Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘KD’

Thomas Strand, ordförande för kristna socialdemokrater i riksdagen

Thomas Strand

Nu sviker Kristdemokraterna sina väljare igen. Det förslag till ny alkohollag som nyligen presenterades av Maria Larsson, KD, verkar ta större hänsyn till näringsintressen än till folkhälsan.

Förslaget har möts av hård kritik från nykterhetsrörelsen. Det är ganska uppenbart att önskan att ”modernisera” alkohollagstiftningen vägt tyngre än viljan att begränsa alkoholkonsumtionen.

Utredningen som föregått lagförslaget ville begränsa de nattöppna krogarnas rätt att servera alkohol till kl. 03.00. De vill inte KD och regeringen. Det är bara att beklaga eftersom vi vet att tillgång till alkohol vid extremt sena tider är en av förklaringarna till alkoholrelaterat våld.

Ett annat exempel på vad denna så kallade modernisering av alkohollagen kan leda till är att det öppnar upp för gårdsförsäljning av vin. Maria Larsson säger nu att denna fråga ska utredas. Det intressanta är vad två av hennes allianskollegor från Jönköpings län säger om detta. I en debattartikel i Jönköpings-Posten (27 jan) så skriver Helena Bouveng (M) och Annie Johansson (C) att de gläds över att regeringen nu i förslaget till en ny alkohollag vill ha en utredning ”för att se över hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EG-rätten, med ett fortsatt svenskt Systembolagsmonopol och utan negativa konsekvenser för folkhälsan”. Hela deras debattartikel handlar om att nu är det dags att tillåta gårdsförsäljning av vin. Och jag tror att deras hållning i frågan ger en ganska rättvis bild av den borgerliga regeringens hållning. Så det verkar som KD sviker igen.

Dessutom kommer en ny alkohollagstiftning att leda till ytterligare en mängd nya serveringstillstånd genom att även restauranger som endast erbjuder kall mat ska kunna få tillstånd att servera alkohol. Nykterhetsrörelsen är allvarligt oroade över att det då blir oerhört svårt för kommunerna att klara av tillsynen.

Jag kan bara konstatera att i denna fråga så är regeringens taburetter mer viktiga än att driva en restriktiv alkoholpolitik.

Thomas Strand
Ordförande för kristna socialdemokrater i riksdagen

Inlägget har tidigare publicerats på Thomas egen blogg. Nyheter om KD: 1, 2, 3, 4.

Annonser

Read Full Post »

Den debatt om kristen höger och vänster som jag haft i tidningen Dagen under december har varit bra i den meningen att den klargjort de tydliga skillnader som finns mellan kristna socialdemokrater och kristdemokrater. Den har visat att det idag är relevant att tala om kristen – eller religiös – höger och vänster i svensk politisk debatt.

En organiserad kristen vänster har vi haft i åtminstone de 80 år som Broderskapsrörelsen funnits. Det intressanta nya är den kristdemokratiska resan från att ha velat bära både höger och vänsterkrav till att bli mer förutsägbara som företrädare och drivande av politiska högerkrav.

I sakfrågorna är Attefall och jag överens om att vi tycker olika och vill olika vägar framåt. Men han skäms för att kalla sig höger. Det beror självfallet på att svensk kristenhet, som KD riktar sig till, i huvudsak ser sig själv som en progressiv samhällskraft, där jämlikhet, solidaritet och rättvisa är viktiga begrepp. Att vara höger, men inte medge det, blir därför ett sätt att både försöka ha kakan och äta upp den.

Det taktiska att vara höger, men inte medge det, kan dock visa sig vara ett strategiskt misstag. Väljarna är medvetna i sina val, vare sig det är till vänster eller höger man önskar samhällsutvecklingen. Broderskapsrörelsens roll är att söka övertyga varför vänsteralternativet ger ett mänskligare och bättre samhälle. Genuin tydlighet i den politiska varudeklarationen inger förtroende på sikt, medan ett övertaktiskt agerande kan ge KD kortsiktiga vinster, samtidigt som det aldrig kommer att hjälpa partiet att tryggt hamna på rätt sida om fyraprocentsspärren.

Men visst finns det vänsterfragment kvar hos KD. Jag har stor respekt för att man tydligt står upp för enprocentmålet i bistånd, och där har man bjudit den moderata biståndsministern till dans. Min kritik här är främst att det har skett till priset av att innehållet i procenten har urholkats på ett orimligt sätt.
Attefalls fråga i mellandagsartikeln om socialdemokraterna kommer att återinföra fastighetsskatten vid ett regeringsskifte, har besvarats med det besked vårt parti lämnade i somras. Politikens villkor är att ta vid där företrädaren lämnar. Det går inte att enkelt återställa en skatt som bringade in 30 miljarder och som nu distribuerats i huvudsak till samhällets minst behövande. Det som är nedmonterat kan inte återställas på det sätt en betryggande majoritet av befolkningen av rättviseskäl skulle vilja. Däremot kommer vi se till att orättvisorna minskar och inte ökar.

Jag noterar tacksamt att Attefall i samma artikel bekräftar att KD inte igen kommer att gå till val på sänkt bensinskatt och att den pudel man gjorde 2008 kommer att sitta snällt i valrörelsen.

Däremot fortsätter Attefall med emfas att argumentera för vårdnadsbidraget. Och här finns en grundläggande ideologisk skillnad om vilken roll föräldrar ska ha och vilken roll samhället ska ha.

Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen. Den roll samhället ska ta är att stötta föräldrarna i att kunna göra denna uppgift bra. Trygga barn behöver båda sina föräldrar, som kan ta ett jämlikt ansvar och som kan kombinera föräldraskap med att fortsätta utvecklas också i sitt yrkesliv.
För att detta ska bli bra krävs både en progressiv och jämställd hållning hos båda föräldrarna, en stark föräldraförsäkring som bär under de första åren och en fungerande barnomsorg. Detta kostar, men genom att det gör det möjligt för båda föräldrarna att fortsätta jobba, under några år visserligen med reducerad tid, betalar sig dessa kostnader samtidigt genom de skatteintäkter de för med sig.

Så är hela vårt välfärdssystem uppbyggt. Man är med och bär vissa perioder för att kunna bli buren andra.

Men också de som väljer att kliva av yrkeskarriären, nästan alltid kvinnor, och stanna hemma borde få bidrag, tycker KD och Attefall och ser det som en rättvisefråga. Att vänta med barnomsorg något eller några år kan självklart vara ett bra beslut, jag har själv gjort så i relation till mitt yngsta barn. Det kan vara bra för barnet, om föräldrarna klarar det ekonomiskt och är medvetna om konsekvenserna för sina fortsatta yrkesliv.

Men det innebär inte att det är samhällets uppgift att stödja detta val med vårdnadsbidrag. Detta innehåller inte den dynamik som kombinationen av föräldraförsäkring och god barnomsorg gör och som får systemet att gå runt. Det cementerar en ojämlik ordning där mannen gör karriär och kvinnan sköter hemmet, vilket är dåligt för barn, mamma och pappa. Och, om det byggs ut på det sätt som KD önskar, skulle riva sönder det fungerande system vi har eftersom vi har begränsade resurser.

Läs också: Min ursprungsartikel, Stefan Attefalls första svar, min replik, Stefans andra svar, Sten-Gunnar Hedins svar, min replik till Sten-Gunnar.

Read Full Post »

Sten-Gunnar Hedin

Sten-Gunnar Hedin

De senaste dagarna har en spännande debattväxling ägt rum i den kristna tidningen Dagen. Min ursprungsartikel handlade om att kristdemokraterna allt tydligare blir ett uttryck för en svensk kristen höger och Stefan Attefall skrev i sitt svar till mig något som jag uppfattar som att vi är ganska överens om att KD tonar ner krav de tidigare dirvit som kan uppfattas som vänster och tydligare betonar vikten av skattesänkningar och andra mer tydliga högerfrågor. Läs hela mitt svar till Stefan här.

Även Sten-Gunnar Hedin har skrivit ett svar till mig i form av en gästkrönika i Dagen 15/12. Där uttrycker han att han på grund av sin kritik av den nuvarande svenska abortlagstiftningen av bland andra mig definierats som kristen höger. Det är en olycklig slutsats, av något som jag ser som ett missförstånd i debatten.

Sten-Gunnars underförstådda fråga är om det är möjligt att vara vänster och mot aborter.  Svaret är självklart ja. Det är för övrigt min egen hållning. Aborter utgör alltid en tragedi och rymmer svåra etiska dilemman, framför allt för den drabbade kvinnan. Sten-Gunnar och jag är helt överens om att antalet aborter måste minska.  Frågan är hur detta bäst sker.

Jag har efter att under lång tid slitit med de etiska frågor kommit fram till att den nuvarande lagstiftningen, i kombination med ett samhälle som aktivt stöder barns rättigheter, men också unga pars och även ensamma mammors möjligheter att kunna vara föräldrar är den bästa vägen. Det är en möjlighet för oss att bära varandras bördor i vardagen. Ett förbud mot aborter skulle inte minska dessa, men tvinga unga utsatta kvinnor till olagliga handlingar och förödande skuldbeläggelse.

Det finns andra kristna som vill förbjuda aborter och dessutom montera ned välfärdssystem.  Genom att göra det så svårt som möjligt för den utsatta att kunna klara sin situation, hoppas man kunna skrämma människor till avhållsamhet och tvinga fram ett ”moraliskt” beteende där alla barn föds i präktiga familjer inom ramen för äktenskapet. Problemet är att människor inte är så kalkylerande, lydiga och rationella.

Detta är för mig också ett främmande synsätt som strider mot bibelns berättelser om det hundrade fåret, den förlorade sonen och hur de första ska bli de sista. Här går för mig också skillnaden mellan en kristen höger och en kristen vänster hållning.

Jag har i något sammanhang också sagt att kännetecknande för den kristna högern är att man begränsar kristen etik till att gälla några få politiska frågor – kritik av abortlagstiftningen, motstånd mot homosexuellas kärlek och oreserverat stöd för staten Israels politik.

Jag menar att kristen etik i politik är så oändligt mycket mer. Det handlar om hur nästankärleken kan omsättas i vardagen, om ekonomisk rättvisa, ansvar för Skapelsen, religionsfrihet även för nya kulturer i vårt land, internationell solidaritet och många andra politiska frågor. Det gör mig ont om kristna röster banaliseras och framför allt står upp för saker som de anser olämpliga att människor ägnar sig åt i sängkammaren.

Jag delar Sten-Gunnar Hedins oro över det höga antalet aborter. Jag delar visserligen inte hans syn att det behövs en förändrad abortlagstiftning, men jag respekterar den och diskuterar den gärna. Och jag hoppas innerligt att det faktum att vi kommer till olika slutsatser i frågan om svensk abortlagstiftning inte blir skäl nog för Sten-Gunnar Hedin att definiera sig som kristen höger.

Sten-Gunnar Hedins breda engagemang för utsatta i vårt samhälle och globalt ger honom auktoritet att föra fram också kristna vänsterperspektiv i politiken.

Read Full Post »

JesusJag fick en fråga från en medlem som jag tror är intressant för fler.

Hur kommer det sig att det finns ett etablerat kristet högerparti (KD) men inget kristet vänsterparti? Och varför pratar man så gott som alltid om den kristna högern? I grund och botten har jag lite svårt att förena Jesus budskap med högerideologin.

/Robert

Hej Robert,

Jag delar helt din syn att det borde vara svårt att förena god teologi med högerideologi. KD var från början ett försök att lyfta fram det man upplevde som kristenheten viktiga frågor i politiken, och var då en mix av höger och vänsterkrav – morgonbön i skolan. mot aborter, men också generös asyl, högt bistånd, mot vapenexport och restriktiv alkoholpolitik. Med åren har vänstertankarna suddats ut och KD blivit ett renodlat högerparti.

En annan viktig skillnad mellan oss är att vi som kristna socialdemokrater vill förverkliga de politiska tankar som vår tro inspirerar oss till i ett sekulärt parti – ett parti för alla. KD är idag närmast tvärtom. Man hävdar ett exklusivt kristet parti, men har istället tvättat bort tron som inspiration.

Jag tror inte på ett speciellt kristet vänsterparti. Jag tror att uppdraget är att vara lyhörd för vad evangeliet säger och söka på bästa sätt förverkliga detta i de sammanhang vi står, så brett som möjligt. Det innebär för mig att vara socialdemokrat. Inte för att s gör allt rätt, utan snarare för att där finns det möjligheter att nå bäst resultat i förhållande till de ideal jag har.

Huruvida man pratar gott eller inte om den kristna högern beror delvis på vilken församling man är i och de personer som är tongivande där. Broderskapsrörelsen har genom åren varit särskilt viktig som stöd för de enskilda kristna som känt sig marginaliserade i sina församlingar på grund av vänsterideal. Genom att söka stöd hos andra har man haft större möjlighet att påverka också andra.

Varma hälsningar
Peter

Andra som skriver om kristdemokraterna: ”om klimatforskningen skulle visa sig felaktig”, valet på lätt svenska, Peter Andersson, Flute-tankar, Loke, HD, Ewa Samuelsson, gemensamt avtal mot SD

Read Full Post »

Jag fick än en gång tillfälle att lyssna till Martin Luther King:s ”I have a dream”-tal häromdagen, genom bloggen Reflektors försorg. En radikal röst som talar om missförhållanden, men som inte stänger ute utan som vill öppna dörrar, förlåta och förbättra.

Just dessförinnan hade jag återlyssnat på Göran Hägglunds tal i Almedalen den här sommaren, och skrivit en blogg-post på min egen ”Dags för rättvisa!”. Hägglund ägnar stor energi åt att förtala det udda, och istället ”berömma sig” av att kristdemokraterna är ”verklighetens folk”. Som om allt som inte stämmer överens med hans och kristdemokratins värderingar och normer vore overkligt och värt att förakta.

Martin Luther King hade en dröm. Han sa också att han var osäker på om han skulle vara med den dag man nådde dit. Dessvärre fick han rätt. Vi har fortfarande en bra bit kvar att vandra. Och på vägen kommer vi att möta sådana som Göran Hägglund. Insnöade och föraktande. Även om de vill stänga in och utesluta måste vår uppgift vara den motsatta gentemot alla och envar – att öppna dörrar och slåss för varje människas okränkbarhet.

Vår uppgift är att efter förmåga göra som Martin Luther King; Låt frihetsklockorna ringa i varje del av Sverige, runt hela vår jord. Ända till den dag då alla Guds barn, hetrosexuella och homosexuella, Engelsmän och Eskilstunabor, svarta och vita, kvinnor och män, judar, kristna, muslimer, hinduer och agnostiker tillsammans kan stämma in i den sång han hänvisade till: ”Free at last. Thank God almighty, free at last”.

Read Full Post »

Kristna har en positiv uppfattning om EU, enligt den senaste SOM-undersökningen. Det skriver statsvetaren Magnus Hagevi i Sändaren, och tippar att allianspartierna får flest kristna röster. Även Broderskap skriver om detta i senaste numret.

Hagevi fortsätter att beskriva att kristna riktat kritik mot EU för att bygga handelshinder mellan Europa och utvecklingsländerna söder om Europa och att kristna tystnat i denna kritik, i vårt EU-program lyfter vi dock särskilt detta som en allt jämt viktig fråga.

Den kritik som kristna riktar extra starkt mot EU rör alkoholpolitik, flyktingpolitik och socioekonomiska förhållanden. Kristna väljare i allmänhet och frikyrkliga i synnerhet vill inte sänka priset på alkoholdrycker eller tillåta försäljning av öl, vin och sprit i vanliga affärer.

Kristna är också mycket kritiska till förslag om att Sverige ska ta emot färre flyktingar och ger sitt stöd åt ett mångkulturellt samhälle.

So far, so good, en sammanfattning av broderskapsrörelsens politik skulle man kunna säga.

Men sen fortsätter han: kristna väljare tenderar att vara förhållandevis positiva till privatiseringar och marknadsekonomi. Dock verkar en relativt stor andel kristna vara mer negativ till att införa euro som valuta i Sverige jämfört med mer sekulära väljare. Och i politiska val tenderar kristna väljare att rösta borgerligt (dock inte på (M) och (SD)). Och där går vi inte med majoriteten av de kristna tydligen. Åtminstone inte enligt Hagevi.

Read Full Post »

Härligt väder och härlig första majstämning!

Idag rapporterar Dagen: ”KD:s förstamajtåg i Uppsala störst – igen”. Vilket ju är en sanning med stor modifikation.

KD har bara ett enda tåg i hela landet, och det är det tåg där Siewert Öholm leder samtalet som hålls i Livets ords Uppsala. Ett tåg som kräver att fler kvinnor ska bort från arbetsmarknaden (vilket blir effekten – önskad eller inte – av dyra onödiga vårdnadsbidrag och minskad rätt till förskola). S och V däremot har människor på hundratals platser i Sverige, som protesterar mot samhällets orättvisor och kämpar för att vi ska få fortsätta driva Sverige framåt i samma riktning vi varit på väg under nästan hela 1900-talet och hoppas kunna fortsätta hela 2000-talet.

2006 gick 1200 personer i KD:s tåg, i år var det inte ens 700, hur många blir det nästa år? S och V samlade tillsammans i år lika många, bara i Uppsala.

Så egentligen har det lilla KD-tåget, det tåg de lyckats få ihop genom att finkamma hela Mälardalen, kanske hela Sverige, på människor som vill protestera för att hålla ett krympande KD kvar i riksdagen, inte riktig förtjänat att få kalla sig ”störst”.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Older Posts »