Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘katolska kyrkan’

Ohly, Eriksson, Sahlin

Ohly, Eriksson, Sahlin

Ingen som läser vår blogg kan ha missat att Broderskapsrörelsen firar 80 år idag! Vi skrev om det bland annat här.

Firandet inleds med ett seminarium i ABF-huset klockan två som kaxigt hävdar att – eller mer ödmjukt frågar om? – Gud är röd i Sverige.

Med på firandet kommer tre av de fyra rödgröna partiföreträdarna – Sahlin, Ohly och Eriksson att vara, tillsammans med bland andra Stefan Löfven från IF Metall, Helena Benaouda från Sveriges Muslimska råd, Lena Posner-Körösi från Judiska centralrådet, Maria Hasselgren från Katolska kyrkan och en lång rad andra politiska och religiösa företrädare.

Se våra två pressmeddelanden här och här.

Annonser

Read Full Post »

Peter WeiderudKlicka här för att kolla på ett bildspel med styrelseledamöter och andra broderskapare.

Idag avslutades Broderskapsrörelsens kongress i Malmö. Knappt 200 kristna socialdemokrater har under fyra dagar samlats för att besluta om hur vi konkret ska arbeta för att främja fred, hållbar utveckling, kultur och mänsklig värdighet. En enhällig kongress har också omvalt Peter Weiderud som ordförande.

– Broderskapsrörelsen representerar något av det finaste jag vet i svenskt politiskt liv. En genuint idéburen kraft som vill arbeta för ett mer tolerant samhälle och en mer rättvis värld. Det är en glädje att finnas med i detta sammanhang! Säger Peter Weiderud som kommenterar till utnämningen.

Kongressen har också enhälligt valt ny styrelse, i enlighet med valberedningens förslag.

– Ett av kriterierna var att få en god samfundsspridning av styrelseledamöterna, och i det här förslaget finns folk från svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Vid nästa kongress hoppas vi också kunna ha islam representerat i vårt förslag, sa Anci Magnusson från valberedningen.

De valda är:

Peter Weiderud, förbundsordförande, Arboga, omval
Lars G Linder, förbundssekreterare, Eskilstuna, omval
Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordförande, Göteborg, omval
Eva-Lena Gustavsson, Torsby, omval
Ulf Bjereld, Göteborg, omval
Joe Frans, Stockholm, omval
Hilde Klasson, Uppsala, omval
Knut W Nygaard, Kungsängen, omval
Lissandra Sandell, Värnamo, omval
Agneta Brendt, Hög (Hudiksvall), omval
Björn Pernrup, Helsingborg, omval
Eva Hedesand Lundqvist, Luleå, nyval
Tomas Strand, Vaggeryd, nyval
Görel Sävborg-Lundgren, Uppsala, nyval
Yilmaz Kerimo, Södertälje, nyval

Mer information och citat från de valda apropå utnämningen finns i respektive pressmeddelande som du kommer till om du klickar på namnen ovan.

Fotografier
Fotografier för kostnadsfri användning i tryckt material och på nätet finns att ladda ner från http://bildbank.broderskap.se och på flickr.

Read Full Post »

Efter ett inlägg på Bitte Assarmos blogg har diskussionen om man kan vara katolik och vänster blommat upp igen i tråden vid vårt inlägg ”Kan man vara vänster och katolik?”. Flera debattörer anser att det innebär att inte ta sin tro på allvar att vara vänster och katolik. Jonny går så långt som att säga att man inte kan ”tjäna två herrar” och Tuve ger underkänt till svensk vänster på grund av vårt ”på grund av sitt osympatiska omyndigförklarande av individerna”.

En av dem som svarat är Hilde Klasson, ordförande för de kristna socialdemokraterna i Uppsaladistriktet, och ledamot i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse:

Att vara katolik och stå till vänster i politiken är ingen lätt fråga! Sedan ett antal år tillbaka har jag fört en diskussion med företrädare för katolska kyrkan i Sverige om rätten till abort, rätten att gifta sig för homosexuella samt det absurda i celibatet. Jag har gjort det som medlem i katolska kyrkan och för att jag tvivlat på att tillhöra en i mitt tycke människofientlig kyrka. De svar jag fått är att mina funderingar inte alls skulle vara kyrkoskiljande utan att jag gott kunde vara kvar i kyrkan!

Mitt val blev ändå att lämna den katolska kyrkan, bland annat för Opus Dei, sexuella övergrepp som förtigits, synen på aborter och kvinnor som genomgår dem. Det känns som en lättnad, min tro får luft bokstavligt talat!

Att påstå att jag som troende inte har möjlighet att rå min familj, att jag inte som individ skulle kunna ha ett reellt självbestämmande som varande både troende och socialdemokrat stående till vänster är absurt!

Jag tror (förmodligen) på samma Skapare nu, utanför katolska kyrkan, som innan, och denna skapare ger mig rätt till att hysa de uppfattningar jag har om rättvisa, solidaritet och att det dessutom krävs många för att förändra, alltså den kollektiva tanken.

Ett av problemen när det gäller kollektivism är istället den maktposition som påven har och hur han utövar makten! Här kan man tala om att lyda utan reflektion.

Dock hyser jag visst hopp eftersom det finns de katoliker som likt mig anser att den syn katolska kyrkan förmedlar, via sin sociallära och där Kristdemokraterna är stora anhängare, inte kan anses vara Guds vilja utan snarare en del av maktapparaten här på jorden.

Min tro är att de mänskliga regelverk som sätts upp runt tron inte tjänar den lilla människan utan har tillkommit och vidmakthålls för att få henne att känna sig underdånig.

Vad blir då min slutsats? Jo, för mig går det inte att förena en värdekonservativ och fundamentalistisk katolsk kyrka och tro med en politisk inriktning, i mitt fall som vänster – socialdemokrat! Dock kan man ju alltid obstruera mot den heliga stolen, och faktiskt ha andra uppfattningar. Mitt val blev ändå att lämna, det kändes hederligare plus att jag på inga villkors vis ville att min kyrkoavgift skulle gå till att understödja rörelser som Respekt m fl.

Just i dessa frågor kan man dessutom se en klar skillnad mellan just kristen höger med KD i spetsen och kristen vänster! Läs gärna KD:s principprogram och reflektera över vad som där står!! För mig som kristen är det fullkomligt följdriktigt att tillhöra socialdemokratin; där kan och får jag verka för människans värdighet, vården om vår gemensamma jord och ett solidariskt synsätt.

Som det står i det ursprungliga inläggets diskussionstråd; jag hoppas att det är dags för en smärre revolution om det nu är så att inte ens Vatikanen lyssnar på påven.

Jag är glad att manifestet för kristen vänster har tagits fram, det visar att man mycket väl kan vara socialist och troende, att inte högern har monopol på vår Skapare!

Läs även andra bloggare om , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »