Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kristna fredsrörelsen’

På temat säkerhet/försvar arrangerades i Almedalen 52 programpunkter. Jag deltog i ett 10-tal av dessa. Sedan länge har ett antal fredsorganisationer tillsammans med Försvarsmakten och andra myndigheter arrangerat Säkerhetspolitiskt sommartorg som alltid är spännande. I år fanns även Försvarspolitisk Arena med bla Saab och Officersförbundet.

Ett vanligt tema var de nya säkerhetshoten, men samtidigt hördes det ofta i panelerna att vi behöver ett starkt försvar och det klagades på de nedskärningar som görs. En som kom ut som försvarsvän var DN:s ledarskribent Erik Helmerson, som samtidigt räknade upp brist på olja, elavbrott, ekonomisk kollaps och resistenta bakterier som stora hot.

Visst kan militären användas vid sådana hot, men det finns betydligt bättre, effektivare och billigare sätt. Vad ska vi då ha militären till? Att försvara vårt territorium anses den inte klara. Däremot har den nya reformen handlat om att bygga en militär redo för internationella insatser.

Förra våren var vi också med i en kostsam sådan, i Libyen. På ett sätt var den NATO-ledda operationen framgångsrik då Khaddaffis regim föll, men läget är fortfarande kritiskt i landet och risken för en humanitär katastrof stor. Eller som Miljöpartiets Bodil Ceballos påpekade: ”Vi går in med militären, men när den militära aktionen är över så åker man hem, utan att ha koll på alla vapen som flödar. Vi skulle inte ha sett utvecklingen i Mali, om vi inte avslutat Libyen så dåligt.”

I många diskussioner, inte minst de säkerhetspolitiska utfrågningarna med ledande företrädare för riksdagspartierna, var det slående att idag handlar säkerhet om så mycket mer än rent militärt samarbete, men det var få som drog några särskilt långtgående slutsatser av detta. Ett alternativ diskuterades dock i seminariet ”Vapen eller väst, vad skyddar bäst?”.

Aron Lindblom från Kristna Fredsrörelsen berättade om det arbete som deras fredsobservatörer gör i Guatemala, Colombia och Mexiko. Närvaron bygger helt på ickevåld och samarbete med lokala partners från civilsamhället. En viktig del är också den politiska påverkan som sker genom att parlamentariker, men också vanligt folk, runt om i världen reagerar när t ex en medföljd blir utsatt för övergrepp från myndigheterna.

Jon Bergeå, också från Kristna Fredsrörelsen, lyfte i ett annat seminarium fram att 80 % som dör gör det inte i väpnad konflikt. Många fler dör av lätta vapen i Honduras och Guatemala än i USA, Irak och Afghanistan. Vapen har en livslängd på ca 50 år och hamnar lätt i orätta händer. Idag är bananer mer reglerade än vapen. Detta är dock på väg att ändras då det just nu pågår förhandlingar om ett internationellt avtal som ska reglera vapenhandeln. Även om detta var det ett seminarium med deltagare direkt från förhandlingarna i New York.

En annan säkerhetspolitisk fråga som lyftes i flertalet seminarier var vapenexporten, se bla Tro och Solidaritets eget seminarium här. Samtalet var spännande där S-kvinnors ordförande Lena Sommestad deklarerade att hon är pacifist. Kritiken mot dagens vapenexport, där över hälften av exporten 2011 gick till icke-demokratier, var omfattande. Det efterlystes också en tydligare hållning från partiet. På en publikfråga om när vi kan vänta oss detta svarade SSU:s ordförande Gabriel Wikström: I april 2013 [då kongressen äger rum].

Av Klas Corbelius

Annonser

Read Full Post »

Är argumenten för fortsatt svensk vapenexport hållbara? Efter en eventuell valvinst 2014 kan socialdemokraterna åter komma att vara ansvariga för både rikets säkerhet och hur Sverige agerar i världen. Vilka lärdomar bör i så fall socialdemokraterna dra av saudivapenskandalen?

Medverkande: Peter Wedierud, förbundsordförande
Socialdemokrater för tro och solidaritet, Lena Sommestad,
förbundsordförande S-kvinnor, Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU, Magnus Nilsson, förbundsordförande S-studenter samt Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen.
Moderator: Hanna Hellström, chefredaktör Tro & Politik
Inledare: Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor,
Socialdemokrater för tro och solidaritet

Se hela seminariet i efterhand här:

Vi kommer att lägga ut veckans övriga seminarier här på bloggen under veckan, för att så många som möjligt ska kunna få del av de aktiviteter förbundet genomförde under årets Almedalsvecka.

Read Full Post »

Idag, den 17 januari, firas Martin Luther King-dagen runt om i världen. I Sverige uppmärksammar vi baptisten, människorättskämpen och ickevåldsförebilden King genom att fundera på vad han skulle säga om Sverige.

Idag delar vi ut Martin Luther King-priset till diakonen och fredsaktivisten Annika Spalde. Hon har de senaste åren genom ickevåld och civil olydnad arbetat mot den svenska vapenexporten.

Annika Spalde

Annika Spalde

Efter att de svarta fått rösträtt och diskrimineringen blivit olaglig lyfte King allt mer fram problemen med krig och hur de förstärker ojämlikheten. I ett av sina berömda tal säger han: ”En nation som år efter år spenderar mer pengar på militärt försvar än på sociala program närmar sig andlig död.”

På åtta år har exporten fyrdubblats och Sverige är en av världens största
vapenexportörer. Granatgevär från Karlskoga, kikarsikten från Malmö och JAS-plan från Linköping används av många länder. Vi har restriktiva regler, men tillämpningen gör ändå säljer vi till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter som Saudiarabien, Pakistan och Bahrain. Vi säljer även till krigförande länder som USA och tidigare Iran och Irak. Sverige säljer vapen som bidrar till dödande, ofta till förlängning av konflikter. Det finns exempel då vi sålt till båda sidor.

”Den stora tragedin är inte de onda människors ondska, utan de goda människornas tystnad”,konstaterade Martin Luther King när han reflekterade över människans politiska tillkortakommanden. Han ville förmedla ett mer reflekterande förhållningssätt till lydnad.

Som barn och goda samhällsmedborgare får vi lära oss att vara lydiga. Olydnad bestraffas och lydnad premieras. Och så bör det vara, eftersom motsatsen skulle försätta samhället i kaos.
Samtidigt är den blinda lydnaden ett av våra största historiska problem. Den lydnad som kortsluter samvetet kan bli ett omedvetet redskap för förtryck, krig och ofattbart mänskligt lidande.

När ska man då vara olydig och följa sin övertygelse? Eller för att använda Jesu ord: ”När måste man lyda Gud mer än människor”.

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Frågan måste hela tiden prövas, eftersom det ytterst handlar att kalibrera det mest finkänsliga av människans politiska instrument – samvetet. I medborgarrättsrörelsens USA eller i den svenska fackföreningsrörelsens ungdom var civil olydnad – där man utan att
använda våld medvetet bryter mot lagar som skapar orättvisor eller upprätthåller förtryck – nödvändiga metoder för att demokratin skulle utvecklas och fungera.
Svensk vapenexport rymmer mycket svåra och allvarliga etiska dilemman. Även om lagen är tydlig och förbjuder export och bara kan ge undantag till länder som inte riskerar hamna i krig eller inte bryter mot mänskliga rättigheter, vet vi att frågan är mer komplicerad än så.

Om viljan till fred tynger ena vågskålen, finns det vinster, arbetstillfällen och kortsiktiga politiska relationsvinster i den andra.

Detta leder ständigt till svåra avvägningar i riksdagen som formulerar lagar och regler, men också hos regering, myndigheter och industrin som har att tillämpa dem. Och hos en engagerad allmänhet som har ett ansvar för att ytterst bedöma balansen i dessa svåra etiska avvägningar.

Annika Spalde utmanar oss genom sina handlingar i civil olydnad. Hon bryter medvetet mot lagen för att visa på något som är mycket och större och viktigare
än den olagliga handlingen. Att svensk vapenexport också medverkar i krig. Eller att tillämpningen av de svenska vapenexportreglerna ibland gör att vapen hamnar hos diktatorer som bryter mot mänskliga rättigheter.

Eller att svensk vapenexport ökar, i en situation där all politisk logik talar för att världens militära utgifter borde minska.
Idag delar vi ut Martin Luther King-priset till diakonen och fredsaktivisten Annika Spalde. Hon har de senaste åren genom ickevåld och civil olydnad arbetat mot den svenska vapenexporten.

Read Full Post »

Med anledning av Kyrkornas Globala Vecka på temat ”Skapelsefred byggs inte med vapen” kommer här en hel del inspiration, såväl reportage, rapporter och filmer. En del mycket aktuellt, men även ett par intressanta länkar om Boforsskandalen.

Reportage

Fokus intervjuer med åtta olika aktörer, från soldaten till ministern via inköparen och Boforschefen

Sydsvenskans granskning som nominerades till guldspaden

Uppdrag Gransknings ”Vapenbröder” om hur svenska vapen används i Irakkriget

Intervju med Ingvar Bratt, mannen som avslöjade Boforsskandalen

P3 Dokumentär om Boforsskandalen

Rapporter

Så snurrar vapenkarusellen – om det svenska militärindustriella komplexet

Lätta vapen från Sverige

Politik för global vapenutveckling

Rusta för fred – Morgondagens riktlinjer för vapenexport

Bloggar

Svenska Freds ordförande Anna Ek om vapenexport

Kristna Fredsrörelsens fredsblogg om vapenexport

Asso – en liten blogg om svensk vapenexport

Böcker

Serieboken ”En hjälpande hand” av Fabian Göranson, Lars Krants och Fredrik Quistbergh, beställ här och ladda ner studiehandledningen här.

”Mutor, makt och bistånd” av Nils Resare

Film på nätet

Debatt om vapenexport i tre ronder

Samtal om svensk vapenexport mellan KG Hammar och Martin Smedjeback

Filmer

Iron Man 1
En vapenförsäljare har etiska dilemman och blir superhjälte.

Leif
Svensk film från 1987 med Galenskaparna och After Shave. Filmen utspelar sig i det lilla samhället Rotum (läs baklänges…) och dess vapenfabrik. I lokaltidningen påstår signaturen Leif att fabriken ägnar sig åt illegal vapenhandel. Handlingen visade sig stämma ganska bra överens med verkligheten. I samma veva som filmen spelades in avslöjades Boforsaffären.

Lord of War
Nicolas Cage spelar Yuri Orlov, vapensmugglare och familjefar.

Micmacs
Fransk film från regissören till Amelie från Montmartre, Jean-Pierre Jeunet. Om en olycksdrabbad man som med hjälp av hemlösa skrotsamlare tar hämnd på vapenindustrin och försvarsmakten.

Pray the Devil Back to Hell
Beväpnade med mod och övertygelse kräver liberianska kvinnor fred.

Waltz with Bashir
Prisbelönt animerad film om israeliska soldater som ser tillbaka på Libanonkriget.

Information:

Fakta om svensk vapenexport

Opinionsundersökning: vad tycker folk om vapenexporten?

Karta över svensk vapenexport

Riktlinjer för svensk vapenexport

Foldrar/flygblad:

Fyra saekr du inte vill veta om svensk vapenexport

Har någon sett denna AT4?

Inspirationshäfte från Sveriges Kristna Råd

Read Full Post »

Broderskap har sedan bildandet på olika sätt kämpat för fred och rättvisa. På kongressen 2009 bestämdes att vi ska arbeta för att begränsa och ”i ett vidare perspektiv” totalförbjuda svensk vapenexport. För att detta ska bli verklighet behöver vi intensifiera våra insatser.

Helgen den 20-21 november samlas förbundets internationella arbetsgrupp för att lägga upp planerna för detta, men redan nu finns det anledning att driva frågan då vi kommer att få draghjälp av Kyrkornas Globala Vecka som har temat ”Skapelsefred byggs inte med vapen”. Under perioden 14-21 november kommer hundratals församlingar och kristna grupper från många olika samfund uppmärksamma svensk vapenexport.

Här kan och bör Broderskap bidra till debatten. Broderskap har sedan tidigare tillsammans med Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds tagit fram serieboken ”En hjälpande hand”. Nu finns det även en studiehandledning som du kan ladda ner här. I Norrköping har vi redan startat en studiecirkel. Gör gärna det du med!

Passa också på att skriva en insändare och/eller ett blogginlägg. En mycket bra sammanfattning av de viktigaste argumenten mot svensk vapenexport hittar du i följande ledare i Karlskoga-Kuriren.

Sveriges Kristna Råd har också tagit fram en hel del bra material, bla ett inspirationshäfte och en tipspromenad som du kan ladda ner här. Du kan också utmana ledamöterna i Exportkontrollrådet och säga att det inte är okej att Sverige exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter, grovt, länder som Saudiarabien, Pakistan, Förenade Arabemiraten och Bahrain.

Read Full Post »

Broderskapsrörelsen och Kristna Fredsrörelsen bjuder in till ett frukostsamtal om situationen i Sudan och vad omvärlden kan göra för att stötta Sudans befolkning. I frukostsamtalet diskuteras internationella samfundets roll för att främja freden, vad internationella NGO:s kan göra för att stötta befolkningen och vilket förhållningssätt internationella företag bör ha till att göra affärer i konfliktzoner som Sudan.

Samtalet leds av Broderskapsrörelsens förbundsordförande Peter Weiderud. I samtalet deltar Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare och tidigare UD-ambassadör för frågor om företags sociala ansvar, Erik Lysén, policychef för Svenska Kyrkans internationella arbete samt Sara Lindblom, Kristna Fredsrörelsen, projektsekreterare för Mellanöstern/Sudan.

Var: Metodistkyrkan, Adelsgatan 41

Tid: Måndag 5 juli Frukosten börjar 08.30, samtalet 09:00

Kaffe/te och smörgås finns på plats.

 

För mer information

Organisationssekreterare Ann-Maud Anderzon, 070-616 23 56.

ann-maud@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

Read Full Post »

våra vapen används i afghanistan, irak, sydafrika, colombia, indien, saudiarabien, bahrein, pakistan - va är det sant - javisst, vi säljer stidsvagnar, granatgevär, missiler och haubitsar - det visste jag inte - och det är det ingen som vetMed hjälp av Zven Johansson, företagare ut i fingerspetsarna, vill skaparna av den dokumentära serieromanen En hjälpande hand visa hur absurd, omfattande och olaglig svensk vapenexport är. ETC har pratat med Fredrik Quistbergh, en av manusförfattarna. Broderskapsrörelsen tog efter vår förra kongress i Vetlanda initiativ till en arbetsgrupp kring svensk vapenexport där även Kristna fredsrörelsen, Svenska freds och S-studenter ingår. dokuserieboken som snart släpps är ett av resultaten av denna grupps arbete. Bli vän med Zven på facebook, klicka här.

Läs också i samma tidning om att vapenexporttillstånd beviljats till Saudiarabien. Vapen får enligt svensk lag inte exporteras till länder som kränker mänskliga rättigheter. Att Saudiarabien är en diktatur där de mänskliga rättigheterna ständigt överträds kan knappast vara en nyhet för någon.

Read Full Post »

Older Posts »