Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘jobbkongressen’

Kolla på Eric Sundströms analys av Mona Sahlins inledningstal till kongressen, i bakgrunden ser ni vår monter.

Hundratals bloggar kommenterar kongressen, kolla till exempel på knuff.se så hittar ni en massa. En av dem som engagerat sig är liberalen Per Altenberg, som bland annat hyllar de feministiska framstegen på kongressen, en annan är moderaten Mary X Jensen som kommenterar integritetspolitiken. Mer om Sahlins lyckade kongressinsats på bland annat makthavare.se (och lite pepp till oss i kommentar).

Annonser

Read Full Post »

Här finns bilder från den monter vi hade tillsammans med S-studenter och S-kvinnor. Uppifrån och ner syns Mona Sahlin och Nalin Pekgul, Veronica Palm och Jens Orback mfl, Staffan Thore, Lars G Linder och Peter Weiderud, Evin Cetin, Ulf Carmesund och Nalin Pekgul, Abdulkader Habib och slutligen de knappar vi delade ut på kongressen.
Mona & Nalin Veronica Palm i montern Staffan Lars & Peter Evin i montern Ulf Carmesund & Nalin Pekgul Abdulkader Våra knappar

För att se fler bilder från kongressen och annat gå till vår bildbank.

Read Full Post »

Christer Engelhardt och Thomas Strand, broderskapare och representanter från Gotland resp Jönköping

Christer Engelhardt och Thomas Strand, broderskapare och representanter från Gotland resp Jönköping

Så är då 2009 års viktiga socialdemokratiska partikongress över. Det viktigaste bestående intrycket är att partiet äntligen fått en uppslutning runt partiledaren Mona Sahlin och blivit ordentligt samlat för den uppgift som väntar inom mindre än ett år.

Monas stärkta ställning kom inte ur kongressen, men bekräftades på den. Jag såg en tydlig förändring redan på den partistyrelse som på ett tvådagarsinternat för några månader sedan förberedde kongressen.

Där uppträdde Mona laddad och ordentligt påläst. Det gjorde att hon kunde vara generös med synpunkter, men ändå ta kommandot om det bar iväg åt fel håll. Generös med att lyssna in synpunkter är hon alltid, Men det kan också leda till ett partiets olika intressegrupper kommer att dra åt olika håll eller dra på ett sätt som inte är bra för helheten. Här fanns balansen.

Det var därför en nöjd och samlad partistyrelse som åkte hem från Djurönäset. Och den stämningen sprider sig. Det konstaterade också journalister jag talade med. Den kritik som partidistrikt har luftat om partiledaren ganska frekvent under framför allt våren har nu tystnat. Det finns ett annat förtroende.

I kongressen fanns också en vilja från partistyrelsen att vara mycket tillmötesgående och kompromissvillig. Det skapar också sammanhållning. Undantaget var möjligen utrikespolitiken där partistyrelsen fick backa om Västsahara och det armeniska folkmordet, men dessutom hanterade Afghanistandebatten alldeles för stumt.

Socialdemokraterna har nu tagit ytterligare ett viktigt steg på vägen att hämta upp valnederlaget 2006. Det första var valet av ny partiledare i mars 2007. Det andra och tredje var den rådslagsprocess som genomfördes under framför allt andra halvan av 2007 och 2008, Detta var det fjärde steget – men utstakad politik och med nya förtroendevalda. Nu väntar valmanifest, valrörelse och seger. Med en del finslip och justeringar tror jag att det går vägen.

Andra bloggare: De goda samtalens kongress (HBT-sossen), Jobbkongressen – framgångskongressen (Dalman Eek), Drottning Mona av (S), En hyllning til NetRoots, Lowdin (med Henrik Schyfferts nästan klockrena tal), Något om reflektioner, S-buzz,   Dalarna gjorde avtryckkultur, integritet, vi socialdemokrater vill vara unika, nej till vinstuttag i välfärden, idel framgångar för norrbotten.

Media om kongressen:

Read Full Post »

Panelen i samtalet om varför muslimer röstar vänsterHär kan du se seminariet ”Därför röstar 70% av muslimerna på Socialdemokraterna” som ägde rum fredagen den 30 oktober kl 15.00-16.00, på Socialdemokraternas partikongress.

Broderskapsrörelsen arrangerade ett seminarium för att svara på frågan varför 70 procent av muslimerna sympatiserar med Socialdemokraterna, och bara runt 14 procent med de borgerliga partierna i den moderatledda regeringen.

Klicka här för att komma till sändningen!

Medverkande:

Cecilia Dalman Eek, ordförande för International Leauge of Religious Socialists, vice ordförande för Broderskapsrörelsen

Ulf Bjereld, Broderskapare och professor i statskunskap

Magnus Hagevi, universitetslektor från Växjö universitet som i höst presenterat en undersökning om muslimers röstbeteende.

Abdulkhader Habib, muslim och ordförande för Nätverket för troende socialdemokrater.

Peter Weiderud, ordförande Broderskapsrörelsen.

Read Full Post »

Klimatsmarta hyreshus i Hökarängen

Klimatsmarta hyreshus i Hökarängen

Här på jobbkongressen i Stockholm delar S-kvinnor, S-studenter och vi i Broderskap monter, alldeles bredvid står SSU. En av de frågor vi valt att driva tillsammans är bostadsfrågan.

Vi ser
Akut bostadsbrist & ökande trångboddhet

Ökande boendesegregation & minskad rättvisa

Tilltagande förslumning & minskad trygghet

För höga boendekostnader

 

Målet för socialdemokratin är ett rättvist samhälle, där alla ges möjligheten att utvecklas till gränsen av sin förmåga och ges rätten till ett värdigt liv. En trygg och säker bostad, där arbete, vardagsliv, fritid, kultur och kreativitet ryms är en grundläggande rättighet och en förutsättning för det jämlika samhället.

Det kräver mer, inte mindre, politik
Det kräver mer, inte mindre, rättvisa
Det kräver mer, inte mindre, investeringar

 

Därför kräver vi bland annat
Att det byggs minst 40 000 bostäder per år till 2020

Rejäla investeringsbidrag för hyresrätter

Starkare regler för bruksvärdering av hyrorna

En plan för hur vi bygger för människor – inte för bilar

Krav på öppen & rättvis bostadsförmedling i alla kommuner

Totalstopp för vräkning av barnfamiljer

Miljardsatsning på miljonprogrammet – ett investerings- & utvecklingsprogram för rättvis stadsmiljö & tryggt boende

Satsningar på ökade möjligheter till arbete, kultur, religion & service i människors närmiljöer
Att konstnärer & kulturarbetare stöttas att tolka vår samtid i nära samarbete med människor i våra bostadsområden

logo2  B-logga med ros ssu_logotyp_cmyk

Read Full Post »

Islands, Sveriges och Norges socialdemokratiska partiledareMona Sahlins invigningstal på den Socialdemokratiska partikongressen i dag blev en markör av hur långt – eller hur kort – partiet har kommit i sitt pågående förändringsarbete.

Talet var genomarbetat och väl smitt. Ödmjukhet inför valförlusten 2006 och en visad övertygelse att ta tillbaka jobbfrågorna: Vi skall aldrig mer förlora initiativet när det gäller jobben. Betoning av gemenskapsvärden och frihetlighet: Vår utgångspunkt är att vi blir starkare tillsammans. Vi har en idé om hur samhället, det gemensamma, ska byggas. Inte för att styra människor – utan för att frigöra dem. Avståndstagande från varje form av samverkan med eller beroende av Sverigedemokraterna: Vi ger aldrig Sverigedemokraterna inflytande – aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång. Och det gäller också passivt inflytande.

Talet var mycket traditionellt och innehöll inga egentliga nyheter. Kongressen kan mycket väl bli en socialdemokratisk styrkedemonstration. Visst kommer partiledningen sannolikt att förlora någon eller några frågor. Men på det stora hela växer nu det interna stödet för partiledare Mona Sahlin. Och när det interna stödet växer så ökar också möjligheterna för Mona Sahlin att stärka sin ställning i väljaropinionen som helhet. (Jag kommenterar Aftonbladets dagsfärska undersökning om förtroendet för Mona Sahlin här.)

Noterbart är att de internationella frågorna nästan inte berördes alls i Mona Sahlins tal. Det är olyckligt, eftersom Mona Sahlin ännu inte hållit något utrikespolitiskt linjetal. Hennes trovärdighet som socialdemokratisk statsministerkandidat skulle otvivelaktigt stärkas om hon valde – eller förmådde – att ta ett steg fram i de internationella frågorna.

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Det går att vinna 2010 års val på traditionell socialdemokratisk politik. Men för att behålla makten över valet 2014 och för att göra lika skarpa avtryck i 2000-talets svenska samhälle som Socialdemokraterna gjorde under 1900-talet krävs något ytterligare. Mona Sahlins tal – gediget och välformulerat – var ur det perspektivet mer ett tal för 2010 års valrörelse än för valet 2014.

Det må så vara. Bara inte hennes inledningsanförande till partikongressen 2013 också blir ett tal för valrörelsen 2010.

Ulf Bjereld
Ledamot i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse

Read Full Post »

Uppdatering: En viss framgång uppnåddes då följande formulering letade sig in i de politiska riktlinjerna: ”Sverige ska också vara en föregångare genom en restriktiv lagstiftning såväl om export som import av vapen.”

S-kongressen ska ett par års arbete med rådslag samlas ihop i de politiska riktlinjerna som förhoppningsvis kommer att lägga grunden för valseger i september och förhandlingar med MP och V om att bilda en gemensam regering. Det är många frågor som slåss om utrymmet och medan vissa (jobb och skola) spelar huvudrollen riskerar några andra att glömmas bort. En sådan är de socialdemokratiska ambitionerna när det gäller nedrustning, men också behovet av en mer restriktiv vapenexport.

grg1På båda dessa områden har S ett tydligt alternativ till den borgerliga alliansen där Folkpartiet drömmer om svenskt medlemskap NATO, där regeringen inte ratificerat avtalet mot klusterbomber, där utrikesministern inte prioriterar FN:s arbete för folkrätten och där man instiftat en ny myndighet för att sälja svenska vapen (samtidigt som man själva köper finskt). Det är viktigt att detta alternativ får stöd av kongressen, men också gärna tydliggörs, särskilt när det gäller vapenexporten.

I partistyrelsens svar på motion J47 om vapenexport hittar vi formuleringar som: ”I ljuset av detta ska den svenska exporten av krigsmateriel vara försiktig och återhållsam. Jämfört med andra länder för Sverige också en restriktiv politik när det gäller vapenexport. Detta synsätt ska vi fortsätta slå vakt om. ”

Dessa har dock inte hittat sin väg till de politiska riktlinjerna som är det viktigaste dokumentet kongressen antar. Där står istället, på sidan 66: ”Sverige har, som militärt alliansfri stat, en lång tradition av en stark nationell försvarsindustri som inte bara försett och förser landet med materiel utan också med kunskap och oberoende samt tillgång till viktiga industriella samarbeten.”

Detta skulle innebära ett stort avsteg från den nuvarande S-linjen som gällt länge och bla slogs fast av den förra ordinarie kongressen 2005 om att Sverige ”ska vara en föregångare genom strikta regler för svensk export och import av vapen och krigsmateriel”.

Riktlinjerna är dock bara ett förslag och det finns mycket i rådslaget som stödjer den gällande, mer restriktiva linjen. Ännu finns chansen att få till en bra politik även på detta område som dels kan göra att vi vinner valet, dels göra världen en bättre plats att leva på.

Läs även på Svenska Freds hemsida om deras kampanj här på kongressen.

Read Full Post »

Older Posts »