Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Anders Borg’

Anders Borg, finansminister

Anders Borg, finansminister

Idag lämnade Thomas Strand, ordförande för broderskaparna i riksdagen och ledamot av broderskapsrörelsens förbundsstyrelse in en skriftlig fråga, en så kallad interpellation, till finansminister Anders Borg:

Pensionärsskatten utgör en social orättvisa. Den som arbetat hårt och gjort rätt för sig är väl värd goda ekonomiska villkor som pensionär. För de flesta synes det då märkligt att skatten ska vara högre jämfört med då man yrkesarbetade.

Knappt en femtedel av invånarna i Jönköpings län är ålderspensionärer dvs. ca 63 000. Kvinnorna är i majoritet, av de över 80 år är drygt 12 000 kvinnor och 7 000 män. I Jönköpings län har ca 18 000 personer sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), av dessa är 11 000 kvinnor och 7 000 män. Pensionärsskatten handlar med andra ord inte bara om rättvisa utan också om jämställdhet, statsrådets skattepolitik har försämrat även denna. Som yrkesarbetande har de flesta kvinnor lägre lön än män, som pensionärer får fler kvinnor än män betala en högre skatt.

Nästa år får pensionärerna sänkningar av sina pensioner. Den skatteskillnad som statsrådet skapat mellan yrkesarbetande och pensionärer kommer då att upplevas än mer orättfärdig och stötande.

Inom kristendomen finns en stark strömning av att bekämpa orättvisor och att verka för att de sämst ställda ska få bättre villkor. Ur ett människosynsperspektiv är det märkligt att bestraffa våra äldre med högre skatt, i synnerhet när deras pensionsinkomster minskar.

Mina frågor till finansministern är:

Avser finansministern att verka för att skillnaden i beskattning mellan yrkesarbetande och pensionärer tas bort?

Avser finansministern vidta några särskilda åtgärder utifrån att förvärvsavdraget, enligt vad som anförs ovan, bidrar till att vidga skillnaden mellan mäns och kvinnors ekonomiska villkor som pensionärer?

Interpellationen finns även här.

Läs också Helle Kleins 4 punkter för framtidens S, PRO demonstrerar mot pensionärsskatten och Folksam hyr in vakter för att skydda sig mot uppretade pensionärer.

Annonser

Read Full Post »

En kommentar till det så kallade stödpaketet.

Regeringen kan inte släppa oppositionsfasonerna – de skriver hellre på DN debatt än de fattar beslut. Idag skriver de att sju miljoner ska gå till kommunsektorn nästa år. Dubbelt så mycket, 14 miljiarder, behövs enligt regerigens egen myndighet, Konjunkturinstitutet, KI, annars hotar massuppsägningar. Sveriges kommuner och landsting, SKL, är lite mera försiktiga i sin bedömning och säger 11 miljarder. Men det är ändå för lite och för sent. Och året därefter blir det inga sju miljoner – då blir det bara fem. En MINSKNING som man i DN försöker framställa som en ökning. Det gäller att veta hur man ska läsa.

”Är det OK att kommunerna måste säga upp folk och skära i välfärden?” frågar allt fler, till och med journalister. ”Kommunerna får prioritera” säger Littorin, Reinfeldt och Borg. Jo, det blir de tvungna att göra. De måste prioritera bort lärare, äldreomsorgspersonal, förskollärare och många viktiga välfärdsverksamheter. Det betyder att regeringen tycker det är OK med massuppsägningar och radikalt mindre omfattning och kvalitet i välfärden som följd. De bevärdigar inte ens detta faktum med en kommentar.

Under de senaste åren har det gått bra för Sverige. Nya jobb har skapats som kommit dem till del som tidigare stått utanför arbetsmarknaden. Samhällsutvecklingen har varit positiv och kommit nya grupper till del, ungdomar, kvinnor och invandrargrupper. Men nu går det illa igen och regeringen tycker sig inte ens behöva kommentera det hela på ett seriöst sätt. Varje månad ökar antalet varslade i Västsverige med 4000 personer just nu. Om ett år är deras situation akut, om ett och ett halvt år kan de inte försörja sin familj. Vad det betyder har vi svårt att bilda oss en uppfattning om men svårt blir det. Och regeringen tycker att kommunerna ska prioritera. Ja käre Jesus, det kommer de att få göra.

Läs också Lennart Holmlund som skriver att regeringen slaktar den generella välfärdspolitiken, 250.000 jobb ska bort innan 2010, Flummaren Reinfeldt drömmer om skattesänkningar på lånade pengar av Nina Drakfors och Inte en enda krona till kommuner och landsting 2009 av Thomas Hartman. Peter Andersson har kommenterat det där andra på ”Det började som en skakning på nedre däck”…socialdemokratins sjönöd eller haveri för politisk journalistik?.

Inlägget finns även på min egen blogg /Cecilia Dalman Eek.

Read Full Post »

Krisen har drabbat sverige hårt och särskilt fordonsindustrin i västsverige. Regeringen skulle kunna visa handlingskraft genom att underlätta utbildning och utveckling för dem som hotas av varsel för att stärka konkurrenskraften och förbättra utgångsläget för Sverige. Men istället talar regeringen illa om nationellt viktiga kunskapscentra, exempelvis SAAB, och ställer orimligt hårda krav som omöjliggör för företag att få del av stöd- och utvecklingsinsatser för företaget och de anställda. De brutala försämringarna i a-kassan kan tvinga en arbetslös att leva på halva sin lön. Medan svenska metallarbetare bidrar till att rida ut krisen, avfärdar Reinfelt alla förslag om insatser för svenska företag med argumentet att ”våra gemensamma resurser ska gå till skola, vård och omsorg”.

Därför är det obegripligt när Reinfeldt och den moderatledda alliansen nu sviker sin utfästelse om förstärkningar för välfärden i kommuner och landsting. Anders Borgs löfte om att återkomma i budgetpropositionen med stöd till kommunerna har visat sig bara vara luft. Uppsägningar och kvalitetsförsämringar i skolan, vården och omsorgen kommer att bli följden – Sveriges kommuner och landsting beräknar att 15.000 måste sägas upp.

Sedan sommaren förra året har prognoserna för skatteintäkter fått skrivas ner i omgångar. De ökade intäkter kommunerna räknade med sommaren 2009 finns inte längre och regeringen låtsas som om det inte får konsekvenser. Det är ett svek mot dem som behöver hjälp i skolan, mot de sjuka och dem som behöver omsorg. Den borgerliga alliansen drar sig inte för att försämra välfärden nu när den behövs som allra mest. Genom att inte ge något extra stöd till kommunerna i år visar regeringen att man utan vidare accepterar den kvalitetsförsämring det innebär att säga upp 15.000 anställda i välfärden. Borgarna drar sig inte för att öka på köer i vården, öka skillnaderna i skolan och försämra kvaliteten i omsorgen om barnen och de äldre. De drar sig inte för att försämra välfärden just när den behövs som allra bäst.

Istället för att ta ansvar raljerar Reinfeldt med att socialdemokraterna ”vill köra de offentliga finanserna i diket”. Det är han som håller på att köra Sverige i diket genom en oklok krispolitik och en medveten omfördelning av våra gemensamma tillgångar. De som redan har det bra får mer i plånboken genom historiska skattesänkningar. De som har det sämre ställt, pensionärer, arbetslösa och sjuka, får betala för krisen och acceptera försämringar i välfärden. Reinfeldt och hans allians står redan i diket och hans regering har soppatorsk. De kommer inte längre och har redan börjat skylla ifrån sej.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »