Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olof Palmes Interantionella Center’

Regeringen har länge ägnat sig åt krypskytte mot folkliga organisationer som bedriver biståndsverksamhet och nu har det kommit ett sparkrav som kommer att få hårda effekter på det svenska folkrörelsebiståndet. Debatten om bistånd har av regeringen ofta reducerats till en fråga om teknikaliteter. Men det är en viktig debatt som förtjänar att föras på bredare front. Och det är just diskussionen som regeringen riktar in sig på. Igår skrev Dagen.se om besparingarna och debatten.

Svenskt bistånd i ideella organisationers huvudmannaskap tar vara på människors generositet, utöver det skattefinansierade biståndet. Det är ett uttryck för en internationell solidaritet och en förståelse av globaliseringens nya villkor. Med ett brett folkligt stöd för biståndsverksamheter som dessa blir det lättare att förstå hur världens förändras och hur det påverkar oss och andra. Den solidariteten vill regeringen nu av ideologiska skäl begränsa när ungefär 65 miljoner ska skäras bort från informationsanslaget. Det är ytterst oroväckande i en tid när migration och kulturfrågor är viktigare än nånsin, när flyktingkatastrofer, krig och konflikter är vardagsmat. Människor behöver få reda på, och diskutera, hur biståndet fungerar, vad demokratiutveckling handlar om och vad det leder till, för att fortsätta ge av sin tid, sitt engagemang och sina pengar!

Men ännu värre är kanske den oförstående attityd som regeringen har emot demokratibistånd och vikten av att utveckla folkrörelser och demokratiska institutioner i gamla diktaturer, i fattiga länder och i krigshärjade områden. Ett aktuellt uttryck för vikten av detta har vi idag mitt framför ögonen i Haiti. En fungerande demokrati med stabila institutioner och samhällssystem, hade underlättat alldeles oerhört för haitierna när jordbävningen slog till. Men Haiti har under lång tid varit en USA-stödd diktatur under ”Papa Doc” och sonen ”Baby Doc” som inte gjort mycket för att dra landet ur fattigdom och förtryck.

En folkligt förankrad demokrati är bra för välstånd, företagande, välfärd och miljö – och för människorna själva. När regeringen drar in pengar för information om biståndets innehåll innebär det att moderaterna vill minska diskussionen om biståndet. Man misstänker att de i fred vill begränsa biståndet en variant av internationell fattigvård där till och med militärt stöd och svenska företags profit kan räknas in i biståndsbudgeten. Man ska vara klar över att regeringen har ideologiska skäl för detta. Det blir dom fattiga och förtryckta som får betala och pengarna regeringen ”tjänar” går till att finansiera skattesänkningar för dem som redan har det bra här i Sverige.

Cecilia Dalman Eek

Cecilia Dalman Eek

Det är en bred flora av organisationer som drabbas. Här är några exempel: Diakonia, Svenska Missionsrådet, PMU Interlife, Svenska Kyrkan, Forum Syd, Världsnaturfonden, RFSU, LO-TCO:s biståndsnämnd, Olof Palmes Interantionella Center, Naturskyddsföreningen, Plan Sverige, Rädda Barnen, Afrikagrupperna, Kooperation utan gränser.

Vi visste redan tidigare att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) inte gillar bistånd. Det har hon sagt och upprepat flera gånger. Jag trodde att hon kanske ändå skulle ta sitt förnuft till fånga och inse att den demokratiska stabilitet hon själv är en del av, kan behövas också i länder som behöver hjälp att bygga den. Det är uppenbart att inget är heligt i moderaternas jakt på pengar för skattesänkningar.

Inlägget har även publicerats på Dalman Eeks blogg.

Annonser

Read Full Post »