Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Migrationsverket’

Migrationsverket fortsätter hävda att säkerhetssituationen i Syrien inte medför ett allmänt stopp för avvisningar och utvisningar dit. Detta trots att regimen nu till och med börjat använda bomber mot sin egen befolkning. Enligt flera människorättsorganisationer har mellan 3 500 och 4 400 personer fått sätta livet till i samband med demonstrationer i landet. President Bashar Al-Assad har inte genomfört några förbättringar avseende de mänskliga rättigheterna, trots löften om det. Istället har förtrycket ökat.

Att då Migrationsverket så sent som den 15 november kommenterar utvecklingen i Syrien med att i dagsläget finns det ”inte grund för ett generellt stopp för avvisningar och utvisningar till Syrien” är uppseendeväckande.

Vi vänder oss starkt mot Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i Syrien. Det är uppenbart att situationen i landet är sådan att några avvisningar dit inte kan verkställas, om man ska upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna och rätten för människor till skydd mot förföljelse. Det yttersta ansvaret för att Sverige bedriver en human flyktingpolitik åligger regeringen. Den har ett ansvar att se till att Migrationsverket inte kan skicka tillbaka asylsökande till ett land som befinner sig i väpnat konflikt.

Migrationsverket måste omedelbart ändra sin bedömning av säkerhetsläget i Syrien. Sverige ska ha en human flyktingpolitik. Avvisningar och utvisningar till Syrien måste omedelbart stoppas.

Uttalande antaget av förbundsstyrelsen den 19 november 2011

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tidigare agerat i frågan om utvisningar till Syrien. I september skrevs ett brev till Migrationsöverdomstolen. Enligt uppgift från Migrationsöverdomstolen har brevet handlagts och lagts till handlingarna.

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@trosolidaritet.se

Annonser

Read Full Post »

Jag kom häromdagen tillbaka från Irak. Det land där några vise män för drygt 2000 år sedan startade en resa mot en stjärna. En resa som efter vissa förvecklingar förde dem till ett stall i Betlehem och mötet med den familj som skulle bli vår tideräknings första flyktingfamilj.

Jag var i norra Irak, men mötte en kaldeer från Baghdad. Hans visade bilder i sin mobiltelefon från lämningarna i den syrisk ortodoxa kyrkan där massakern på ett 50-tal människor skedde för någon vecka sedan. Den händelse som innebar att biskopar tog till orda och uppmanade sina medlemmar att lämna Baghdad och Irak. En fullständigt unik situation som jag inte kan minnas vi har haft en motsvarighet till.

I Erbil i norra Irak växer just nu den kristna stadsdelen Ankawa med stor kraft. Också de kristna eller blandade byarna i norr blir interna flyktingorter för kristna från Baghad, Mosul, Basra och andra städer där utsattheten är större. Till detta Irak har Migrationsverket fortsatt att skicka tillbaka kristna flyktingar. Det har fått Sveriges kristna råd att uttala:

Det är inte värdigt en human rättsstat att återsända människor till ett land där de riskerar förföljelse och hot till livet när den irakiska staten uppenbart är oförmögen att erbjuda dem skydd.

Regeringen har länge förhållit sig passiv och hänvisat till Migrationsverket. Efter kraftig kritik från FN.s flyktingorgan UNHCR ställdes visserligen en avvisning av kristna irakier in. Men bara tillfälligt.

Nu tar regeringen ett lite steg när man i regleringsbrevet till Migrationsverket vill att verket blir bättre på att skaffa kunskap om förhållande för personer från religiösa minoriteter som utvisas.

Även om det är för lite och för sent för dem som redan utvisats, tycks det ändå som om regeringen åtminstone lite grann låtit sig inspireras av julens glada budskap.

Nu krävs det att Migrationsverket tar vara på beskedet från regeringen och omedelbart stoppar avvisningar. Kunskap om de religiösa minoriteternas situation i Irak kan nämligen bara leda till en slutsats – inga fler avvisningar under nuvarande förhållanden.

Read Full Post »

Just nu måste vi få ett totalstopp för utvisningar av religiösa minoriteter till Irak, och en rejäl granskning av de underlag som används för att avvisa flyktingar som borde få uppehållstillstånd i Sverige.

På lite längre sikt behövs en total översyn av den svenska asylpolitiken. Här vilar ett tungt ansvar på en ny regering vid en rödgrön valseger nästa år. Socialdemokraterna har mycket att lära i dessa frågor av våra rödgröna samarbetspartier. Låt 2010 bli året då vi inte bara får en ny regering utan också en ny, humanare asylpolitik.

Marta Axner
Ledarskribent i Tidningen Broderskap
Läs hela artikeln här.

Lyssna på Sveriges Radio om de kristna irakierna här och här.

Andra på samma tema: Sydsvenskan, Arbetaren, AB.

Även homosexuella utvisas till Irak, trots att allt talar emot att det är säkert, läs mer här.

Read Full Post »

Regeringens utredning om försörjningskrav vid anhöriginvandring kräver att en person som har till exempel sin fru/man eller barn i ett annat land först måste visa att han/hon kan försörja dem själv, och ha en tillräckligt stor bostad, innan de får återförenas. Migrationsverket sågar utredningen på ett mycket kraftfullt sätt. Det är därför märkligt att migrationsminister Tobias Billström fortsätter att framhärda i förslag som Migrationsverket bedömer ogenomtänkta och inkonsekventa.

Det förslag som utredaren framlägger, starkt påhejad av ministern, för in helt nya och för Sverige främmande tankegångar in i lagstiftningen. Förslag som dessutom inte ens verkar ha den effekt de påstås ha.

Vi socialdemokrater konstaterar, i likhet med Migrationsverket, att förslaget kommer att drabba dem som starkast behöver skydd och trygghet i vårt land. Migrationsverket pekar speciellt på hur barn kommer att drabbas av att inte få den viktiga kontakten med sina föräldrar. De kan berövas sin relation i många år. Föräldraskap handlar om så mycket mer än om mat i magen och tak över huvudet. Det viktigaste är den känslomässiga relationen, som på detta sätt förvägras barnen. Migrationsverket menar att delar av förslagen är stötande. Vi socialdemokrater instämmer i denna syn på utredningens förslag.

Det är glädjande att även företrädare för KD uttalar stor tveksamhet till förslaget. Förslaget innebär ”en främmande fågel” i det svenska systemet och ett stort steg bakåt för en humanitär migrationspolitik.

Vi vill därför uppmana Tobias Billström att backa och ta intryck av den mycket starka kritik som inte minst Migrationsverket och Röda korset fört fram vad gäller förslaget om försörjningskrav vid familjeåterförening.

Göte Wahlström
Magdalena Streijffert

Medlemmar i Kristna Socialdemokrater
Ledamöter i SocialförsäkringsutskottetLäs FARRs yttrande avseende betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114) på deras hemsida.Kyrkorna avvisar helt förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring, och menar att förslaget är dåligt underbyggt

Själva utgångspunkterna för betänkandets förslag, nämligen att ett försörjningskrav skulle ”främja integrationen” genom att ”skapa drivkrafter för arbete och egenförsörjning”, kritiseras kraftfullt av kyrkorna. SKR finner inga belägg i forskning eller erfarenhet för att detta stämmer. Tvärtom är det erfarenheten hos kyrkor och frivilligorganisationer, i Sverige och internationellt, att en snabb familjeåterförening är en förutsättning för integration

Läs mer på Sveriges Kristna Råds hemsida, SR EKOT rapporterar om flera motståndare, bland annat Barnombudsmannen som menar att utredarens förslag strider mot alla fyra grundprinciperna i barnkonventionen, Arbetsförmedlingen påpekar i sitt remissvar att människors oro för de i familjen som finns kvar i hemlandet ofta har inverkan på människors möjligheter att ta till sig Arbetsförmedlingens insatser, diskrimineringsombudsmannen säger så här:

I och med förslaget läggs en betydande del av statens ansvar för integrationen på enskilda individer (nyanlända till Sverige och deras familjer). DO:s erfarenhet visar att mot bakgrund av den individuella och strukturella etniska diskriminering som finns på bostads- såväl som arbetsmarknad, är detta orimligt

Rädda barnen uppmanar regeringen att skrota förslaget och istället verka för att splittrade familjer på flykt ska kunna återförenas så snart som möjligt, Malmö stad, som är en av de städer Billström menar skulle få en bättre situation med det här skitförslaget, säger bestämt nej (utom den nya alliansen M, SPI, FP och SD som reserverat sig) Åsa Petersen skriver i Aftonbladet att Billström inte förstår vad som är så hemskt, Fria tidningen rapporterar att även Gbg säger nej, Dagen skriver om det, även tidigare, liksom DN och Vi i Sverige, Roya och Maria Ferm bloggar om det och här finns ett helt arkiv med klipp i frågan.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , .

Read Full Post »