Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘POSK’

kyrkovalLogoKyrkovalet blev en framgång för miljöpartiet, det religiöst konservativa Frimodig kyrka och de främlingsfientliga Sverigedemokraterna som alla fördubblade sina mandat i kyrkomötet. Socialdemokraterna, vänstern och kristdemokraterna samt det mest etablerade av de s k opolitiska partierna, POSK, höll sina ställningar, medan alla de övriga borgeliga partierna tappade.

Valdeltagandet var hårsmånen lägre än förra valet, d v s fortsatt oroande lågt för en långsiktig demokratisk utveckling av kyrkan och huvudskälet varför Sverigedemokraterna kan få sju mandat i kyrkomötet med färre än 20.000 röster.

Valet är ett uttryck för en tydlig hölger-vänster polarisering i kyrkovalet där äktenskapsfrågan varit en vattendelare. Miljöpartiet tog de nya vänsterrösterna, men i polariseringen ligger också förklaringen varför s och kd höll ställningarna, trots ett ökat ifrågasättande av de etablerade politiska partiernas roll i kyrkovalen.

För vårt eget vidkommande är den naturliga reaktionen att andas ut. Vi är alltjämt det största partiet.

Jag tror det finns risker med det och att det är dags för en lite djupare analys. Vi har under senare år hävdat att vi har tre politiska motståndare i kyrkovalet: Sverigedemokraterna, POSK och övriga opolitiska grupper (som vi hävdat är förtäckta borgeliga och anställda i kyrkan) och moderaterna. I kyrkomötets praktik har vi tillsammans med alla övriga och helt rätt sökt marginalisera Sverigedemokraterna, men i de flesta andra frågor sökt samarbete med de övriga etablerade partierna mot de s k opolitiska.

Denna etablerades taktik mot valhänt förnyelse börjar nu nå vägs ände, i och med att vi får en höger-vänster-uppdelning också bland de s k opolitiska och den riskerar att leda till en motsättning mellan passiva och aktiva medlemmar i Svenska kyrkan, som för socialdemokratin inte ger ett bra läge för framtiden. Vårt kyrkopolitiska arbete måste stå för engagemang, aktivitet och framåtblickande.

Att kyrkans väljare söker en tydligare polarisering är för oss ett önskeläge, om vi tar vara på möjligheten att formulera en genomtänkt vänsterpolitik för kyrkan – till strid för flyktingars rätt, generöst bistånd, religionsdialog, profetisk diakoni och mot homofobi.

Eller som kyrkofadern Ambrosius sa: ”Jorden skall brukas av alla, alla gemensamt, alla tillsammans. Den känner inga rika, bara fattiga, som den föder. Det är inte av ditt goda, som du ger åt den fattige. Det är en del av hans eget, som du ger tillbaka”.

Media om kyrkovalet: Exp, Exp, SvD, Dagen, Dagen, SydSv, DN, DN.

Annonser

Read Full Post »