Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kyrkoval’

Den har några år på nacken, då jag skrev grundkursen strax efter kyrkovalet 2001, på uppdrag av Broderskapsrörelsen.

Bortsett från siffrorna så står sig dock det mesta än idag. Jag lägger därför upp den här så kan du läsa, inspireras och använda väl valda delar. Om du är blivande eller nuvarande kyrkopolitiker så önskar jag dig lycka till med ditt viktiga uppdrag!

hd.se, svd.se, dn.se, dn.se

Annonser

Read Full Post »

Ingrid Emanuelson Vi vill vara med och arbeta för att gestalta Jesu radikala budskap om allas lika värde, solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Vi vill vara med och utveckla en kyrka, som står på deras sida som far illa i vårt samhälle, en kyrka som arbetar för att vara en tydligt kritisk samhällsröst, skriver Ingrid Emanuelson (bilden) och Monica Gundahl, broderskapare i Värmland.

Många tror att det inte är viktigt att gå och rösta i kyrkovalet. Kyrkan kommer ändå att finnas kvar, så som den alltid har funnits. Och ha sina gudstjänster, sin barnverksamhet, sin ungdomsverksamhet, sin äldreverksamhet, hjälpa och stötta dem som behöver det, finnas till hands på fängelser, på sjukhus, på telefon för samtal varje natt, hjälpa till och stötta vid krishantering, att finnas tillgänglig på olika ställen ute i världen, att bedriva internationell hjälpverksamhet och mycket mera.

Men är det så? Kommer kyrkan alltid att finnas kvar med alla sina insatser? Är det så självklart? Och i så fall för vem? Och på vad sätt? Och på vems villkor?

Läs hela deras debattartikel i NWT här.

Här finns Dagens kyrkovalssite, och här finns en artikel om partiernas viktigaste frågor. Läs också Rosita Runegrunds (KD) artikel om hur vapenexporten underminerar Sveriges mål om fattigdomsbekämpning här. Vi hoppas att vapenexporten ska bli en valfråga, där har både vårt parti och KD tillsammans med hela den moderatledda regeringen en hel del att försvara!

Read Full Post »

De sekulära kyrkokritikerna och de kyrkliga partikritikerna har en gemensam fiende. Det stora problemet, om man lyssnar på dessa är inte klimathotet, diskrimineringen av HBT-personer eller de ökande klyftorna mellan fattiga och rika. Nej, det är de hemska partierna som bara är med i kyrkan för sin egen makthungers skull. Snacka om att stå med byxorna nere när POSK, Frimodig kyrka och ÖKA upptäcker att de själva är partier – kyrkopartier.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Foto: Magnus Aronson/IKON

När jag läser Expressens ledarsidas utrop ”befria kyrkan” verkar det som att kyrkan drabbats av något fruktansvärt, men när jag tänker på de kyrkopolitiker som jag känner så får jag inte ihop bilderna.

Maj-Britt brinner för utlandskyrkan, Inga-Britt tycker det är viktigt att kyrkans lokaler används och lånas ut till det lokala föreningslivet snarare än står tomma, Lars-Ove kämpar för att få till en professionell organisation och en rättvis budgetmodell, Peter inspireras av Jesus som var den förste socialisten. Kort och gott, vi vill alla kyrkans bästa och kan, rätt använda vara en stor resurs för kyrkan.

Och tror du att kyrkopolitiken är bästa vägen till makt och feta arvoden så bör du snarast tänka om. Kyrkopolitiken handlar mycket om att jobba i det tysta och vart fjärde år när folk upptäcker att man finns så ifrågasätts ens blotta existens, utan en tanke på att tacka för alla nedlagda timmar på möten, möten och åter möten. Men vi gör det i alla fall för att vi tycker om vår kyrka.

Vi är medlemmar i Svenska kyrkan, döpta, men också socialdemokrater. Ska det diskvalificera oss? Varför handlar debatten så mycket om form och inte om innehåll. S är nog det parti som har störst relevans i kyrkopolitiken då vi har ett klart och tydligt program med bäring hos såväl profeterna som Jesus bergspredikan och Jakobs bok.

Om vi ändå pratar form så behöver Svenska kyrkan en form som ger alla drygt 6,7 miljoner medlemmar möjlighet att påverka sin kyrka. Med ett renodlat personval skulle bara den som kände kandidaterna veta vad den skulle rösta på. Därför är någon form av grupper praktiskt, både för själva väljandet som för beslutsfattandet som i kyrkomötet där man är väldigt många ledamöter (vilket krävs för att kunna representera hela den mångfald som finns i kyrkan).

Lite om kyrkovalet i Dagen: 1, 2, 3, 4, 5. Mer om kyrkovalet här på kristen vänster kan du läsa här.

Read Full Post »

Själv är jag mycket förvånad över allt motstånd mot samkönade äktenskap. Varför är det så viktigt att stoppa två människor, förvisso av samma kön, från att visa världen att de älskar varandra? Varför ska detta inte få ske i kyrkorummet som bär på traditionen av ”tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken” (1 Kor 13:13)? SAP-Ros_RGB_Pride_liten_____resize_s_300_0

Jag har inte svaren, men förstår att det finns olika syn på såväl äktenskapet som på bibeln – dess budskap och hur det ska tolkas.  Jag tycker bara att vi ibland gör det lite väl komplicerat. Varför ska vi skilja på äktenskap och partnerskap? Blir verkligen äktenskapet mindre värt för att fler får del av det? Kan vi inte var och en få läsa in vår tolkning av äktenskapet utan att den tolkningen begränsar andra människors frihet?

Oavsett vilket så kan jag konstatera att socialdemokraterna, som längst av alla stora nomineringsgrupper, drivit frågan om samkönade äktenskap nu får stöd av de flesta. Chansen finns att kyrkomötet redan i höst beslutar, dels att äktenskapet är för både sär- och samkönade, dels att kyrkan vill behålla vigselrätten. Det finns dock en högljudd opposition bestående av bland annat Kristdemokraterna, Frimodig kyrka, en och annan ur POSK samt ett helt gäng biskopar.

Ta inget för givet, men ta chansen den 20 september att med din valsedel visa vad du tycker.  Läs gärna mer om vad de olika nomineringsgrupperna tycker om samkönade äktenskap på bloggen Let´s talk about love.

Klas Corbelius

Andra om kyrkovalet: Barometern, Jerry, Dagen, HD, Martin Moberg, Mikaela Persson (MP).

Read Full Post »


I mitt liv har det varit lite si och så med Gud. Det började bra. I kyrkans lekskola trivdes jag som fisken i vattnet. Otaliga är de pärlplattor och juldekorationer som jag skapade under fröken Lilians kärleksfulla ledning. Mest av allt längtade jag till sagostunderna när de outgrundliga bilderna på Jesusbarnet, Maria och de vise männen plockades fram. Mitt yrkesval var givet. Jag skulle bli präst. Med en motspänstig lillebror förrättade jag dop och mässor.

Kyrkligheten tonade bort. Jag blev fackligt och politiskt aktiv. Det tog lång tid innan jag upptäckte likheten mellan kyrkan och politiken. Jag tänker inte på medlemsflykt och stelbenta organisationer. Istället tänker jag på förkunnelsen. I kyrkan är förkunnelsen omgärdad av tända ljus och ritualer. I politiken finns varken brinnande ljus eller hembakta kakor. Ändå är ideologin och predikandet grundläggande på båda ställena.

Inför den svenska folkkyrkan känner jag stolthet. Det är stort att ha en kyrka för alla. Aldrig har någon avkrävt mig ett svar på hur min tro och mitt tvivel ser ut. Jag känner mig alltid välkommen. Däremot är det många som frågar vad det är för vits med politiska kyrkoval. Kyrkan är inte och ska inte vara de mest aktivas ensak. Kyrkan är en samhällelig institution, både för den som anser sig mest rättrogen och för den mest egensinniga och alla däremellan. Kyrkan är och ska vara en samlingsplats för den som vill ge sig hän fullt ut men också för den som bara vill sticka in huvudet och kolla läget.

Några tycker att tron blir för urvattnad och utsmetad när vem som helst får vara med. Så kan man tycka, men storheten ligger i generositeten att ha öppet för alla och envar.

Jag funderar på vad som skulle hända med kvinnoprästfrågan, HBT-frågorna och den bejakande grundinställningen om bara de som anser sig ha den rätta tron får styra och ställa? Tanken förskräcker.

Det finns upptrampade stigar inom kyrkan som jag har svårt att förlika mig med. Nog kan det ibland kännas mossigt, uråldrigt och dödligt trist men så kan det också kännas inom facket och politiken. På båda ställena är det upp till mig själv att definiera vad jag tror på. Lika lite som jag håller med om allt som står i det socialdemokratiska partiprogrammet, lika lite är jag bokstavstrogen i det kyrkliga rummet.

Kyrkovalet är viktigt. Speciellt för oss som vill ha en demokratisk och livsbejakande kyrka. Jag tänker så här: När många har något att säga till om minskar tokskallarnas makt. Däri ligger den stora poängen med en folkkyrka och med ett kyrkoval.

Jag blev aldrig präst. Så småningom hittade jag tillbaka till kyrkan. Det var den sociala samvaron som lockade. Det var mötet med många fantastiska människorna som gjorde att jag klev in genom kyrkans portar igen. Och så kyrkkaffet, såklart.

Om jag fick bestämma skulle det vara slut på kvinnoprästmotståndet och kyrkan skulle göra upp med HBT-frågorna. Därtill har jag en dröm om att alla kyrkliga syföreningar återuppstår i sin fulla glans. För övrigt tycker jag att det alltid ska serveras kyrkkaffe med hembakat i den kyrkliga verksamheten. Med detta i bakhuvudet är det dags att gå och förtidsrösta. Gör det från och med den 7 september till den 16 september. Tänk på att röstberättigad är den som fyllt 16 år.

Ulla Johanson
Medlem i Broderskapsrörelsen i Stockholm

Read Full Post »

Den 20 september i år går vi till valurnorna igen!

Kyrkovalet är viktigt för Broderskapsrörelsen och för socialdemokratin, därför att kyrkan behöver oss och vi som parti har något viktigt att tillföra. Jag tillhör de 10% som är aktiva, men många fler än så tycker att kyrkan är viktig!

De politiska partier som valt att fortsätta arbeta i kyrkan är och kommer att vara nödvändiga för den öppna och demokratiska folkkyrkan, den kyrka där medlemmarna kan påverka. De bistår med demokratisk kultur och värden som en kyrka med den bredd och roll som Svenska kyrkan har i samhället behöver. Kyrkan skulle vara demokratiskt betydligt fattigare och mer marginell i det svenska samhället utan de många tusen socialdemokratiska förtroendevalda som är beredda att bidra med sin tid, sitt kunnande och sin visdom.

Det är partistyrelsen som har ansvar för Socialdemokraternas deltagande i kyrkovalet, men Broderskapsrörelsen har en viktig roll i att bidra med tankar och idéer till våra kyrkopolitiker för den utveckling vi vill se av kyrkan.

En kyrka som står upp för de utsattas rättigheter både i vårt land och i världen, en kyrka som söker dialog och samspel med andra trosriktningar i ett fungerande ekumeniskt arbete, en kyrka som kan stötta människor i livets svårigheter och fungera som ett salt i samhället. För att lyckas med detta krävs att vi fångar upp människor som är aktiva och engagerade för den utveckling vi vill se av kyrkan.

Det sägs ibland i den kyrkopolitiska debatten att vi ska stå upp för de passiva medlemmarna i motsats till de aktiva i kyrkan. Det tror jag inte ett ögonblick på. Socialdemokratin ska vara ett signum för aktivitet och engagemang. Vi ska självklart bära perspektivet från alla medlemmar – även de som ser på kyrkan som en slags försäkring (det är bra att den finns men jag är glad så länge jag inte behöver den) – men göra det i samspel, inte motsats, med dem som är engagerade.

Därför uppmanar jag broderskapare och andra socialdemokrater som är medlemmar i Svenska kyrkan att ställa upp i valarbetet i samband med kyrkovalet. Därför uppmanar jag alla medlemmar i Svenska kyrkan att rösta i kyrkovalet. Rösta på Socialdemokraterna och kryssa gärna en broderskapare!

Läs också på Valbloggen om kyrkovalet och i Dagen om de högkyrkligas motvind.

Read Full Post »

Varför ska man rösta i kyrkovalet? För att det spelar roll vem som har makten i svenska kyrkan!

Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna om du som vi tror att vi behöver mer kristen vänster i kyrkan. Rösta på Socialdemokraterna och kryssa en Broderskapare för att:

Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle.
– Sprida kunskap om Svenska kyrkan som öppen och demokratisk folkkyrka.
– Skapa mötesplatser för människor med skiftande religiös bakgrund.
– Vara aktiv i kampen mot rasism, antisemitism och islamofobi.
Läs mer här.

Höja rösten för internationell solidaritet och rättvisa.
– Stödja systerkyrkor som kämpar för mänskliga rättigheter och religiös tolerans.
– Bedriva påverkansarbete mot krafter som hindrar effektiv hiv-bekämpning.
– Reagera mot muren på palestinsk mark och andra brott mot folkrätten.
Läs mer här.

Göra Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete.
– Ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats.
– Utveckla arbetsformer som lockar 40-talisterna som nu går i pension.
– Stärka samarbetet med andra folkrörelser och den offentliga sektorn.
Läs mer här.

Här finns Socialdemokraternas kyrkovalssida, där man bland annat hittar det socialdemokratiska manifestet i kyrkovalet 20/9 2009. Och här finns andra som skriver om kyrkovalet: Vigselvägran, SD’s manifest, Opolitisk politik?, Folkkyrka för alla eller elitkyrka för dem som tror och gör rätt?, annons i Kalle Anka, Sverigedemokraterna är överflödiga, Eccehomo.

Här finns vårt pressmeddelande på NewsDesk.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »