Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kristna’

 

Direkt efter det katastrofala valresultatet för socialdemokraterna beslutade förbundsstyrelsen i Sveriges Kristna Socialdemokrater att namnet på rörelsens tidning – Broderskap – ska ändras och tydligt signalera en mångreligiositet. Tidningens namn är numera Tro & Politik. Nu skrivs ledare av både en kristen och av en muslim. Vi har olika tro men gemensam ideologi.

– Efter den samling av förbundsstyrelsen och distriktsledarna som förbundet genomförde i helgen står det klart att det finns en stor samsyn i att vi nu även måste byta namn på rörelsen för att vara relevant i det Sverige vi idag lever i, säger Peter Weiderud, förbundsordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater.

– Sedan 1994 har förbundet haft kontinuerliga kontakter med framförallt det muslimska Sverige, säger Peter Weiderud. Kontakterna var till en början främst på nationell nivå, men de senaste åren har också flera grupper och distrikt naturligt funnit kontaktytor och samverkan, liksom också nya medlemmar.

– Vårt utvecklingsarbete är också en tydlig signal till det socialdemokratiska partiet; Vi utvecklas och förändras för att vara relevanta idag och i framtiden. Socialdemokratins värderingar står fast, men våra organisationsformer måste förändras utifrån den verklighet vi lever i. Vi är nu beredda att ta detta steg och vi frågar partiet: Vilka förändringar kommer partiet att genomföra för att återta rollen som folkflertalets samhällsförändrare och samhällsbyggare?

För mer information

Peter Weiderud, förbundsordförande
070-845 03 60

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

Annonser

Read Full Post »

Tro & politik i täten för S förnyelse

Från och med nästa måndag kommer Tidningen Broderskap inte att ges ut som vanligt. Broderskap byter nämligen namn till Tro & politik. Förutom namnbyte innebär förändringen en breddning av tidningens innehåll.

Namnet Tro & politik är en kombination av Tidningen Broderskap – tro & politik (som grundades 1928) och tidningen Islam & politik (som kom ut som en bilaga till Broderskap under ramadan/valrörelsen).

– Tidningen Tro & politik bygger på samma värderingar som tidningen Broderskap gjorde, om frihet, jämlikhet och syskonskap, för skillnaderna i fråga om värderingar är mycket större inom varje religion än mellan religionerna, säger Ida Nilsing, chefredaktör för tidningen Tro & politik och fortsätter: det är ett naturligt steg för oss att tydligare inkludera fler religioner i vår bevakning eftersom det är så det troende Sverige har utvecklats.

– Broderskapsrörelsen vill vara i täten av socialdemokratins förnyelse. Vi vill skapa utrymme för en bredare debatt kring tro och politik eftersom vi tror att det är helt nödvändigt för den tid vi lever i, säger Lars G Linder, förbundssekreterare för broderskapsrörelsen.

Om förändringarna står det även att läsa i sista numret av Broderskap samt i KT och DagenLäs eller lyssna gärna på tidningen Islam och politik som inspirerade till förändringarna. Klicka här för att läsa mer om den nya tidningen eller för att prenumerera.

Foto: Ylva Säfvelin/AIBILD

Read Full Post »

Kristna socialdemokrater har egen lista i kommunvalet

I Vaggeryds kommun går Socialdemokraterna till val med två listor i kommunen, en av dem innehåller bara broderskapare, det vill säga Kristna Socialdemokrater.

Vaggeryds kommun är en liten kommun med 13 000 invånare som inte ligger långt ifrån Jönköping, en stad som ofta kallas för ”Sveriges Jerusalem” på grund av den stora andelen aktiva kristna.

Jönköpings län ses traditionellt som ett starkt KD-fäste och den tidigare KD-ledaren Alf Svensson är en stark personlighet i länet.

– Vaggeryd är ett starkt bibelfäste och därför är jag helt övertygad om att Socialdemokraterna skulle få färre röster om vi inte hade en broderskapslista, säger Lars Erik Joakimson, som är ordförande för broderskapsgruppen i Vaggeryd.

I Vaggeryd har Socialdemokraterna haft en särskild broderskapslista sedan 40-talet och förr i tiden var det inte ovanligt att man gjorde på samma sätt på andra ställen i Sverige, berättar Lars Erik Joakimson.

Men i dag tror han att Vaggeryd är unika med sina två listor.

Sedan valet 2006 har broderskaparna sex av Socialdemokraternas 16 mandat och är därmed lika stora som KD i kommunfullmäktige.

– Vi har en tydlig profilering som kristen vänster och miljö, kultur och sociala frågor är det som våra hjärtan brinner för, säger Lars Erik Joakimson.

Carina Ödebrink, ordförande för Vaggeryds arbetarekommun, tycker att det är en styrka för Socialdemokraterna att ha en lista med kristna socialdemokrater.

– I och med den byggd vi lever i, där KD har ett starkt fäste, är det en styrka att kunna visa upp att vi har en stark kristen vänster, säger hon.

Hon tror inte att så många av de väljare som röstar på S broderskapslista skulle rösta på KD i stället men tycker att det är viktigt att visa att kristendom och socialdemokrati här ihop.

– Vi måste visa att kristendom och våra socialdemokratiska värderingar som solidaritet och rättvisa hänger tätt ihop, säger Carina Ödebrink.

Både Carina Ödebrink och Lars Erik Joakimson tycker att samarbetet mellan socialdemokraterna på de två listorna fungerar bra.

– Vi är oftast överens och försöker hålla en enhetlig åsikt utåt. Vi broderskapare är en accepterad och betydelsefull del av Socialdemokraterna i Vaggeryd och en politisk kraft att räkna med, säger Lars Erik Joakimson.

Av Daniel Carlstedt
Artikel från tidningen Broderskap

Läs också i Dagen.

Read Full Post »

Skolverkets förslag till ny läroplan i religionskunskap har skapat starka reaktioner och debatt den senaste veckan. Många har skrivit till verket och uttryckt oro för att kristendomskunnande tonas ner i en mer allmän livsåskådningskunskap. Skolminister Björklund har kritiserat sitt eget verk för att man bortser från kristendomens särställning i den svenska kulturen, medan vänsterledaren Ohly har stöttat förslaget med sedvanliga sekulära argument. Mycket av debatten handlar om att vara för eller mot kristen tro, vilket är olyckligt, eftersom frågan är betydligt större än enskilda människors tro.

Religion som samhälleligt fenomen är en blandning av åtminstone fyra mycket olika perspektiv – andliga erfarenheter, teologi, radikal etik och bärare av identitet. För den troende hänger detta ihop, men ur ett politiskt perspektiv kan det vara bra att se dessa perspektiv parallellt. Andliga erfarenheter är privata och har inget i vare sig skola eller politiska debatter att göra. Med etiken och identiteten är det precis tvärtom. Detta är i hög grad politiska frågor som måste hanteras ordentlig i skolans läroplaner och där vi också måste söka politiska förhållningssätt.

Etikdimensionen är också väl hanterad i det nya förslaget till läroplan. Det faktum att grundläggande etik – hur vi förhåller oss till vår nästa, till miljön och till pengar – har mer gemensamt än vad som skiljer i de tre monoteistiska religionerna är en viktig källa till kunskap. Här finns det stora poänger i ett mångkulturellt samhälle med att söka jämförelser mellan olika livsåskådningar. Att hävda kristendomens särställning på denna punkt är inte självklart. Här finns det snarare poänger med att i skolan ge instrument till eleverna att kunna jämföra olika religioner.

Men religion som bärare av identitet är något annat. Här handlar det om att förstå varför vi tänker som gör, agerar som vi gör och förhåller oss till omvärlden. Här intar självklart kristendomen en särställning för att förstå bakgrunden till mycket av det som vi tar för självklart i vårt samhälle. Det är viktigt för svenskar att på djupet förstå sina egna rötter för att kunna förhålla sig till rikedomen i ett mångkulturellt samhälle, och det är viktigt för nya svenskar med annan religiös bakgrund att förstå de svenska särarterna för att bättre kunna integreras. På denna punkt präglas skolverkets förslag av en sekulär iver som riskerar att bidra till ytlighet snarare nödvändig samhällsbyggande kunskap.

Teologin, slutligen, är i grunden inte en politisk fråga utan något främst för religiösa institutioner och universitet att fundera över. Men det är viktigt att det också i grundskolan ges en övergripande inblick i olika lärotraditioner, inom sävål kristendom som andra religioner. Även här finns det självklart anledning att fundera över urval och ett rimligt förhållningssätt är att detta bör styras av hur det svenska samhället ser ut idag och i framtiden. Det gör urvalet ganska stort. Framför allt är det, ur denna aspekten, viktigt att de bärande traditionerna i de tre monoteistiska religionerna och buddismen hanteras på ett kvalificerat sätt.

Read Full Post »

Den debatt om kristen höger och vänster som jag haft i tidningen Dagen under december har varit bra i den meningen att den klargjort de tydliga skillnader som finns mellan kristna socialdemokrater och kristdemokrater. Den har visat att det idag är relevant att tala om kristen – eller religiös – höger och vänster i svensk politisk debatt.

En organiserad kristen vänster har vi haft i åtminstone de 80 år som Broderskapsrörelsen funnits. Det intressanta nya är den kristdemokratiska resan från att ha velat bära både höger och vänsterkrav till att bli mer förutsägbara som företrädare och drivande av politiska högerkrav.

I sakfrågorna är Attefall och jag överens om att vi tycker olika och vill olika vägar framåt. Men han skäms för att kalla sig höger. Det beror självfallet på att svensk kristenhet, som KD riktar sig till, i huvudsak ser sig själv som en progressiv samhällskraft, där jämlikhet, solidaritet och rättvisa är viktiga begrepp. Att vara höger, men inte medge det, blir därför ett sätt att både försöka ha kakan och äta upp den.

Det taktiska att vara höger, men inte medge det, kan dock visa sig vara ett strategiskt misstag. Väljarna är medvetna i sina val, vare sig det är till vänster eller höger man önskar samhällsutvecklingen. Broderskapsrörelsens roll är att söka övertyga varför vänsteralternativet ger ett mänskligare och bättre samhälle. Genuin tydlighet i den politiska varudeklarationen inger förtroende på sikt, medan ett övertaktiskt agerande kan ge KD kortsiktiga vinster, samtidigt som det aldrig kommer att hjälpa partiet att tryggt hamna på rätt sida om fyraprocentsspärren.

Men visst finns det vänsterfragment kvar hos KD. Jag har stor respekt för att man tydligt står upp för enprocentmålet i bistånd, och där har man bjudit den moderata biståndsministern till dans. Min kritik här är främst att det har skett till priset av att innehållet i procenten har urholkats på ett orimligt sätt.
Attefalls fråga i mellandagsartikeln om socialdemokraterna kommer att återinföra fastighetsskatten vid ett regeringsskifte, har besvarats med det besked vårt parti lämnade i somras. Politikens villkor är att ta vid där företrädaren lämnar. Det går inte att enkelt återställa en skatt som bringade in 30 miljarder och som nu distribuerats i huvudsak till samhällets minst behövande. Det som är nedmonterat kan inte återställas på det sätt en betryggande majoritet av befolkningen av rättviseskäl skulle vilja. Däremot kommer vi se till att orättvisorna minskar och inte ökar.

Jag noterar tacksamt att Attefall i samma artikel bekräftar att KD inte igen kommer att gå till val på sänkt bensinskatt och att den pudel man gjorde 2008 kommer att sitta snällt i valrörelsen.

Däremot fortsätter Attefall med emfas att argumentera för vårdnadsbidraget. Och här finns en grundläggande ideologisk skillnad om vilken roll föräldrar ska ha och vilken roll samhället ska ha.

Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen. Den roll samhället ska ta är att stötta föräldrarna i att kunna göra denna uppgift bra. Trygga barn behöver båda sina föräldrar, som kan ta ett jämlikt ansvar och som kan kombinera föräldraskap med att fortsätta utvecklas också i sitt yrkesliv.
För att detta ska bli bra krävs både en progressiv och jämställd hållning hos båda föräldrarna, en stark föräldraförsäkring som bär under de första åren och en fungerande barnomsorg. Detta kostar, men genom att det gör det möjligt för båda föräldrarna att fortsätta jobba, under några år visserligen med reducerad tid, betalar sig dessa kostnader samtidigt genom de skatteintäkter de för med sig.

Så är hela vårt välfärdssystem uppbyggt. Man är med och bär vissa perioder för att kunna bli buren andra.

Men också de som väljer att kliva av yrkeskarriären, nästan alltid kvinnor, och stanna hemma borde få bidrag, tycker KD och Attefall och ser det som en rättvisefråga. Att vänta med barnomsorg något eller några år kan självklart vara ett bra beslut, jag har själv gjort så i relation till mitt yngsta barn. Det kan vara bra för barnet, om föräldrarna klarar det ekonomiskt och är medvetna om konsekvenserna för sina fortsatta yrkesliv.

Men det innebär inte att det är samhällets uppgift att stödja detta val med vårdnadsbidrag. Detta innehåller inte den dynamik som kombinationen av föräldraförsäkring och god barnomsorg gör och som får systemet att gå runt. Det cementerar en ojämlik ordning där mannen gör karriär och kvinnan sköter hemmet, vilket är dåligt för barn, mamma och pappa. Och, om det byggs ut på det sätt som KD önskar, skulle riva sönder det fungerande system vi har eftersom vi har begränsade resurser.

Läs också: Min ursprungsartikel, Stefan Attefalls första svar, min replik, Stefans andra svar, Sten-Gunnar Hedins svar, min replik till Sten-Gunnar.

Read Full Post »

Ohly, Eriksson, Sahlin

Ohly, Eriksson, Sahlin

Ingen som läser vår blogg kan ha missat att Broderskapsrörelsen firar 80 år idag! Vi skrev om det bland annat här.

Firandet inleds med ett seminarium i ABF-huset klockan två som kaxigt hävdar att – eller mer ödmjukt frågar om? – Gud är röd i Sverige.

Med på firandet kommer tre av de fyra rödgröna partiföreträdarna – Sahlin, Ohly och Eriksson att vara, tillsammans med bland andra Stefan Löfven från IF Metall, Helena Benaouda från Sveriges Muslimska råd, Lena Posner-Körösi från Judiska centralrådet, Maria Hasselgren från Katolska kyrkan och en lång rad andra politiska och religiösa företrädare.

Se våra två pressmeddelanden här och här.

Read Full Post »

Evert Svensson, Sverige och Marianne Uri Overland, Norge, i samspråk i Cordobas moské/katedral

Evert Svensson, Sverige och Marianne Uri Overland, Norge, i samspråk i Cordobas moské/katedral

I helgen har, som ni kanske sett här på bloggen, den internationella organisationen för religiösa socialister, en del av socialistinternationalen, hållit kongress i Cordoba, Spanien. Idag beslutades att nästa kongress, år 2012, för första gången sedan 1989 ska hållas i Stockholm och arrangeras av Broderskapsrörelsen.

– Jätteskoj! Det blir ett utmärkt tillfälle att i globaliseringens tid diskutera hur människor från alla religioner kan samarbeta för att bygga samhällen där alla kan trivas och förverkliga sig själva säger Lars G Linder, förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen.

Läs pressmeddelandet här.

Se fler bilder från kongressen här: http://bildbank.broderskap.se

Read Full Post »

Older Posts »