Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘miljö’

simon wessboJag fick uppdraget att skriva en kort text till Tidningen Broderskap som skulle handla om ideologi. Min text står brevid två andra bidrag av Cecilia Dalman Eek som är vice ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater och en veteran och portalfigur för rörelsen, Evert Svensson.

Jag är rätt stolt över att få skriva en sån text i sånt fint sällskap, samtidigt som det är lite pirrigt att hävda något just därför. Eftersom jag och Erika är i väntans tider, missar vi kongressen. Men nu får jag en möjlighet att påverka kongressen i alla fall. Här nedan är texten i sin helhet. 2452 tecken, inkl blanksteg, exactly.

*

Eftersom jag är uppvuxen inom baptistkyrkan fick jag ofta höra om missionärer som arbetat i Kongo. Deras arbete inspirerade till vidare engagemang för världens fattiga. På olika sätt försökte vi göra en skillnad, genom internationella utbyten, pengainsamlingar och oräkneliga böner för världens fattiga och lidande. Det hela har byggde på en tro på förändring och hopp om en bättre framtid. Bara alla fick veta hur världen ser ut så kunde orättvisorna upphöra.

Svagheten i detta är uppenbar. Hopp är inte en strategi. God vilja löser inte allt. Vi kan ge miljarder kronor till världens hungriga och be Gud om hjälp och lindring, men varför upprätthåller vi samtidigt ett system som skapar fattigdom och håller den fattige i bojor? Viljan måste gå vidare till den etablerade politiken, till parlamenten; bli till lagar, reformer och budgetposter. Den goda viljan är livsviktig, men inte tillräcklig. Ett aktuellt exempel är miljöfrågorna, där många tror på individernas möjlighet att välja sig till en bättre miljö, vi konsumerar oss ur krisen.

Det krävs så mycket mer än så.

Sveriges kristna socialdemokrater förvaltar ett ideologiskt sprängstoff. Vi har en solid grund för att hävda och göra jämlikhet. Religionen ger en kraftfull motivation till politiskt engagemang. I sin kompromisslöshet gör den det enkelt (eller mycket svårt!) att förhandla om vissa saker i politiken. Den kristna tron tillskriver varje människa ett okränkbart värde. Människan har en gudagiven värdighet. Det betyder att man inte kan behandla en människa hur som helst. I förlängningen sträcker sig denna värdighet även till allt skapat; hav, skogar, kossor och berg har en värdighet. Den politik kongressen föreslår borde i allt väsentligt avspegla detta.

En utmaning för rörelsen borde ligga i de långsiktiga frågorna. Vi måste ta tag i några av vår tids nyckelfrågor. Hur kan vi leva våra liv utan att samtidigt förstöra vår miljö? Hur kan vi organisera en ekonomi där alla får en plats och en uppgift? Hur kan vi leva gott i en globaliserad värld, samtidigt som så många svälter och dör av sjukdom i onödan? Jag hoppas att broderskapsrörelsen kan bli en ideologisk motor och bidra med konstruktiva idéer för att bygga ett jämlikt samhälle. Idag handlar det mycket om mod att tänka utanför det rådande tillståndet, mod att tänka sig andra lösningar än de som varit rationella i en nyliberal ekonomi. I ljuset av den senaste tidens kris, kunde tidpunkten inte vara bättre vald.

Av Simon Wessbo

Läs även andra om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Read Full Post »

Ett tips från broderskaparen Eva Hedesand Lundqvist i Luleå är att Sveriges Nordkalottkommitté i samarbete med Föreningen Norden inbjuder till 15:e Freds- och Miljödagarna i Luleå, 28-29 augusti i år.

Huvudämnen är:
¤ Miljö, militär nedrustning och nukleär säkerhet i Barentsregionen
¤ Kommunikationer inom Barentsregionen

Övriga ämnen är:
¤ Kvinnor, fred och säkerhet (om hur kvinnor kan bli mer delaktiga i Internationellt fredsarbete).
¤ Folkets diplomati (om hur individuella personer och organisationer kan bidra till fredsutveckling).

Sveriges huvudtalare blir MajBritt Theorin, tidigare FN-ambassadör och medlem av Canberrakommissionen och konferensavgift 1100 kronor, inklusive luncher, fika, konferensmaterial, studiebesök och deltagande i Barents Musikshow lördag kväll. Deltagande i föreläsningarna är gratis! Viss tillgång till simultantolkanläggning även för gratisdeltagare.

Kontakta Birgitta Ahlqvist för mer information!
birgitta.ahlqvist@ktv.nu, 070-5557932

Read Full Post »

Imorse var jag på Naturskyddsföreningens seminarium om ”tuffa miljökrav på svenska EU-ordförandeskapet”, kraven hittar du här. Naturskyddsföreningen har sammanställt den europeiska miljörörelsens krav på EU:s miljöpolitik. Det var meningen att miljöminster Andreas Carlgrens statssekreterare skulle finnas på plats och ta emot den europeiska miljörörelsens kravlista på önskvärda åtgärder för en bättre miljö. Återigen visade Centerpartiet sitt ointresse för miljöfrågan och statssekreteraren Åsa-Britt Karlsson dök inte upp. Naturskyddsföreningens krav på 40 procents utsläppsminskning nobbades av regeringen företrädd av Åsa-Britt Karlssons stand-in Erik Ullenhag. När nu Centerpartiet lämnar walk-over borde de rödgröna bevisa att vi är bättre på miljöfrågor än den moderatstyrda regeringen. Mer om naturskyddsföreningens seminarium och Centerpartiets ointresse för miljöfrågor här och här.

Read Full Post »

Idag tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Den moderatledda högerregeringen han varit tydliga med att man inte kommer att driva några höga klimatmål på COP 15 mötet i Köpenhamn i december utan tänker istället ”lyssna och medla”. Detta gör att klimatet kommer att vara i fokus denna gråmulna och regniga dag i Almedalen. Under devisen ”Nu är det dags att inte vara neutrala” driver Klimataktion och kampanjen tck tck tck en aktion i Almedalen vid lunchtid idag för att förmå den svenska regeringen att ta på sig ledartröjan för ett hållbart och rättvist klimatavtal. Iklädda Fredrik Reinfeldt masker och gråa kläder tänker man visa att man inte tycker att ett grått och neutralt ledarskap inte kommer att leda till ett bättre klimat.

För oss kristna socialdemokrater är klimatfrågan väldigt viktig. Vi strävar efter att vara både lite rödare och lite grönare. På kongressen i augusti kommer vi att behandla flera olika motioner kring miljö och klimat och vår uppfattning är att vi måste visa respekt för skapelsen. Vår uppgift är att lämna över en jord med rent vatten och ren luft för kommande generationer. Mat med mindre gifter och produktionssystem där råvaror används i bättre samklang med jordens villkor. Våra gemensamma resurser är ändliga, miljöförstöringen och den globala uppvärmningen är i första hand den industrialiserade världens ansvar att lösa. Miljön, både i Sverige och globalt, är allvarligt hotad av de skadliga aktiviteter människan valt att genomföra. Sveriges investeringar på området och vår globala utvecklingspolitik är viktigare än någonsin.

Sverige kan och bör vara med att leda miljöarbete i världen och Europa. Det socialdemokratiska rådslagsarbetet som nyligen presenterats är en bra grund för en framtidssyftande och offensiv miljöpolitik. Förbundsstyrelsen vill att förbundet aktivt stödja det framtagna miljöprogrammet men viktigaste av allt att driva på mot ständiga förbättringar.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , Almedalens sämsta analys, borgerlig kannibalism i sommarvärmen, Jan Björklund yrar i nattmössan om jantelagen i skolan, Almedalen: för hett, för mycket och för långsamt och Mauds konstiga tal.

Det här inlägget har också publicerats på Daniel Carlstedts finurliga tankar

Read Full Post »

I rapporten från gårdagens Internationella heta stolen som Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Diakonia och Röda korset har varje dag, skrev Ulf att fp:s representant Erik Ullenhag gav ett påläst och skarpt intryck. Tyvärr kan inte samma sak sägas om dagens intervjuoffer, centerpartiets Maria Kornevik-Jakobsson. Nu var det väl inte helt hennes fel, eftersom hon inte alls sysslar med klimatfrågor till vardags i riksdagen. Men det är ju onekligen lite märkligt att centerpartiet skickar någon som inte alls kan klimatfrågor till en utfrågning om just klimatet med några av de tunga spelarna inom den ideella sektorn i de frågorna? Maria fick gång på gång ursäkta att hon inte kunde svara och hänvisade till svepande formuleringar om att de olika frågorna var viktiga. Vi hoppas på att centern – som ju är viktiga i klimatförhandlingarna med miljöminister Andreas Carlgren i spetsen – tar frågorna på större allvar framöver. Säger det här mest om centerns intresse för klimatfrågorna eller för de idella organisationerna?


Taggar
: , , , , , , ,

Read Full Post »

Miljökämpen, biologen, författaren och inte minst broderskaparen Stefan Edman deltog i dag på Sveriges Konsumenters seminarium i Almedalen, ett seminarium som gick under rubriken ”Maten påverkar – påverka maten”.

Han pekade på att politiken har en viktig roll i att förbättra klimatet samt att se till att vara förebilder i att köpa mat som producerats på ett bra sätt.

– Upphandlingen är ett viktigt verktyg. Jag skrev för 2005 i den statliga utredning  ”Biffen, Bilen, Bostaden” att alla kommuner borde se till att minst 25 procent av den mat man köper in ska vara eko-mat. Många kommuner har nått målet och visa har kommit mycket längre, i vissa kommuner är andelen till och med 50 procent, sa han.

Han uppmanade också alla att se till vad man själv kan göra för att förbättra klimatet och en enkel och ganska kul grej man kan göra, är enligt honom, att skapa en inköpslista.

– Bilresorna till och från affären står för en stor del av koldioxidutsläppen i matkedjan. Om man gör en lista och storhandlar och då dessutom handlar säsongsanpassat kan man göra stor skillnad för klimatet, sa han.

På uppmaning av Carl Schlyter som också deltog på seminariet så lovade han att ringa Carl och de andra EU-parlamentarikerna och kräva att jordbruksstödet reformeras.

– Det är sjukt att 65 procent av jordbruksstödet på 55 miljarder euro används som inkomstbortfall till bönder istället för att användas till omställning till ett mer klimatsmart och ekologiskt jordbruk, sa han.

Stefan Edman avslutade med att vi inte får glömma att vi som konsumenter har stora möjligheter att påverka maten.

– Vi måste se att vi är marknadskrafter och kan påverka, sa han.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,

Read Full Post »

Utnyttja EU:s styrka för rättvisa

EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt och har goda möjligheter att skapa en bättre värld. Därför måste EU alltid utgå från rättvisa och solidaritet. EU måste också ta ansvar för att bygga ett starkt och rättvist Europa, ett Europa som tar socialt ansvar.

Precis som svensk arbetarrörelse för 100 år sedan insåg nödvändigheten att gå från lokala till nationella lösningar för att skapa ett gott samhälle behöver vi idag byta från ett kortsiktigt till ett långsiktigt perspektiv, stolt stå upp för de lösningar vi tror på och forma dem i solidaritet med människor i Finland, Frankrike, Polen och Rumänien. I en tid med ökad global uppvärmning, ökade klyftor och en värld med krig och konflikter vill vi att Europa ska byggas lite rödare, lite grönare.

Att knyta människor samman istället för att bryta sönder gemenskapen med gränser är utgångspunkten för EU som fredsskapare. Den utgångspunkten ska EU använda i det globala konfliktlösningsarbetet och dessutom utveckla biståndspolitiken till en progressiv utvecklingspolitik. EU:s styrka kan också användas för att bygga murar och öka spänningarna. Den vägen vill andra att EU ska ta. Vår väg är den öppna.

Som stormakt har EU möjligheter att påverka klimatutvecklingen, både som föregångskontinent och genom egna insatser för minskad miljöbelastning. EU kan också vänta in andras insatser, och avstå från ansvaret. Den vägen vill andra att EU ska ta. Vår väg är föregångsinriktad och progressiv.

När klyftorna ökar och har ett samhälle misslyckats. Att klyftor och social utslagning ökar leder inte bara till personliga tragedier utan också till allas otrygghet. Andra vill bygga Europa på ökade orättvisor och minskat offentligt ansvarstagande. Vår väg är gemenskapens.

EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet.

Läs även andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Older Posts »