Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘integritet’

Dagens Sverige förändras snabbt genom migration, gränslöshet och ett djupare utbyte av idéer. För 50 år sedan var vi unikt homogena. Idag speglar vårt eget samhälle den värld vi tidigare läste om.

Om 50 år kommer vi att vara annorlunda än idag, men det sätt vi hanterar den brytning vi nu står i, är avgörande för hur gott och rikt det framtida samhället kommer att vara, för majoriteter och minoriteter.

Att gå från upplevt enhetssamhälle till ett samhälle av mångfald är inte enkelt, och det finns idag åtminstone tre mycket olika politiska förhållningssätt, som delar och skär igenom de politiska partierna.

Sverigedemokraterna konstaterar att människor är olika, men drar slutsatsen att vi måste stoppa invandringen, förneka muslimer grundläggande rättigheter och ängsligt värna den svenska majoritetskulturen från yttre tryck och påverkan.

En sådan politik är inte bara inhuman och konfliktskapande. Den går på tvärs mot principerna för mänskliga rättigheter, bryter mot internationella konventioner och skulle förändra svenska värderingar, svensken och svenskheten på djupet och för lång tid.

I de etablerade partiernas huvudfåror finns en insikt om att isolering och konventionsbrott är en omöjlig väg. Samtidigt är förståelsen för minoriteternas behov och utsatthet långt ifrån självklar. Muslimer välkomnas, bara de inte är alltför religiösa. Judar ska ha en plats i det svenska samhället, men vi kan inte acceptera kosherslakt. Religiösa seder betraktas som något förlegat som enkelt kan överges i mötet med det moderna och upplysta Sverige.

Att försöka grovslipa av de kanter hos minoriteterna som sticker ut, och därigenom få ett lättare mångkulturellt pussel att lägga, är inte integrationspolitik, utan assimilering i relation till den svenska majoritetsnormen. Det är fel att påstå att den politiken misslyckats. I jämförelse med övriga Europa har Sverige betydligt mindre problem. Dock har assimileringspolitiken begränsningar för att nå ett mångkulturellt samhälle.

Ordet integration kommer ur samma latinska rot som integritet. Det betyder att lämna någon oskadd. Det innebär att majoritetssamhället, på mänskliga rättigheternas grund, accepterar minoriteternas rätt att leva ut sin identitet, så länge det inte går ut över andra.

I en fungerande integrationsprocess behöver olika kulturer brytas mot varandra så att samhället gemensamt kan utveckla en samlat högre kultur. Några minoritetstraditioner kommer då att omfattas av majoritetskulturen, som det judiska påskalammet. Andra kommer förmodligen att tolereras av majoritetskulturen, som Eid al-Fitr.

Några kommer att överges även av minoriteten, därför att de är opraktiska i en mångkulturell miljö. Behovet av att se varandra i ögonen är även i det framtida Sverige så viktigt att Burkha-klädsel blir opraktiskt i vissa arbeten eller sociala relationer. Men den insikten kan bara komma på frivillig väg och med stor tolerans från samhällets sida på mänskliga rättigheternas grund i mellantiden.

En god integrationspolitik innehåller krav och stimulans, framför allt i relation till invandrade minoriteter, att ordentligt förstå och leva i den svenska majoritetskulturen, men utan krav på att förtränga sitt ursprung.

Men det ställer också krav på majoriteten att vara nyfiken på minoriteten. Muslimer, samer eller romer kommer alltid att vara minoriteter i Sverige och beroende av den svenska majoriteten för att kunna leva ut sin kultur. När kommuner, företag eller riksdag fattar avgörande beslut, utan självklar eller direkt närvaro av dem som berörs, är de beslutande skyldiga att förstå konsekvensen av det man bestämmer.

Vi har många goda exempel på integrationspolitik, framför allt i progressiva förortskommuner. En politik som mindre fokuserar på varifrån vi kommer, utan bejakar mångfalden och tar sikte på vart vi gemensamt ska.

Dessa positiva förortserfarenheter, kombinerat med grundläggande respekt för de mänskliga rättigheterna och en tro på att mångfald kan ena, utveckla och berika är de viktigaste ingredienserna for en god nationell integrationspolitik.

Riksdagsledamöter behöver inte fira vare sig jul eller Eid al-Fitr. Men de har ett ansvar att förstå vad traditionerna innebär och en skyldighet att se till att de som så vill kan fira sina högtider.

Annonser

Read Full Post »

Nationen är viktig, men nationalismen alltmer obsolet.
Ekonomin är viktig, men ekonomismen alltmer obsolet.
Moralen är viktig, men moralismen alltmer obsolet.
Den sekulära staten är viktig, men sekularismen alltmer obsolet.
Individens integritet är viktig, men individualismen alltmer obsolet.
Det kollektiva ansvaret för helheten är viktigt, men kollektivismen alltmer obsolet.

Ur Peter Weideruds inledningstal till förbundskongressen i Malmö 2009. Hela talet finna att läsa här. Du kan också se det på video här.

Obsolet obsole´t, ur bruk, föråldrad, om lagregel som inte är formellt upphävd men som inte längre tillämpas (från ne.se)

Read Full Post »

För er som inte läst Cecilia Dalman Eeks valanalys från i måndags så publicerar jag den här.

När Moderaterna kapade Socialdemokraternas språk, gjorde de ett strategiskt val att överge sin portalfråga om individens frihet. Istället började man kampanja med ord som välfärd och arbete. De släppte självmant frågan om individens frihet till förmån för ”valfrihet” vilket vid många köksbord blir ett ”valtvång” när det gäller elbolag, skolor, telebolag och annat. Socialdemokraterna har inite riktigt kommit igenom med synen att personlig frihet måste vara för alla och därför förutsätter utbyggda stödfunktioner för dem som inte har plånbok, kontakter eller föräldrar som kan garantera frihet.

I höstas stod Moderater och Folkpartister i skottgluggen när FRA-lagen skulle beslutas. Jag upplevde det som att vi socialdemokrater tog ett steg tillbaka och lät M och FP svettas. Kanske med viss hänsyn tagen till Tomas Bodströms verk och den politik han stått för. Effekten blev att båda blockens starkaste företrädare lämnade walk over i en fråga som var central för en hel ungdomsgeneration – friheten som internet har skapat och som faktiskt finns till för alla. Inte minst genom arbetarrörelsens tidiga och framsynta insatser för hemdatorer i LO-familjer.

Självklart finns det andra faktorer i Piraternas framgång. Vänstern klarade inte att suga upp unga radikala lika bra utan Jonas Sjöstedt som varit en stark företrädare. SD-röstare uppfattade PP som ett relevant protestalternativ. Men också proteströstning från dem som tycker att EU inte spelar så stor roll i vardagen men som gärna använder sin EU-röst för att putta till etablissemanget. Det ska bli intresant att se om Piraterna också får förtroende att ordna skola, välfärd, vård och jobb i riksdags- och kommunvalen nästa år.

Jag tycker inte att Piratpartiet är ett bra alternativ. Men de har klarat att formulera en viktig fråga för en ungdomsgeneration. Deras framgång aktualiserar att vi socialdemokraterna har – som andra partier – en hemläxa att göra. De ungas sätt att leva sitt liv till hälften virtuellt och till hälften IRL måste vi ta på allvar och skapa en politik för det. Det går faktiskt inte längre att säga att det är på låtsas. Att kräva samma upphovsmannarätt på Internet som i övrigt tror jag inte längre är möjligt, till exempel. De unga tillerkänner gärna sina artister erkänsla för sina verk – men inte produktionsbolagen. Det är en grundhållning som vi kan ta vara på. De unga vill inte släppa över kontrollen över sina kontakter till en Storebror som ser dem, det måste vi acceptera. Hur? Ja, jag är nog ett typexempel på en socialdemokrat, för jag har ingen vidare aning. Men jag tycker nog att de unga har en poäng…

Read Full Post »

Anna Hedh är broderskapare och står på plats nummer 5 på socialdemokraternas lista till EU-parlamentsvalet. Hon tycker att Sverige måste se till att EU behåller rätt kurs i konsumentpolitiken, inte minst för att vi ska kunna ta oss ur krisen på ett bra sätt, och lovar därför här på kristen vänster att om hon kommer in kommer hon att strida för att EU ska:

  • Investera i kunskap
  • Hjälpa företagen ur krisen och våga ställa krav på dem
  • Ha en stark konsumenträtt – oavsett vilket EU land man handlat från
  • Förbjuda ”aggressiv marknadsföring”
  • Införa möjligheter till ”grupptalan” när många har samma krav på ett företag
  • Förbjuda reklam till barn
  • Arbeta för tydliga regler för företag och banker
  • Inte kompromissa bort vår integritet på nätet, arbetsrätt eller konsumentskydd för att stora företag vill det

I tider med vikande ekonomi och varsel är det lätt att känna sig osäker och vilsen. Vad skall man göra för att förbättra situationen och klara sig lite bättre genom krisen? För vissa kan det handla om att man blir tvungen att skära ned på det lilla extra, för andra blir det problem att ens ha råd med det nödvändigaste.

För samhället gäller det att se över vart man skall satsa för att snabbast möjligt komma ur krisen och med tillgängliga medel nå bästa möjliga långsiktiga mål för både ekonomin i stor och för enskilda människor.

En aktiv krispolitik kan t.ex. handla om att investera i människors kunnande och att därigenom underlätta för företagen så att de lättare kan behålla sina anställda och vara väl rustade när ekonomin vänder. Företag kan också behöva tillfällig hjälp för att lösa tillfälliga problem och det är viktigt att ge dem bästa möjliga förutsättningar för att både överleva och på sikt utvecklas. Men detta får inte förväxlas med att inte våga ställa krav.

Vi måste ställa krav så att de produkter vi köper i affären är säkra. Vi måste alltid få den information som vi behöver för att kunna välja rätt oavsett om det handlar om att köpa en limpa, en bil eller skriva kontrakt med en pensionsförvaltare. Vi skall slippa aggressiv marknadsföring, särskilt när den riktar sig mot svaga grupper som barn. Konsumenträtten skall vara så stark att man kan ingå avtal utan att vara jurist. Om en vara inte uppfyller vad som lovats skall man kunna få upprättelse även om man handlat över gränsen via Internet. Det borde också finnas ett effektivt sätt att hantera de tillfällen då många konsumenter ställer samma krav på ett företag via s.k. grupptalan.

Självklarheter tycker de flesta, men det gäller att vara uppmärksam. I krisens spår kommer vi säkerligen att få höra argument som att vi inte har råd att ha ett högt konsumentskydd och att regler för både banker och industri kan förvärra krisen. Själv tror jag att sanningen är det motsatta. Vi har inte råd att inte sätta upp tydliga regler för företag och banker. Vi har inte råd att förlora mer av vanliga människors tilltro till marknaden. Vi har inte råd med fler onödiga kriser från dåligt reglerade marknader.

Det må vara sant att vi inte kan reglera oss ur krisen men vi måste ha regler som ser till att det inte händer igen och inte kompromissa bort vanligt folks rättigheter oavsett om det handlar om integritet på nätet, arbetsrätt eller konsumentskydd. Vi måste lära oss av både våra och andras misstag.

Den 1 juli tar Sverige över EU:s ordförandeklubba i sex månader. Under den tiden kommer en mängd beslut fattas i viktiga konsumentfrågor, bland annat ett nytt mycket omfattande direktiv om konsumenters rättigheter. Sveriges Konsumenter och den europeiska konsumentrörelsen BEUC har uppmanat regeringen att handla snabbt inom konsumentfrågorna och se till att vinna tillbaka konsumenternas förtroende. Jag vill stämma in i deras uppmaning men också påminna om att sätta människan framför marknaden. Det är inte bara en rättighet för konsumenterna, det är så vi utvecklar en bra marknad.

Andra tips för dig som är intresserad av konsumentpolitik är att titta på konsument Europa, en text från socialdemokraterna om EU och konsumenterna, Herrestads s-förening skriver att vi ska Rösta i EU-Valet, för tryggare medborgare och konsumenter och Carls konsumentblogg skriver om flera spännande ämnen som rör os konsumenter.

Idag skriver Åsa Westlund på sin blogg:

Det är också tydligt att enskilda personer spelar stor roll. Kandidaterna är olika och det är viktigt att ta reda på inte bara vilket parti man vill rösta på utan även vem man vill kryssa.

Så fundera på det och kryssa en broderskapare! Förutom Anna Hedh och Åsa Westlund har vi även Hillevi Larsson, Carina Hägg, Jonas Gunnarsson och Evin Cetin, alla på socialdemokraternas lista.

Taggat: , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »