Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kärlek’

Annonser

Read Full Post »

Själv är jag mycket förvånad över allt motstånd mot samkönade äktenskap. Varför är det så viktigt att stoppa två människor, förvisso av samma kön, från att visa världen att de älskar varandra? Varför ska detta inte få ske i kyrkorummet som bär på traditionen av ”tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken” (1 Kor 13:13)? SAP-Ros_RGB_Pride_liten_____resize_s_300_0

Jag har inte svaren, men förstår att det finns olika syn på såväl äktenskapet som på bibeln – dess budskap och hur det ska tolkas.  Jag tycker bara att vi ibland gör det lite väl komplicerat. Varför ska vi skilja på äktenskap och partnerskap? Blir verkligen äktenskapet mindre värt för att fler får del av det? Kan vi inte var och en få läsa in vår tolkning av äktenskapet utan att den tolkningen begränsar andra människors frihet?

Oavsett vilket så kan jag konstatera att socialdemokraterna, som längst av alla stora nomineringsgrupper, drivit frågan om samkönade äktenskap nu får stöd av de flesta. Chansen finns att kyrkomötet redan i höst beslutar, dels att äktenskapet är för både sär- och samkönade, dels att kyrkan vill behålla vigselrätten. Det finns dock en högljudd opposition bestående av bland annat Kristdemokraterna, Frimodig kyrka, en och annan ur POSK samt ett helt gäng biskopar.

Ta inget för givet, men ta chansen den 20 september att med din valsedel visa vad du tycker.  Läs gärna mer om vad de olika nomineringsgrupperna tycker om samkönade äktenskap på bloggen Let´s talk about love.

Klas Corbelius

Andra om kyrkovalet: Barometern, Jerry, Dagen, HD, Martin Moberg, Mikaela Persson (MP).

Read Full Post »

Idag kan du träffa 15 unga broderskapare som kampanjar inför EU-valet i Jönköping, de börjar efter lunch. Och du, kryssa en av våra medlemmar!


Hon är broderskapare och hennes familj, kurdisk muslimsk pappa och syriansk kristen mamma som flytt från Turkiet på grund av sin kärlek till varandra personifierar ett av Broderskapsrörelsens stycken i vårt manifest för kristen vänster:

För kristen vänster går den relevanta skiljelinjen inte mellan olika religioner, utan inom varje religion, mellan dem som står för frihet, jämlikhet och solidaritet – och dem som inte gör det. Det gör åsiktsskillnaderna större inom religioner än mellan dem. Vi arbetar för en global politisk vänster som samarbetar över religions- och etniska gränser för att minska klyftorna. Vi är demokratisk kristen vänster och för oss är tron en erfarenhet som banar väg för samtal och samarbete med andra troende människor.

Nu ställer hon upp till EU-parlamentsvalet på socialdemokraternas näst sista plats. Så fundera på det och kryssa en broderskapare! Förutom Evin Cetin har vi även Åsa Westlund, Anna Hedh, Hillevi Larsson, Carina Hägg och Jonas Gunnarsson alla på socialdemokraternas lista.

Här kan ni också kolla Åsa Westlunds snygga och tydliga film:

Read Full Post »

Av Thomas Strand, gruppledare för Broderskaparna i riksdagen

Nu har riksdagen med bred majoritet sagt ja till en könsneutral äktenskapslagstiftning! Alla riksdagspartier, utom Kristdemokraterna, välkomnar denna lagstiftning.

Vi broderskapare anser att äktenskapet är ett sätt för två människor att befästa den kärlek som man känner för varandra. Att ingå äktenskap är en viktig akt för många människor i vårt samhälle. Därför välkomnar vi en könsneutral äktenskapslagstiftning med utgångspunkten i att alla människor har lika värde. Det finns ett behov av att införa en äktenskapslagstiftning som jämställer heterosexuella och homosexuella par. Människor måste själva få välja hur de vill leva med sin partner utan att riskera diskriminering och utanförskap.

Det finns idag en stor acceptans bland allmänheten för att par med samma kön ska behandlas likvärdigt med par som har olika kön. Att utesluta människor enbart på grund av kön eller sexualitet är inte acceptabelt. Det är en mänsklig rättighet att få gifta sig med den som man älskar. Det är ytterst märkligt att den borgerliga regeringen inte har kunnat leverera i en fråga där sex av sju partier i Sveriges riksdag är överens. När den borgerliga regeringen blev handlingsförlamad, fick istället riksdagen lösa frågan och en överväldigande majoritet sa ja till en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Nu försöker Kristdemokraterna skrämma med att detta på sikt kan leda till att religionsfriheten inskränks genom kommande beslut om vigselplikt. Men den frågan finns inte med i den äktenskapslagstiftning som en bred riksdagsmajoritet sa ja till.

Och så till en stilla undran. Varför har inte Kristdemokraterna varit lika ivriga och protesterat när deras egen regering beslutat om drastiska försämringar för arbetslösa och sjuka? Och Kristdemokraterna har glatt ställt sig bakom genomförandet av stora skattesänkningar som framför allt gynnat män och de som tjänar mest.

Vi i den kristna vänstern är stolta över att stå för en solidarisk politik. En politik som inte diskriminerar och åtskiljer utan som är öppen och inkluderande.

Thomas Strand (s)
Gruppledare för Broderskaparna i riksdagen

Detta kan ni även anse vara svar på Stefan Ottossons fråga till Broderskap i Finnveden.nu.

I vårt utkast till manifest kan ni läsa mer om var vi som kristen vänster står. Bland annat skriver vi så här: Vi bejakar alla sidor av mellanmänsklig samvaro som är ett ömsesidigt uttryck för kärlek. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra. Där kristen höger exkluderar och gör skillnad mellan människor vill vi, kristen vänster, inkludera och kombinera de värden som tron medför med arbetarrörelsens grundläggande tro på frihet, jämlikhet och solidaritet.

Läs även andra bloggar om , , , , ,

Read Full Post »