Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Almedalen’

Frågan är inte om tro och politik hör ihop. Frågan är hur.
Hör tro och politik ihop? Efter politikerveckan i Visby är det tydligt att svaret oundvikligen är ja, och att frågan snarare är hur än om. På Sändarens, Hela Människans och Stadsmissionernas seminarier blev det tydligt att människor förväntar sig av kyrkorna att de ska ta samhällsansvar och kyrkorna förväntar sig av samhället att det inte ska lämpa över statens ansvar på kyrkorna.
Frank Åkerman, generalsekreterare Hela Människan, efterlyste ett djupare engagemang för dem som lever i en utsatt livssituation från både samhället, kyrkfolket och politikerna. Marika Markowitz, direktor för Stockholms Stadsmission berättade att allt fler nekas hjälp hos socialtjänsten och söker sig till dem för att överleva. Det finns Stockholmsförsamlingar där fonderna håller på att ta slut för att allt fler får avslag av socialtjänsten och vänder sig till kyrkan. Senaste exemplet är Enskede-Årsta som omskrivits av Svenska Dagbladet. Marika Markowitz pekade på systemfelet att det inte i första hand är kyrkornas uppgift att sörja för människors överlevnad.

Svarar man ja på frågan om tro och politik hänger ihop, bör man också ta sitt ansvar för att samhället utvecklas med Jesu barmhärtighet och kärlek som grund. Ett elegant sätt att uttrycka sig valde Mats Lindgren, VD för Kairos Future vid Gemensam framtids och Sändarens seminarium: ”Kyrkan ska inte ägna sig åt politik men åt politisk handling”.

Men vem är kyrkan? Vem är det som förväntas agera i samhällsdebatten? Ett engagemang för människor som lever under utsatta livsvillkor är grundläggande. Det är också rimligt att kyrkans ledare står upp för ett barmhärtigt förhållningssätt och ”pekar på systemfelen” när människor slås ut.
Ett ännu starkare sätt att agera är att rusta de enskilda medlemmarna att ta eget samhällsansvar på det sätt de finner lämpligt. Det är möjligt genom att stimulera till reflektion och analys också utöver det individuella perspektivet.

Det kräver att kyrkan i en djupare analys drar slutsatser av evangeliet och står för det hon tror på, barmhärtighet, omtanke, solidaritet och ansvar. Både kristna emellan och i hela samhället. Likaväl vid seminarier och konferenser som i söndagens predikningar och det vardagliga församlingslivet.

Ingen utom Gud äger sanningen. Vår uppgift är att söka den. Var och en får vi tolka vår samtid i ljuset av Jesu kärlek. Att genom fördjupad analys och reflektion rusta kyrkomedlemmarna att delta i samhällsutvecklingen är en nödvändighet för en trovärdig kyrka som vill ägna sig åt politisk handling men inte åt politik.

Cecilia Dalman Eek
Vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Också publicerad i Sändaren den 26/7 2012

Annonser

Read Full Post »

I maj 2010 stoppades Ship to Gaza på internationellt vatten på väg för att bryta den olagliga blockaden av Gaza. Världen protesterade mot Israels våld, men världen ger samtidigt ännu sitt tysta medgivande till Israels blockad av Gaza. Hur kan blockaden hävas? Vad gör politiker, du och jag?

Medverkande: Mattias Gardell, talesperson Ship to Gaza och professor i religionshistoria, Dror Feiler, talesperson Ship to Gaza samt konstnär och musiker, Viktoria Strand, talesperson Ship to Gaza och överläkare, Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) och Viola Furubjelke, fd ordförande (S) för Riksdagens utrikesutskott.
Moderator: Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet samt professor i statskunskap.

Se hela seminariet i efterhand här:

Detta var det sista seminariet från årets Almedalsvecka som förbundet genomförde.

Read Full Post »

Främlingsfientlighet uttrycks alltmer i termer av religionskritik. Europa är en kontinent som berömmer sig av demokrati och för att vi
respekterar mänskliga rättigheter. Men håller alla med om detta? Hur omfattande är islamofobin och antisemitismen idag i Sverige och i Europa?

Medverkande: Göran Rosenberg, debattör, Jonathan Leman, EXPO, Omar Mustafa, ordförande Islamiska förbundet, Anton Lannehag, ordförande Ungdom mot rasism samt Lena Andersson, debattör.
Moderator: Anna Ardin, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Se hela seminariet i efterhand här:
http://bambuser.com/v/2804658 (klicka på länken!)

Read Full Post »

Afrikas historia, i vart fall de sista två hundra åren, rymmer mycket tragik. Hur ser framtiden ut? Är Afrika, som många tror, nästa tillväxt-kontinent? Kommer detta att kunna ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt?
Denna fråga diskuterades vid ett seminarium under årets Almedalsvecka.
Medverkade på seminariet gjorde: Joe Frans, fd riksdagsledamot (S) aktiv i AWEPA, Socialdemokrater för tro och solidaritet och Pär Granstedt, fd riksdagsledamot (C) aktiv i AWEPA, Bodil Ceballos, riksdagsledamot (MP), Carina Hägg, riksdagsledamot (S) samt Håkan Hedberg, VD VVS-företaget COMFORT
Moderator: Gabi Winai, PhD, fd professor i Dar es Salaam samt EU-tjänsteman i Kigali, Rwanda, Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Här kan du se hela seminariet i efterhand:


Vi kommer att lägga ut veckans övriga seminarier här på bloggen under veckan, för att så många som möjligt ska kunna få del av de aktiviteter förbundet genomförde under årets Almedalsvecka

Read Full Post »

Konflikten i Cypern har resulterat i en mer än 40 år lång ockupation. Religion hävdas ofta vara utgångspunkten för konflikten och orsaken till motsättningarna.

Socialdemokrater för tro och solidaritet driver ett projekt på Cypern med målet att religionen ska fungera som konfliktlösare. Under Almedalsveckan 2012 genomfördes ett seminarium, där de hittillsvarande erfarenheterna från projektet presenteras. Seminariet är på engelska, och kan i efterhand ses här:

 

Vi kommer att lägga ut veckans övriga seminarier här på bloggen under veckan, för att så många som möjligt ska kunna få del av de aktiviteter förbundet genomförde under årets Almedalsvecka

Read Full Post »

Den svenska vapenexporten till bla Egypten och Tunisien var inte lika het som i januari/februari, men satte ändå avtryck under Almedalsveckan. Det ordnades flera seminarier, det kom ganska många deltagare samtidigt som en väsentlig del av landets försvars- och utrikespolitiker fick svara på kritiska frågor.

Beskeden hade vi ofta hört förut, men det blev ibland lite tydligare. Anne Linde, S, ansåg det var fel när S-regeringen 2005 tecknade avtal med Saudiarabien om försäljning av krigsmateriel och de följdleveranser som fortfarande rullar på. Linde ansåg också Pakistan vara ett så instabilt land att vapenexport inte bör vara aktuell, undantaget sådant som minröjningsmaskiner vilka tydligen klassas som krigsmateriel.

Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, stödde demokratikriterium i vapenexporten, men menade att man också borde se till helheten som samstämmigheten med Politik för Global Utveckling (PGU) inklusive kränkningar av Mänskliga Rättigheter.

Caroline liksom Allan Widman, riksdagsledamot, Fp, vill också öka transparensen kring vapenexporten vilket tex USA gjort, bla för att möjliggöra en bättre diskussion. Widman vill även slopa exportkreditstödet som ibland ges i samband med vapenexport, främst till diktaturer.

Det blir spännande att följa den fortsatta diskussionen då partierna funderar kring hur krigsmateriellagstiftningen ska se ut. Om det blir en mindre justering med en lösare formulering som försvårar export till diktaturer, ett tydligt demokratikriterium eller en större förändring som stärker skrivningar om MR och ger en större öppenhet.

Bollen ligger hos regeringen som ska presentera ett konkret förslag, men vi behöver vara aktiva i debatten och beredda att ligga på så frågan inte ”glöms bort”. Här kan du göra skillnad, genom att skriva under och samla in namn till www.demokratikriterium.nu, men också prata med din riksdagsledamot, skriva insändare med mera.

Låt oss kämpa på med detta ett tag till så kan vi tillsammans göra världen mer säker och fredlig. Ett tydligt demokratikriterium skulle vara en viktig framgång.

Klas Corbelius

Read Full Post »

Vad var det viktigaste som hände i Almedalen 2010? Det var många utspel, jippon och aktioner, men jag tror ändå att det som kan få störst betydelse för framtiden var det som hände kring de rödgröna och Mona Sahlin.

Sedan Mona valdes till partiordförande har det varit rådslag, byggande av laget och interna diskussioner. Monas mer öppna och lyssnande ledarstil var i stark kontrast med Göran Perssons och det tog ett tag innan folk vande sig.

Det samarbete som funnits med Mp och V har tagits till en ny nivå och man går nu fram som gemensamt regeringsalternativ. Mycket har hänt på kort tid, men något har saknats. Samarbetet har välsignats av partistrateger och partiledningar, men aldrig riktigt gått hem i en bredare krets. Tills nu.

Torsdagen var verkligen, som Almedalens egen dagstidning Resumé, skrev ”ödesdagen”. 73 dagar före valet och opinionsmätningar som visade på ett närmast dött lopp behövde Mona samla hela den rödgröna rörelsen för att verkligen stå på tårna och kämpa ända in i kaklet.

Talet fokuserade på vad Mona och de rödgröna vill göra om vi vinner valet. Tonen sattes redan från början med bla: ”Vi ska alla välja ett parti. Men vad vi i grunden väljer är något mycket större: Vi väljer den dröm som ska vara vår gemensamma, den som ska bygga landet för framtiden.” Sedan följde ett mycket starkt försvar för välfärdsstaten, att jämlikhet är bra för alla och hur det kan bli bättre.

Talet handlade nästan bara om den egna politiken och de få gånger andra partier nämndes var det sakligt och för att tydliggöra skillnaden. Mona tog också, i motsats till, Fredrik Reinfeldt upp utrikespolitiken, hade referenser till Palme och Carlsson samt utstrålade glädje, självförtroende och stort engagemang.

Mona lyckades. Vilket märktes på eftersnacket hos partifolk och allmänhet och på medias positiva reaktioner, t ex fick Mona Sahlin 3,3 i betyg av den panel av drygt 120 opinionsbildare som bedömt alla partiledares tal och det är bara Fredrik Reinfeldt som fått högre och då bara en tiondel.

Det märktes också bland röster som tidigare varit kritiska mot S. På fredagens seminarium där Tvärdrag, Socialistisk Debatt och Cogito presenterade boken ”Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras” fick de medverkande också förklara varför de ville ha Mona Sahlin som statsminister och lovorden haglade. Aron Etzler, chefredaktör för Flamman, sa: ”Fredrik Reinfeldt ser ut som en statsman, jag vill ha någon [underförstått Mona Sahlin] som är det.”

Det rödgröna samarbetet är också på riktigt och inte bara ett PR-grepp. Det har växt fram genom allt närmare samarbeten sedan 1998, finns i många kommuner och landsting och gjort att allt fler från de olika partierna lärt känna varandra och insett att vi har mycket gemensamt. På en fråga om vad som händer med det rödgröna samarbetet vid en valförlust sa Maria Ferm, språkrör för Grön Ungdom: ”Vi är rödgröna och det är vi även då.”

Almedalen 2010 blev de rödgrönas ”badtunna i Högfors”, tillfället då bilden sattes av det rödgröna samarbetet som något mer än ett tvångsäktenskap, som något som är det bästa för Sverige. Om något från denna vecka borde skrivas in i historieböckerna så är det kröningen av Mona Sahlin som de rödgrönas verkliga ledare, inte bara något som partistyrelser beslutat, utan något som tagits emot av gräsrötter, valarbetare, media och en stor allmänhet.

Read Full Post »

Older Posts »