Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘katoliker’

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Pär Axel Sahlberg, president ILRS

Christianos en el PSOE eller Christianos Socialistas (Kristna socialdemokrater) är värdar för ILRS:s möte i oktober, kongressen hålls i Cordoba 10-11 oktober. International League of Religious Socialists finns i tjugo länder och är associerad medlem i Socialistinternationalen. Broderskapsrörelsen är en våra viktigaste och starkaste medlemmar.

“Global Crisis and Spirituality – strengthening alliances with Faith and Social Justice” är årets tema och vi följer upp förra kongressen då vi talade om social globalisering.

Våra värdar är spännande. Det är vår yngsta medlemsorganisation, andra har funnits i hundra år. Den startade som en lokal grupp i Baskien där socialdemokratiska medlemmar såg behov av att mötas kring politik, men också kring sin tro. I det starkt katolska Spanien har konflikten mellan kyrkan, som ställde sig alltför nära diktatorn Franco, och socialdemokratin varit djup. Socialdemokraterna har tagit konflikten med kyrkan om skolan, som i hög grad sköts av kyrkan, men staten betalar, och etiska frågor som abort, äktenskap, homosexuellas ställning etc.

De kristna socialdemokraterna i Baskien har jobbat hårt för att få partiet med sig. Att det inte är mellan vänstern och kyrkan som gränslinjen ska dras utan mellan progressiva människor och konservativa. ILRS har bidraget till den baskiska gruppens arbete och nu, sedan flera år, har partiet gett de nya kristna socialdemokraterna sitt stöd och uppmuntrat dem att starta grupper i hela Spanien, uppmuntra människor att se hur väl tron och politiken hör samman och bygga broar i det spanska samhället. Gruppens ordförande är nu rådgivare till premiärminister Zapatero och då vår globala kongress möts i oktober samlas också den nationella gruppen för första gången, på samma plats. Spanska utrikesministern, Moratinos, kommer och talar och de baskiska pionjärerna har chans att se sin organisation manifesteras för första gången.

Vi hoppas och tror att spanjorerna också kommer att bli ett viktigt brohuvud för vårt globala broderskapsarbete i latinamerikanska länder.

Broderskapare från Sverige kommer att finnas på plats och vi kommer att göra stort nummer av platsen; Cordoba i Andalusien, där en gång muslimer, judar och spanska katoliker levde sida vid sid och byggde ett gott samhälle. Det blir vårt svenska bidrag till den annars katolska dominansen i Spanien. Manifestet för den kristna vänstern kommer att presenteras och vårt arbete tillsammans med muslimer i Sverige kommer att uppmärksammas.

Det är ett banbrytande arbete som våra kamrater i Spanien har gjort. Jag kommer att avgå som ordförande efter sex år, 2003 tog jag över efter Evert Svensson. Vi har förhoppningar om ytterligare en svensk ordförande i raden. Nuvarande viceordföranden kommer från Sydafrika respektive Storbritannien.

PA Sahlberg
President ILRS, fd riksdagsledamot, pastor i Metodistkyrkan

Läs vårt pressmeddelande och se listan på ombuden här på Newsdesk.

Kolla också artikeln om den nya webbkyrkan här och om diskussionerna om äktenskapsfrågan när kyrkomötet öppnades här (Wejryd hoppas liksom vi att frågan snart är utagerad, att den inte kommer bli lika segdragen som kvinnoprästmotståndet).

Annonser

Read Full Post »

Efter ett inlägg på Bitte Assarmos blogg har diskussionen om man kan vara katolik och vänster blommat upp igen i tråden vid vårt inlägg ”Kan man vara vänster och katolik?”. Flera debattörer anser att det innebär att inte ta sin tro på allvar att vara vänster och katolik. Jonny går så långt som att säga att man inte kan ”tjäna två herrar” och Tuve ger underkänt till svensk vänster på grund av vårt ”på grund av sitt osympatiska omyndigförklarande av individerna”.

En av dem som svarat är Hilde Klasson, ordförande för de kristna socialdemokraterna i Uppsaladistriktet, och ledamot i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse:

Att vara katolik och stå till vänster i politiken är ingen lätt fråga! Sedan ett antal år tillbaka har jag fört en diskussion med företrädare för katolska kyrkan i Sverige om rätten till abort, rätten att gifta sig för homosexuella samt det absurda i celibatet. Jag har gjort det som medlem i katolska kyrkan och för att jag tvivlat på att tillhöra en i mitt tycke människofientlig kyrka. De svar jag fått är att mina funderingar inte alls skulle vara kyrkoskiljande utan att jag gott kunde vara kvar i kyrkan!

Mitt val blev ändå att lämna den katolska kyrkan, bland annat för Opus Dei, sexuella övergrepp som förtigits, synen på aborter och kvinnor som genomgår dem. Det känns som en lättnad, min tro får luft bokstavligt talat!

Att påstå att jag som troende inte har möjlighet att rå min familj, att jag inte som individ skulle kunna ha ett reellt självbestämmande som varande både troende och socialdemokrat stående till vänster är absurt!

Jag tror (förmodligen) på samma Skapare nu, utanför katolska kyrkan, som innan, och denna skapare ger mig rätt till att hysa de uppfattningar jag har om rättvisa, solidaritet och att det dessutom krävs många för att förändra, alltså den kollektiva tanken.

Ett av problemen när det gäller kollektivism är istället den maktposition som påven har och hur han utövar makten! Här kan man tala om att lyda utan reflektion.

Dock hyser jag visst hopp eftersom det finns de katoliker som likt mig anser att den syn katolska kyrkan förmedlar, via sin sociallära och där Kristdemokraterna är stora anhängare, inte kan anses vara Guds vilja utan snarare en del av maktapparaten här på jorden.

Min tro är att de mänskliga regelverk som sätts upp runt tron inte tjänar den lilla människan utan har tillkommit och vidmakthålls för att få henne att känna sig underdånig.

Vad blir då min slutsats? Jo, för mig går det inte att förena en värdekonservativ och fundamentalistisk katolsk kyrka och tro med en politisk inriktning, i mitt fall som vänster – socialdemokrat! Dock kan man ju alltid obstruera mot den heliga stolen, och faktiskt ha andra uppfattningar. Mitt val blev ändå att lämna, det kändes hederligare plus att jag på inga villkors vis ville att min kyrkoavgift skulle gå till att understödja rörelser som Respekt m fl.

Just i dessa frågor kan man dessutom se en klar skillnad mellan just kristen höger med KD i spetsen och kristen vänster! Läs gärna KD:s principprogram och reflektera över vad som där står!! För mig som kristen är det fullkomligt följdriktigt att tillhöra socialdemokratin; där kan och får jag verka för människans värdighet, vården om vår gemensamma jord och ett solidariskt synsätt.

Som det står i det ursprungliga inläggets diskussionstråd; jag hoppas att det är dags för en smärre revolution om det nu är så att inte ens Vatikanen lyssnar på påven.

Jag är glad att manifestet för kristen vänster har tagits fram, det visar att man mycket väl kan vara socialist och troende, att inte högern har monopol på vår Skapare!

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »