Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘judendom’

I Berlin demonstrerade i helgen muslimer och judar tillsammans för religionsfriheten i Tyskland.

Efter att en domstol i Köln för en tid sedan förbjöd omskärelse av pojkar, med motiveringen att det tillfogar allvarlig kroppskada. Efter det har ett flertal läkare i Tyskland vägrat utföra ingreppet, eftersom man fruktar juridiska konsekvenser.

I våras initierades en liknande debatt i Sverige. En grupp humanister, med stöd från kristna och politiker, argumenterade för att förbjuda omskärelse av pojkar med hänvisning till barnkonventionen.

Debatten är väldigt europeisk. En tredjedel av världens manliga befolkning är omskurna. I USA har det länge av medicinska skäl varit en rutinåtgärd och fortfarande omskärs drygt hälften av pojkarna och av den manliga befolkningen är 80 procent omskurna. Över 60 procent av Afrikas män är omskurna och majoriteten av Australiens män, förutom de nästan 100 procenten i den muslimska världen på Balkan, i Arabvärlden, Central-, Syd- och Sydostasien. Enbart den judiska gruppen representerar närmare 10 miljoner pojkar och män globalt sett.

WHO rekommenderar åtgärden i Afrika söder om Sahara därför att den bevisat minskar risken kraftigt för överföring av HIV-infektion. Det fick nyligen en grupp parlamentariker i Zimbabwe att låta omskära sig. Man vet från jämförande studier mellan hinduiska och muslimska kvinnor i Indien att det minskar risken för olika typer av cancer i underlivet hos kvinnor.

Det går liksom inte att komma ifrån att enda egentliga skälet bakom debatterna i Sverige och Tyskland är en medveten eller omedveten religionsfobisk hållning. Ett tämligen bisarrt hävdande av att värnet av de mänskliga rättigheterna kräver förbud, som egentligen bara kan motiveras om man utgår från en antisemitisk eller islamofobisk hållning.

Barnkonventionen värnar även barnens rätt till religionsfrihet och föräldrarnas rätt att ge barnet ledning. Barnkonventionen reglerar staternas skyldigheter gentemot barn och deras föräldrar. Att hänvisa till barnkonventionen borde alltså innebära att staten inte får hindra barnen eller deras föräldrar att kunna dela familjens religiösa seder.

Självfallet finns gränsdragningsfrågor, men i detta fall är frågan om inte rentav ett förbud skulle vara det som står i motsats till barnkonventionens intentioner. Individfixeringen är total europisk, eller snarare nordeuropeisk. Kulturell ensamhet torde vara det hot vi behöver värna såväl föräldrar som barn emot.

Att stå upp för de mänskliga rättigheterna som en odelbar helhet är viktigare än någonsin.

Annonser

Read Full Post »

Främlingsfientlighet uttrycks alltmer i termer av religionskritik. Europa är en kontinent som berömmer sig av demokrati och för att vi
respekterar mänskliga rättigheter. Men håller alla med om detta? Hur omfattande är islamofobin och antisemitismen idag i Sverige och i Europa?

Medverkande: Göran Rosenberg, debattör, Jonathan Leman, EXPO, Omar Mustafa, ordförande Islamiska förbundet, Anton Lannehag, ordförande Ungdom mot rasism samt Lena Andersson, debattör.
Moderator: Anna Ardin, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Se hela seminariet i efterhand här:
http://bambuser.com/v/2804658 (klicka på länken!)

Read Full Post »

När Sveriges kristna socialdemokraters förbund – Broderskapsrörelsen – i helgen avslutade sin 63:e kongress, blev det också den sista kongressen med det klassiska namnet. Rörelsens namn kommer i fortsättningen att vara Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, och samla svenskar ur alla religioner och trosriktningar, vars övertygelse leder dem till ett politiskt vänsterengagemang.
Vi lämnar ett inarbetat namn och en trygg identitet, därför att samhället och världens förändrats. Det var inte utan vånda som rörelsen tog detta modiga steg, men det togs i stor enighet och tillförsikt att i valet mellan att vara nyfiken på framtiden eller trygg i gårdagen, så behöver vi ta detta steg.
Broderskapsrörelsen bildades i en tid när det fanns tydliga spänningar mellan kristna och arbetarrörelse. Arbetarrörelsen var ideologiskt sekulär och många i kyrkornas ledningar bars av konservativa värderingar och motsatte sig delar av det arbetarrörelsen krävde i resan från ett fattigt klassamhälle och in i ett modernt folkhem.
De kristna för vilka tron också ledde dem till ett starkt samhällsengagemang för frihet, jämlikhet, solidaritet hamnade i kläm. Kristna socialdemokrater ansågs för radikala i sina församlingar och för religiösa i sitt parti. Broderskapsrörelsen blev ett hem för dessa hemlösa, med en uppgift att påverka både kristenheten till ett fördjupat och konkret samhällsengagemang och det socialdemokratiska partiet att bättre förstå religion och de positiva drivkrafter för samhällsförändring som ryms i en tro och ett religiöst engagemang.
Broderskapsrörelsen har varit framgångsrik i sin historiska uppgift. Vi har bidragit till att svensk kristenhet är en progressiv samhällskraft, och jämfört med övriga världen, så har Sverige en marginell kristen höger. Vi ser idag en helt annan förståelse i partiet för tro och religion, jämfört med för några årtionden sedan. Idag är vår främsta uppgift att vara idébärare för vissa perspektiv kopplat främst till internationell solidaritet, mänskliga rättigheter och engagemang för samhällets mest utsatta grupper.
När Broderskapsrörelsen bildades för 82 år sedan bestod det troende Sverige av protestantiskt kristna – Svenska kyrkan och frikyrkorna. Idag utgör romerska katoliker, bekännande kristna ortodoxer och praktiserande muslimer, med växande grupper också från andra världsreligioner, ungefär en tredjedel av de aktiva troende.
Många nya svenskar upplever en liknande situation som Broderskapsrörelsens medlemmar stod i för en generation sedan. Om de uppträder sekulärt, har de enklare att hitta in i den socialdemokratiska partistrukturen, och i svenskt politiskt liv i stort. Men om de kommer med hela sig, också sin tro och dess erfarenheter, möts de inte sällan av bristande förståelse. Det gäller främst muslimer.
Det är nödvändigt för oss som gammal och klassisk svensk folkrörelse att kunna tänka nytt och bli en hemvist för morgondagens svenskar. Jag är övertygad om att detta historiska beslut kommer att berika oss själva, vårt parti och svenskt politiskt liv, genom att ge en ökad röst till erfarenheter och perspektiv som under lång tid önskat tydligare plattformar.
Under de år vi fört en närmare dialog med både kristna, muslimer och judar, har vi själva berikats mycket. Jag är övertygad om att detta steg också kommer att vara ett viktigt bidrag till en positiv integration, inte minst för den muslimska gruppen som idag upplever mycket av fördomar och oförståelse.
Genom att välkomna fler praktiserande muslimer att bryta sina erfarenheter mot de svenska, kommer vi att stimulera samtal som mår bra av mer utrymme i religionens sammanhang. Dit hör t ex synen på kvinnors och homosexuellas rättigheter, där Broderskapsrörelsen under många år varit pådrivande för stärkta rättigheter och jämställdhet, både i relation till kyrkor och i relation till vårt parti.
I dessa, och många andra frågor, kommer muslimska medlemmar att bära med sig erfarenheter från Socialdemokrater för Tro och Solidaritet till sina moskéer och sammanslutningar, precis på samma sätt som Broderskapare under många år varit katalysatorer för en aktiv samhällsdebatt i våra kyrkor.
Det är också viktigt att en klassisk svensk folkrörelse kan fullt ut företräda behov och perspektiv från religiösa minoriteter. Vi lever i en tid när antisemitism växer och där islamofobin beskrivs som Europas största minoritetsproblem av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.
Jag hoppas detta historiska steg ska rusta oss att bli ännu bättre att föra denna viktiga kulturdebatt.

Peter Weiderud
Ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Artikeln publicerad också i tidningen Dagen.

Read Full Post »

Idag är det Purim! Den judiska högtid som firas till minne av räddning undan Hamans försök att förinta det judiska folket på 400-talet f.Kr. Festen är en glädjens dag där den som firar bär mask för att dölja och finna nya sidor i sig själv. Rabbi Arthur Waskow skriver:

(Purim) The Jewish festival of spring fever. Giddy, hilarious, tipsy, masked to hide our ordinary faces and thereby reveal some hidden facet for a flashing moment. Reading a crazy story under the injunction that we must hear every word, and shattering the reading with noisemaking groggers to drown out one of the words we are obligated to hear.

Inom judendomen är Purim en fest för att fira att livet och kärleken triumferar över död och hat!

Men liksom andra bibelmotiv har Purim använts även för att legitimera våldsamma aktioner bland judiska bosättare. På Purimdagen 1994 gick bosättaren Baruch Goldstein in i moskén Hebron och sköt ihjäl 29 bedjande  muslimer. Purim har använts som ett motiv för hämnd. Baruch Goldsteinvar en jude, men  agerade inte judiskt när han sköt de bedjande. Kanske måste vi dra slutsatsen att människan inte kan gömma sig bakom något motiv i aldrig så heliga texter. Ett liv som troende kräver av alla oss troende att vi förhåller oss klokt till de heliga texternas kluvenhet.

Purim är en glädjefest som kan påminna oss om att de krig människor för mot varandra aldrig får tillåtas krossa andras kulturer eller religioner. Purim påminner oss också om att förföljelsen av det judiska folket fortfarande pågår i Europa idag. Förföljelse av judar för att de är judar eller mot något annat folk beroende på deras tro eller etnicitet måste vi andra motarbeta. Purim kan lära oss att hämnd inte är vägen framåt, snarare har vi skäl att odla ett visst mått av ömsesidig nyfikenhet på  varandras traditioner och erfarenheter.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , . Läs mer om Purim och andra judiska högtider hos judiska församlingen i Stockholm.

Read Full Post »

Bloggen kristen vänster startade för en vecka sedan, men vi var inte först! Nätet är fullt av kristna socialdemokrater, andra kristen vänster som bloggar. Bloggar du? Hör av dig eller länka till oss så hittar vi dig!

Cecilia Dalman Eek vice ordförande i Kristna Socialdemokrater har en intressant och välskött blogg om ”politik och kärlek, tro och tankar, miljö och människor, bilder och musik”, Cecilia är tillsammans med Abdulkader Habib ansvarig för nätverket för socialdemokrater med annan tro än kristen inom . Är du troende jude, muslim, hindu, bahá’i eller är av en anna tro och är intresserad av socialdemokraterna eller Broderskapsrörelsen så finns kontaktuppgifterna under fliken ovan.

Laila Naraghi, mycket drivande och klok ordförande för Broderskap i Stockholm stad. Senast igår tipsade hon om ett intressant seminarium om religion, politik och  internationell solidaritet, titta på hennes blogg för mer info.

En av våra stora, Pär Axel Sahlberg, ledamot i vårt verkställande utskott och ordförande för International League of Religious Socialists (ILRS) har två bloggar: Tänk själv, där han reflekterar över ”tro och politik, liv och diverse” och Läsa i livet, en interaktiv bibelläsarsite, just nu följer man moseböckerna och uppenbarelseboken, värt ett besök!

Ulf Bjereld har en blogg om forskning och politik som ofta berör Mellanöstern. Ulf är professor i statsvetenskap, prefekt vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och internationellt ansvarig ledamot i vår förbundsstyrelse.

Eva Hedesand Lundqvist är aktiv i den kristna vänstern, Broderskap i Norrbotten, Louise Callenberg är aktiv hos oss i Uppsala och i ungdomsnätverket, och prästen och kyrkopolitikern Marta Axner forskar i religionssociologi, Daniel Carlstedt är vår organisationssekreterare och många andra av våra medlemmar och sympatisörer syns på bloggar och i andra media. Är du en av dem? Hör av dig då som sagt.

Flera bloggar och hemsidor intresserar sig för kristen vänster, några har också uppmärksammat att vi startat och kan vara intressanta även för er som är våra läsare, här är ett urval!

Inlägget fundamentalistisk kristen vänster har diskuterats en hel del på bloggen Tro&tänk. Thomas O tycker på bloggen A vadå? att det är kul att vi nu finns i bloggosfären och skriver bland annat: [vi som] ser på världen och livet med ”vänsterögon” borde ta mera plats i det s.k. offentliga rummet.

Rupeba-bloggen är en mycket aktiv kristen blogg som såg oss redan första dagen, Akademin för klassisk kulturkritik kritiserar hela kristna vänstern som idé, Josef Bengtson hälsar oss välkomna, Anna Ardin och Lars G Linder från rörelsen kommenterar starten på sina egna bloggar, Amandla Cassel funderar på vårt ungdomsnätverk och Christermagister ogillar allt som har med tro och politik att göra.

Förresten finns det en bloggportal som heter kristna bloggar!

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »