Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kristdemokraterna’

Detta inlägg är också publicerat på DN-Debatt.

 

Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna är nu beredda att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte. Det är glädjande att Kristdemokraterna (DN Debatt 18/2) ändrat uppfattning i frågan och till sist anslutit sig till den breda majoritet som uppfattar tvångssteriliseringarna av transsexuella som inhumana.

Desto mer anmärkningsvärt är det att Svenska kyrkan fortsätter att huka i frågan. Senast Svenska kyrkan tog ställning i frågan om transsexuella skall få byta juridiskt kön utan att först tvingas till sterilisering var i yttrandet över betänkandet ”Ändrad könstillhörighet” (SOU 2007:16). Svenska kyrkan hade då inga invändningar mot kravet på sterilisering vid könsbyte. I yttrandet återfinns i stället formuleringar om att barn till transsexuella riskerar att drabbas av ”ett livslångt trauma” samt att ”åldrade far- och morföräldrar” plötsligt får anpassa sig till ”nya förvirrande och oklara roller”. Yttrandet är undertecknat av ärkebiskop Anders Wejryd.

Debatten har kommit en bra bit på väg sedan yttrandet skrevs. Men så länge Svenska kyrkan inte formulerar något nytt ställningstagande är det yttrandet som är Svenska kyrkans officiella åsikt i frågan.

Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn är ett mycket allvarligt ingrepp. Det finns inga belägg för att barn till transsexuella personer skulle fara illa. Ett kvarhållande vid tvångssteriliseringarna strider mot principen om alla människors lika och okränkbara värde.

Transsexuella personer är en utsatt grupp i samhället. I det ”Manifest för en kristen vänster” som vårt förbund antog 2009 står att vi strävar efter en värld utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning. Vi vill att alla barn ska ha samma möjligheter att växa och utvecklas oavsett föräldrarnas situation. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra. Som kristna och som socialdemokrater blir det för oss därför självklart att säga nej till fortsatta tvångssteriliseringar av transsexuella.

Det är viktigt att den politiska enighet som nu finns i frågan om att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte inte stannar vid ord utan också leder till handling. Det vore utomordentligt välkommet om Svenska kyrkan slutade stå vid sidan och i stället valde att bli en del av denna frigörelseprocess.

Ulf Bjereld
Eva-Lena Gustavsson

förbundsstyrelseledamöter av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

 

Detta inlägg är också publicerat på DN-debatt.

Anders Wejryd svarar här.

Annonser

Read Full Post »

Debattdagar i Örebro mellan Kristna Socialdemokrater och Kristedemokrater

Den 8 och 9 september genomförs två debatter i Örebro mellan ordföranden för Sveriges Kristna Socialdemokrater Peter Weiderud och Lars-Axel Nordell (KD)

Den 8 september kl 19:00 i hörsal G i Gymnastikhuset på Universitetet

äger ett filosofiskt samtal rum mellan Peter Weiderud och Lars-Axel Nordell (KD) om ”tron och valet”, om hur den kristna tron och dess grundvärderingar leder till olika slutsatser i politiken, en vänsterpolitik eller en högerpolitik. Det är studentprästerna som arrangerar och Erik Amnå är moderator.  

Den 9 september 19:00 hålls en debatt i Vasakyrkan ”Tro och politik – hur går det ihop?” mellan Peter Weiderud och Lars-Axel Nordell. Moderator är Torgny Larsson. 

Under dagen den 9 september deltar Peter Weiderud i den socialdemokratiska landstingsgruppens valrörelse i Örebro.

Media är varmt välkomna att delta på arrangemangen.

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

Det har varit bråda dagar för Sveriges Kristna Socialdemokrater. Nu drar vi en lättnadens suck över att Ulf är hemma och att aktionen, till ett högt pris, riktat uppmärksamheten mot blockaden av Gaza och de folkrättsbrott som begås av Israel. Det är en risk man får ta om man vill syssla med ickevåld, men visar ändå på ickevåldets kraft!

Andra saker än Ship to Gaza har också hänt. Se till exempel denna utmärkta artikel som publiceras i senaste Sändaren. Thomas Strand och Peter Weiderud svarar Roland Utbult (KD) och förklarar varför S är ett bättre alternativ om vi pratar kristen värdegrund.

Sverige har inte blivit mjukare, bättre eller mer rättvist med KD i en regering!

Read Full Post »

Thomas Strand, ordförande för kristna socialdemokrater i riksdagen

Thomas Strand

Nu sviker Kristdemokraterna sina väljare igen. Det förslag till ny alkohollag som nyligen presenterades av Maria Larsson, KD, verkar ta större hänsyn till näringsintressen än till folkhälsan.

Förslaget har möts av hård kritik från nykterhetsrörelsen. Det är ganska uppenbart att önskan att ”modernisera” alkohollagstiftningen vägt tyngre än viljan att begränsa alkoholkonsumtionen.

Utredningen som föregått lagförslaget ville begränsa de nattöppna krogarnas rätt att servera alkohol till kl. 03.00. De vill inte KD och regeringen. Det är bara att beklaga eftersom vi vet att tillgång till alkohol vid extremt sena tider är en av förklaringarna till alkoholrelaterat våld.

Ett annat exempel på vad denna så kallade modernisering av alkohollagen kan leda till är att det öppnar upp för gårdsförsäljning av vin. Maria Larsson säger nu att denna fråga ska utredas. Det intressanta är vad två av hennes allianskollegor från Jönköpings län säger om detta. I en debattartikel i Jönköpings-Posten (27 jan) så skriver Helena Bouveng (M) och Annie Johansson (C) att de gläds över att regeringen nu i förslaget till en ny alkohollag vill ha en utredning ”för att se över hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EG-rätten, med ett fortsatt svenskt Systembolagsmonopol och utan negativa konsekvenser för folkhälsan”. Hela deras debattartikel handlar om att nu är det dags att tillåta gårdsförsäljning av vin. Och jag tror att deras hållning i frågan ger en ganska rättvis bild av den borgerliga regeringens hållning. Så det verkar som KD sviker igen.

Dessutom kommer en ny alkohollagstiftning att leda till ytterligare en mängd nya serveringstillstånd genom att även restauranger som endast erbjuder kall mat ska kunna få tillstånd att servera alkohol. Nykterhetsrörelsen är allvarligt oroade över att det då blir oerhört svårt för kommunerna att klara av tillsynen.

Jag kan bara konstatera att i denna fråga så är regeringens taburetter mer viktiga än att driva en restriktiv alkoholpolitik.

Thomas Strand
Ordförande för kristna socialdemokrater i riksdagen

Inlägget har tidigare publicerats på Thomas egen blogg. Nyheter om KD: 1, 2, 3, 4.

Read Full Post »

Den debatt om kristen höger och vänster som jag haft i tidningen Dagen under december har varit bra i den meningen att den klargjort de tydliga skillnader som finns mellan kristna socialdemokrater och kristdemokrater. Den har visat att det idag är relevant att tala om kristen – eller religiös – höger och vänster i svensk politisk debatt.

En organiserad kristen vänster har vi haft i åtminstone de 80 år som Broderskapsrörelsen funnits. Det intressanta nya är den kristdemokratiska resan från att ha velat bära både höger och vänsterkrav till att bli mer förutsägbara som företrädare och drivande av politiska högerkrav.

I sakfrågorna är Attefall och jag överens om att vi tycker olika och vill olika vägar framåt. Men han skäms för att kalla sig höger. Det beror självfallet på att svensk kristenhet, som KD riktar sig till, i huvudsak ser sig själv som en progressiv samhällskraft, där jämlikhet, solidaritet och rättvisa är viktiga begrepp. Att vara höger, men inte medge det, blir därför ett sätt att både försöka ha kakan och äta upp den.

Det taktiska att vara höger, men inte medge det, kan dock visa sig vara ett strategiskt misstag. Väljarna är medvetna i sina val, vare sig det är till vänster eller höger man önskar samhällsutvecklingen. Broderskapsrörelsens roll är att söka övertyga varför vänsteralternativet ger ett mänskligare och bättre samhälle. Genuin tydlighet i den politiska varudeklarationen inger förtroende på sikt, medan ett övertaktiskt agerande kan ge KD kortsiktiga vinster, samtidigt som det aldrig kommer att hjälpa partiet att tryggt hamna på rätt sida om fyraprocentsspärren.

Men visst finns det vänsterfragment kvar hos KD. Jag har stor respekt för att man tydligt står upp för enprocentmålet i bistånd, och där har man bjudit den moderata biståndsministern till dans. Min kritik här är främst att det har skett till priset av att innehållet i procenten har urholkats på ett orimligt sätt.
Attefalls fråga i mellandagsartikeln om socialdemokraterna kommer att återinföra fastighetsskatten vid ett regeringsskifte, har besvarats med det besked vårt parti lämnade i somras. Politikens villkor är att ta vid där företrädaren lämnar. Det går inte att enkelt återställa en skatt som bringade in 30 miljarder och som nu distribuerats i huvudsak till samhällets minst behövande. Det som är nedmonterat kan inte återställas på det sätt en betryggande majoritet av befolkningen av rättviseskäl skulle vilja. Däremot kommer vi se till att orättvisorna minskar och inte ökar.

Jag noterar tacksamt att Attefall i samma artikel bekräftar att KD inte igen kommer att gå till val på sänkt bensinskatt och att den pudel man gjorde 2008 kommer att sitta snällt i valrörelsen.

Däremot fortsätter Attefall med emfas att argumentera för vårdnadsbidraget. Och här finns en grundläggande ideologisk skillnad om vilken roll föräldrar ska ha och vilken roll samhället ska ha.

Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen. Den roll samhället ska ta är att stötta föräldrarna i att kunna göra denna uppgift bra. Trygga barn behöver båda sina föräldrar, som kan ta ett jämlikt ansvar och som kan kombinera föräldraskap med att fortsätta utvecklas också i sitt yrkesliv.
För att detta ska bli bra krävs både en progressiv och jämställd hållning hos båda föräldrarna, en stark föräldraförsäkring som bär under de första åren och en fungerande barnomsorg. Detta kostar, men genom att det gör det möjligt för båda föräldrarna att fortsätta jobba, under några år visserligen med reducerad tid, betalar sig dessa kostnader samtidigt genom de skatteintäkter de för med sig.

Så är hela vårt välfärdssystem uppbyggt. Man är med och bär vissa perioder för att kunna bli buren andra.

Men också de som väljer att kliva av yrkeskarriären, nästan alltid kvinnor, och stanna hemma borde få bidrag, tycker KD och Attefall och ser det som en rättvisefråga. Att vänta med barnomsorg något eller några år kan självklart vara ett bra beslut, jag har själv gjort så i relation till mitt yngsta barn. Det kan vara bra för barnet, om föräldrarna klarar det ekonomiskt och är medvetna om konsekvenserna för sina fortsatta yrkesliv.

Men det innebär inte att det är samhällets uppgift att stödja detta val med vårdnadsbidrag. Detta innehåller inte den dynamik som kombinationen av föräldraförsäkring och god barnomsorg gör och som får systemet att gå runt. Det cementerar en ojämlik ordning där mannen gör karriär och kvinnan sköter hemmet, vilket är dåligt för barn, mamma och pappa. Och, om det byggs ut på det sätt som KD önskar, skulle riva sönder det fungerande system vi har eftersom vi har begränsade resurser.

Läs också: Min ursprungsartikel, Stefan Attefalls första svar, min replik, Stefans andra svar, Sten-Gunnar Hedins svar, min replik till Sten-Gunnar.

Read Full Post »

Sten-Gunnar Hedin

Sten-Gunnar Hedin

De senaste dagarna har en spännande debattväxling ägt rum i den kristna tidningen Dagen. Min ursprungsartikel handlade om att kristdemokraterna allt tydligare blir ett uttryck för en svensk kristen höger och Stefan Attefall skrev i sitt svar till mig något som jag uppfattar som att vi är ganska överens om att KD tonar ner krav de tidigare dirvit som kan uppfattas som vänster och tydligare betonar vikten av skattesänkningar och andra mer tydliga högerfrågor. Läs hela mitt svar till Stefan här.

Även Sten-Gunnar Hedin har skrivit ett svar till mig i form av en gästkrönika i Dagen 15/12. Där uttrycker han att han på grund av sin kritik av den nuvarande svenska abortlagstiftningen av bland andra mig definierats som kristen höger. Det är en olycklig slutsats, av något som jag ser som ett missförstånd i debatten.

Sten-Gunnars underförstådda fråga är om det är möjligt att vara vänster och mot aborter.  Svaret är självklart ja. Det är för övrigt min egen hållning. Aborter utgör alltid en tragedi och rymmer svåra etiska dilemman, framför allt för den drabbade kvinnan. Sten-Gunnar och jag är helt överens om att antalet aborter måste minska.  Frågan är hur detta bäst sker.

Jag har efter att under lång tid slitit med de etiska frågor kommit fram till att den nuvarande lagstiftningen, i kombination med ett samhälle som aktivt stöder barns rättigheter, men också unga pars och även ensamma mammors möjligheter att kunna vara föräldrar är den bästa vägen. Det är en möjlighet för oss att bära varandras bördor i vardagen. Ett förbud mot aborter skulle inte minska dessa, men tvinga unga utsatta kvinnor till olagliga handlingar och förödande skuldbeläggelse.

Det finns andra kristna som vill förbjuda aborter och dessutom montera ned välfärdssystem.  Genom att göra det så svårt som möjligt för den utsatta att kunna klara sin situation, hoppas man kunna skrämma människor till avhållsamhet och tvinga fram ett ”moraliskt” beteende där alla barn föds i präktiga familjer inom ramen för äktenskapet. Problemet är att människor inte är så kalkylerande, lydiga och rationella.

Detta är för mig också ett främmande synsätt som strider mot bibelns berättelser om det hundrade fåret, den förlorade sonen och hur de första ska bli de sista. Här går för mig också skillnaden mellan en kristen höger och en kristen vänster hållning.

Jag har i något sammanhang också sagt att kännetecknande för den kristna högern är att man begränsar kristen etik till att gälla några få politiska frågor – kritik av abortlagstiftningen, motstånd mot homosexuellas kärlek och oreserverat stöd för staten Israels politik.

Jag menar att kristen etik i politik är så oändligt mycket mer. Det handlar om hur nästankärleken kan omsättas i vardagen, om ekonomisk rättvisa, ansvar för Skapelsen, religionsfrihet även för nya kulturer i vårt land, internationell solidaritet och många andra politiska frågor. Det gör mig ont om kristna röster banaliseras och framför allt står upp för saker som de anser olämpliga att människor ägnar sig åt i sängkammaren.

Jag delar Sten-Gunnar Hedins oro över det höga antalet aborter. Jag delar visserligen inte hans syn att det behövs en förändrad abortlagstiftning, men jag respekterar den och diskuterar den gärna. Och jag hoppas innerligt att det faktum att vi kommer till olika slutsatser i frågan om svensk abortlagstiftning inte blir skäl nog för Sten-Gunnar Hedin att definiera sig som kristen höger.

Sten-Gunnar Hedins breda engagemang för utsatta i vårt samhälle och globalt ger honom auktoritet att föra fram också kristna vänsterperspektiv i politiken.

Read Full Post »

Stefan Attefall

Stefan Attefall

Kristdemokraterna blir på punkt efter punkt allt tydligare en röst för den svenska kristna högern. Jag skrev en debattartikel om denna högervridning i Dagen för en dryg vecka sedan.

Nu har KD’s gruppledare i riksdagen Stefan Attefall svarat på kritiken.

Det är bra, inte minst för Dagens läsare, att Stefan Attefall försöker besvara min oro för kristdemokraternas högervridning. Det ger oss en chans att bättre förstå vart KD är på väg. Dessvärre, undviker han, eller medvetet missförstår, några av de mycket allvarliga frågor jag riktar till honom och hans parti, vilket riskerar öka snarare än minska förvirringen kring den kristdemokratiska resan högerut.

Attefalls svar förtjänar att bemötas, så håll utkik i Dagen den närmaste veckan.

Andra som länkar till denna debatt:
Jesus var varken vänster eller höger, Predikan 1:a Söndagen i Advent 2009, Jerusalem och kristen höger, S utser KD som huvudmotståndare i valet, EU och Jerusalem, Slaget om muslimerna och andra nyhetsnotiser, Jesus är varken vänster eller höger.

Read Full Post »

Older Posts »