Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘krigsförbrytelser’

Allt fler röster väcks för att undersöka vilka krigsförbrytelser som begicks under de 23 dagar i vintras som Israel attackerade Gazaremsan. Den 16 mars i år krävde sexton ledande jurister, med uppbackning av Amnesty International att FN skall genomföra en komplett undersökning av de krigsförbrytelser som båda sidor anklagats för. Ett öppet brev har skrivits till FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon, undertecknat av bland andra biskop Desmond Tutu, Mary Robinson FN:s förre kommissarie för mänskliga rättigheter, och domare Richard Goldstone som förr var överåklagare för internationella brottsmålstribunalen för Rwanda och Jugoslavien. Detta är ett bra förslag. Prof. William A. Schabas, tidigare medlem i Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, har sagt, och han har en klar poäng:

”The international community must apply the same standard to Gaza as it does to other conflicts and investigate all abuses of the laws of war and human rights.”

Den 21 mars skrev Richard Falk, FNs särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Palestina, en skarp kritik av Israels attack i Le Monde Diplomatique. Han menar att Israels attack knappast kan betraktas som självförsvar. Undersökningen skall inte endast fokusera frågan om proportionalitet i Israels våld, menar Falk:

”The focus should be on whether the Israeli attacks were a prohibited, non-defensive use of force under the UN charter, amounting to an act of aggression, and as such constituting a crime against peace.”

I sin artikel menar Richard Falk att även om många vill undersöka Israels och Hamas krigsförbrytelser så måste vi nog dra slutsatsen att det inte finns någon politisk vilja att gå vidare med anklagelser mot israel på en mellanstatlig nivå, ”whether within the UN or outside.”

Men Falk menar att kritiken mot Israels krigsförbrytelser ändå spelar en politisk roll. Även om USA vann varje slag i Vietnam, säger Falk, förlorade USA det andra kriget, ”the legitimacy-war”, eller kriget om det legitima i parternas respektive kamp. Jag tror att Richard Falk har en poäng. Vi kan arbeta för att folkrätten vinner det andra kriget. I kampen mot Vietnamkriget och i kampen mot Apartheid var den folkliga opinionen det som varaktigt kunde uppbåda tillräcklig energi och moralisk resning för att åter och åter kritisera maktens dubbelmoral. Om de förlorar all legitimitet måste även starka stater som USA och Israel följa folkrätten och krigets lagar. De kan inte bomba alla till tystnad. Även om vi inte har den politiska eller militära makten, är det under vår värdighet att vika ned oss moraliskt. Vi vill se en undersökning av krigsförbrytelser under vinterns attack mot Gaza. Vi vill att båda Hamas, Israel och eventuellt andra aktörer skall granskas. Vi skall inte tystna.

Andra bloggar skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , ,

Läs också:
Kadhammar i dagens Aftonbladet, Heidi Avellan på Sydsvenskan, SvDs artikel om  amnestyexperten Brian Dooleys uttalanden.

Annonser

Read Full Post »