Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘görel sävborg-lundgren’

– Broderskapsrörelsen välkomnar uppgörelsen om vissa frågor inom migrationspolitiken som presenterades vid en presskonferens i morse, säger förbundsordförande Peter Weiderud. Det är samtidigt viktig att understryka betydelsen av att överenskommelsens innehåll också blir praktisk politik. Vi utgår från att barnets rättigheter nu stärks i hela asylprocessen, och utgår från att också frågan om risk för religiös förföljelse blir behandlad i den fortsatta processen.

– Religiös förföljelse måste ges en större tyngd i asylprövningen, understryker Peter Weiderud. Det är olyckligt att man inte lyckats behandla den frågan i överenskommelsen. Den måste behandlas i den vidare processen så att också exempelvis kristna irakier har rimliga möjligheter till skydd i Sverige.

– Gömda och papperslösa måste ha rätt till subventionerad vård, allt annat är ovärdigt ett välfärdssamhälle, säger Peter Weiderud vidare.

Viktiga frågor för oss, där överenskommelsen nu tycks gå oss till mötes, är utöver rätten till subventionerad vård för gömda och papperslösa, utökad rätt till skolgång, en förbättrad landinformation hos migrationsmyndigheterna och praktiska möjligheter till familjeåterförening för flyktingar som inte kan få godtagbara pass.

– Det gläder oss. Och det är bra att man nu vill inrätta en fjärde migrationsdomstol, säger Broderskapsrörelsens migrationspolitiska talesperson Görel Sävborg-Lundgren. Vi utgår dessutom från att miljöpartiet driver på regeringen i frågan om att ändra termen ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”. En sådan förändring har mycket stor betydelse för behandlingen av asylsökande och andra migranter, och vi tycker dessutom att nuvarande formulering tolkats orimligt snävt av migrationsdomstolarna.

– Det är bra att överenskommelsen slår fast att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa, men det måste gälla hela asylprocessen, och inte enbart i frågor om familjeåterförening, påpekar Görel Sävborg-Lundgren. Vi har en längre tid också drivit att FN:s barnkonvention måste införlivas i svensk lag. Barnets bästa nämns i nu gällande utlänningslag, men behandlas vanligen mycket summariskt och tillmäts alldeles för liten betydelse i besluten i migrationsärenden. Det står enligt vår uppfattning i strid med Barnkonventionen.

– Vi är oroade över att frågan om  rädsla för förföljelse på grund av religiös tillhörighet inte kommer att tas på allvar i asylprövningen heller i framtiden. Det finns inte alls nämnt i överenskommelsen mellan regeringen och miljöpartiet.  Innan Riksdagen slutligt tar ställning bör den frågan också bli tydliggjord i regelverket, avslutar Peter Weiderud.

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande
070-845 03 60

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Annonser

Read Full Post »

Sderot

En bild från protester för hårdare tag Gaza i den attackerade Israeliska staden Sderot

Många som vi träffade sade att palestinierna är deprimerade. Deras situation har blivit sämre och sämre. De ser ingen ljusning. De vill inte ha mer fredsprocess, de vill ha rättvisa och fred.

Att de israeliska bosättningarna på Västbanken är olagliga har det internationella samfundet påtalat oräkneliga gånger. President Obama väckte hopp hos många när han talade om att bosättningarna måste stoppas. Men ingenting har förändrats till palestiniernas fördel sedan dess.

Orätt är det vår skyldighet att påtala och beivra. Israel är en stat, som många länder i väst har ekonomiska förbindelser med. EU diskuterar uppgradering av sina relationer med Israel. Sverige är med i EU. Vi kan inte fortsätta att tolerera Israels övergrepp mot palestinierna.

Vi besökte Sderot, den stad nära gränsen till Gaza som har beskjutits med qassam-raketer från Gaza. Mitt på dagen var det nästan ingen människa ute på gatan i Sderot. Barnen i Sderot har blivit sängvätare. Över 80 % av dem lider av posttraumatisk stress. Hamas, som nu styr i Gaza, har slutat med raketskjutandet, men det finns andra rörelser i Gaza som fortsätter.

I Gaza lever människorna i spillrorna efter kriget i vintras. Blockaden av Gaza består. Gazas invånare kan inte försörja sig själva, fastän de har både vilja och förmåga till det. Anledningen är att de inte kan exportera sina produkter, inte kan bygga upp sina raserade fabriker, inte fiska vid sin kust. Israel bestämmer vilka varor som får föras in. Livsmedel, hygienprodukter och medicin: ja. Men byggnadsmaterial: nej. Det kan ju användas av Hamas för att bygga bunkrar! Maskiner och reservdelar: nej. De kan ju användas för att bygga raketer! Gaza är ett litet, mycket tättbefolkat landområde. En stor del av invånarna har aldrig varit utanför Gaza, och i dag har de ingen möjlighet att lämna det. De flesta vuxna är arbetslösa. De saknar inte mat, eftersom omvärldens humanitära bistånd släpps in. Men de hungrar efter rättvisa!

De var föremål för ett häftigt krig i vintras: operation Gjutet bly (Cast lead). Omkring 1 400 palestinier dog, av dem minst 300 barn. På den israeliska sidan dog under 10 personer, därav fyra som sköts till döds av sina egna, av misstag. FN:s råd för mänskliga rättigheter tillsatte en sydafrikansk domare, Goldstone, att undersöka om kriget hade förts på ett sätt som är tillåtet enligt internationell rätt. Goldstones rapport (drygt 400 sidor, finns på nätet) pekar ut ett stort antal händelser som förefaller strida mot internationell rätt, och begärde att den ansvariga parten skulle utreda händelserna och vidta rättsliga åtgärder om brott kan konstateras. Israel vägrade att medverka vid Goldstones arbete, medan Hamas, som också får kritik i rapporten, har hjälpt till.

Många som vi träffade under resan frågar: hur kan världen tolerera att Goldstonerapporten inte förs upp i FN-organen? Ska brott som begås mot palestinier alltid mötas av straffrihet (impunity)? Är mänskliga rättigheter inget som gäller palestinier?

Görel Sävborg Lundgren
Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse (asylpolitiskt ansvarig)

Detta är mitt sista inlägg av fyra från min resa i det Heliga landet som nu är avslutad. Läs mina tre tidigare inlägg här
Orätt är ordet
Jag visste, men är ändå chockad
Flertalet israeler ser inte palestinierna alls

Read Full Post »

Hebron

Hebron

På anslagstavlan i den israeliska försvarsmaktens förläggning i Hebron står det att soldaternas uppdrag går ut på ”to disrupt the daily routine of the area”. Den uppgiften fick vi av en 26-årig f.d. soldat, som nu arbetar med rörelsen Breaking the silence (Bryt tystnaden).

I Hebron vandrade vi på en steriliserad gata. En bred huvudgata, som för några år sedan myllrade av folkliv och kommers. På gatans ena sida ligger en rad butiker. Nu är gatan förbjuden att beträda för palestinier. Butikerna är stängda. Nästan ingen människa syns till. De som bor i husen invid gatan får inte gå ut genom sin huvudentré, utan måste hitta ut bakvägen över trappor och tak, så att de stannar inom den del av staden där palestinier tillåts vara.

I Hebron ligger patriarkernas grav. Jag kunde inte känna historiens vingslag susa när vi beträdde patriarkernas stad. Det jag såg var förödmjukelse av groteska mått mot människor som lever där i dag. Andra människor har tagit sig rätten att bestämma över platsen, som inte tillhör deras stat, och har byggt bosättningar strax intill.

Orätt är ordet.

Görel Sävborg Lundgren
Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse (asylpolitiskt ansvarig)

Läs mina två tidigare inlägg här från min resa i det Heliga landet
Jag visste, men är ändå chockad
Flertalet israeler ser inte palestinierna alls

Read Full Post »

Karta över Israeliskt resp Palestinsk kontrollerade områden på Västbanken

Karta över Israeliskt resp Palestinsk kontrollerade områden på Västbanken. Klicka på bilden för att se fler av BBCs kartor

Vi har fått mängder av siffror vid ett besök hos OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) på det ockuperade palestinska området. Situationen i Gaza sammanfattades som ”A protracted human dignity crisis.” Om Västbanken fick vi veta att Israel kontrollerar 60 % av dess yta. 94 % av alla bygglovsansökningar från palestinier får avslag. Det är olovligen byggda hus som nu rivs i rasande takt – palestiniers hem. OCHA:s slutsats: det är dags att handla!

Fastän jag hade läst en hel del om förhållandena för palestinier i Israel och i de av Israel ockuperade områdena och i Gaza, gav mötet med verkligheten på plats en kraftig chock. Det är inte materiell nöd som är så chockerande, utan den mentala belastningen. Att palestinier inte kan röra sig fritt ens inom det område som av hela världen utanför Israel räknas som palestiniernas land, alltså det som är tänkt att bli en palestinsk stat vid sidan av Israel. Att palestinier som försörjer sig på arbete i Israel eller på Västbanken på ”fel” sida av den beryktade muren/stängslet, måste köa i timmar för att få komma dit genom en checkpoint, och att de måste söka och beviljas tillstånd av olika slag för att över huvud taget bli framsläppta.

De bevakas vid checkpoint av tonåringar med stora skjutvapen beredda.

På två ställen mötte vi hopp. Det var Stars of Hope, en organisation av kvinnor med funktionshinder. Grundad av en kvinna med rörelsehinder, som vill få kvinnor med funktionshinder att bli varse sina rättigheter och själva lokalt arbeta för dessa rättigheter. I allmänhet ses här handikapp som ett medicinskt problem. Hon utgår från att de är kvinnor, handikappet är inte grunden. Välgörenhetssynsättet är något hon kämpar emot. Om första intifadan berättade hon att israelerna använde strategin att skjuta mot ryggen, inte döda utan skada för livet. Då blir den som träffas inte hjälte, vilket man blir om man blir dödad.

Pippi Långstrump på arabiska

Pippi Långstrump på arabiska

Det andra stället var Tamer Institute, den organisation som nyligen tilldelades The Astrid Lindgren Memorial Award. Där satsar de på barnens kreativitet och inte minst på att sprida barnlitteratur på arabiska. Vi såg ett antal välkända böcker: Pippi Långstrump, Alfons Åberg, Mamma Mu m.fl. översatta till arabiska. I Gaza får de inte föra in böckerna, så i stället läggs de på cd som smugglas in med kurir och sen trycks i Gaza. Tamer är väldigt noga med att de böcker de sprider inte förmedlar hat-budskap, utan i stället värderingar av tolerans och mångfald.

Mötena med palestinska politiker var desto mer nedslående. Hur ska palestinierna kunna tro på att de ska förhandla igen, när Israel inte har förverkligat något enda av sina åtaganden under tidigare överenskommelser? Fred är lika sannolikt som att jag får Nobelpriset, sa dr Bernard Sabella, kristen ledamot av det palestinska parlamentet och Fatah-medlem. ”Under dagens israeliska regering och det stöd hela världen ger den, ser jag ingen chans till fred.”

Hur skulle han kunna göra det?

Görel Sävborg Lundgren
Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse (asylpolitiskt ansvarig)

Detta är mitt andra inlägg reflektioner från mitt besök här i Israel-Palestina. Läs även mitt förra Rapport från det Heliga landet – flertalet israeler ser inte palestinierna alls.

Read Full Post »

Görel Sävborg Lundgren

Görel Sävborg Lundgren

Jag är för första gången i livet på besök i det Heliga landet. I regi av Diakonia får åtta politiker från sju olika partier besöka Jerusalem, Ramallah, Hebron, Betlehem och Sderot. Två medlemmar i Broderskaps förbundsstyrelse (Eva-Lena Gustavsson och jag) fick delta, eftersom riksdagssossarna varit upptagna med partikongress.

Aluf Benn, journalist på den israeliska tidningen Haaretz gav oss första kvällen sin syn på läget. Det råder i dag politisk stabilitet i Israel, något som är ovanligt. Inga kontroversiella frågor splittrar dagens regering. Ingen allvarlig utmanare mot Netanyahu finns. Israel försöker under täcket motverka Irans kärnteknikutveckling. Valet av Obama innebär att Israel har fått en mindre vänligt inställd USA-president att göra med.

Oppositionen i Israel har inte talat till israelerna för Obama. Flertalet israeler interagerar inte alls med palestinier, de ser dem inte. Israelerna anser att Gazakriget i vintras var det mer framgångsrika krig de någonsin utkämpat. Det kommer inga fler raketer, vi gjorde rätt! Aluf Benn anser dock att Israel gjorde fel som inte ville samarbeta med Goldstone.

Under några dagar kommer jag att återkomma här på kristen vänster och berätta mer!

Görel Sävborg Lundgren
Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse (asylpolitiskt ansvarig)

Läs också Peter Weideruds artikel om Goldstonerapporten här. Dagen, SvD, Expressen och Aftonbladet skriver också om Israel-Palestina.

Read Full Post »

Peter WeiderudKlicka här för att kolla på ett bildspel med styrelseledamöter och andra broderskapare.

Idag avslutades Broderskapsrörelsens kongress i Malmö. Knappt 200 kristna socialdemokrater har under fyra dagar samlats för att besluta om hur vi konkret ska arbeta för att främja fred, hållbar utveckling, kultur och mänsklig värdighet. En enhällig kongress har också omvalt Peter Weiderud som ordförande.

– Broderskapsrörelsen representerar något av det finaste jag vet i svenskt politiskt liv. En genuint idéburen kraft som vill arbeta för ett mer tolerant samhälle och en mer rättvis värld. Det är en glädje att finnas med i detta sammanhang! Säger Peter Weiderud som kommenterar till utnämningen.

Kongressen har också enhälligt valt ny styrelse, i enlighet med valberedningens förslag.

– Ett av kriterierna var att få en god samfundsspridning av styrelseledamöterna, och i det här förslaget finns folk från svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Vid nästa kongress hoppas vi också kunna ha islam representerat i vårt förslag, sa Anci Magnusson från valberedningen.

De valda är:

Peter Weiderud, förbundsordförande, Arboga, omval
Lars G Linder, förbundssekreterare, Eskilstuna, omval
Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordförande, Göteborg, omval
Eva-Lena Gustavsson, Torsby, omval
Ulf Bjereld, Göteborg, omval
Joe Frans, Stockholm, omval
Hilde Klasson, Uppsala, omval
Knut W Nygaard, Kungsängen, omval
Lissandra Sandell, Värnamo, omval
Agneta Brendt, Hög (Hudiksvall), omval
Björn Pernrup, Helsingborg, omval
Eva Hedesand Lundqvist, Luleå, nyval
Tomas Strand, Vaggeryd, nyval
Görel Sävborg-Lundgren, Uppsala, nyval
Yilmaz Kerimo, Södertälje, nyval

Mer information och citat från de valda apropå utnämningen finns i respektive pressmeddelande som du kommer till om du klickar på namnen ovan.

Fotografier
Fotografier för kostnadsfri användning i tryckt material och på nätet finns att ladda ner från http://bildbank.broderskap.se och på flickr.

Read Full Post »