Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘knut w nygaard’

Föreningen Siv, Social­­­demokratiska Israel­vänner, håller just på att bildas. Målet är enligt Världen idag att verka vidare i Göran Perssons anda i förhållandet till Israel. De skriver vidare

Avsikten med föreningen är bland annat att bredda Mellanösterndebatten inom partiet, och att visa solidaritet med ”demokratins, arbetarrörelsens och fredsvännernas Israel”, enligt ett debattinlägg i partiorganet Aktuellt i politiken. Där uttrycker initiativtagarna också sorg över att den israeliska socialdemokratin och fredsrörelsen försvagats de senaste åren.

Socialdemokratiska Israelvänner vill se en tvåstatslösning, med ett ”livskraftigt och demokratiskt Palestina sida vid sida och i fred med Israel”.

Bland initiativtagarna finns bland andra Knut W Nygaard, styrelseledamot i Broderskapsrörelsen.

Annonser

Read Full Post »

Anci Magnusson, valberedningenKnut W Nygaard, förbundsstyrelsen

De senaste dagarna har det väckts intresse och undringar kring kristna socialdemokraters identitet och religionsdialogarbete. I Världen idag uttalar sig vår styrelseledamot Knut W Nygaard kritiskt om en ambition att låta någon våra muslimska medlemmar ta plats i styrelsen och i samma tidning svarar Anna-Carin Magnusson, nyvald sammankallande för valberedningen. Anna-Carin har här på bloggen fått möjlighet att utveckla sina tankar i frågan.

Jag har fått det stora förtroendet av vår förbundskongress att vara ordförande för valberedningen. Det är ett viktigt uppdrag och jag har funderat en del på vilken riktning jag tycker förbundet ska utvecklas i, och vilken roll jag kan ta i det arbetet. Idag skriver Kyrkans Tidning och Världen Idag (här ska det ligga länkar!) om min personliga syn på uppdraget. Jag har precis som andra i förbundet en tanke och förhoppning om hur förbundet ska utvecklas. I valberedningen har vi möjligheten att söka personer som vi tror bäst kan förverkliga den inriktning kongressen väljer och den utveckling verkligheten kräver. I valberedningen har vi ännu inte hunnit formulera oss omkring vårt uppdrag och de funderingar jag ger uttryck för är därför mina egna.

Mina egna tankar om förbundets utveckling handlar om hur budskapet om att bära varandras bördor blir verklighet. Tittar vi i Sverige idag så har vi gått långt tillbaka i tiden. Varför ska jag få skattelättnader när så många i dagens Sverige står på bar backe, vi behöver en annan fördelningspolitik i Sverige. Tittar jag ut i världen så är det lika viktigt att för andra i världen också göra rätt och göra gott. Med dialogen som redskap är det min övertygelse att vi kan åstadkomma mycket inom politiken. Vi har nu upplevt hur människor skuldbelagts i både fråga om förmåga och ansvarstagande. Det är min övertygelse att vi genom att upprätta människor kan åstadkomma så mycket mer. Då behövs mer dialog inte mindre.

Jag önskar också att valberedningen ska kunna föreslå någon med muslimsk bekännelse till förbundsstyrelsen för att gå vidare i det dialog- och utvecklingsarbete som pågått sedan 1994 med muslimska socialdemokrater. För mej är det viktigt att min politiska uppfattning får inspireras av min tro. Om det är viktigt för mej vill jag också vara generös mot andra och erbjuda dem samma möjlighet. Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen startade för 80 år sedan av människor som var för radikala för sin kristna församling och för religiösa för arbetarkommunen. Vi är en politisk organisation där vi inte får vårt medlemskap på bekännelse i tro utan att man ställer sig bakom socialdemokratins värderingar – vi är ingen kyrka.

Att ta vara på de utmaningar vårt förbund står inför är vars och ens uppgift. Tillsammans kommer valberedningen att göra sin del av arbetet för att fylla viktiga poster med personer som har både förankring och förmåga att föra förbundet och politiken framåt.

Anna-Carin Magnusson, Nässjö

Read Full Post »

Peter WeiderudKlicka här för att kolla på ett bildspel med styrelseledamöter och andra broderskapare.

Idag avslutades Broderskapsrörelsens kongress i Malmö. Knappt 200 kristna socialdemokrater har under fyra dagar samlats för att besluta om hur vi konkret ska arbeta för att främja fred, hållbar utveckling, kultur och mänsklig värdighet. En enhällig kongress har också omvalt Peter Weiderud som ordförande.

– Broderskapsrörelsen representerar något av det finaste jag vet i svenskt politiskt liv. En genuint idéburen kraft som vill arbeta för ett mer tolerant samhälle och en mer rättvis värld. Det är en glädje att finnas med i detta sammanhang! Säger Peter Weiderud som kommenterar till utnämningen.

Kongressen har också enhälligt valt ny styrelse, i enlighet med valberedningens förslag.

– Ett av kriterierna var att få en god samfundsspridning av styrelseledamöterna, och i det här förslaget finns folk från svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Vid nästa kongress hoppas vi också kunna ha islam representerat i vårt förslag, sa Anci Magnusson från valberedningen.

De valda är:

Peter Weiderud, förbundsordförande, Arboga, omval
Lars G Linder, förbundssekreterare, Eskilstuna, omval
Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordförande, Göteborg, omval
Eva-Lena Gustavsson, Torsby, omval
Ulf Bjereld, Göteborg, omval
Joe Frans, Stockholm, omval
Hilde Klasson, Uppsala, omval
Knut W Nygaard, Kungsängen, omval
Lissandra Sandell, Värnamo, omval
Agneta Brendt, Hög (Hudiksvall), omval
Björn Pernrup, Helsingborg, omval
Eva Hedesand Lundqvist, Luleå, nyval
Tomas Strand, Vaggeryd, nyval
Görel Sävborg-Lundgren, Uppsala, nyval
Yilmaz Kerimo, Södertälje, nyval

Mer information och citat från de valda apropå utnämningen finns i respektive pressmeddelande som du kommer till om du klickar på namnen ovan.

Fotografier
Fotografier för kostnadsfri användning i tryckt material och på nätet finns att ladda ner från http://bildbank.broderskap.se och på flickr.

Read Full Post »