Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘döden’

I morse var jag på ett jättebra seminarium om palliativ vård och dödshjälp arrangerat av Dagen och Frälsningsarmén.

Det tabubelagda ämnet om dödshjälp eller livshjälp är en fråga som vi har så svårt att förhålla oss till. Hur vi vill dö och hur vi får dö är ämnen vi sällan pratar om i vår vardag!

Det är som om vi vill överlåta sjukdom och död till de professionellas område, till läkarna, prästerna och så vidare. Det är sällan vi ens ser döden i vår vardag som folk gjorde förr i tiden då många vakade hemma över sina anhöriga. Döden är ju något vi vill skjuta ifrån oss, vi vill ju vara friska och leva.

När så olyckor, sjukdom och lidande kommer i våra liv så är vi inte förberedda på den självklara frågorna om hur vi vill avsluta våra liv. Inte ens våra närmsta anhöriga kanske vet hur jag själv tänker och skulle vi vilja få mitt livsavslut. Det är verkligen enkla frågor, de väcker känslor och många tankar man som individ har svårt att tänka sig in i!

Sammantaget var det ett samtal som sätter sig i kroppen, och det var för mig mycket positivt att denna fråga kom upp.

Georg Engel, läkare på Ersta hospice, menade att många som kommer in till den palliativa vården är klara över att de vill ha dödshjälp, men efter vård och personlig kontakt med personal så blir det en icke-fråga. Våden klarar att möta det behov som finns. Han menade att när den palliativa vården byggs ut och blir mer självklar som vårdform kommer det inte att behövas dödshjälp. det var väldigt befriande att höra!

Det enda som verkligen störde mig var kristdemokraten Chatrine Pålsson Ahlgrens lättvindiga inställning till ekonomi. Hon menade att det bara var för kommunerna och landstingen att prioritera om om de vill ha råd med kvalitativ palliativ vård, men de lokala organisationerna behöver också förutsättningar från regeringens sida!

Av Eva-Lena Gustavsson

Mer om dödshjälp här, här och här.

Annonser

Read Full Post »