Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘barn’

År 2006 gick den borgerliga alliansen till val på att avskaffa utanförskapet. Idag, tre år senare och ett år kvar till valet, har utanförskapet inte minskat utan ökat. Det handlar inte bara om de 50 000 svenskar som kommer att utförsäkras ur sjukförsäkringssystemen inom en snar framtid eller den halva miljon människor som står utan arbete, utan vi ser också en snabb ökning av den yttersta formen av utanförskap – hemlösheten. Ungefär 19 000 är hemlösa i Sverige i dag enligt Socialstyrelsen, människor som förlorat sitt hem, sin trygghet och sin mänskliga värdighet.

Studier visar att många hemlösa har en hälsostatus som fanns i befolkningen vid sekelskiftet 1900. Mest drabbas barnen och de unga i vårt samhälle. Enligt Kronofogdemyndighetens statistik för 2008 var 718 barn berörda av vräkning. Det här är en konsekvens av en politik som ställer människor utanför trygghetssystemen och låter de utsatta falla igenom de allt större maskorna i välfärdens skyddsnät. Det är ett misslyckande för samhället när barnfamiljer vräks. Det är inte värdigt att barn blir hemlösa i Sverige i dag.

Vi Kristna Socialdemokrater, Broderskapsrörelsen, som är samlade till kongress i Malmö, anser att ansträngningarna för att värna sammanhållningen i samhället måste öka. För detta krävs en politik för social och ekonomisk rättvisa, inte regeringens hårda och osolidariska politik. Vi är särskilt besvikna på Folkpartiet med sin socialliberala tradition och Kristdemokraterna med sin engagerade familjepolitik. Det engagemang för de utsatta som de tidigare delade med oss i Broderskapsrörelsen har idag ersatts av en politik som tycks inspirerad av ett förakt för svaghet.

Mot regeringens politik vill vi ställa en nollvision för hemlöshet och ett stopp för vräkningar av barnfamiljer.

Detta uttalande antogs av Broderskapsrörelsens förbundskongress den 2 augusti 2009

Annonser

Read Full Post »

Jesus älskar alla barnen

Gotland är ett av de två distrikt i Sverige där det inte finns en broderskapsgrupp. Men under Almedalen träffade vi flera intresserade av att vara med och återstarta! Inte minst finns det folk inom SSU på Gotland som tänker som vi. Här ovan syns SSU:s informationsbod och deras allianskubb. Målet är att sänka kungen med hjälp av stavarna ”solidaritet”, ”rättvisa” och så vidare. Tillsammans tror vi att vi kommer lyckas.

Read Full Post »

Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land, detta land är ett regn och en pöl

Så inleds Beppe Wolgers och Olle Adolfssons älskade visa om visionen av hur en värld skulle kunna ha ett barnperspektiv där barnens föreställningsvärld är i centrum. Visan avslutas med stroferna

Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem. Alla är barn, och dom tillhör det gåtfulla folket.

Visan är ganska så provocerande egentligen, för vi står mycket långt från den drömmen. Drömmen om att inget ska tas ifrån dem, barnen. Den senaste tiden har det kommit flera larmrapporter om barnens livsvillkor i vårt land. Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterade förra veckan en rapport om hur långt Sverige har kommit i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i ett möte med FN:s barnrättskommitté i Genève.

Barnkonventionen fyller 20 år i år men har ännu inte fått ett ordentligt genomslag i det svenska samhället, påpekar Fredrik Malmberg.

Rädda Barnen presenterade nyligen en rapport om att allt fler barn lever i fattigdom i Sverige. Här om kvällen tog Sverker Olofsson upp i sitt TV-program PLUS att otroligt många ungdomar skuldsätts när de fyller 18 år på grund av sina föräldrars dåliga ekonomi. Det anmärkningsvärda i detta är att det är myndigheter som driver processer mot dessa ungdomar. Ett förhållande som helst strider mot föräldrabalken och barnkonventionen!

Vart tog arbetet med att införa barnkonventionen vägen? Flera kommuner och landsting började stort med att föra in barnbokslut i sina verksamheter, men vad hände sen? Hälften av Sveriges socialtjänstförvaltningar saknar ett barnperspektiv och bara några få landsting arbetar med att analysera konsekvenserna för barn och unga innan de fattar beslut som rör den här gruppen. För en myndighet som Kronofogdemyndigheten borde det vara självklart att ha ett barnperspektiv.

I mitt tidigare arbete som Personligt Ombud hjälpte jag en familj med att överklaga kronofogdemyndighetens beslut om vräkning. I sitt beslut hänvisade de till prejudikat som inte var relevanta i ärendet överhuvudtaget. Eftersom det fanns ett barn med autism i familjen med särskilda behov så hänvisade jag till barnkonventionen och barnets egna rättigheter. Handläggaren blev tyst och mycket förvånad. Det hade de inte tänkt på överhuvudtaget men gav mig då goda råd i hur jag skulle skriva och argumentera i saken. Familjen fick rätt, utifrån det för myndigheten nya perspektivet. Hur man sedan implementerat barnkonventionen i sitt vidare arbetet förtäljer inte denna historia. Men självklart ska alla myndigheter ha barnkonventionen som en grundpelare i sina verksamheter. Hur gick det då med vräkningen? Jo det gick bra till slut, det blev ingen vräkning.

Vad gör regeringen för att synliggöra barns behov? Inget verkar det som. Finns det några konsekvensanalyser som pekar på vad som händer med barnen och ungdomarna nu när regeringen slår sönder trygghetssystemen i landet och en massarbetslöshet står för dörren. Är det någon som hört närlingslivsminster Maud Olofsson eller någon av de andra ministrarna tala om barnens situation i finanskrisens spår?

I maj 2006 la vi i Broderskapsrörelsen fram rapporten Vilka är de utsatta? – perspektiv på svensk välfärd av Gunvall Grip. Rapporten har två-tre år på nacken nu men är trots det tyvärr fortfarande aktuell. Trots Sveriges höga internationella välfärdsstatus så finns det fortfarande utsatta grupper människor i Sverige och de är inte enstaka eller få utan många. Utsattheten kan preciseras på flera sätt och det är det vår rapport försöker synliggöra.

Utsattheten påverkar inte minst barnen och ungdomarna. Växer man upp i en familj präglad av den här utsattheten har man större risk att dö, större risk för psykiatrisks sjukdom, självmordsförsök, skador av yttre våld och alkohol- eller narkotikarelaterad sjukdom jämfört med barn och ungdomar till föräldrar som kan anses leva i tillfredställande förhållanden.

Det är många enskilda, kyrkor och organisationer som Rädda Barnen, Bris och Barnombudsmannen som arbetar aktivt med att synliggöra och hjälpa på olika sätt. Det är bra, men det behövs mycket mera av detta! Mycket återstår att göra, vår välfärd har sina brister men vårt samhälle har också stora möjligheter att göra något åt de brister vi ser om bara politisk vilja finns.

Så glöm inte bort att alla är dom barn, och dom tillhör det gåtfulla folket!

Eva-Lena Gustavsson
Socialpolitiskt ansvarig
Broderskaprörelsens förbundsstyrelse

Etiketter:, , , , , , , , ,

Read Full Post »