Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘heliga Birgitta’

Min predikan i Råslätt idag 22 mars, Jungfru Maria Bebådelsedag

Jungfru Marie Bebådelsedag sammanfaller med vårdagjämningen. Den dag då ljuset är jämt fördelat över hela jorden och alla människor. Vårdagjämningen brukar därför kallas för ”Dela lika dagen” – en vision att inte bara ljuset utan också andra resurser skulle vara jämnare fördelade i vår värld.

Det är vår i luften. Isen och snön smälter. Tillvaron förnyas. Vårkänslorna kommer. Det är nio månader kvar till jul. Ett barn blir till i Marias mage. Jesus blir embryo. Nu börjar väntans tider – advent. Marie Bebådelsedag handlar om befruktning och om människans glädje över livet. Glädjen över att älska någon och att älskas. Evangelietexten handlar om skapandet av liv i kvinnan.

Men i budskapet finns också smärta. Visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars våren tveka.

Varför väljer Gud att sända sin son till världen genom en oönskad tonårsgraviditet? Vad vill han säga med detta?

Och han fortsätter på samma tema. När sonen sedan ska födas reste de vise männen till Jerusalem och kung Herodes för att med trons gåvor hedra den nyfödde frälsaren.

Då, som nu, var det naturligt för de politiska och diplomatiska experterna att leta i maktens korridorer. Efter att under första delen av sin resa följt stjärnan, blev de när de närmade sig målet så gripna av sin egen rationalitet att de tappade kompassriktningen. Efter viss reflektion och andlig vägledning fann de så småningom den nyfödde frälsaren i samhällets marginal, inlindad bland djurfoder i en krubba i ett stall.

Eller när frälsaren på toppen av sin gärning återvänder till Jerusalem för att hälsas som en kung. Då väljer han att likt en tjänare rida på en åsna, för att strax därpå förnedras och avrättas som en förbrytare.

Det finns en röd tråd från bebådelse till uppståndelse i denna berättelse. Det är den tydiga identifikationen med samhällets och världens botten. Vad helst ni gjort mot dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort emot mig. Det är i identifikationen med samhällets botten som evangeliet klarnar och får nerv. Därför är det kanske ingen tillfällighet att Jesus kom till världen som resultat av en oönskad tonårsgraviditet.

Logiken är tydlig. Ju mörkare natten, desto starkare lyser stjärnorna. Ju starkare lidande, desto närmare Gud. De första ska bli de sista och de sista ska bli de första. Gud tog en tonårstjej och gjorde henne gravid med vår frälsare för att försöka säga något till oss. Det är här jag finns, hos de drabbade.

Det är ett budskap till de kvinnor som utsätts för sexuellt våld i Kongo eller som tvingas finna sin utkomst genom prostitution. Jag ser er. Jag är med er. Oavsett vad de präktiga säger.

Detta hade den katolska kyrkans ledning missat när man beslöt bannlysa ett barn i Brasilien som gjort abort efter en våldtäkt. Tack och lov, lyckades de lokala kyrkoledarna korrigera beslutet.

En liknande oförmåga till identifikation med de utsatta drabbade påven när han inför sitt besök i Afrika sa att kondomer inte löser AIDS. Men vad löser då AIDS? Och varför kan inte kondomer vara en del i lösningen? Det kan ju faktiskt vara lösningen för den enskilda utsatta kvinnan – Maria.

Det är lätt att raljera över katolska kyrkan, eftersom den talar tydligt med en röst. Men oförmågan att hantera sexualitet går genom hela kristenheten.

Det är också den fråga som tydligast har skapat en skiljelinje mellan en kristen höger och en kristen vänster, genom åren och över världen. Den kristna högern, i såväl USA som Sverige, har framför allt utmärkt sig genom motstånd mot aborter och homosexuella relationer. På dessa frågor har man byggt en moral så tjock att den ofta visat sig dubbel.

Därmed inte sagt att moral är oviktigt. Men det handlar om så mycket mer än vad människor gör i sina sängkammare.

En kristen moral måste rymma allt som krävs för att varje människa ska ha rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Det handlar om jämlikhet och rättvisa. Det handlar om förlåtelse och upprättelse, även för de mest föraktade och illa sedda. Det handlar om att angripa och förändra de strukturer som skapar mänsklig utsatthet.

Marie Bebådelsedag är inte minst evangelium till de unga kvinnor som är offer för traffiking och sexhandel. Jag finns hos dig, säger Herren.

Men det är också en uppmaning till oss som enskilda, som kyrka och som samhälle att göra vad vi kan för att stoppa och undanröja förutsättningarna för den typen av mänsklig förnedring. Och se till att de som drabbats får möjlighet till upprättelse och en framtid i värdighet.

Guds val av Maria har gett hopp och tröst åt många människor. Jungfru Maria av Guadalope, Latinamerikas skyddshelgon, är den mest besökta helgedomen i världen efter Mekka.

Här uppenbarade sig Maria för den fattige indianen Juan Diego i december 1531 när aztekerna stod inför utplåning inför den övermäktiga spanska armén. Händelsen band ihop de två kulturerna på ett oväntat vis, en ny civilisation blommade upp, grundad på en sammansmältning av vinnarna och förlorarna och förenade i tron.

Idag bär Maria av Guadalope framför allt ett starkt evangelium till fattiga invandrare och är en inspiration för dem som arbetar för rättvisare villkor för migranter.

Låt oss be med de ord som en gång formulerades av den heliga Birgitta:

Hell dig Maria full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund.

Amen.
Andra bloggar om , , , , , , , , , , , , ,

Läs om broderskaparen Evin Cetin som ”gör en Obama” enligt Resumé.

Läs också en intressant krönika av Ann-Charlotte Marteus i Expressen, den handlar om hyckleri och dubbelmoral i kristna kretsar.

Annonser

Read Full Post »