Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘befrielse’

”S är en befrielserörelse, inte ett tillväxtparti”, dundrade David Eklind, facklig ombudsman på ett av många seminarier i Almedalen. Det är en formulering som fastnat. När jag skrev det på facebook reagerade en partivän och fd ordförande i SSU. Han skrev: ”Men om vi inte har tillväxt kommer klimathotet bli verklighet. Det är ju tack vare teknisk utveckling och nya arbetsmetoder som vi kan göra något åt saken.”

Tillväxten har kommit att bli en helig ko och central för socialdemokratisk politik. Så är också den officiella valsloganen ”tillväxt sedan 1889”. Det är inte så konstigt då tillväxten gjort det möjligt att bygga upp folkhemmet med dess rättvisa fördelning och generella välfärd som gjort Sverige till ett av världens mest jämlika länder. Det som varit väldigt bra riskerar dock att bli ett problem idag.

En viktig skillnad är att då gick mycket av tillväxten till offentlig konsumtion, till att bygga upp vården, skolan och omsorgen. Idag, vilket förstärkts av alliansens skattesänkningar, går mycket till privat konsumtion. Mycket av den konsumtionen sker på ett sätt som tär på klimatet och innebär orättfärdiga arbetsvillkor för många i syd. Det är inte alltid den offentliga konsumtionen är mer hållbar, men här kan vi lättare ställa politiska krav och ändra detta.

Synen på tillväxt handlar dock om något viktigare, om bilden av vårt parti och vad det är vi vill. Tillväxten har varit ett medel i arbetet att befria arbetarna. När fackföreningsrörelsen bildade partiet på 1800-talet ägde brukspatronen bruket, bostäderna och butiken. Facket organiserade arbetarna som även startade Riksbyggen och Konsum (numera Coop).

Tillväxten är ett medel, av flera, men målet är befrielse. Klyftorna mellan fattiga och rika ska minskas rejält, demokratin utvidgas till att även gälla arbetsplatserna, fler arbetare ges möjlighet att läsa på universitet och högskola. Alla, även den som har arbetslösa föräldrar ska kunna förverkliga sig. Och så behöver klimathotet mötas offensivt då det annars kommer att begränsa våra liv oerhört.

Annonser

Read Full Post »