Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘alkoholtillstånd’

För några minuter sedan presenterades alkohollagsutredningen, och socialdemokraternas svar via Kent Härstedt finns alldeles strax här.

Vi välkomnar att den möjliga serveringstiden begränsas till klockan 3 och att det nu kommer krävas att det finns riktlinjer och tillsynsplaner i kommunerna, för att minska godtyckligheten och öka kontrollen av vilka som har utskänkningstillstånd. Att det införs en examination för dem som får nya serveringstillstånd är rimligt, om man inte kan alkohollagen är det svårt att vara ansvarig för att den uppfylls. Det är också bra att kravet på anmälan av att man säljer folköl blir obligatoriskt, i och med att böter eller fängelse i högst 6 månader kan utdömas, för den som inte anmäler att de säljer. Vi skulle dock gärna se att tillstånd ges först efter prövning, och förstås att det införs möjligheter att dra in dessa tillstånd. Om rätten till folkölsförsäljning missbrukas behöver det finnas sanktioner!

Vid vårt förra förbundsstyrelsemöte tog vi ett uttalande med önskemål till alkohollagsutredningen, där vi bland annat var oroliga för tillstånd till gårdsförsäljning. Men utredaren kommer fram till samma slutsats som vi! Förslaget om gårdsförsäljning skulle innebära problem i förhållande till detaljhandelsmonopolet (systembolaget). Det skulle bland annat innebära avsteg från principen att alkoholförsäljare förhåller sig opartiska till produkterna. Om lokala producenter skulle få möjlighet sälja egentillverkade alkoholprodukter kommer förstås också tillgängligheten på alkohol att öka. Att som utredaren säger att det ”inte skulle dra till sig missbrukare” på grund av att de lokala producenterna skulle sköta sin försäljning i natursköna miljöer (sic) är dock något vi inte ställer oss bakom. Problemet med gårdsförsäljning är inte bara EU’s regler, att Finland inte fått tillstånd att kombinera monopol med gårdsförsäljning, utan faktiskt också praktiska och konkreta. Gårdsförsäljning skulle öka tillgänglighet och därmed missbruk och social utslagning, vi är glada över att förbudet verkar bli kvar.

Att alkoholannonsers storlek minskas är bra, men vi tycker att det behövs ytterligare restriktioner i alkoholreklam, att vissa spritmässor ska tillåtas är till exempel ett steg i fel riktning i fråga om reklam för alkohol. Att hotellens roomservice ska få innehålla även alkohol ser vi inte behovet av.

Att stekbord och viss annan utrustning inte längre kommer att krävas för att få tillstånd till en restaurang (vilket kommenteras att sushi- och vegetariska restauranger får lättare att få tillstånd) tycker jag är en rimlig liberalisering. Bra att Anita Werner slår fast att man inte får bjuda ungdomar på alkohol – men märkligt att hon menar att det är ok om man inte kan se att det inte är skadligt. Hur ska man kunna se det? Vi vet ju att kontakt med och bruk av alkohol i tidiga åldrar tidigt ökar riskerna för framtida alkoholmissbruk.

Sammantaget har alkoholutredaren tagit mycket av det ansvar vi i Broderskapsrörelsen efterfrågade, mycket av den svenska restriktiva alkoholpolitiska linjen som Alkohollagsutredningen var satt att försvara ligger fast, även om det fortfarande finns saker kvar att göra. Gentemot EU finns också en lång rad frågor vi behöver fortsätta att arbeta för, till exempel minimiskatter och en minskning av de enorma införselkvoterna.

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , , , , . På Newsdesk: (S), Sveriges bryggerier, socialdep. Läs mer hos IOGT-NTO och UNF.

Annonser

Read Full Post »