Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘krig’

Den svenska vapenexporten har fyrdubblats på åtta år, men har världen blivit en säkrare och bättre plats att leva på? En stor förklaring till ökningen är USAs krig mot Irak. Medan över hundra tusen irakier dödats och många fler drivits från sina hem så har vapenindustrin tjänat stora pengar.

I Wikileaksrapporten talas om hur granatgeväret Carl Gustaf använts i dödlig strid, både av USA och motståndsgrupperna. Flechettgranaten ADM 401, en projektil tillverkad i Karlskoga laddad med små metallpilar, har också spridit död i Irak.

USAs krig som bygger på felaktigheten att Irak skulle ha kärnvapen bröt mot folkrätten och fick från början varken FNs eller den svenska regeringens stöd. I riktlinjerna för den svenska vapenexporten sägs att export inte ska ske till krigförande land. Detta har skett ändå och motiveras med att det främjar svensk säkerhetspolitik.

USAs krig har förvisso bidragit till att störta en diktator, men det har också störtat landet in i ett kaos som pågått i snart åtta år och det riskerar ta ytterligare många år innan landet är helt återuppbyggt. Trots att USA satsat enorma resurser är området knappast säkert. Kristna i Irak utsätts för återkommande attacker och Utrikesdepartementet avråder svenskar från att resa till landet.

Det finns många fler exempel där svensk vapenexport knappast bidragit till en säkrare värld som att vi under kriget mellan Iran och Irak försåg båda sidor med vapen, vilket vi även gjort i den känsliga konflikten mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan. Sverige säljer också till andra länder som grovt kränker mänskliga rättigheter, som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Bahrain.

Dubbelmoralen är utbredd. Det är dags att svensk utrikespolitik tar de högtidliga deklarationerna om mänskliga rättigheter på allvar. Då är det nödvändigt att ta de regler som finns på allvar och genast avskaffa vapenexporten till länder som bryter mot dessa.

Det allra bästa för freden och säkerheten är dock att helt avskaffa den svenska vapenexporten då det knappast är fler vapen som världen behöver, eller som Ingvar Carlsson, fd statsminister, sagt: ”Det behövs inga nya pengar, utan genom att avstå från att producera förintelsevapen skulle vi kunna frigöra resurser till att bekämpa svälten och den värsta nöden.”

Publicerad i Norrköpings Tidningar den 4 december.

Annonser

Read Full Post »

Imorgon den 19 maj kl 9-10 på Bohusgatan 25 presenteras rapporten: ”Violence against women in Eastern Congo DR from ca 1990 to 2010” där över 1’600 kongoleser från fem provinser i Östra Kongo DR har medverkat.

Rapporten är skriven av Delphine Itongwa Wa Kilume, Esther Shombola Bake och Jolly Kamuntu i samarbete med Olof Palmes Internationella Center, Afrosvenskarnas riksförbund, Sveriges kristna socialdemokrater .

Demokratiska Republiken Kongo är ett av världens mest konfliktdrabbade länder. Situationen har- är värst i östra delen av landet. Våldtäkt används som vapen. Kvinnor och barn utsätts systematiskt för sexuellt våld.

I samverkan med GEAD i Kongo DR har Broderskapsrörelsen och Stockholmsavdelningen Afrosvenskarnas riksförbund (ASR) sammanställt en rapport på franska som översatts till engelska. Rapporten beskriver det våld som kvinnor har utsatts för under och efter kriget. Rapporten föreslår lösningar som gör att kvinnor får mer makt över sina liv – vilket är den bästa lösningen på problemet.

Talare: Zela Bikyeombe Sabuni från ASR och Joe Frans samt Ulf Carmesund från Broderskapsrörelsen.

Tid : 19 Maj 2010, kl 09.00 – 10.00 frukost serveras från kl 8.15 / kostar 15kr

Plats: Bohusgatan 25;TB Skanstull (ASRs föreningslokal)

Läsa rapporten: Rapporten är tryckt som bok och säljs för 75kr/st av bland andra Broderskapsrörelsen. Seminariepris: 50 kr.

Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center, Afrosvenskarnas riksförbund, Broderskapsrörelsen

Anmälan och frågor: Zela Bikyeombe Sabuni, zela@yahoo.se, 0709810896

Read Full Post »

soldat och rökDen rödgröna arbetsgruppen har lämnat besked om vapenexporten. Det konstateras att världen förändrats och att det behövs en ny utredning för att få en lag som är anpassad för detta. Även den nya lagen ”ska precis som idag vila på grundprincipen att export av krigsmateriel är förbjuden, men att dispens kan lämnas.” Detta är viktigt och en bra början då det innebär ett stopp för den praxis som utvecklats de senaste åren och som tillåtit en rejäl ökning av vapenexporten.

Det är bra att arbetsgruppen tydliggör att vapenexporten är ett undantag, ett nödvändigt ont som måste omgärdas med hårda restriktioner. Sammantaget ger man bra svar på frågor vi ställer oss idag, men säger inte så mycket om den långsiktiga politiken, om vilken värld vi vill leva i om 10-20 år.

Frågan behöver ställas varför vi ska tillverka vapen. Under kalla kriget var det säkerhetspolitiskt motiverat då Sverige i händelse av krig skulle vara oberoende – inte bara neutrala utan också kunna ta fram våra egna vapen. Exporten blev ett sätt att finansiera en annars väldigt dyr produktion. Numera verkar dock vapenindustrin i nära samverkan mellan ett antal EU-länder, inte minst genom Europeiska försvarsbyrån, EDA.

Således har det säkerhetspolitiska motivet redan fallit då vi lika gärna kan försvaras av franska plan som av svenska. Istället för att konkurrera med likvärdiga vapen som världen redan har väldigt gott om finns här möjligheten för Sverige att profilera sig genom att ställa om försvarsindustrin. Det skulle inte heller vara så svårt då civil och militär produktion redan idag är nära sammanbunden. 

En sådan omställning skulle inte hota jobben, snarare tvärtom då de många andra delarna av säkerhetspolitiken behöver stärkas. Resurser för att klara detta bör tas från försvarsanslaget. Det skulle ge Sverige möjlighet att bli världsledande i förebyggande av väpnade konflikter. Istället för att sitta fast i ett gammalt tänkande kräver en ny värld nya sätt att lösa konflikter.

Klas Corbelius
Ordförande Broderskap i Norrköping

Read Full Post »

Dom här fina knapparna har vi fått hjälp av Svenska freds att fixa och delar ut på kongressen. Även S-studenter & S-kvinnor som vi delar monter med och SSU delar ut knapparna.

Vill du ha en? Kom då till kongressen eller skicka ett brev som innehåller ett frankerat kuvert med din adress på till Broderskapsrörelsen, BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM. Skriv hur många du vill ha, max tre per person så att de räcker till alla!

Read Full Post »

På kongressen i Malmö antog vi ett uttalande om att FN måste leda all trupp i Afghanistan, som publicerades bland annat i Värmlands folkblad. Sten Tolgfors svarade att Sverige behöver vara i Afghanistan av fem skäl: 1. säkerhet, 2. demokrati, 3. kvinnorna, 4. terrorismen och 5. solidariteten. Idag svarar Peter Weiderud att vi håller med, men att inte tror att vi kan uppnå något av dessa fem mål genom att stötta USA och Natos bombningar.

Säkerheten: Just nu är det faktiskt lika rimligt att argumentera tvärtemot det Tolgfors gör, det vill säga att Nato:s närvaro och bombningar bidrar till att öka osäkerheten i regionen. Det finns ingen militär lösning på konflikten.

Demokratin: Den militära närvaron riskerar på sikt att urholka den Afghanska demokratins legitimitet.

Kvinnorna: Nya lagar i Afghanistan urholkar kvinnornas rättigheter, bistånd och stöd till utveckling skulle göra mycket mer än militära insatser.

Terrorismen: Natos bombningar väcker hat och känslor som underlättar rekrytering av terrorister.

Solidariteten: Solidariteten med Afghanistans folk kommer inte nödvändigtvis bäst till uttryck genom att vi fungerar som stödpatrull till USA och Nato. I stället skall vi satsa mer på dialog- och utvecklingsarbete.

Vi inte är emot svenskt deltagande i internationella väpnade aktioner men vi kräver att all trupp i Afghanistan – inklusive USA – skall stå under FN:s ledning! USA:s insatser i Afghanistan sker utan samordning med FN:s trupp och USA attackerar civila – utan att skyldiga bestraffas. Genom ett rakryggat försvar för FN och folkrätten skyddar vi inte bara Afghanistan, utan i förlängningen även Sveriges intressen.

Andra om Afghanistan: Skicka hem svenska soldater (Lotta Gröning), Information: Rock the Vote (Afghan-Style)! (the Campaign Dossier), Allvarliga brister i den svenska asylprocessen (Ung Vänster), RYSSEN JAGAR RACKHAM DEN RÖDE? (Tokmoderaten), Att inte komma till skott (kommerotardig.blogg.se)

Read Full Post »

Idag beslutade Broderskapsrörelsens kongress att bifalla de motioner som krävde totalförbud för den svenska vapenexporten. Detta i strid mot förbundsstyrelsen som ville se ett totalförbud först på längre sikt.

När beslutet gick igenom brast halva kongressen ut i sång, och sjöng en bit på ”i natt jag drömde” tills mötespresidiet gick in och avbröt på grund av tidsbrist…

Här finns motionerna och övriga kongresshandlingar för att läsa mer om vad som beslutades. Berörda motioner återfinns i häfte A – alla folks frihet, hela världens fred.

Read Full Post »

loyalarrowDen 8-16 juni står Sverige och F21 i Luleå som värd för en stor militär övning, ”Loyal Arrow”. Den leds och planeras av Nato. Det är första gången det sker en ensidigt Natoledd övning i ett icke-Natoland. Övningen innebär att Sverige ger upp kontrollen och lägger över makten på Nato. Nato bygger på kärnvapen-avskräckning. Sverige medverkar på detta sätt till ökad spänning mellan länder och upptrappning i området. Det är ett steg i fel riktning att gå med i spelet kring militär upprustning.

Frågan är inte diskuterad i riksdagen. Beslutet om övningen är taget av regeringen självt på förslag av försvarsmakten. Vi är oroliga ur både säkerhetspolitisk och demokratisk aspekt. Därför kräver Svenska freds:

Stoppa Nato-övningen!
Nato ut ur Sverige!
Nej till Nato!
Stoppa smyganslutningen till Nato!

Skriv på namninsamlingen här

Det finns också en grupp på Facebook

Även Nina Drakfors, ETC, Fredskoalitionen i Göteborg, Wiseman’s wisdoms (rädda försvaret) och Ines har nyligen skrivit om övningen. Sedan slutet av förra året har det skrivits en del, bland annat på Alliansfritt Sverige, i Norrländska socialdemokraten, SR P4 Västerbotten och DN rapporterar att det stör rennäringen, och SVT Västerbottensnytt om att renkalvar riskeras att överges på grund av lågtflygande plan.

Även SR P4 Norrbotten har ett intressant inslag om frågan. Gunnar Westberg har skrivit artikeln Hemligt samarbetsavtal mellan FN och Nato äventyrar FN:s självständighetNewsmill. Carl Björeman skriver i Dala-Demokraten att Nato redan styr vårt försvar, Norrbottenskuriren skriver om övningen, Anders Ferm och Thage G Pettersson kräver folkomröstning om Natomedlemskapet i SvD, Allan Widman, försvarspolitisk talesman (fp) efterlyser socialdemokraternas politik i frågan på SvD:s Brännpunkt. Att Sverige ska stå utanför Nato skrev S-företrädare i januari 2008, och vi i Broderskapsrörelsen skulle inte tacka nej till att detta förtydligas och understryks, både av regeringen och av vårt eget parti. Är det inte lite märkligt att det principiella i att vi – som inte är med i Nato – ska stå värd för övningen diskuteras så lite, både i media och i politiken? Fler artiklar i ämnet finns bland annat på hemsidan Stoppa smyganslutningen till Nato.

Read Full Post »