Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘böcker’

Broderskapsrörelsen utökar sin bokförsäljning

Broderskapsrörelsen utökar sin bokförsäljning med flera nya böcker. Följande böcker kan nu beställas till reducerade priser på vår hemsida.

En hjälpande hand – en seriebok om vapenexport
En hjälpande hand är en dokumentär serieroman om svensk vapenexport. Det är verkligheten baserad på fiktion. I boken får du följa Zven Johansson som bluffar sig fram i vapenindustrin. Från idé till massförstörelsevapen. Från Karlskoga till Bangalore. Det är en resa som förklarar hur svensk vapenexport och den globala vapenmarknaden fungerar. 
Häftad. 120 kr inklusive porto.
Beställer du 10 böcker eller fler betalar du 100 kr/st.

Rättvisa och samhällsansvar
Sveriges Kristna Socialdemokraters vagga stod i Örebro län, precis som tidningen Broderskaps. Harald Lundberg tecknar här Örebrodistriktets historia från tillkomsten för 75 år sedan fram till dagens datum.
Häftad. 100 kr inklusive porto.

I vänliga rebellers sällskap
Av Pelle Strindlund och Annika Spalde.
Konfrontation med förtrycket och ömhet för alla – det är en livshållning som evangeliernas Jesus anvisar och som förvaltas av vår tids vänliga rebeller. ”Att praktisera ickevåld är ett sätt att vara kristen”, hävdar författarna i denna bok. ”Istället för att bara uttrycka vårt missnöje med orättvisor bör vi aktivt ingripa mot dem. Också när det innebär att vi måste förändra våra liv.”
Inbunden. 60 kr inklusive porto.

Ett brinnande hjärta: om mysik och samhällsengagemang
Av Annika Spalde.
”Att vara en mystiker handlar om att låta Guds passion för livet bli min egen. Om att bejaka Guds andes närvaro i allt och alla, och låta denna medvetenhet få konsekvenser för hur jag lever mitt liv.”
/Annika Spalde
Mystik är inte något bara för nunnor och munkar; det är en livsväg som vi alla kan välja. I denna bok utforskas vad ett mystikt förhållningssätt kan betyda för vanliga kvinnor och män i världen. Hur upptäcker vi den gudsnärvaro som vi har inom oss? Den mystika traditionen lär oss att Gud är inneboende i världen. Vad betyder det för hur vi förhåller oss till skapelsen med alla dess invånare – människor och djur? Hur kan vi låta medkänsla och engagemang för rättvisa prägla våra liv och så praktisera mystik i handling?
Inbunden. 80 kr inklusive porto.

Ickevåld!
Av Pelle Strindlund, Klaus Engell-Nielsen och Annika Spalde.
1900-talet var inte bara krigens och fasornas århundrade. Det var också århundradet då den fredliga kampen segrade, i fall efter fall – exempel är kampen för den allmänna rösträtten, befrielserörelsen i Indien, medborgarrättsrörelsen i USA och den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet. Också i Sverige har ickevåldskampanjer lämnat avtryck. Den svenska demokratin växte fram bland annat tack vare fredlig massolydnad. Almarna står kvar i Kungsträdgården tack vare de stockholmare som 1971 klättrade upp i dem och förhindrade politikernas beslut.
Häftad. 150 kr inklusive porto.

Leva etiskt
Av Pelle Strindlund och Annika Spalde.
Det här är en bok för dig som letar efter alternativ till den hos oss dominerande livsstilen. Kanske har du tröttnat på konsumtionssamhället? Kanske skulle du vilja trappa ner lönearbetet och njuta mer av livet? Kanske vill du bidra till att lösa tidens stora frågor?
Att låta etiska perspektiv bli viktiga behöver inte alls hindra oss från att leva tillfreds¬ställande liv. Det är tvärtom, menar Annika Spalde¬ och Pelle Strindlund! Det är just de ¬alternativa -vägarna som kan skänka oss den livsglädje och den djupare mening som konsumtionsideologin aldrig någonsin kommer att kunna ge oss.
Häftad. 150 krinklusive porto.

Israel och Palestina – 60 år i våra röda hjärtan
I boken Israel och Palestina. 60 år i våra röda hjärtan har vi i Broderskapsrörelsen tillsammans med ABF bett ett antal personer ur arbetarrörelsen berätta hur deras egen bild av den israelisk-palestinska konflikten utvecklats över tid, samt ge sin syn på hur Mellanösternpolitiken borde utformas i dag. Vi vill bidra till ett öppet samtal om vad Sverige och arbetarrörelsen kan göra för att bidra till fred mellan israeler och palestinier.
Inbunden. 150 kr inklusive porto.

Tro & politik
Av Torgerd Jansson
Tio Guds bud som utgångspunkt för politisk handling.
Häftad. 50 kr inklusive porto.

Harald Lundbergs trilogi om Broderskapsrörelsen
Svensk kristen vänster.
Genom Broderskapsrörelsen skapades på 20-talet en kristen vänsterrörelse. Uppgiften vara tt väcka kyrkornas folk för rättvisa och att visa att socialism och kristen tro gick att förena. Boken skildrar Broderskapsrörelsens första årtionde.
Broderskapsrörelsen (S) i svensk politik.
Broderskapsrörelsen hade 1980 arbetat i nära 60 år. Den hade synts och hörts i riksdagen och deltagit i debatten på både det politiska och det kristna fältet. Den här boken beskriver rörelsens arbete 1930-1980.
Broderskapsrörelsen (S) i svensk politik och kristenhet.
Harald lyckas skickligt ge liv och dramatik åt den politiska händelsutvecklingen. Han bidrar till bättre förståelse av dagens politiska skeenden och förutsättningarna för en stark kristen vänster.
ERBJUDANDE Köp ett paket med alla tre böckerna för 150 kr inklusive porto! (Ord pris 120 kr styck.)

Mänskliga rättigheter inom islam
Av Abul-Hassan Bani Sadr.
Bani Sadrs perspektiv är universellt och allmänmänskligt, samtidigt som den islamiska utgångspunkten är tydlig. Boken som är skriven av Irans förre president som tvingades fly från Iran under tidigt 80-tal, gavs ut i Sverige 2006 och hade därmed publicerats på sju språk. 
Häftad. 50 kr inklusive porto.

Kristet samhällsansvar
Av Harald Lundberg.
Kristet samhällsansvar var en rörelse på 1950- och 60-talen, vars syfte var att öka antalet kristet bekännande politiker. Harald Lundbergs studie förklarar och analyserar denna rörelses metoder och resultat.
Häftad. 50 kr inklusive porto.

Folkrörelsesångboken
Drygt två hundra sånger från nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen. Frihetssånger, kanonsånger, psalmer, sånger i folktron samt flera kända samkvämssånger.
Inbunden. 50 kr inklusive porto.

En värld där rättfärdighet bor. En politikers postilla. 
Kyrkornas medelklasstillvaro binder deras budskap. Fredens duva och rättvisans ängel sitter inspärrade i en bur av konservatism. Men när vi öppnar oss för Anden släpper vi budskapet fritt om glädje till de fattiga och frihet år de förtryckta.
Uppsatser om kristendom och samhällsengagemang av Evert Svensson. 
Inbunden med skyddsomslag. 90 kr inklusive porto.

Annonser

Read Full Post »

Israel-Palestina omslag2Vår bok Israel & Palestina – 60 år i våra röda hjärtan (Ulf Bjereld & Ulf Carmesund red) är fortfarande aktuell. Nu senast recenseras den av Patrik Helgesson i Flamman. Så här inleder han:

Bilden av Israel som ett gräsrotsdemokratiskt pionjärsamhälle bekräftades under dess tidiga år av etablerade medier, politiker, intellektuella och fackliga ledare. Landet fick kanalisera förhoppningar och behovet av utopier inom vitt skilda politiska läger. Liberalerna såg en sekulär och tekniskt avancerad stat som började ta form, omgiven av hotande konservativa och religiöst präglade arabstater. Socialdemokraterna och LO såg ett samhälle med stark folkrörelseförankring som hade bevattnat öknarna och nu kännetecknades av starka fackföreningar, en väl fungerande kooperation och kibbutzerna som ett konkret exempel på socialism i praktiken.

Inom kyrkor och frikyrkor betraktades staten som ett steg mot judisk-kristen gemenskap efter långvariga förföljelser av judar, med axelmakternas förintelse av sex miljoner judar som det mest groteska uttrycket.

Detta synsätt har varit centralt för socialdemokratin ändå in i våra dagar. Å andra sidan är socialdemokratin också formad av en långvarig uppgörelse under 50- och 60-talet med kolonialismen och dess världsbild. Ett resultat av denna process var att man inte längre accepterade fördrivning, ockupation och kolonialpolitik även om den sades syfta till upplysning, utveckling, jämlikhet, kvinnofrigörelse eller rentav socialism.

Beställ boken här för billigast möjliga pris, 150 kronor inklusive frakt.

Läs andra om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

the_spirit_levelEtt tips från Ulf Bjereld om Richard Wilkinsons och Kate Pickets nyligen publicerade bok The Spirit Level, som recenserats i Sunday Times och som tydligt visar att rika samhällen med stora inkomstskillnader har sämre folkhälsa och fler sociala problem än vad lika rika samhällen med små inkomstskillnader har. Jämlikhet spelar alltså roll!

Författarna har valt ut världens 20 rikaste länder samt USA:s 50 delstater. Resultaten är entydiga. Samhällen med stora inkomstskillnader har större problem med mental ohälsa, alkohol- och narkotikamissbruk, fetma, spädbarnsdödlighet och HIV än vad samhällen med små inkomstskillnader har. Motsvarande samband återfinns i frågor som förväntad levnadstid, mellanmänsklig tillit och brottslighet.

Författarna betonar också att det tidigare visats att det är jämlikhet som leder till tillit, och inte tillit som leder till jämlikhet.

I länder med stora inkomstskillnader sätts fler personer i fängelse och mindre resurser satsas på utbildning och välfärd och så vidare.

Frihet och jämlikhet forever!

Tips:
Högerns
människosyn fyller samhället,
Ett populistiskt utspel” 1 och 2,
SD-kandidat: ”Invandrare är primitiva” (även Bjereld intervjuas),
Stider mellan Hamas och Fatah
,
Om de nu tar mig för Gud säger jag inte emot” (om att maradonafans startar en kyrka),
Abortläkare ihjälskjuten i USA 1, 2 och 3,
Nedåt för S och M i EU-valet
,
Vett och etikett på facebook

Filippa Reinfeldt -så ska de rikas barn få gå före i vården

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »