte heller att kombinera med systembolagets monopol, som vi tycker är viktigt att bevara!

På många håll säljs öl säljs till minderåriga, eftersom butikerna inte kollar legitimation tillräckligt bra. Ett lösningsförslag på detta skulle vara att införa tillståndsplikt för folkölsförsäljning. I dagsläget krävs inget sådant tillstånd och alltså kan inget tillstånd dras in om en butik inte hanterar till exempel ålderskontrollen på rätt sätt.

Vi hoppas att regeringen tar sitt ansvar och behåller vår restriktiva alkoholpolitik till för att värna barn och ungdomar i missbrukarhem, för att minska våldet i samhället och till skydd för folkhälsan.

Uttalande antaget av Skaraborgs kristna socialdemokraters distriktsårsmöte

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , ,

Read Full Post »